Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 24. července 2017

Tesco prodá dva obchodní domy. Brno bude dál, Plzeň se však uzavře

Tesco v pátek 21. 7. 2017 oznámilo rozhodnutí o prodeji svých obchodních domů v Plzni a Brně.  

Společnost Tesco se rozhodla prodat budovy svých obchodních domů v Plzni (Americká 47) a Brně (Dornych 4). Od jejich výstavby uplynulo již 50 resp. 30 let a vyžadovaly by výrazné investice, aby byly v budoucnu schopné plnit potřeby zákazníků. 

Zatímco v obchodním domě v Plzni nebude již Tesco po 15. říjnu 2017 provozovat svůj obchod, v Brně hodlá pokračovat s provozem obchodu v podnájmu v rekonstruovaných prostorech. 

V Plzni zajistí Tesco, díky své široké síti obchodů ve městě i v okolí - HM Plzeň Borská Pole, HM Plzeň Rokycanská, EX Plzeň Doubravka, nové pracovní příležitosti pro všechny dotčené zaměstnance z obchodního domu. 

Prodej těchto budov umožní společnosti Tesco investovat získané prostředky do dalšího rozvoje služeb pro své zákazníky v České republice.

autor: Tesco