Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 26. dubna 2016
Bohužel musíme oznámit smutnou zprávu, že náš kolega Roman Rajnic z HM Smíchov, který utrpěl infakrt a byl zachráněn dalšími našimi dvěma kolegy z hypermarketu Smíchov,  dne 20.4.2016 zemřel.

Upřímnou soustrast našim kolegům ze Smíchova, přátelům a známým.

středa 20. dubna 2016

Záchrana života: Momenty, na kterých záleží

Během příprav na velikonoční svátky jsme na obchodě zažili několik okamžiků, které by stály za zmínku, ale do našich pamětí a srdcí se navždy vrylo březnové páteční poledne, kdy jeden z našich kolegů a kamarádů pan Stanislav Rajnic hned po příchodu na své pracoviště, tj. pult masa, po chvilkové nevolnosti zkolaboval a začalo mu selhávat srdce. 

V těchto chvílích začal boj o jeho záchranu, kdy velice rychle zareagovali dva kolegové z oddělení čerstvých potravin pan Váňa a pan Tesař, kteří pomáhali s jeho resuscitací až do příjezdu okamžitě volané Rychlé záchranné služby. Tato pomoc byla jistě tou z nejdůležitějších, jak pak dodatečně zmínili i povolaní lékaři. Boj o Stanislavův život trval nekonečně dlouho, do nemocnice mohl být eskortován až po cca 45 minutách oživování a jak jsme se později dozvěděli od nemocničního personálu, ten boj trval dále celé odpoledne i v nemocnici. 

Ještě týž den manažer personálního oddělení Pavel Barnoczák a vedoucí čerstvých potravin Tomáš Veselý obstarali vše potřebné pro pobyt pana Rajnice v nemocnici a osobní věci zavezli na oddělení ARO, kde byl kolega hospitalizován. Při této příležitosti ho i navštívili a popřáli brzké uzdravení. Vzhledem k tomu, že pan Rajnic nemá žádné příbuzné a žije zcela sám, byla to návštěva velmi vítaná a udělala kolegovi velikou radost, stejně tak jako další návštěvy spolupracovníků a kamarádů z HM NOVÝ SMÍCHOV, díky kterým máme informace, že v tuto chvíli je pan Rajnic po těžké operaci srdeční chlopně a je stabilizován na standardním oddělení. 

Tento zážitek v nás nechal hluboký dojem, vždyť co je důležitější, než lidský život sám… Kolegům, kteří se podíleli na záchraně pana Stanislava, bylo osobně poděkováno ředitelkou hypermarketu Kateřinou Oberreiterovou a personálním manažerem Pavlem Barnoczákem. Při této příležitosti jim bylo předáno TESCO DÍKY s věcným darem - oba zmiňovaní dostali náramkové hodinky. 

Věříme, že se pan Rajnic zase bude těšit pevnému zdraví a ze srdce mu to přejeme. 

Kolektiv provozovny HM NOVÝ SMÍCHOV