Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 9. srpna 2011

Tesco si na krizi nestěžuje. Vydělalo čtyřikrát tolik

Praha - I když krize zejména na počátku loňského roku ještě doznívala, obchodní řetězec Tesco Stores ČR v účetním roce 2010/11, který skončil letos v únoru, dosáhl takřka čtyřnásobného zisku v porovnání s předcházejícím rokem.

Nyní vykázal zisk 227 milionů korun, oproti 60 milionům korun v předchozím roce. Tržby Tesco Stores ČR v účetním roce 2010/2011 vzrostly o dvě miliardy korun na 42,1 miliardy korun.

Informace Tesco zveřejnilo ve své výroční zprávě. Tesco Stores ČR je v loňském žebříčku největších tuzemských obchodníků na prvním místě.

Úspěch Tesca je poměrně ojedinělý. Rok 2010 byl totiž pro tuzemské obchodníky složitý, jelikož Češi kvůli krizi nadále omezovali útraty. Tržby 50 největších tuzemských obchodníků v loňském roce poprvé od zahájení jejich sledování v roce 1993 nevykázaly růst a stagnovaly na úrovni 444 miliard korun.

Autor / zdroj: Ekonomika, ČTK, www.aktualne.cz