Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 24. prosince 2011

Vážení uživatelé portálu Nezávislé odbory Tesco 

rádi bychom Vám poděkovali za přízeň projevenou v roce 2011, které si velmi vážíme.
   
Budeme potěšeni, pokud pro Vás portál Nezeávislých odborů Tesco zůstane užitečným pomocníkem i v roce následujícím.
   
Během roku 2012 čekají portál NOT zásadní změny. Nový grafický design a redakční systém nám umožní rozšíření a další zkvalitnění poskytovaných informací a služeb. Najdete nás nově i na stránkách www.cz-not.eu, . O všem Vás budeme průběžně informovat.
  
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2012 hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů!

Tým portálu Nezávislé odbory Tesco 

www.cz-not.eu

pondělí 19. prosince 2011

Národ v slzách. Zemřel Václav Havel

Václav Havel, jméno, které zná celý svět. Jméno, díky němuž zná celý svět Českou republiku. Jméno, které znovu proletělo celým světem, tentokrát se smutnou zprávou a zármutkem v srdcích. Na své chalupě na Hrádečku v Čechách zemřel 18. prosince 2011 dopoledne muž, jenž vrátil hrdost a svobodu Čechům i Slovákům, prezident Václav Havel. Bylo mu 75 let.

Václav Havel  se narodil 5. října 1936. Byl českým dramatikem, esejistou, vytrvalým kritikem komunistického režimu, posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Byl vůdcem národa za svobodu.

Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo celkem asi pět let věznění.
V druhé polovině osmdesátých let, v čase navazování dialogu mezi Sovětským svazem a západními demokraciemi, byl i v československé společnosti patrný nárůst otevřené nespokojenosti s vedením státu. Občané byli stále méně ochotni přijímat represívní politiku komunistického režimu, a zatímco Chartu 77 podepsalo původně pouze několik set lidí, k petici Několik vět, jejímž spoluautorem byl i Václav Havel, se v roce 1989 již přihlásily desetitisíce občanů.

Počátkem společenských změn se stala poklidná manifestace studentů 17. listopadu 1989, ve výroční den uzavření českých vysokých škol nacisty, kterou komunistický režim tvrdě potlačil policejním zásahem na Národní třídě v Praze. Do čela následného občanského vystoupení se postavili studenti a umělci. Na setkání v Činoherním klubu 19.listopadu bylo ustaveno Občanské fórum, na jehož půdě se sjednotili jednotlivci i skupiny, kteří usilovali o zásadní politické změny v Československu. Václav Havel se od počátku stal jeho vedoucím představitelem. Společenský pohyb pak vyvrcholil 29.prosince 1989, kdy byl Václav Havel jako kandidát Občanského fóra zvolen Federálním shromážděním československým prezidentem. Ve své inaugurační řeči slíbil přivést zemi ke svobodným volbám, což v létě 1990 splnil.

Václav Havel si svými postoji v letech totality získal postavení uznávané morální autority. Hloubkou názorů na problémy soudobé civilizace a promyšleností jejich formulací se stal i v nové ústavní funkci respektovanou osobností, mezi politiky ojedinělou.
Podporoval směřování země k parlamentní demokracii a do politických struktur západní civilizace. V roce 1992 se mu však nepodařilo zabránit rozpadu československého státu. Od roku 1993 byl dvě funkční období prezidentem České republiky, kterou vyvedl z Varšavské smlouvy a dovedl do NATO. Prosazoval také přijetí České republiky do Evropské unie.

"Před dvaceti lety jsem řekl, že naše země nevzkvétá. To bych dnes už říci nemohl. Naše země vzkvétá. Ale občas dost divně. Chceme hrát hru, ale bojíme se jí dát pravidla. Slušnosti ubývá, krade se, a když někdo řekne, že se krást nemá, sklidí posměch. (...) Naše společnost prozírá. Bude se postupně měnit. A už k tomu naštěstí nebude třeba revoluce. "
Václav Havel, 17. listopad 2009

"Václav Havel odešel, ale v naších srdcích zůstane dál. Jeho odkaz musíme chránit, ctít a předávat dalším generacím této země, abychom chránili její svobodu a lidská práva i po další tisíciletí. Nesmíme připustit aby se tato malá, ale hrdá země znovu zmítala v totalitním režimu kterékoli politické strany nebo koalice, teroru, utlačování nebo pohrdání českým občanem... " řekl předseda Nezávislých odborů Tesco.

"My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, se s Vámi pane prezidente s bolestí v srdci loučíme."

"Pravda a láska musí zvítězit 
nad lží a nenávistí."Vzdejte spolu s námi tichou vzpomínkou čest, poděkování a poslední sbohem Václavu Havlovi v pátek 23. prosince 2012 úderem 12:00 hodiny minutou ticha. Děkujeme

neděle 11. prosince 2011

Příští rok potraviny podraží o deset procent

Potraviny příští rok podraží až o deset procent. Shodují se na tom potravinářské firmy i obchodníci. Důvodem je nejen lednové zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, ale také rostoucí náklady obchodníků i výrobců potravin například na dopravu zboží či energie. Ceny potravin se na pultech tuzemských obchodů zvyšovaly už letos, přičemž Češi jejich spotřebu omezují.

"Na začátek příštího roku se koncentruje soubor několika nepříznivých vlivů, takže očekávám do konce prvního pololetí příštího roku meziroční nárůst cen potravin o pět až deset procent," soudí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka. Ceny potravin žene vzhůru slábnoucí koruna, zvýšení dolní sazby DPH z nynějších 10 na 14 procent, rostoucí ceny komodit na zahraničních trzích, zdražování dopravy i energie.

Potravináři proti plánovanému zvýšení DPH u potravin od zveřejnění tohoto záměru brojí. Na Slovensku, kde vzrostla DPH u potravin o 20 procent, došlo k poklesu potravinářské výroby podle sektorů až o 30 procent a tento propad byl způsoben zejména přeshraniční nákupní turistikou do zemí s nižší DPH u potravin. Potravináři se obávají, že něco podobného nastane i v Česku.
 
Výrobci zároveň upozorňují na to, že pokud je budou obchodníci ve snaze udržet si zákazníky tlačit do udržení cen, negativně to ovlivní složení potravin. Bez šetření na surovinách se totiž do požadované ceny nevejdou.
 
Obchodníci podle Juračky už nyní kvůli lednové úpravě DPH nenápadně zvyšují ceny potraviny, aby na začátku příštího roku nemuseli zdražit skokově a mohli naopak tvrdit, že zvýšení cen není v jejich případě tak výrazné. "DPH ještě není zvýšeno a ceny potravin už jsou v pohybu. Je to marketingová taktika, která pochází z Německa, kde byla úspěšně použita při přechodu z marky na euro," podotkl Juračka.
 
Obyvatelé Česka už loni šetřili a omezili spotřebu většiny potravin. Jedli méně masa, mléčných výrobků, ovoce i zeleniny. Snížila se také spotřeba alkoholu a cigaret. Mezi nečetné výjimky, jejichž průměrná spotřeba rostla, patřily brambory, oleje a tuky. Podle potravinářů pokles spotřeby potravin v letošním roce ještě zrychlil. Jejich výrobci za první pololetí letošního roku hlásí v průměru desetiprocentní snížení obratu. Potravináři se obávají, že lednové zvýšení DPH propad jejich tržeb prohloubí.
 
kategorie: Aktuálně, esondy.cz

ČMKOS odmítá zmrazení minimální mzdy

Českomoravská konfederace odborových svazů zásadně nesouhlasí s rozhodnutím vlády nezvýšit minimální mzdu. „Vládní kabinet porušil slib, který dal sociálním partnerům na jednání tripartity, kdy byl projednán záměr na zvýšení minimální mzdy od ledna 2012, který podpořili zástupci odborů, zaměstnavatelů i vládní strana, protože navrhované mírné zvýšení nemůže ohrozit konkurenceschopnost podniků, řekl Esondám místopředseda ČMKOS Václav Pícl.

Minimální mzda byla naposledy valorizována k lednu 2007, od té doby, přestože značně vzrostly životní náklady, se dosud nezvýšila. Osoby pracující za stávající, velice nízkou minimální mzdu se tak automaticky ocitají pod hranicí chudoby a jsou odkázány na sociální dávky. Vláda tímto zpochybnila i svůj příslib bojovat proti daňovým únikům a proti snižování daňových příjmů.

Zvýšení minimální mzdy je současně i nástroj omezující nekalou konkurenci firem, které obcházejí pravidla odměňování tím, že oficiálně vyplácejí svým zaměstnancům pouze minimální mzdu a zbývající část mzdy doplácejí načerno. ČMKOS proto bude požadovat, aby zvýšení minimální mzdy bylo znovu zařazena na jednání tripartity.

(red)
Aktuálně, esondy.cz

čtvrtek 1. prosince 2011

Pozor na podvod, soutěž od Tesca o 10 tisíc je falešná

06:11 | 1. 12. 2011 | ČTK

Praha - Obchodní řetězec Tesco Stores ČR varuje zákazníky před podvodnou soutěží na internetu, jejíž organizátoři posílají lidem e-maily, ve kterých za zaslání placených SMS zpráv slibují možnost vyhrát poukázku na nákup v prodejnách Tesco v hodnotě 10 000 korun. Tesco tvrdí, že se soutěží nemá nic společného.

"Srdečně Vám blahopřejeme! Na základě speciálních kritérií byla vaše e-mailová adresa vybrána pro výhru poukázky na nákup v obchodech Tesco. Hodnota poukázky je 10 000 korun," stojí v rozesílané e-mailové zprávě, kterou má ČTK k dispozici. Součástí zprávy je odkaz na internetové stránky soutěže.

Po zodpovězení jednoduché otázky mají lidé odeslat SMS zprávu, jejíž cena je 50 korun. Vítězem soutěže o poukázky na nákup v supermarketech Tesco má být účastník s nejvyšším počtem získaných bodů. Ke službě se hlásí holandská firma R&D Media.

"Společnost Tesco Stores ČR byla upozorněna zákazníky, že se stali obětí klamavé soutěže o poukaz v hodnotě 10 000 korun na nákup v supermarketu Tesco. Společnost prohlašuje, že s touto soutěží nemá nic společného," sdělila mluvčí řetězce Eva Karasová, podle které Tesco nedalo organizátorovi soutěže souhlas k použití svého jména a loga.

"Tesco podniká veškeré právní kroky k zastavení zneužívání svého dobrého jména a loga ve spojitosti s touto soutěží," dodala Karasová.

převzato z www.aktualne.cz

Studenti a důchodci, vy jste nechali vládu vyhrát. Vaše odbory

Parlamentní listy, 1.12.2011 - Ačkoli má za sebou Asociace samostatných odborů (ASO) prokazatelné úspěchy ve vyjednávání s vládou, boj proti vládním reformám se jim nedaří. Tedy konkrétněji - nepodařilo se jim přesvědčit lidi v tom, aby je podpořili a aby vyrazili do ulic. Po poslední protestní akci s malou účastí ASO připustila, že se ze svých protireformních aktivit stáhne. Ale ptá se: Kde byli důchodci, kteří vyjadřují své obavy nad budoucností? Kde byli studenti a mladí lidé, kterých se ten problém týká?

Od jara zaznívaly Českem z různých skupin obyvatelstva výhrůžky, že vyjdou do ulic. Důvodem měly být plánované vládní reformy. A tak neuplynul týden, aby se odněkud neozvalo, že svolá protest nebo třeba i generální stávku.

Zaznívalo to od důchodců (nedostatečná valorizace penzí a penzijní reforma), studentů (státní maturity i školné na VŠ), od matek s dětmi, zdravotně postižených i policistů. A výsledek?

Několik protestních akcí, dlouho dopředu ohlášených, s účastí několika set lidí, maximálně pět tisíc.To, že někdo přičítá neúspěch tomu, že jsou Pražané laxní a sobečtí, také neuspěje v objektivním posouzení, protože když se 17. listopadu konaly ohlášené demonstrace i v jiných městech Česka, byla i tam účast pouhých několik desítek protestujících. A to napříč tomu, že se internetem nesly před tím ostré a odvážné výzvy, jež mohly působit skoro až revolučně. K protestům se neodhodlali ve větším ani lidé v regionech, kde je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost a s ní i celá řada s ní souvisejících sociálních problémů.

Odbory vyjednávají nejen pro "své" odboráře. Podporu mají ale malou

I proto se rozladění odborářů dá celkem pochopit. Mentalita Čechů je totiž odlišná od zemí, ve kterých se protestuje třeba i týdny. Přesto všechno dokázali odboráři z ASO vyjednat i záležitosti, které se nebudou týkat jen členů odborů, ale všech lidí plošně. "Vyjednali jsme významný nárůst mezd pro všechny zaměstnance metra. Pro všechny občany jsme pak dojednali takzvané předdůchody. To znamená, že když si uloží u penzijního spoření sto tisíc korun, bude moci odejít do důchodu o rok dříve. To se nepodařilo ani našim kolegům z ČMKOS," uvedl pro ParlamentníListy.cz šéf Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša.

Profesorka Dvořáková má strach: Lidé vyjdou do ulic. A bude to zlé

Stejně jako předseda ASO Bohumír Dufek se domnívá, že si lidé budou muset plánované vládní reformy i s jejich nepříznivými dopady na životní standard vytrpět, aby pochopili, proč odboráři bubnovali k protestům. "Pak ale už budeme muset tlačit jen na změnu v zákonech," řekl Dufek. Podle něj je chybou to, že v těch ulicicích chyběli všichni lidé, kterých se změny citelně dotknou. A to i ti mladí, kteří podle něj zřejmě nechtějí uvěřit tomu, že se reformy citelně dotknout i jejich životů - a to i dlouhodobě do budoucna.

Mladí raději sedí a diskutují u sociálních sítí, než v ulicich

„Vyrůstá generace, která chce vyjádřit protest jiným způsobem než manifestací na náměstí. Možná je to tím, že lidé dnes žijí spíše internetem. Možná přijde víc lidí, až se to vyburcuje přes internet nebo Facebook. Mně to připadá, že lidé začínají komunikovat už úplně jiným způsobem, než jsme možná byli zvyklí my, z očí do očí. Podívejte se třeba na to, že někteří lidé se stali poslanci a prakticky nedělali veřejné mítinky, ale organizovali to přes web. Možná je nízká účast dána tím, že si někteří říkají, zda to má vlastně cenu. Když se podíváte po Evropě - v Řecku je generální stávka a protestují miliony lidí, v Itálii a ve Španělsku lidé protestují a zdánlivě se nic neděje. Ale ve společnosti se něco bude muset pohnout. Možná to teď nevnímáme, ale možná jsme na pokraji určitého dějinného zvratu, protože systém ekonomiky přestává být funkční," myslí si Pejša.

A proč nepřišli podpořit protesty a demonstrace ani důchodci?

"Nebráníme samozřejmě nikomu, aby se demonstrací zúčastnil, ale neorganizovali jsme to, a tak tam prostě senioři nebyli. Já osobně se domnívám, že čeští senioři vybudovali v naší zemi určité hodnoty, a proto mají právo žít v klidu kvalitním způsobem života. To by jim měla poskytnout vláda, bez toho, aniž by měli někde protestovat. Až pokud to nebude skutečně možné zajistit, ani jinak vyjednat, připouštím i možnost toho, že by se senioři do demonstrací zapojili a i jsme je organizovali," sdělil ParlamentnímListům.cz Zdeněk Pernes, předseda rady seniorů.

Ten před několika měsíci vyjádřil znepokojení nad tím, jakým způsobem mají nakonec být seniorům u nás valorozovány penze. Kritizoval i navrhované vládní reformy, včetně té důchodové. Podle něj je nutné je připomínkovat a vytvářet tlak na to, aby nemohly projít v podobě, jak jsou navrhované. Popřel také to, že by připravovaná penzijní reforma neměla vliv i na současné seniory. Ti totiž žijí ve velkých obavách z toho, co bude, až se navýší DPH a přestane platit regulované nájemné dohromady se změnami ve zdravotnictví. Upozorńoval na to, že postiženy budou desetitisíce starších lidí.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na serveru Parlamentní Listy ZDE

Autor: Alena Hechtová (Parlamentní Listy)