Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 31. července 2009

Soutěž: Vytvořte nové logo nezávislých odborů...

...

Vyhlašujeme soutěž o nové logo nezávislých odborových organizací Tesco. Vítězný návrh (popřípadě i 2 návrhy zvlášť pro odbory a Koordinační výbor) bude odměněn. Podmínky jsou jednoduché, jen dobrý nápad...

Návrhy zasílejte na adresu:

Koordinační výbor nezávislých odborových organizací
při Tesco Stores ČR a.s.
Skandinávská 2, Brno 619 00

nebo e-mailem na adresu: rohatej@seznam.cz či odbory_tesco_brno@centrum.cz

sledujte i naše nové webové stránky...

Žádné komentáře:

Okomentovat