Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 23. prosince 2009

Všem čtenářům a zaměstnancům

...

Vážení čtenáři, zaměstnanci

Rok s rokem se sešel a opět prožíváme velmi hektické a stresující období vánočního prodeje, podotýkáme se s nízkým počtem stále se zkracujících hodin a očekáváme v nervózním napětí plány hodin a mzdových fondů pro nadcházející měsíce. Stále stejná a opakující se situace, která není důsledkem špatné práce Vás provozních zaměstnanců, a jež se rok od roku zhoršuje. Čeká nás nová kolektivní smlouva, kdy platnost té stávající již pomalu končí. Sledujeme pečlivě situaci v jednotlivých provozovnách a hledáme řešení. Zaujali jsme velmi jasná stanoviska a rozhodnutí, která se musí bez odkladu v následujících dnech neprodleně řešit, k tomu však budeme velmi mnoho potřebovat Vaši aktivní podporu.

I přes to všechno bychom Vám všem rádi popřáli, abyste alespoň v tento čas zapomněli na všechny tyto nepříjemné strasti a prožili v kruhu svých nejbližších spokojené Vánoce. Připijte si do roku 2010 s přáním, aby byl tento nadcházející rok lepší, než rok stávající. Přejeme Vám, aby s rokem 2009 odešly veškeré Vaše nepříjemné starosti a zážitky, které jste prožily, ať již v práci či ve Vašem soukromém životě.

Čeká nás všechny hodně složité období, kdy budeme muset velmi jasně vyslovit svůj názor a požadavky, abychom hájili svá práva a pracovali za takových podmínek ve zdravé prosperující společnosti, které nám právem za naši práci náleží. Přejeme Vám nejen úspěšný rok 2010, ale i roky následující. A tak dáli-li se to přece jen alespoň trochu říci, Vám všem přejeme

„Veselé Vánoce a šťastný Nový rok“

úterý 8. prosince 2009

Tesco vykázalo růst tržeb o 7,7 procenta

Autor: Mediafax (Mediafax)
8.12.2009 9:46:01

LONDÝN (MEDIAFAX) - Provozovatel maloobchodního řetězce Tesco vykázal ve třetím fiskálním čtvrtletí letošního roku růst světových tržeb o 7,7 procenta. Informovala o tom v úterý agentura Bloomberg.

Tržby tak vzrostly nad očekávání trhu, který predikoval růst jen sedmiprocentní. Ve Velké Británii vzrostly tržby o 2,8 procenta, o 0,3 procentního bodu méně než ve druhém fiskálním čtvrtletí. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali růst britských tržeb o tři procenta.

Akcie Teska na zprávu reagovaly růstem o 0,5 procenta na 435,65 pence. V letošním roce vzrostly akcie společnosti již o 21 procent.

Třetí fiskální čtvrtletí skončilo 28. listopadu.

Vojtech Kristen, kristen@mediafax.cz