Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 24. května 2022

Tesco opět zvýší základní mzdy svých zaměstnanců


Společnost Tesco zvýší od 1. července 2022 základní mzdy na provozních pozicích a distribučním centru v průměru o 5 %. Současně ruší nástupní mzdové sazby, kdy všichni kolegové v dané kategorii budou odměňováni stejnou tarifní mzdou od prvního dne nástupu do společnosti, což může znamenat v průměru až 15% nárůst mzdy. Změny se týkají i oblasti benefitů, od července 2022 společnost navyšuje hodnotu stravenkového paušálu a od ledna 2023 zavádí další den volna pro věrné zaměstnance. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco při kolektivním a mzdovém vyjednávání.

Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a každoročně navyšuje mzdy svých zaměstnanců. I v letošním roce bude firma významně investovat do mezd a benefitů. „Našich kolegyň a kolegů si nesmírně vážíme a víme, jak moc důležité je investovat právě do nich, zejména v této nelehké době, kdy inflace dosahuje obrovské míry. Nesoustředíme se však pouze na mzdy jako takové, ale chceme našim zaměstnancům nabídnout komplexní balíček benefitů, který pro ně bude atraktivní a současně bude reflektovat aktuální trendy v oblasti řízení lidských zdrojů,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

„Dohodli jsme se s vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s., že i letos budeme investovat do mezd a benefitů našich kolegů. Důvodem je každodenní pracovní úsilí a odhodlání v oblasti péče o naše zákazníky. Letos chceme investovat především do základní tarifní mzdy, a současně proto dojde i k úpravám některých příplatků a jejich převodu do této mzdy, aby kolegové na všech obchodech pobírali silnou základní mzdu. Dohoda padla také v úpravách benefitů, které budou pro naše kolegy výhodnější a atraktivnější,“ dodává Milan Matušík za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.

Zaměstnancům na provozních pozicích a distribučním centru bude základní mzda zvýšena v průměru o 5 %. Současně dojde ke zrušení nástupní mzdové sazby, kdy všichni kolegové v dané kategorii budou odměňováni stejnou tarifní mzdou od prvního dne nástupu do společnosti, což může znamenat v průměru až 15% nárůst mzdy. Výrazné změny realizuje Tesco i v oblasti benefitů tak, aby byl celkový balíček odměňování co nejatraktivnější a konkurenceschopný. S platností od 1. července 2022 proto zvyšuje stravenkový paušál, který je vyplácen přímo do mzdy zaměstnance. Společnost tak reaguje na zvyšující se ceny potravin, aby svým zaměstnancům pomohla lépe řídit rodinný rozpočet v tomto náročném období.

V souvislosti s překonáním těžké ekonomické situace společnost také zvýšila zaměstnaneckou slevu na nákupy. Zaměstnanci Tesco tak mohou každý měsíc po výplatním týdnu uplatnit 15% slevu v obchodech Tesco. Jedná se o ojedinělé řešení na trhu, které pomůže zaměstnancům dosáhnout výrazných úspor.

S platností od 1. ledna 2023 firma zavádí další den volna, tzv. FIT day pro věrné kolegy při trvání pracovního poměru 6 let a více. Zaměstnanci tak nově budou mít nárok na 2 dny FIT day v daném kalendářním roce.

Společnost navíc v loňském roce zavedla nové unikátní rodinné benefity. Rodiče, pěstouni nebo ti, kteří plánují mít rodinu nebo se vrátit do práce po vážné nemoci, získají významnou podporu, která jde výrazně nad rámec platné legislativy. Tesco například během mateřské dovolené dorovná mzdu do 100 %.

pondělí 2. května 2022

Blesková zpráva

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

celá naše společnost prožívá velmi těžké časy. Dlouhé období pandemie střídá válka na Ukrajině, která trápí celý svět. Žijeme v neustálé nejistotě, všechno zdražuje a pro mnohé zaměstnance a jejich rodiny je již nyní situace jen těžko zvládnutelná. 

I proto se snažíme s vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s. najít způsob, jak zaměstnancům aspoň částečně pomoct v této krizové době, a to v rámci náročného kolektivního vyjednávání o výši mezd a benefitů. Rozhodně si to zasloužíte.

Držte nám palce!