Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 30. června 2010

Zaměstnavatelé budou platit 12 dnů nemocenské místo sedmi, shodla se koalice


...
"V současnosti je nemocenská ze státní kasy vyplácena až od 15. dne nemoci, do té doby platí nemocenskou zaměstnavatel, přičemž první tři dny jsou neplacené a nemocenská se platí jen za pracovní dny. Dohromady to je sedm pracovních dní. My jsme se shodli, že to bude 12, tedy tři týdny kalendářní," vysvětlil Jankovský.


Toto opatření je jako náhrada za to, že podnikům nebude zvýšena daň z příjmu právnických osob ze současných 19 procent na 20, jak VV původně navrhovaly. "Rozpočtově je to de facto neutrální, protože to, co by stát získal zvýšením daně, se takto ušetří," dodal.

"Faktem je, že ODS a TOP 09 se při jednáních striktně drží škrtů na výdajové straně, zatímco my navrhujeme i změny na straně příjmové. Stále není shoda na odstranění daňové degrese, na zdanění prostituce a na dalších věcech," dodal Jankovský v narážce na současnou daň z příjmu fyzických osob, která je vinou zastropování odvodů na pojistné fakticky degresivní, protože zatímco celkové zdanění práce přesahuje v Česku 40 procent, pokud plátce přesáhne strop na pojistné, platí již jen 15 procent daně z příjmu.

Jinak Jankovský potvrdil slova ostatních účastníků úterní schůzky. "Kapitolu Všeobecná pokladní správa chceme snížit o 10 procent jako ostatní kapitoly, ale je v ní výjimka, že transfery obcím a Praze by měly být kráceny jen o pět procent," řekl.

Určitý spor však nastal u rozpočtu pro ministerstvo obrany. "Problém byl v tom, že my jsme už dříve chtěli rozpočet na obranu snížit a peníze dát učitelům. Nyní už byl v dřívějších jednáních snížen o 2,1 miliardy a bylo nám řečeno, že pokud chceme škrtnout dalších 10 procent, tak ať si obranu necháme, když ji chceme takto vykuchat," uvedl Jankovský s tím, že tento spor dosud nebyl rozhodnut.

Autor: Mediafax

Bývalý šéf Hospodářské komory Drábek povede ministerstvo práce

...
V nové koaliční vládě ODS, TOP 09 a strany Věci veřejné připadne ministerstvo práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi, bývalému šéfovi Hospodářské komory. Ve funkci se bude snažit prosadit heslo, že stát se musí chovat zodpovědně jako rodina nebo firma.

Zkušenosti z vrcholné politiky nemá, v letech 2002 až 2006 vykonával pouze funkci zastupitele města Jablonce nad Nisou. Před vstupem do TOP 09 nebyl ani členem žádné politické strany. Je ale známou osobou v ekonomickém sektoru a sám tvrdí, že v době, kdy vedl Hospodářskou komoru, měl možnost do politiky nahlédnout, i když jako nestraník.

V Hospodářské komoře působil již v roce 1992 a o deset let později se stal jejím prezidentem. Kromě toho byl v letech 2004 až 2008 členem řídící rady evropského sdružení obchodních komor Eurochambers. Před třemi lety začal zastávat také post člena předsednictva rozhodčího soudu při Hospodářské komoře.

Drábek spoluinicioval vznik Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí v roce 2002 a Hospodářské rady vlády v roce 2005. Stal se členem obou poradních orgánů. V témže roce se stal také členem Národní diskusní skupiny pro daně a členem správní rady Technické univerzity Liberec.

V roce 2008 byl jmenován čestným prezidentem Hospodářské komory a stal se předsedou Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR.

Drábek se narodil v roce 1965 v Jablonci nad Nisou, vystudoval obor technická kybernetika na ČVUT v Praze. Tam také získal doktorát v oboru řídící technika. Je ženatý a má dvě děti.

Autor: MEDIAFAX.CZ

pátek 25. června 2010

Kolektivní smlouva uzavřena


...

Praha/Brno - Odborové organizace při Tesco Stores ČR a.s. včera ve večerních hodinách uzavřely s vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s. novou kolektivní smlouvu na období od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2012. Tento dokument upravující mzdové nároky a pracovní podmínky podepsali zástupci Nezávislých odborů Tesco (NOT) a Podnikového výboru ZO OSPO v pražském Konngress hotelu Iris společně se zástupci zaměstnavatele.


I přesto, že bylo vyjednávání vedeno v časové tísni, podařilo se ji uzavřít ještě před skončením platnosti té stávající. Kolektivní smlouva zachovává všechny zaměstnanecké výhody, jako věrnostní bonusy, penzijní připojištění, příspěvek na stravu či rekondiční volno, které je nově navýšeno po šesti letech o další den. Od 1. července zvýší mzdy v průměru o 3,5 pct.


„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem svým kolegům, kteří se vyjednávání účastnili, ať již za odborové organizace NOT či OSPO, zejména našemu hlavnímu vyjednavači Milanu Matušíkovi. Všichni přípravě i samotnému jednání obětovali spoustu svého volného času, který mohli trávit s nejbližšími přáteli nebo rodinami, a přesto jednali každý den do nočních hodin o kolektivní smlouvě,“ řekl po podpisu kolektivní smlouvy předseda Rady NOT Ivan Předinský. „Významné díky patří ale i panu Vesselinu Barlievovi, vyjednavači na straně zaměstnavatele, který přispěl díky vzájemnému a konstruktivnímu dialogu, který jsme do této chvíle postrádali, k uzavření kolektivní smlouvy v termínu. Považuji jej za velmi dobrého diplomata, který umí naslouchat,“ dodává předseda Rady NOT.


tiskové centrum NOT


úterý 8. června 2010

Terry Leahy rezignoval, nahradí jej P.J. Clarke

...
Londýn 8. června (ČTK) - Britský maloobchodní řetězec Tesco dnes oznámil rezignaci svého dlouholetého generálního ředitele Terry Leahyho. Od března příštího roku jej ve funkci šéfa třetího největšího maloobchodního prodejce na světě nahradí nynější vedoucí mezinárodní divize Philip J. Clarke.

Leahy vedl Tesco 14 let, během nichž se firma stala dominantním prodejcem na domácím trhu a expandovala do řady zemí světa včetně České republiky. Leahy, jemuž je nyní 55 let, uvedl, že se chce soustředit na soukromé investování a hodlá si nechat na Tesku významný akciový podíl.

P.J. Clarke (50) prožil celou svou kariéru v Tesku a nyní vede mezinárodní divizi pro aktivity v Evropě a Asii a vedle toho i divizi informačních technologií. Jeho náměstkem se stane šéf americké divize firmy Tim Mason.

Tesco má v celém světě přes 470.000 zaměstnanců, z toho v Británii zaměstnává více než 287.000 lidí. Řetězec působí na 14 trzích, kde provozuje 2482 obchodů. V České republice byl v loňském roce třetím největším maloobchodním prodejcem.

pondělí 7. června 2010

Odbory v Tescu obnovují kolektivní vyjednávání


...
Nezávislé odbory Tesco (NOT) společně s Podnikovým výborem OSPO, kteří sdružují jednotlivé odborové organizace při Tesco v ČR, zaslaly dnes v noci vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. společný návrh textu kolektivní smlouvy. Obnovují tím v dubnu přerušená jednání o nové kolektivní smlouvě.

Zástupci oborových organizací NOT a OSPO tak plní dohodu z května, kdy došlo k ujednání, že své návrhy kolektivní smlouvy projednají a zpracují v jeden společný návrh. Kolektivní vyjednávání u zaměstnavatele tak povedou společně a ve vzájemné shodě. I přes odlišnost obsahu a znění textu obou návrhů kolektivní smlouvy, byla jednání mezi NOT a OSPO bez komplikací a k vytvoření jediného a pro obě strany přijatelného návrhu bylo třeba tři týdny. Stejný čas budou mít nyní odbory na jednání se zaměstnavatelem. Pouhých 24 dnů zbývá do konce platnosti stávající kolektivní smlouvy a pro jednání si zástupci odborů, kteří kolektivní vyjednávání povedou, vyžádali celkem 8 dnů, obsahujících v součtu 64 hodin vyjednávání. Další čas bude ale potřeba k projednání protinávrhů zaměstnavatele na straně odborů. I přesto však věří zástupci NOT, že pokud se jednání výrazně nezkomplikují, může být kolektivní smlouva uzavřena včas, tedy do 30. června.

pátek 4. června 2010

Odbory chystají celoevropské protesty a stávky

Evropské odbory ve středu oznámily, že chystají celoevropské protesty a stávky proti vládním škrtům. Usnesl se na tom Výkonný výbor Evropské odborové konfederace (EOK), která jednala v Bruselu 1. a 2. června. Zda se přidají i české odbory, zatím není jasné, někteří jejich představitelé to ale nevyloučili.

"Zavolejte zítra, řeknu vám víc," odmítl médiím sdělit podrobnosti předseda Českomoravské komory odborových svazů Jaroslav Zavadil, který se jednání zúčastnil. "Výsledky se dozvíme velmi brzy, jaké bude nebo nebude zapojení České republiky do těchto protestů, vám ale zatím neřeknu," sdělil předseda odborového svazu Kovo Josef Středula. "Je to teprve na počátku, členské organizace se k návrhu teprve budou vyjadřovat," dodal. Podle Středuly plánované protesty souvisejí s řeckou dluhovou krizí. "Určitě bude velmi silný hlas, který bude říkat, proč mají lidé za každou cenu plati něco, co bezprostředně nezpůsobili," řekl.

Evropská odborová konfederace se podle agentury AP shodla na organizování vlny protestů ve všech 27 zemích EU na 29. září. Demonstrovat se bude také na jednání ministrů financí sedmadvacítky v Bruselu.
EOK ve svém prohlášení vybízí své členy napříč Evropou, aby "sáhli k akcím maximálního možného stupně" tím, že zastaví práci nebo vyrazí na demonstraci. Plány vlád na propouštění, snižování platů a penzí mohou podle odborů poškodit křehké oživení evropské oživení a riskovat návrat recese.
Podle bývalého viceguvernééra ČNB Luďka Niedermayera, působícího nyní ve společnosti Deloitte, ale údajně právě řecká krize ukázala, že rychlá konsolidace veřejných rozpočtů a s ní spojené reformy jsou nevyhnutné.

zdroj: ČMKOS/e-sondy.cz

čtvrtek 3. června 2010

Změny v nemocenském pojištění od 1. června 2010 - mateřská a OČR

...

Stejný způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství (PPM) jako v roce 2009 a zrušení třídenní karenční doby pro ošetřovné. To jsou změny vyplývající ze zákona č. 166/2010 Sb. Ten změnil zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Tzv. mateřskou (PPM) a ošetřovné podle nových pravidel budou pracoviště České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), tj. okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze pak územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ), vyplácet ve standardních lhůtách, a to od července 2010. Zpětné doplatky (tj. za období od ledna do května 2010) začne ČSSZ vyplácet od října. O zvýšení dávek ani o doplatek není třeba žádat, ČSSZ ho pošle automaticky.

Od 1. června 2010 tak platí, že:

  • PPM se bude počítat stejným způsobem jako v roce 2009 – tj. část denního vyměřovacího základu do výše první redukční hranice (do 791 Kč) se bude opět započítávat plně (nyní 90 %). Změna se rovněž vztahuje na výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Denní výše PPM bude činit 70 % denního vyměřovacího základu (nyní 60 %). Srovnání najdete v tabulce níže.

Výše peněžité pomoci v mateřství za 30 dnů (v Kč)

Hrubý příjem (MVZ) / mateřská od 1. června 2010 / mateřská původní od 1. ledna 2010 / Rozdíl

15 000 / 10 380 / 8 010 / 2 370
20 000 / 13 830 / 10 680 / 3 150
23 000 / 15 900 / 12 270 / 3 630
25 000 / 17 010 / 13 170 / 3 840
30 000 / 19 110 / 14 940 / 4 170

  • Klientům, kteří nastoupí na PPM v červnu, budou OSSZ/PSSZ nově vypočítanou PPM vyplácet v běžných lhůtách. To znamená, že lidé peníze obdrží do jednoho měsíce od doručení příslušných dokladů (zpravidla v červenci). PPM za další kalendářní měsíc pojištěnec dostane vždy v následujícím kalendářním měsíci.
  • Lidé, kteří nastoupili na PPM před 1. červnem 2010 a nárok jim trvá i po tomto datu, budou mít nárok na tzv. mateřskou v dosavadní výši ještě za červen. Právní úprava totiž neumožňuje přepočet. Teprve od července budou mít nárok na PPM vypočítanou podle nových pravidel. To znamená, že OSSZ/PSSZ vyplatí PPM v nové výši až v srpnu.
  • Nárok na doplatek PPM vzniká za období od 1. ledna 2010 do 31. května 2010. Výše doplatku se stanoví jako rozdíl mezi PPM podle nové úpravy a PPM vyplacenou za období do 31. května 2010. O doplatek není nutné žádat, OSSZ/PSSZ příjemce vyhledají a výpočet i výplatu doplatků zabezpečí bez žádosti. Lhůtu pro výplatu doplatku PPM zákon nestanovuje. Z technických důvodů bude ČSSZ doplatky PPM za leden až květen 2010 vyplácet od října 2010, kdy bude k dispozici příslušné programové vybavení. Doplatky budou OSSZ/PSSZ vyplácet způsobem, který si příjemce zvolil v původní žádosti o PPM, tj. bezhotovostní na účet či v hotovosti na adresu uvedenou v žádosti.
Od 1. června 2010 se také ruší třídenní karenční doba pro ošetřovné (OČR). To znamená, že OSSZ/PSSZ od června 2010 budou znovu poskytovat ošetřovné v prvních třech dnech potřeby ošetřování. Výplaty ošetřovného za červen (a následující měsíce) zajistí příslušné OSSZ/PSSZ včetně prvních tří dnů ošetřování v běžných lhůtách, tzn. do jednoho měsíce od doručení potřebných dokladů. Doplatky za dobu před účinností zákon nestanovuje, proto je nelze poskytnout.


Další informace můžete najít na http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/ nebo na kterékoliv OSSZ/PSSZ.

Zdroj: MPSV

středa 2. června 2010

Tesco rozdělí zaměstnancům akcie za rekordních 105 milionů liber


ČTK
| Publikováno 2.6.2010 16:04

Britský maloobchodní řetězec Tesco letos rozdělí svým zaměstnancům zdarma akcie v rekordním objemu 105 milionů liber (asi 3,25 miliardy korun). Firma to dnes uvedla spolu s podrobnostmi k hospodaření ve finančním roce 2010, který skončil v únoru. Akcie dostane více než 216 tisíc zaměstnanců firmy.


Podnik v uplynulém roce vytvořil zisk před zdaněním zhruba 3,4 miliardy liber a je největším soukromým zaměstnavatelem v Británii. Podnik působí v několika zemích světa, včetně České republiky. O akcie zdarma si mohli požádat zaměstnanci, kteří k 27. únoru, tedy ke konci finančního roku, byli ve firmě zaměstnáni alespoň jeden rok. Pak jim Tesco poukáže cenné papíry v hodnotě, která odpovídá 3,6 procenta jejich platu. Strop je ale stanoven na 3000 liber.

Program je přístupný prakticky všem zaměstnancům Teska, od pokladních, přes řidiče až po manažery. Akciemi podléhají obvyklým omezením a většinou je lze prodat až s odstupem času. Prodat akcie nyní mohou ti zaměstnanci, kteří je získali v roce 2005.

Tesco má v celém světě zhruba 472 tisíc zaměstnanců. Většina jich je ve Velké Británii, kde podnik zaměstnává více než 287 tisíc lidí. Tesco působí na 14 trzích, kde provozuje 2482 obchodů.

Poznámka red.: V Česku však na akcie zapomeňte, to je jen sen českého zaměstnance.


Pekelská šéfkou lidských zdrojů GE Money ČR


...

Výkonnou ředitelkou pro lidské zdroje skupiny GE Money Česká republika se počátkem června stala Radka Pekelská. „Jako členka senior managementu bude řídit oddělení lidských zdrojů GE Money Bank, GE Money Auto a GE Money Multiservis v Česku a zodpovídat za implementaci strategických projektů v oblasti lidských zdrojů v rámci skupiny GE Money ČR,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank Peter Herbert.

Radka Pekelská vystudovala ekonomiku, management, marketing a logistiku na Dopravní fakultě Jana Pernera na Univerzitě v Pardubicích a dále Ekonomicko-správní fakultu na Univerzitě v Pardubicích. Do GE Money ČR přichází z pozice ředitelky lidských zdrojů pro Tesco ČR a SR, kde byla rovněž členkou představenstva. V Tescu působila na různých funkcích jedenáct let, posledních sedm let přitom vykonávala šéfku lidských zdrojů

Autor: www.euro.cz

NOT přeje Radce Pekelské v nové pozici mnoho pracovních úspěchů.