Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 30. června 2010

Zaměstnavatelé budou platit 12 dnů nemocenské místo sedmi, shodla se koalice


...
"V současnosti je nemocenská ze státní kasy vyplácena až od 15. dne nemoci, do té doby platí nemocenskou zaměstnavatel, přičemž první tři dny jsou neplacené a nemocenská se platí jen za pracovní dny. Dohromady to je sedm pracovních dní. My jsme se shodli, že to bude 12, tedy tři týdny kalendářní," vysvětlil Jankovský.


Toto opatření je jako náhrada za to, že podnikům nebude zvýšena daň z příjmu právnických osob ze současných 19 procent na 20, jak VV původně navrhovaly. "Rozpočtově je to de facto neutrální, protože to, co by stát získal zvýšením daně, se takto ušetří," dodal.

"Faktem je, že ODS a TOP 09 se při jednáních striktně drží škrtů na výdajové straně, zatímco my navrhujeme i změny na straně příjmové. Stále není shoda na odstranění daňové degrese, na zdanění prostituce a na dalších věcech," dodal Jankovský v narážce na současnou daň z příjmu fyzických osob, která je vinou zastropování odvodů na pojistné fakticky degresivní, protože zatímco celkové zdanění práce přesahuje v Česku 40 procent, pokud plátce přesáhne strop na pojistné, platí již jen 15 procent daně z příjmu.

Jinak Jankovský potvrdil slova ostatních účastníků úterní schůzky. "Kapitolu Všeobecná pokladní správa chceme snížit o 10 procent jako ostatní kapitoly, ale je v ní výjimka, že transfery obcím a Praze by měly být kráceny jen o pět procent," řekl.

Určitý spor však nastal u rozpočtu pro ministerstvo obrany. "Problém byl v tom, že my jsme už dříve chtěli rozpočet na obranu snížit a peníze dát učitelům. Nyní už byl v dřívějších jednáních snížen o 2,1 miliardy a bylo nám řečeno, že pokud chceme škrtnout dalších 10 procent, tak ať si obranu necháme, když ji chceme takto vykuchat," uvedl Jankovský s tím, že tento spor dosud nebyl rozhodnut.

Autor: Mediafax

Žádné komentáře:

Okomentovat