Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 31. července 2009

Soutěž: Vytvořte nové logo nezávislých odborů...

...

Vyhlašujeme soutěž o nové logo nezávislých odborových organizací Tesco. Vítězný návrh (popřípadě i 2 návrhy zvlášť pro odbory a Koordinační výbor) bude odměněn. Podmínky jsou jednoduché, jen dobrý nápad...

Návrhy zasílejte na adresu:

Koordinační výbor nezávislých odborových organizací
při Tesco Stores ČR a.s.
Skandinávská 2, Brno 619 00

nebo e-mailem na adresu: rohatej@seznam.cz či odbory_tesco_brno@centrum.cz

sledujte i naše nové webové stránky...

Tesco začne nabízet osobní půjčky


vydáno: 30.07.2009, 12:53 | aktualizace: 30.07.2009 12:55

Praha - Tesco začne od 1. srpna pod nově vytvořenou značkou Tesco Finanční služby nabízet ve spolupráci s GE Money Multiservis a GE Money Bank osobní půjčky. Zákazníci si tak budou moci ve stánku Teska ve 30 obchodech vzít bez ručitele nebo zajištění půjčku od 20.000 do 100.000 korun na cokoliv. Tesco to dnes sdělilo ČTK v tiskové zprávě. Odborníci upozorňují na to, že na tuzemském trhu se jedná o novinku, ale půjčky tohoto typu jsou pro lidi zpravidla nevýhodné.

Žádost o úvěr bude možné vyřídit při nákupu během 15 minut. Po doložení všech požadovaných dokumentů budou zaslány peníze na účet klienta do jednoho týdne. Úroková sazba půjčky závisí na výši a délce poskytnutého úvěru a doba splácení je od 12 do 72 měsíců. V modelovém příkladu půjčky 70.000 Kč a splácení po dobu 72 měsíců činí roční procentní sazba nákladů 20,29 procenta. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za rok v souvislosti se splátkami a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Zájem o tuto službu určitě bude, protože nic podobného zatím na českém trhu jiné společnosti nenabízejí, řekl ČTK analytik Broker Consulting Jan Lener. Pro lidi jsou však podle něj jakékoliv půjčky tohoto typu z hlediska finančního plánování nevýhodné. Zpravidla u nich bývá poměrně vysoké úročení a díky snadnějšímu přístupu k penězům lidé zatěžují rodinný rozpočet nákupy zbytečných věcí bez ohledu na možné dopady při problémech se splácením. Nákupem na spotřebitelský úvěr zaplatí zákazník za zboží vždy mnohem více, než kdyby nákup odložil a pořídil zboží z vlastních peněz, dodal.

Zákazník musí při podání žádosti o úvěr předložit potřebné doklady, tedy platný občanský průkaz, druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz nebo cestovní pas), potvrzení o příjmu, daňové přiznání nebo výměr důchodu a výpis z běžného účtu. Půjčku může získat pouze občan České republiky s trvalou adresou na území ČR, ve věku 18 a více let a s trvalým zdrojem příjmu.

Autor: ČTK

středa 29. července 2009

Znáte Vaše práva? Dnes... čas odpočinku.

Víte jak dlouho musíte být v práci? Zda vám zaměstnavatel může nařídit práci přesčas? A když ano, tak kolik hodin? Víte na kolik dní dovolené máte nárok? Jaká je náhrady mzdy, když si vybíráte dovolenou? Čtěte dál a dozvíte se to.

Zákoník práce 262/2006 Sb. (§ 78 – 100) uvádí, že pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynu zaměstnavatele. Délka stanovené pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně (samozřejmě existují i výjimky, kdy je pracovní doba zkrácena a jsou to například práce na směnný provoz, práce nezletilých osob...). Ten kdo rozvrhuje pracovní dobu o určuje začátek a konec směn, je zaměstnavatel.

Přestávky v práci

Zaměstnanec má právo po nejdéle šesti hodinách nepřetržité práce (dle naší kolektivní smlouvy po 5,5 hodinách) na přestávku v práci na jídlo a oddech a to v trvání nejméně 30 minut. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Práce přesčas

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů a nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

Dovolená

Je upravena taktéž v zákoníku práce (§ 211- 223). Nyní si uvedeme jen základní informace. Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru ke stejnému zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok (popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku). S naší kalkulačkou se okamžitě dozvíte, na kolik dní dovolené máte nárok. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Zaměstnanci dostávající plat mají nárok na 5 týdnů dovolené. Pedagogičtí a akademičtí pracovníci mají 8 týdnů dovolené.

Čerpání dovolené

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené. Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku (pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem jinak).

Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec skončí pracovní poměr má nárok na náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou.

Autor: Finance.cz, úprava: IP

úterý 28. července 2009

Lidé v konfliktu se zaměstnavatelem získají právní pomoc zdarma


Praha - Bezplatnou právní pomoc až po advokátní zastoupení u soudu mohou získat zaměstnanci, kteří se stali obětí porušení předpisů ze strany zaměstnavatele. Zpravidla se jedná o nevyplacení mzdy či nedodržení smluvních podmínek. O projektu ČTK informoval jeho koordinátor David Kyncl z organizace Iuridicum Remedium. Projekt potrvá tři roky a bude stát zhruba čtyři miliony korun, financován je z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu.

Smyslem projektu je podle Kyncla poskytnutí pomoci lidem, kteří nemají na právní obranu finanční prostředky. "Pomoc je určena pro lidi, jejichž práva jsou na trhu práce porušována a kteří kvůli znevýhodnění nejrůznějšího typu si z finančních důvodů nemohou dovolit komerční právní pomoc. Naší snahou je zároveň posílení respektu zaměstnavatelů k právům zaměstnanců, to v současnosti vnímáme jako palčivý problém českého pracovního trhu," uvedl Kyncl.

Projekt je zacílen na lidi z celé České republiky s výjimkou Prahy. Právní pomoc mohou poškození dostat formou poradenství, konzultací, sepisování podání či zastupování u soudu nebo správního orgánu. "Zájemci o pomoc nás mohou kontaktovat, nejlépe e-mailem nebo písemně. Na začátku potřebujeme stručný písemný popis případu a kopie nebo skeny související dokumentace. Na základě těchto podkladů naši právníci vyhodnotí, zda a jak můžeme u každé jednotlivé kauzy pomoci," popsal Kyncl.

Poradenské služby ohledně práv zaměstnanců nabízí lidem od počátku letošního roku také Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Ta má ve všech krajích ČR kontaktní místa, kde se lidé dozvědí informace o tom, jak při problémech v zaměstnání postupovat. "Zájem o tuto službu je veliký," podotkl předseda ČMKOS Milan Štěch.

Autor: ČTK

pondělí 27. července 2009

Po dovolených přijde propouštění


Praha - Po létě přijde propouštění. Firmy podle odborníků využijí prázdninového volna k přípavě odkládaných plánů na restrukturalizaci. Odeznívat navíc začnou sezónní práce.

Podíl lidí bez práce tak celorepublikově vzroste ze současných osmi procent až na deset, Možná i víc. Tuto hranici přitom míra nezaměstnanosti přesáhla už v červnu nejméně v 16 okresech.

"Mnoho firem využívá klidnější čas dovolených k personálním a ekonomickým analýzám," tvrdí například jednatel PR agentury Commservis.com Tomáš Zdechovský. "Některé připravují plány a strategie, koho, kdy a za jakých podmínek propustí, popřípadě přeřadí na jinou práci," dodává.

Firmy odcházejí na východ i na západ

Podle Zdechovského je tak krize i určitým "zaklínadlem k razantním krokům vedoucím k dlouho odkládaným restrukturalizacím firem a snížení nákladů." Firmy podle něj už teď šetří na zaměstnaneckých výhodách a téměř neinvestují do jejich vzdělávání.

Některé společnosti přesunou výrobu úplně mimo Českou republiku směrem na východ do Bulharska, Rumunska, Moldavska či Ukrajinu, kde je výrazně levnější pracovní síla, míní Zdechovský.

To před časem připustila i Hospodářská komora České republiky, podle níž zvažuje odchod z Česka až pětina firem.

"Tady bych polemizoval," doplňuje předseda odborového svazu Kovo Josef Středula. "Zatím dochází k přesunům na západ, ne na východ. Zatím výrobci odcházejí do Německa a Rakouska," naráží na přesun výroby zličínského Siemensu nebo žebráckého Intosu do domovských zemí.

Odbory vládě: zaveďte „kurzarbeit"

Například Alcoa Fujicura ale plánuje přesunout českou výrobu do Rumunska.

Pro prehrávání animace je nutné nainstalovat Macromedia Flash Player!

Jinak ale Středula souhlasí. "Od listopadu loňského roku jsme říkali, že nejhorší bude doba dovolených, kdy firmy budou absolutně bez zakázek," upozorňuje Středula.

"Už to vlastně začalo. Září, říjen, listopad, to bude období, kdy bude propouštění ,jen' kulminovat a nabírat rychlejší tempo," odhaduje vývoj.

"Očekávám, že k závěru roku bude nezaměstnanost kulminovat kolem deseti procent. A pokud se situace na trzích nezlepší, může tuto hranici významně překročit."

Na deset procent odhadl kulminaci nezaměstnanosti také ekonom Poštovní spořitelny Jan Bureš.

Odbory proto navrhují urychleně zavést „kurzarbeit", neboli zkrácení pracovního týdne, aby víc lidí mohlo zůstat v práci, i když za menší mzdu.

Nezaměstnanost totiž znamená další omezení výdajů rodin a naopak nárůst výdajů státu. „To přinese obrovský tlak na další propad hrubého domácího produktu," obává se spolu s dalšími ekonomy Středula.

Co s nezaměstnaností po krizi?

Na červnové tripartitě proto odbory požádaly vládu o sestavení krizového scénáře budoucího vývoje nezaměstnanosti v Česku a jeho dopadů na rozpočet. Žádají také sestavení zprávy o stavu České republiky po americkém vzoru Zprávy o stavu unie.

Už teď se ale také chtějí připravovat na čas, až krize i u nás odezní.

"Požádali jsme o urychlené vytvoření Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, abychom se období po krizi připravili. Jinak bychom mohli hodně ztratit. naopak ale můžeme hodně získat," uzavírá Středula.

autor: kat, aktuale.cz

Povinnosti zaměstnavatele v horkých dnech

Vysoké teploty více zatěžují organismus a zhoršují pracovní podmínky. Důležitou povinností zaměstnavatele je zajistit pro zaměstnance nápoje na pracovištích. V této souvislosti sděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí: Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit na pracovištích takové pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť.
Mezi tyto povinností patří i poskytování nápojů na pracovišti. Je třeba rozlišit, zda se jedná o poskytování nápojů v rámci zajištění pitného režimu pro zaměstnance nebo o povinnost zajistit ochranné nápoje.
Povinnost poskytnout pitnou vodu na pracovišti upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Na jeho základě je zaměstnavatel povinen zajistit pitnou vodu nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy se zaměstnanec zraní a je třeba poskytnout první pomoc (např. v případě poleptání).
Na pracovištích, na kterých není technicky možné odstranit tepelnou zátěž (např. u řidičů veřejné hromadné dopravy), musí zaměstnavatel zajistit dodržování přípustných mikroklimatických podmínek a přijmout taková opatření, která sníží na minimum nepříznivé dopady vysokých teplot. Jedním z takových opatření je poskytnutí vhodných ochranných nápojů, a to bezplatně a podle vlastního seznamu. O ochranných nápojích a jejich množství rozhoduje zaměstnavatel podle kritérií stanovených v § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Podle ustanovení § 8 výše uvedeného nařízení vlády je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených z organizmu za směnu potem a dýcháním. Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Nařízení vlády také přesně vyjmenovává kategorie zaměstnanců, kterým se ochranné nápoje poskytují.
Soupis ochranných nápojů vypracuje zaměstnavatel po dohodě s lékařem, který pro něj zajišťuje závodní preventivní péči. Seznam musí vycházet z vyhodnocení rizik, konkrétních podmínek práce a znalosti zdravotního stavu konkrétních zaměstnanců. Jedná se zejména o volbu vhodných ochranných nápojů u lidí, u kterých by mohlo dojít vlivem výkonu práce v nepříznivých pracovních podmínkách ke zhoršení zdravotního stavu.
Oblast mikroklimatických podmínek, tepelné zátěže a s tím souvisejících ochranných nápojů má v kompetenci především Ministerstvo zdravotnictví. S případným požadavkem na řešení konkrétního problému z oblasti pracovních podmínek a hygieny práce je možné obrátit se na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce.

Štěpánka Filipová
MPSV

sobota 25. července 2009

Fórum nově...

Tak a je tu zase změna. Bohužel zkušební stránky jsou fuč, technické problémy se občas vyskytnou. Abychom jim předešli, vytvořili jsme úplně nové. Po zakoupení domény teď otestujeme novou webovku, snad již bez technických problémů. Jen ti z Vás, kteří se již registrovali, budete se muset zaregistrovat znovu. Použijte prosím pokud možno stejný "nick". Pokoušíme se jej převést z předchozí domény, tak se nejprve zkuste přihlásit. Pokud to nebude možné, prosíme znovu o registraci. Za technické problémy se Vám omlouváme a děkujeme za Vaši trpělivost.

Přihlaste se nebo se zaregistrujte na následující adrese :
http://nezavisleodborytesco.forumczech.com/forum.htm

středa 22. července 2009

Igelitkám zdarma v Čechách odzvonilo

Praha - Igelitové tašky zdarma téměř vymizely z českých obchodů. Síťové tašky hlásí svou renesanci, chystají se dobýt svět

Tašky zdarma z českých obchodů prakticky vymizely. Nabízí je již několik málo řetězců. Do hry se ale vrací již skoro zapomenutý fenomén – síťovky. Ve světě po nich lidé šílí.
Ekotašky, zdarma jen v Tesku

Tažení proti igelitkám už zasáhlo celé Česko. Zatímco ještě před dvěma roky si mohl zákazník zdarma odnést igelitovou tašku třeba z Delvity, Hypernovy, Teska či Globusu, dnes už z tohoto výčtu nezbyla ani ne polovina. A důvody? Ekologie, ale hlavně peníze. Igelitky přijdou na miliony korun ročně.

Mezi prvními přišli o igelitky zdarma zákazníci řetězce Interspar, který se je rozhodl zpoplatnit už v roce 2006.
„V současné době jsou pro zákazníky k dispozici igelitové tašky za 1 Kč a 6 Kč, papírová taška za 8 Kč a biotaška za 9 Kč,“ uvedla mluvčí společnosti Spar Lída Šimáčková. Už jen sporadicky dnes najdeme igelitové tašky zdarma v řetězcích společnosti Ahold, která provozuje síť Albert. „V současné době nabízíme zákazníkům tašky zdarma jen ve vybraných hypermarketech Albert,“ potvrdil mluvčí Aholdu Libor Kytýr.

Téměř bez výjimky jsou v obchodech k dostání ekologické varianty nákupních tašek, ovšem jen výjimečně ji obchodník nechce zaplatit. Podobně jako řada konkurentů ekotaškou nahradila klasické igelitky například společnost Tesco. Jako jedna z mála ji ovšem nezpoplatnila.

Výjimkou zatím zůstává jen řetězec Globus. Tam se klasické bezplatné igelitky stále drží a zřejmě budou i nadále. „Máme tašky placené, ekologické a pak máme tašky zdarma, které chceme udržet, co nejdéle to půjde. Zákazník se může svobodně rozhodnout, nemáme ambice ho vychovávat,“ uvedl Deníku šéf Globusu Petr Vyhnálek.
Budou síťovky znovu „in“?

Kromě ekotašek ovšem bere obchody útokem i jeden již téměř zapomenutý fenomén, a tím jsou z dob socialismu známé síťovky. Jejich výrobou se zhruba před rokem začala zabývat firma Saarience z Kolína. A světově známé módní časopisy jsou z ní na〜dšené. „Síťovka má všechny vlastnosti pro to, aby byla úspěšná. Je praktická, je vyráběná z ekologických materiálů, a to je ve světě in. Navíc v zahraničí si ji nikdo nespojuje s érou komunismu,“ říká redaktorka módního časopisu Elle Zdenka Dvořáková.

To, že si síťovku oblíbili spíše zahraniční než čeští zákazníci, potvrzuje i ekonomický a marketingový ředitel samotného výrobce Oldřich Marek. „V současné době se věnujeme především patentovému řízení. Chceme mít celosvětová autorská práva,“ říká. Podle něho se nyní síťovky prodávají hlavně v Evropě. „V zahraničí je o síťovky daleko větší zájem než u nás. Teď stojíme před uzavřením kontraktu s jednou nejmenovanou nadnárodní společností, která chce ze síťovky udělat globální produkt. Je připravena odebrat desítky milionů kusů,“ dodal Marek.

Autor:
Vojtěch Janda
deník.cz

pondělí 20. července 2009

Nové diskusní fórum

...

Spustili jsme pro Vás zkušebně nové diskusní fórum. Podívejte se už teď na naše nové stránky a zaregistrujte se:

http://nezavisleodborytesco.forumczech.com/forum.htm

středa 15. července 2009

Dopady krize: Během 3 let zmizí 30 milionů míst, uvádí OECD

Ekonomika.iHNed.cz 15. 7. 2009 10:05 (aktualizováno: 15. 7. 2009 10:03)

...

V rozvinutých zemích by mělo od konce roku 2007 do konce příštího roku zaniknout téměř 30 milionů pracovních míst. Uvedl to v úterý generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angel Gurría.

Za úbytkem počtu pracovních příležitostí by měla podle Gurríi stát zejména světová finanční krize a následný hospodářský útlum, který uvrhl nejvyspělejší ekonomiky světa do recese, napsala agentura Reuters.

OECD minulý měsíc předpověděla, že hrubý domácí produkt jejích členských zemí se v letošním roce sníží o 4,1 procenta. V březnové zprávě přitom počítala s poklesem o 4,3 procenta. Výrazné zlepšení zaznamenala v červnu prognóza OECD pro Spojené státy, jež jsou největší ekonomikou světa.

Americký prezident Barack Obama v úterý nicméně uvedl, že nezaměstnanost ve Spojených státech bude pravděpodobně ještě několik měsíců pokračovat v růstu. Upozornil, že obnova zaměstnanosti obvykle zaostává za ostatními známkami hospodářského oživení.

pátek 3. července 2009

Tisková zpráva: Prohlášení odborové organizace

...
Vážení zaměstnanci,

v těchto dnech přistoupila společnost Tesco Stores ČR a.s. k úpravě mezd, které nepovažujeme za adekvátní jak k ziskům společnosti, tak ani k ocenění již tak malé hrstky zaměstnanců, díky nimž se zisk společnosti vytváří. Navýšení mezd o 1,5% s tím, že kde jsou stanoveny náborové příplatky, bude o toto procento příplatek krácen, není ohodnocením zaměstnance, ani žádným zvýšením mezd. Navýšení mezd se tím stává nulové a neodpovídá ani inflaci loňského roku. Jedná se o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele v rozporu s kolektivní smlouvou, o kterém ani v nejmenší míře zaměstnavatel nediskutoval. Odbory vedou řádné kolektivní vyjednávání, jehož bodem byla právě i úprava mezd.

Nemůžeme ani v nejmenším souhlasit s postupem společnosti, jež obchází platná ustanovení kolektivní smlouvy a tím i platných právních předpisů, zvláště v době, kdy je ze strany odborů vedeno kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě a mzdového předpisu. Společnost, jež nerespektuje práva zaměstnanců a jež naprosto bojkotuje právní řád České republiky a zneužívá ekonomické krize k vlastnímu prospěchu, není ani v nejmenším hodna používat titul "zaměstnavatele roku", který záhadným způsobem obdržela.

V této těžké době, jež ale prozatím není na výsledcích společnosti nijak viditelná, jelikož obrat společnosti stále roste a v době kdy je potřebné vzájemná diskuze a sociální dialog, považujeme tento postup za totální selhání jakékoli komunikace, vzájemné diskuse i řízení společnosti.

Tvrzení zaměstnavatele, že odbory odsouhlasily jak změnu v odměňování, tak v katalogu pracovních míst a následně úpravu pracovních pozic se nezakládají na pravdě a jsou naprostou lží a výmyslem společnosti, aby zakryla svůj podraz vůči odborům i zaměstnancům samotným.

Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. s dalšími odborovými organizacemi a svazy při Tesco Stores ČR a.s v současné době zvažuje všechny právní možnosti včetně vyhlášení stávkové pohotovosti a řízení před zprostředkovatelem.

V žádném případě nehodláme přihlížet ani tolerovat postup zaměstnavatele, který je v rozporu s platnou kolektivní smlouvou a dobrými mravy.

Postup společnosti považujeme za naprostý výsměch a urážku zaměstnanců a obyčejné zneužívání krize dominantním postavením zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s. na českém trhu stejně jako za selhání komunikace mezi společností Tesco a odborovými organizacemi, jako zástupci zaměstnanců.

Rada odborové organizace
zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.