Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 28. května 2019

Tesco navýší základní tarifní mzdy o 7 %

Praha, 27. května 2019 – Společnost Tesco se dohodla se zástupci odborových organizací na zvýšení mezd u zaměstnanců na provozovnách a distribučním centru. 

Prioritou společnosti Tesco je nadále investovat do mezd na základních provozních pozicích. U nich dojde k navýšení základní tarifní mzdy o 7 %. Na ostatních provozních pozicích dojde k průměrnému navýšení základních tarifních mezd o 5 %. Ke zvýšení mezd dojde už od 1. července 2019. Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a pravidelně investuje do růstu mezd svých zaměstnanců. Letošní zvýšení mezd se týká především zaměstnanců na provozních pozicích a pracovníků distribučního centra. 

„Nárůst mezd je odrazem ocenění náročné práce našich kolegů v obchodě a také vývoje na trhu práce v České republice. Naší prioritou nadále zůstává investovat do populace kolegů na základních provozních pozicích. Zde navýšíme základní tarifní mzdu o 7 %. Na ostatních provozních pozicích dojde k průměrnému navýšení základních tarifních mezd o 5 %,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku. 


Od 1. července letošního roku dojde zároveň k navýšení mezd zaměstnanců distribučního centra, a to v průměru o 6,5 %. 


„Jsem rád, že se nám s kolegy z vyjednávacího týmu podařilo se zaměstnavatelem dohodnout na reálném navýšení mezd a současně zachovat bez snížení či zrušení veškeré příplatky i benefity, které ke mzdě zaměstnanci dostávají,” dodává Milan Matušík, zástupce odborových organizací. 

Péče o zaměstnance zůstává pro společnost Tesco dlouhodobou prioritou. Jasným důkazem je i fakt, že se jí daří opakovaně zvyšovat investice do růstu mezd.„Rádi bychom současně touto cestou vyjádřili poděkování celému týmu pověřených zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. pro kolektivní vyjednávání, za jejich práci a nasazení při jednání o mzdách, a to konkrétně Milanu Matušíkovi, Ivanu Předinskému, Martině Heincové, Ivaně Kašparové, Josefu Suchému, Jaroslavě Kolárové, externímu poradci Jiřímu Šafářovi a právnímu poradci UZO Ivo Grossmanovi, bez nichž by nebylo možné tohoto navýšení mezd dosáhnout. Děkujeme, že s ochotou a přesvědčením věnují svůj volný čas ve prospěch našich zaměstnanců.“ „Poděkování patří samozřejmě i týmu zaměstnavatele za objektivní a konstruktivní dialog, díky němuž mohlo dojít k oboustranné dohodě s výsledkem reálného navýšení mezd našim zaměstnancům od 1. 7. 2019 a se zachováním všech současných příplatků i benefitů,“ dodávají shodně zástupci odborových organizací pro kolektivní vyjednávání.

NOT