Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 8. prosince 2021

SPECIÁLNÍ JEDNORÁZOVÁ PLATBA PRO KOLEGY Z OBCHODŮ A DISTRIBUČNÍCH CENTER

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

i v letošním roce, v tomto předvánočním čase, který je již sám o sobě obrovskou zkouškou pro nás pro všechny, nám pandemie opět komplikuje naše životy i naši práci. Vládní opatření opět vytvořila ve všech prodejnách práci navíc, a to právě v době, kdy jsou naše prodejny a distribuční týmy nejvíce vytížené. 

Od samého začátku, kdy se virus u nás objevil a my jsme prošli těžkou zkouškou, jsme s vedením společnosti jednali o tom, jak vás podpořit a ocenit za vaše odhodlání. Vy jste totiž také stáli a stojíte v první linii. Navíc se staráte o to, aby naši zákazníci dostali vše, co potřebují, a dokonce i něco navíc…

Jsme rádi, že jsme v tomto ohledu s vedením „společně na jedné vlně“. O to víc nás těší zpráva, která vás také jistě potěší: Jako projev uznání za toto úsilí v době mimořádných okolností, za kterých i nadále obsluhujeme zákazníky, vedení společnosti vyplatí speciálně kolegům z prodejen a distribučních center jednorázově 3 000 Kč. 

Nejen za odbory vám všem děkujeme za odvedenou práci!  

Jste skvělí!

Ivan Předinský a Milan Matušík