Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 20. listopadu 2009

Postavit se vedení společnosti musí hlavně zaměstnanci

...

Rok s rokem se sešel a řešíme stále stejné téma. Nedostatek zaměstnanců, stále se zhoršující podmínky v provozovnách a přístup nadřízených k zaměstnancům. Co s tím a jak se případnému šikanujícímu způsobu bránit jsme se zeptali předsedy odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. a Rady nezávislých odborů Tesco, Ivana Předinského.

Odborová organizace obnovila v září stávkovou pohotovost, kterou vyhlásila v loňském roce. Co odbory vlastně donutilo k obnově stávkové pohotovosti?

Všichni víme, že Vánoce jsou žněmi pro každého obchodníka a zisk je pro nás důležitý. Od zisku se odvíjejí naše mzdy. Tedy spíše z obratu zisk a ze zisku mzdy. Na to, abychom měli mzdy, musíme mít dostatek zboží, ale hlavně zaměstnanců, kteří musí zákazníkovi zboží nabídnout a prodat. Každý obchodník si musí uvědomit, že prodej a nabídka jsou základ. Bez zaměstnanců to prostě nepůjde. I loni jsme tento problém řešili, ale dohoda a možná řešení, která byla navržena a přislíbena řešit prostě zůstala jen u slibů. To pro nás nebylo akceptovatelné.
Bohužel stav zaměstnanců a přístup k nim je mnohdy otřesný a pro kvalitu prodeje a služeb zákazníkovi nereálný. Je to pořád stále stejné téma, bez jakéhokoli způsobu řešení.

Takže je právě stav zaměstnanců ten důvod, který vedl k vyhlášení stávkové pohotovosti?

Není to jen stav zaměstnanců, i když i ten patří mezi základní body, které je nutné řešit. Jsou to i mzdy, řízení nákladů, změna logistiky a centrálního systému objednávek a dodávky zboží. Všechno souvisí se vším. Pokud chcete po zaměstnancích kvalitní přístup, musí se mu vytvořit především podmínky pro takovou práci. Musíme postavit do správné roviny mzdy a ohodnocení zaměstnanců. Pakliže po něm vyžaduji určité pracovní nároky i já mu musím jako zaměstnavatel vytvořit spravedlivé ohodnocení. Nejde přece jen něco vyžadovat, aniž bych za to dal zaměstnanci rovnou nabídku.

Ohodnocení je tedy nespravedlivé?

Dalo by se to říci i tak. Zaměstnanci jsou mnohdy pod nátlakem nuceni vykonávat takové práce, které s pracovní smlouvou nesouvisí. Bohužel se sami nedokážou bránit, jelikož pod hrozbou a nátlakem některých svých nadřízených raději svěsí hlavu a udělají to, co se jim řekne. A tady je ten problém. My o něm víme, ale právě ze strachu to zaměstnanci ve většině případů řešit nechtějí.
Domnívám se, že pokud budu chtít po zaměstnanci, aby například v případě front vypomohl na pokladně, tak jak byla uvedena prezentace společnosti v rámci projektu „Jeden ve frontě“, pak musím dotyčnému zaměstnanci, který bude ochotný nad rámec své pracovní pozice tuto funkci vykonávat také zvýšit adekvátně mzdu nebo ho posunout do vyšší tarifní třídy. Musím ale taky zajistit dostatečný počet zaměstnanců na každém pracovišti, aby v tomto případě nedošlo zase naopak k oslabení oddělení, ze kterého šel zaměstnanec vypomoci například na pokladnu. A tak tomu není.

Jak to chtějí odbory řešit?

Odbory i zaměstnanci by se první měli spojit v jeden celek, je to problém nás všech a nelze se k němu obracet zády. Není to problém místní, ale celorepublikový, ba i mezinárodní. Stejné informace máme totiž i ze Slovenska. Musí se spojit všichni a všichni se musíme tomuto problému postavit.
I kdybychom se sebevíc snažili, bez podpory zaměstnanců samotných to prostě nepůjde a bude to složité. Každý z nás by si měl uvědomit, že pokud budeme o problému mlčet a nebudeme se ho snažit řešit, tak vlastně žádný problém není. Na to se samozřejmě spoléhá. Právě zaměstnanci musí ukázat svou sílu a to, že si umí svá práva hájit a bojovat za ně.
Máme mnoho různých a možných způsobů, od společných jednání, petic až po demonstrace či stávku. V dnešní době nám to zákon i ústava umožňují, každý má právo vyjádřit veřejně svůj názor a dát najevo svou nespokojenost. Někdy je to jediné řešení, aby byl problém vidět a začal se řešit.

V posledních měsících stále odbory jednají, je to dlouho. Jsou nějaké pozitivní výsledky?

Stále se snažíme jednat. Vše má své pro a proti. Všechno chce taky dostatečný čas, aby se v praxi ukázalo, zda je řešení reálné nebo bylo jen výkřikem do prázdna.
Jednání se vedou a budou dál. Navrhli jsme možná řešení i řadu návrhů na změnu v systému odmněňování, který je dle nás špatný a nemotivující. Při podpisu současného mzdového předpisu byla dohoda, že se bude monitorovat a případné problémy se budou řešit. Ale nestalo se tak.
Nyní jsme týmu pro benefity a odmněňování předložily návrhy, které musí posoudit, propočítat a pak předložit akceptovatelný návrh. To není jednání na týden či 14 dnů, ale spíše na měsíce, takže musíme nějaký čas vydržet. Nesmíme však nechat problém „vyšumět“. Je i řada problémů, které se stále neřeší a přehazují se z jednání na jednání nebo ze stolu na stůl, a to nás doslova vytáčí. Problému je potřeba se postavit čelem a řešit ho.
Bohužel je zde pro firmu důležitější to, aby byl doručen zisk akcionářům. Ano to chápu, ale za jakou cenu? I akcionář musí pochopit, že pokud chce mít zdravou a prosperující společnost, musí do ní investovat, zvláště do kvality služeb zákazníkům. Pokud bude zákazník nespokojen, odejde a jen těžko se nám ho podaří získat zpět. Na to ovšem potřebuji dostatečný a kvalifikovaný personál. A ten musím zaplatit, aby od nás kvalifikovaní zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci.

Jaké jsou nejžhavější témata, které je nutné co nejrychleji řešit, aby byly odbory spokojené?

Nejde tady o spokojenost odborů, ale spokojenost zaměstnanců. Pro nás je důležité vyřešit co nejrychleji stav zaměstnanců a jejich ohodnocení. Jsou to ale také čtyř hodinové úvazky řady našich zaměstnanců, jež stejně mají harmonogram na úvazek plný, ale při čerpání dovolené jsou na ni kráceni, protože se jim počítá pouze na úvazek, což je chyba a eticky neslučitelné se spravedlivým systémem odměňování.
Řešit se musí také i tzv. vytýkací dopisy, které se stávají fenoménem společnosti, zvláště před vyplácením věrnostních bonusů. Musíme především předejít jejich zneužívání.
Problém spatřujeme také v odměnách za pracovní výročí, zejména v podmínkách jejich nepřiznání, kdy jsou duplicitní s věrnostním bonusem ročním. To je nespravedlivé a dá se říci i v rozporu s listinou práv. Je potřeba řešit nemocenské dávky, to je problém nový. Je třeba, aby sama společnost svým postupem neprodlužovala 30ti denní lhůtu pro výplatu dávky pražskou správou sociálního zabezpečení, jak je tomu nyní. Musíme zajistit především spravedlivý mzdový systém. Ale těch problémů je více, a proto jsme stanovili prioritní body s termíny řešení.

A to je?

Konečný seznam není zatím možné prezentovat, dochází stále ke změnám v prioritách a je potřeba s ním nejprve seznámit vedení společnosti a dohodnout se na úpravě termínů. I my musíme přihlížet k ekonomické situaci zaměstnavatele. Bohužel, ne vždy je tomu tak, že jsme s výsledky společnosti seznamováni na jednotlivých provozovnách. Mohu jen říci, že hlavní provozní prioritou budou i igelitky, což je problém všude. Nahrává tomu ještě trapnější a hloupější reklama. Všichni asi ví jaká... Chcete tašku? Chcete tašku? Slibujeme, ale nemáme na ně prostředky. Musíme se také postavit novému problému a to je hrozící pandemie prasečí chřipky.

Co očekávají odbory vlastně od zaměstnanců?

Že se přestanou bát a hlavně potřebujeme jejich podporu. Dnes již odbory nejsou o zájezdech či kolekcích a večírcích nebo tanečkách. Zaměstnanci si musí uvědomit, že jsou to právě odbory, které hájí jejich práva. Kdyby nebyly odbory, nebude kolektivní smlouva a pak by nebylo například ani věrnostní, příspěvek na penzijní připojištění, rekondiční volno nebo například stravenky či příspěvek na stravování či jiné příplatky. To jsou všechno benefity nad rámec zákona, které je potřeba dohodnout nebo někdy taky doslova vyhádat. A že jsou občas jednání hodně výbušná.
Problémům, které jsou, se musí postavit hlavně sami zaměstnanci. Musí chtít, aby se problémy řešily a měli by hlavně podporovat odborové organizace, vstupovat do nich a posílit jejich mandát, protože ten mandát je především ve velikosti odborové organizace a jejich síle. Jen tak lze docílit lepších a přijatelnějších pracovních podmínek.
Musí také zapomenout na to, že odbory jsou ještě ROH. Tomu už je dávno konec a ty časy daleko za námi. Odbory, jsou dnes hlavně jejich právníkem a vyjednavačem. Zaměstnanci se musí spojit a demonstrovat svou sílu, právo a boj za lepší pracovní podmínky.

Zdroj: NOT

úterý 10. listopadu 2009

Na případnou pandemii prasečí chřipky se připravují i obchodníci

...

Na případnou pandemii takzvané prasečí chřipky se v Česku připravují i některé obchodní řetězce, kterým by mohla zvýšená nemocnost zákazníků a personálu způsobit značné ztráty a komplikace. Prodejní sítě totiž v tuzemsku zaměstnávají desetitisíce lidí a v supermarketech a hypermarketech týdně nakupuje několik milionů lidí. Obchodníci proto informují zaměstnance o prevenci přenosu tohoto onemocnění a mají připravené krizové plány pro případ, že by pandemie prasečí chřipky v Česku opravdu vypukla.

"V posledních několika týdnech byli všichni zaměstnanci Albertu informováni a poučeni o tom, jak se bránit pandemii chřipky. Každý náš zaměstnanec obdržel speciální leták s podrobnými informacemi, jak předejít tomuto onemocnění," sdělil ČTK mluvčí obchodního řetězce Albert Libor Kytýr. Informační kampaň zahájila také společnost Tesco Stores ČR. "Naše zaměstnance jsme informovali prostřednictvím interního časopisu a plakátů, aby dodržovali základní hygienická pravidla, jež vedou k prevenci chřipkového onemocnění," uvedla mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová.

Obchodníci zároveň zavedli první preventivní opatření. "Zintenzívnili jsme úklid ve všech obchodech. Klademe ještě větší důraz na čištění předmětů, kterých se často dotýkáme, jako jsou například madla vozíků nebo knoflíky ve výtazích," podotkla Karasová. "Naše prodejny a distribuční centra již preventivně obdržely antibakteriální mýdla," uvedl Kytýr.

Pokud pandemie prasečí chřipky v Česku opravdu vypukne, mají obchodníci v záloze krizové plány, aby snížili riziko přenosu chřipky na své zaměstnance a zákazníky. "Plán je rozdělen podle několika stupňů ohrožení pandemie chřipky, podle kterých se upravuje nejen chování a činnosti našich zaměstnanců, ale také provoz všech prodejen Albert. V případě rozšíření pandemie budou například naše pokladní nosit speciální roušky," podotkl Kytýr.

Obchodníci ale tvrdí, že zatím není důvod k panice. "Průběžně sledujeme nejnovější informace ohledně šíření a prevence tohoto onemocnění. Podle dostupných informací neočekáváme situaci odlišnou od výskytu běžné chřipky. Pro případ zvýšeného výskytu prasečí chřipky máme připraven plán zajištění plynulého zásobování a prodeje," uvedla Karasová.

V Česku bylo dosud evidováno zhruba 400 potvrzených případů prasečí chřipky. Počty nově nakažených nyní stoupají po desítkách týdně. Podle spolutvůrce nemocničních pandemických plánů Václava Chmelíka stojí Česko na prahu první vlny chřipkové pandemie. Prasečí chřipka si zatím v ČR vyžádala jednu oběť - ženu z Karlovarska. Úmrtí u ní souviselo s celkovým oslabením organismu způsobeným řadou dalších onemocnění.
(čtk)

Pozn.: Jen je škoda, že časopis nikdo ještě neviděl, informace krom letáků na dveřích také nikdo nemá, a že si máme v obchodě mít ruce (což je na letácích) a dodržovat hygienické předpisy? To je v obchodě snad naprostou samozřejmostí. Ono co výrok, to perla. Jen kdyby se opravdu dostalo všech informací, tak jak se prezentuje. A kdo myje ty vozíky? To ví jen Bůh.

sobota 7. listopadu 2009

Svaz pacientů varuje před chřipkou

...

PRAHA - Svaz pacientů České republiky varuje občany před epidemií prasečí chřipkou.

Připravil proto několik preventivních doporučení, jak by se lidé měli chovat, aby nákaze předcházeli. Patří mezi ně například užívání vitamínů, dodržování hygienických návyků, anebo necestovat do zahraničí. Včera to uvedl prezident Svazu pacientů Luboš Olejár.

Chceme zdůraznit, že doba je vážná, proto by lidé k sobě neměli být lhostejní, uvedl Olejár. Podle něj se dá očekávat, že do čtrnáctí dní by epidemie prasečí chřipky měla udeřit na Českou republiku. Podle Olejára by občané měli v tomto období především užívat vitamíny, dodržovat hygienické zásady, přestat cestovat do zahraničí, a tím přivážet do republiky nákazu. A také začít nosit roušky. Jedná se totiž o jedinou mechanickou ochranu proti šíření virů v dopravních prostředcích, anebo na místech, kde se pohybuje více lidí, vysvětlil Olejár.

Na dotaz, jak se Svaz pacientů staví k očkování proti sezonní chřipce, Olejár odpověděl: "Proti sezonní chřipce se nechat očkovat nedoporučujeme, neboť se tím oslabuje imunitní systém. Po konzultacích s našimi lékaři upřednostňujeme důslednou prevenci", uvedl Olejár. Očkování chronicky nemocných lidí proti prasečí chřipce, jež by mělo podle ministerstva zdravotnictví začít od poloviny listopadu, naopak Svaz schvaluje.

Podle webu ministerstva zdravotnictví bylo za poslední týden zaznamenáno 43 nových případů onemocnění virem Pandemic (H1N1) 2009, neboli prasečí chřipkou. Celkem tak bylo k 5. 10. 2009 hlášeno celkem 394 případů infekce a jedno úmrtí.

Doporučení a opatření proti prasečí (mexické) chřipce
Abyste co nejvíce snížili riziko nákazy virem mexické chřipky, je doporučováno dodržovat následující:

  • Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
  • Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
  • Myjte si ruce pravidelně a opakovaně mýdlem.
  • Při kašli a kýchání si kapesníkem vždy zakrývejte nos a ústa. Tento pak vyhoďte do odpadkového koše.
  • Nepůjčujte si od ostatních mobilní telefony, nádobí, u dětí hračky apod.
  • Nezdravte se podáváním ruky a líbáním.
  • Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči.
  • Zvyšte přísun vitamínů - jezte ovoce a zeleninu.

čtvrtek 5. listopadu 2009

Zákon na zlé obchody bude platit...

...

Praha - Zákon trestající praktiky obchodních řetězců vůči jejich zejména drobným dodavatelům až desetimilionovými pokutami bude v Česku platit. Sněmovna přehlasovala rozhodnutí prezidenta republiky, který návrh tohoto zákona vetoval. Kontrola řetězců se bude týkat výlučně prodeje potravinářských a zemědělských produktů. Zákon podpořili hlavně poslanci ČSSD, KSČM, přidali se i zelení. Případně pokuty řetězcům by měl udělovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Zdroj: čtk