Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 9. listopadu 2020

Tesco přidá na Vánoce další bonus zaměstnancům

 

Jsme velice rádi, že v této nelehké době, bude zopakován speciální bonus pro naše kolegy. Za měsíc prosinec bude vyplacen extra bonus provozním zaměstnancům obchodů a centrálního skladu ve stejné výši a za stejných podmínek, jako tomu bylo v březnu a dubnu 2020.

Všichni naši kolegové denně odvádějí skvělou práci, i přes různá opatření, omezení a změny. Bylo třeba reagovat na uzavřené neděle, zkrácení prodejní doby, přeplánovat směny, zvládnout sobotní navýšené prodeje a toto vše se díky nasazení kolegů zatím daří.

Vánoční období bude letos s největší pravděpodobností ovlivněno současným děním, nejasný vývoj a s ním spojená opatření nám dnes nedávají možnost se na vánoce připravit tak, jak tomu bývá běžně a tento proaktivní krok společnosti ukazuje, že si váží přístupu kolegů, kteří svou ochotou přizpůsobit se často se měnícím nařízením, jistě přispějí k prožití vánoc tím nejlepším možným způsobem.

Tento bonus je nad rámec dalších vánočních aktivit pro kolegy a proto jsme potěšeni, že touto formou společnost vyjadřuje poděkování za vynikající práci, jak řekl Patrik Dojčinovič, , který zároveň věří, že kolegové toto ocenění uvítají.

NOT | Central Office

Zdroj: Tesco Stores ČR
a.s.