Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 12. července 2022

Anketa pro naše kolegy "Spokojenost zaměstnanců v Tesco"

Vážení kolegové, na základě Vašeho podnětu, jsme anketu spokojenosti zaměstnanců aktualizovali a spojili do jedné části. Doposud vyplněné dotazníky byly stornovány. Proto, máte-li zájem, vyplňte případně dotazník prosím znovu. 

Anketu můžete vyplnit od dnešního dne až do 30. listopadu 2022. Pro automatické spuštění dotazníku stiskněte klávesu F5 (obnova stránky) nebo klikněte na následující odkaz: Anketa spokojenosti zaměstnanců Tesco

Dotazník můžete vyplnit i na Vašem mobilním zařízení po načtení QR kódu


Děkujeme.