Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 15. září 2023

Blíží se volby zástupce zaměstnanců do Dozorčí rady společnosti

 Ve dnech 19. a 20. září 2023 budou u zaměstnavatele probíhat volby zástupce zaměstnanců do Dozorčí rady společnosti Tesco Stores ČR a.s.

 

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, kontroluje, aby se podnikatelská činnost uskutečňovala v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami schválenými valnou hromadou. Dozorčí rada má 3 členy, z nichž jeden je volen zaměstnanci. Funkční období člena je 5 let.

 

Oprávněným voličem v případě volby člena dozorčí rady zaměstnanci je každý zaměstnanec společnosti, který je v době volby na základě pracovní smlouvy v pracovním poměru ke společnosti a každý zaměstnanec má jeden hlas.

 

Odborové organizace, jakožto zástupci zaměstnanců, podporují jediného kandidáta na člena Dozorčí rady společnosti, kterého také společně navrhují.

 

„Jmenuji se Milan Matušík, ve společnosti Tesco Stores ČR a.s. pracuji již 18 let. V současné době zastávám pozici směnového manažera Distribučního centra v Postřižíně. Řídím tzv. „FRESH“, kdy společně s mým týmem dodáváme jednotlivým provozovnám čerstvé potraviny.


Současně jsem členem vyjednávacího týmu odborových organizací působících při Tesco Stores ČR a.s., a na základě zplnomocnění tým vedu. V naší společnosti působí více odborových organizací patřící pod různé odborové svazy, které jsou však jednotné a vzájemně spolupracují ve shodě, abychom byli silnější hlavně v pozici při vyjednávání. Čím více lidí totiž v odborech je, tím jsme silnější a máme lepší možnosti při vyjednávání se zaměstnavatelem. Díky aktivnímu přístupu celého našeho odborového týmu jsme dosáhli toho, že vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. je otevřené dialogu a intenzivně spolupracuje se zástupci odborových organizací, které bere jako rovnocenné partnery.
čtvrtek 18. května 2023

Tesco významně zvýší základní mzdy svých zaměstnanců na provozních pozicích a v distribučním centru

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 18. května 2023 – Společnost Tesco zvýší od 1. července 2023 základní mzdy na provozních pozicích v průměru o 9 % a distribučním centru v průměru o 8 %. Změny se týkají i oblasti benefitů, zaměstnanci Tesca již nyní mohou využívat permanentní 15% slevu na každý nákup, od července 2023 pak společnost navyšuje hodnotu stravenkového paušálu a od ledna 2024 zavádí další den placeného volna pro věrné zaměstnance. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco při kolektivním a mzdovém vyjednávání.

Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a každoročně navyšuje mzdy svých zaměstnanců. I v letošním roce bude firma významně investovat do mezd a benefitů.

„Věříme, že klíčem našeho úspěchu jsou naši kolegové a kolegyně, a víme, jak moc důležité je investovat právě do nich, zejména v této nelehké době. Jedná se o jednu z největších investic za poslední roky, díky které chceme pomoci našim kolegům s bezprecedentně rostoucími životními náklady. Nesoustředíme se však pouze na mzdy jako takové, ale chceme našim zaměstnancům nabídnout komplexní balíček atraktivních benefitů,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

„Zástupci odborových organizací se snaží pokaždé udělat vše pro to, aby s vedením společnosti našli ten nejlepší způsob, jak zaměstnancům alespoň částečně kompenzovat stále rostoucí náklady, jelikož pro mnohé rodiny našich kolegů je dlouhotrvající a nepříznivá ekonomická situace stále hůře zvládnutelná. Jsme proto rádi za dlouhodobý sociální dialog s vedením naší společnosti, který se odráží každoročně ve prospěch směrem k našim kolegům,“ dodává Milan Matušík za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.

Zaměstnancům na provozních pozicích bude základní mzda zvýšena v průměru o 9 % a distribučním centru v průměru o 8 %. Výrazné změny realizuje Tesco i v oblasti benefitů tak, aby byl celkový balíček odměňování co nejatraktivnější a konkurenceschopný. S platností od 1. července 2023 proto zvyšuje hodnotu stravenkového paušálu, který je vyplácen přímo do mzdy zaměstnance. Společnost tak reaguje na zvyšující se ceny potravin, aby svým zaměstnancům pomohla lépe řídit rodinný rozpočet v tomto náročném období.

V souvislosti s rostoucími životními náklady společnost také zvýšila zaměstnaneckou slevu na nákupy. Zaměstnanci Tesco mohou od letošního dubna využívat permanentní 15% slevu na každý nákup v obchodech Tesco. Jedná se o ojedinělé řešení na trhu, které pomůže zaměstnancům dosáhnout výrazných úspor.

S platností od 1. ledna 2024 firma zavádí další den volna, tzv. FIT day pro věrné kolegy při trvání pracovního poměru 6 let a více. Zaměstnanci tak nově budou mít nárok již na 3 dny FIT day v daném kalendářním roce.

Současně s tím po dohodě s odborovými organizacemi společnost ještě více rozšiřuje nabídku pravidelné podpory kolegů a jejich rodin v obtížné životní situaci pomocí finančních příspěvků z interního charitativního projektu Tesco Anděl v průběhu celého roku.

.....

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pár slov k dnešní oficiální tiskové zprávě, kterou považuji za obrovský úspěch celého našeho týmu. 

Zástupci odborových organizací se snaží pokaždé udělat vše pro to, aby s vedením společnosti našli ten nejlepší způsob, jak zaměstnancům alespoň částečně kompenzovat stále rostoucí náklady, jelikož pro mnohé rodiny našich kolegů je dlouhotrvající a nepříznivá ekonomická situace stále hůře zvládnutelná. Jsme proto rádi za dlouhodobý sociální dialog s vedením naší společnosti, který se odráží každoročně ve prospěch směrem k našim kolegům.

Obrovský dík patří všem kolegům z odborového týmu, který tvořil Ivan Předinský, Martina Heincová a Josef Suchý. Nesmím zapomenout ani na obrovskou podporu ze strany prezidentky UZO Renáty Burianové a právníka UZO Iva Grossmanna. Poděkování patří také Tesco vyjednávacímu týmu ve složení – Petr Pokorný, Simona Malečková a Klára Řidka, a to za konstruktivní a férové jednání, které dlouhodobě s námi za společnost vede Patrik Dojčinovič.   

Milan Matušík, za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco