Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 27. července 2008

Zákaz tašek z umělé hmoty, aneb O životním prostředí a o pohodlnosti

Letem - světem:
Los Angeles není první město na světě, ve kterém se už nebudou zákazníkům vydávat v obchodech plastové tašky. Švýcarské noviny Neue Züricher Zeitung informovaly o tom, ze to bude platit od 1. července 2010. Vzpomněl jsem si, že i australská vláda oznámila, že chce vydávání plastových tašek v supermarketech také zakázat. A jaký je váš názor, mělo by dojít i k zákazu i u nás? Tesco se chce chovat jako zodpovědný soused, přesto je však spotřeba igelitových tašek Tesco neúměrně vysoká. Hlasujte a sdělte svůj názor.

Žádné komentáře:

Okomentovat