Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 31. prosince 2015

Vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši důvěru a spolupráci v roce 2015 a jménem svým i jménem našich kolegů popřáli hodně štěstí do Nového roku. Přejeme Vám, aby pro Vás byl rok 2016 rokem úspěšným, rokem nových příležitostí i správných rozhodnutí. Prožijte jej ve zdraví, štěstí a lásce, ve vzájemné toleranci a s porozuměním, v úctě a důvěře nejen v ostatní, ale především v sebe samé, abyste si vždy mohli být jisti, že každý Váš krok byl učiněn tím správným směrem. Jen tak si budeme moci za rok říci, že rok 2016 byl opravdu úspěšným a šťastným. Vstupte do něj proto s radostí v srdci a úsměvem ve tváři. 

Šťastný nový rok 2016 za celý tým Nezávislých odborů Tesco přejí 
Ivan Předinský a Věra Břachová

středa 23. prosince 2015

PF 2016


neděle 20. prosince 2015

Přestávka na jídlo a oddech je vždy osobním volnem zaměstnance

V posledních dnech se nám na lince poradny množí z provozoven spousta stížností a dotazů k přestávkám v práci. Ty se týkají především absurdních nařízení zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nesmí během přestávky opouštět provozovnu pod hrozbou vytýkacích dopisů nebo, že zaměstnavatel uzavírá tzv. "kuřárny", které otevře jen v době určitých "časovek".

Přestávka v práci na jídlo a oddech je stanovena zákoníkem práce i kolektivní smlouvou v délce 30 minut, jejíž poskytnutí je upraveno oproti zákoníku práce kolektivní smlouvou výhodněji, a to nejpozději vždy po 5,5 hodinách práce. To však neznamená, že by zaměstnanec na tuto přestávku měl nárok až po odpracování 5,5 hodiny. Zaměstnanec má právo přestávku čerpat kdykoli v průběhu směny tak, aby po jejím poskytnutí (po návratu z přestávky) nepracoval souvisle déle jak zmíněných 5,5 hodiny. Přestávka v práci také nesmí být ze zákona čerpána prvních a posledních 30 minut pracovní doby zaměstnance.

Přestávka v práci na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby. Jedná se tak o osobní volno zaměstnance, při kterém není podřízen zaměstnavateli k plnění jeho úkolů.


Co se mění od ledna 2016? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 200 korun na 9 900 korun. Končí II. důchodový pilíř. A jako kompenzaci za nízkou lednovou valorizaci dostanou důchodkyně a důchodci v únoru jednorázový příspěvek 1 200 korun.

DŮCHODY
Od ledna se zvyšují důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje. Důchodci proto dostanou v únoru jednorázový příspěvek 1 200 korun navíc. MPSV se tak snaží vykompenzovat nízkou zákonnou valorizaci pro rok 2016 vypočítanou podle údajů ČSÚ. U průměrného starobního důchodu činí zvýšení částku odpovídající stu procent růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen a o částku odpovídající jedné třetině růstu reálných mezd. Zákon tyto parametry přesně stanovuje a neumožňuje žádné jiné než takto vypočtené zvýšení důchodů. (V roce 2015 si důchodci polepšili v průměru o 200 korun měsíčně, základní výměra se zvýšila o 60 Kč na 2 400 Kč a procentní výměra se zvýšila o 1,6 %.)

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v příštím roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 36 procent. Od ledna 2016 tak minimální mzda vzroste o 700 korun (z 9 200 Kč v roce 2015) na 9 900 korun, minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč (v roce 2015) na 58,70 Kč. Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod, ze 48,10 Kč za hodinu (v roce 2015) na 55,10 Kč za hodinu, tedy na 9 300 Kč za měsíc. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující:
 • první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015),
 •  druhá redukční hranice činí 1 351 Kč (1 331 Kč v roce 2015),
 •  třetí redukční hranice činí 2 701 Kč (2 662 Kč v roce 2015).

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2016.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Ukončení důchodového spoření Od 1. ledna 2016 bude ukončeno placení pojistného na důchodové spoření a s tím souvisí i úprava sazeb pojistného, které se stanoví již bez zřetele k důchodovému spoření, tj. nikoliv diferencovaně v závislosti na tom, zda poplatník pojistného byl či nebyl účasten důchodového spoření. Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2016 činí:
 • u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
 • u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění, b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.


Nejvýznamnější změny:
 •  částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015),
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 296 288 Kč (1 277 328 Kč v roce 2015),
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 64 813 Kč (63 865 Kč v roce 2015),
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 972 Kč (1 943 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 1 744 Kč, byla-li OSVČ v roce 2015 účastna důchodového spoření),
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 789 Kč (778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 698 Kč, byla-li OSVČ účastna důchodového spoření)



zdroj/autor: mpsv.cz

úterý 24. listopadu 2015

Vánoční otevírací doba obchodů Tesco: na Štědrý den bude otevřeno do 13:00

Praha, 24. listopadu 2015 – Společnost Tesco vychází každoročně vstříc svým zákazníkům a v předvánočním období upravuje otevírací dobu obchodů, aby měli všichni zákazníci dostatek času na své nákupy. Platí to i v případě letošních Vánoc. Od 17. až do 23. prosince bude proto provozní doba vybraných obchodů prodloužena. Na Štědrý den obdobně jako v loňském roce se o hodinu zkrátí a obchody budou zavřeny již v jednu hodinu odpoledne. Na Boží hod zůstanou obchody zavřeny po celý den, stejně jako 1. ledna.

Vánoční, silvestrovská a novoroční otevírací doba
Otevírací hodiny budou v obchodech Tesco upraveny i v době vánočních svátků. Na první svátek vánoční budou mít všechny obchody kromě čerpacích stanic zavřeno. Na druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpána, bude otevřeno od 8 hodin. Ve dnech od 27. do 30. prosince budou platit běžné otevírací doby. Pro silvestrovské nákupy si zákazníci do obchodů Tesco budou moci zajít až do 17. hodiny. Na Nový rok se otevřou od 12 hodin pouze čerpací stanice, prodejna potravin v obchodním domě My na Národní třídě v Praze pak bude mít otevřeno od 12:00 do 20:00. Všechny ostatní obchody Tesco přivítají své zákazníky opět 2. ledna ráno, kdy již bude platit běžná otevírací doba. Informace o otevírací době naleznou zákazníci na každém obchodě zvlášť.

Jsme rádi, že stejně jako v loňském roce vyhověla společnost našemu návrhu na kratší otvírací dobu na Štědrý den. Pro naše zaměstnance je velmi důležité mít dostatečný prostor pro přípravu štědrého dne se svými nejbližšími. Vážíme si toho, že pro společnost Tesco nejsou důležití jen zákazníci, ale i její zaměstnanci,“ říká Milan Matušík za odborové organizace při Tesco Stores ČR a.s.

Nákupy až do domu se službou Potraviny on-line
Provozní hodiny během vánočních svátků budou upraveny také u služby Potraviny on-line. Nepřetržitě ji mohou zákazníci využívat až do 23. prosince, závozy objednávek nebudou probíhat pouze v období prvních dvou Vánočních svátků. V pátek 26. 12. bude možné objednat nákup na čas 12:00 - 22:00. Mezi 27. – 30. prosincem budou rozvozy fungovat v běžném čase. Na Silvestra bude služba omezena do 16 hodin. Druhý lednový den bude možné službu využít mezi 12. – 22. hodinou. Běžný provoz pak služba spouští opět 3. ledna 2015.

čtvrtek 19. listopadu 2015

Třetí Národní potravinová sbírka: Zákazníci mohou darovat potraviny v 93 obchodech Tesco

 

V sobotu 21. listopadu bude v Česku probíhat třetí ročník Národní potravinové sbírky. Od 8:00 do 20:00 mohou lidé darovat trvanlivé potraviny například v 93 prodejnách Tesco.

Veškeré potraviny, které se během sobotní sbírky vyberou, poputují přednostně do charitativních organizací poskytujících pomoc zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů. Organizátorem sbírky je i letos platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Potravinovou bankou a Armádou spásy. Společnost Tesco celkový dar svých zákazníků navýší o dalších 20 procent.

V Česku žije nyní až 900 000 lidí pod hranicí chudoby. Podle údajů neziskových organizací vyhodí každý Čech za rok v průměru 63 kg potravin.

Potravinové banky podporují v ČR více jak 350 organizací a sociálních institucí, jedná se především o azylové domy a noclehárny pro bezdomovce, dětské domovy, komunitní centra, hospice a další organizace pomáhající lidem v nouzi.

středa 18. listopadu 2015

Zveme Vás na setkání do Plzně


Pozor změna, začínáme již o hodinu dříve, tedy od 15:00 hodin.

úterý 12. května 2015

Zástupci odborových organizací a společnosti Tesco se dohodli na navýšení tarifních až o 2 %

 Praha, 12. května 2015 – Společnost Tesco zvýší od 1. července 2015 mzdy všem zaměstnancům s tarifní mzdou až o 2 %. Dnes se na tom dohodli zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco Stores, při vyjednávání mzdového předpisu na následující rok.

"Jsme rádi, že i přes spekulace, které se v poslední době objevily v médiích, můžeme konstatovat, že Tesco je stále silnou a konkurenceschopnou společností v oblasti maloobchodu. Oceňujeme, že společnost chápe, že bez zaměstnanců nemůže vytvářet zisk a uspět na trhu. I přes probíhající změny organizačních struktur a vytváření jednotného řídícího týmu ve střední Evropě se nám podařilo dohodnout se zaměstnavatelem každoroční navýšení mezd, a to ve všech pozicích s tarifní mzdou, až do výše 2.18 %,říká za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací Tesco Milan Matušík.

Jsme velmi rádi, že můžeme ocenit tvrdou práci, kterou naši zaměstnanci odvádí pro naše zákazníky. Investice do našich zaměstnanců je pro Tesco velice důležitá a to nejen prostřednictvím navyšování mezd, ale také prostřednictvím široké nabídky zaměstnaneckých výhod, školení a rozvoje, které pomáhají našim zaměstnancům v kariérním postupu,říká Martin Beháň, provozní ředitel a představitel společnosti Tesco pro Českou republiku.

pátek 23. ledna 2015

Nadstandardní podmínky pro ústecké zaměstnance ukončili stávkovou pohotovost.


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 23. 01. 2015 - Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. po jednáních pracovní skupiny se zástupci zaměstnavatele odvolávají dnešním dnem stávkovou pohotovost, která byla vyhlášena v úterý 13. 1. 2015.


Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zástupci zaměstnavatele se dnes dohodli na podmínkách a benefitech nad rámec zákoníku práce i kolektivní smlouvy pro zaměstnance ústecké provozovny Tesco, kterých se dotkne hromadné propouštění z důvodu jejího uzavření.

Všem zaměstnancům budou při skončení pracovního poměru vyplaceny benefity, na které by jim v letošním roce vznikl nárok, tedy i pracovní jubilea a věrnostní bonus. Zaměstnancům, kteří u společnosti pracovali více jak 3 roky, bude navýšeno zákonné odstupné, budou vypláceny mimořádné odměny a vedení společnosti poskytne všem zaměstnancům, kterých se hromadné propuštění bude týkat, veškeré informace a aktivní podporu při hledání nového pracovního místa, včetně vytvoření profesního životopisu či příprav na pracovní pohovory.

„Poděkování patří nejen manažerce zaměstnaneckých vztahů Katce Lupové a personální manažerce Zuzce Novotné za profesionální dialog a konstruktivní přístup, který s námi v této nelehké situaci vedli za stranu zaměstnavatele, ale i celému týmu na obou stranách,“ říká Milan Matušík, zástupce odborových organizací. „Chci uvěřit, že už se taková situace nebude v budoucnu opakovat, protože každé propouštění je velmi nepříjemná a bolestivá záležitost,“ dodává Matušík.


„Jsem rád, že jsme vzhledem k vážnosti celé situace jednali bez jakýchkoli emocí a podařilo se nám vyjednat pro zaměstnance lepší podmínky, než takové, na které by měli zaměstnanci nárok jen ze zákona nebo kolektivní smlouvy, i když ztrátu zaměstnání ničím nenahradíte. Vedení společnosti Tesco za tento velmi vstřícný krok děkujeme, je to opravdu velký nadstandard,“ říká Ivan Předinský, zástupce odborových organizací. „Velice důležitá pro nás byla i podpora OSPO, za což bych rád kolegům z OSPO poděkoval,“ dodává Josef Suchý, zástupce odborových organizací.


čtvrtek 15. ledna 2015

Společné prohlášení zástupců odborových organizací Tesco Stores ČR a.s. a vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s.


Vedení společnosti Tesco Stores ČR a zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. se dnes dohodli, že budou nadále jednat ohledně podmínek pro kolegy v Ústeckém hypermarketu, jehož uzavření bylo včera oznámeno. Obě strany se shodly na tom, že jim záleží zejména na tom, aby zajistily odpovídající podmínky pro kolegy, kterých se uzavření hypermarketu v Ústí nad Labem dotkne. Proto vydávají společné prohlášení, nad rámec kterého se nebudou v průběhu jednání do médií dále vyjadřovat.  

Vyjádření Odborových organizací
„Naším cílem je především konstruktivní dialog k dané situaci, aby byly naše obavy vyvráceny, proto se vracíme k jednacímu stolu v dnes vytvořené pracovní skupině. Vítáme vstřícný krok zaměstnavatele, který s námi bude v této věci nadále jednat,“ říká Milan Matuštík, zástupce odborových organizací.  

Vyjádření Tesco Stores ČR
„Děkujeme odborovým organizacím za vstřícnost a návrat k jednání. Již včera jsme řekli, že všem dotčeným ústeckým zaměstnancům s mobilitou nabízíme pracovní uplatnění v našich dalších velkých obchodech v okolních městech. Pro ostatní, kteří nabídku nevyužijí, máme připravené zákonné odstupné a plánovaný bonus navíc. O detailech jsme připraveni dále jednat,“ říká Jiří Mareček, manažer vnějších vztahů Tesco Stores ČR.  

úterý 13. ledna 2015

Odbory v českém Tesco vyhlásili stávkovou pohotovost, připravují krizový scénář.


TISKOVÁ ZPRÁVA
 13. 01. 2014 - 10:15

Praha, 13. ledna 2015 – Společnost Tesco Stores ČR dnes oznámila, že uzavře hypermarket v Ústí nad Labem. Za důvod společnost uvádí silné konkurenční prostředí v oblasti a nevýhodná poloha obchodu. Pro zákazníky bude hypermarket uzavřen od 6. dubna 2015. Reorganizace postihne 102 zaměstnanců. Společnost uzavře i pražský supermarket na Smíchovské tržnici.

Zpráva o propouštění však přichází jen pár dní po té, co Dawe Lewis představil rozsáhlý ozdravný program po skandálu v Anglii, zahrnuje omezení investic, uzavírání prodejen, snižování stavů, restrukturalizaci a možný prodej zahraničních aktivit.

Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. vyhlásili stávkovou pohotovost. „Požadujeme jasné informace a odpovědi jak se nás situace po skandálu v Anglii dotkne. Co to znamená pro zaměstnance v České republice a na Slovensku. Ústecké a pražské Tesco mohou být jen prvním signálem,i když jsme v černých číslech,” říká zástupce odborových organizací Tesco Ivan Předinský. Ústí nad Labem je region s vysokou nezaměstnaností, proto chceme pro tímto postižené zaměstnance i sociální program, šestiměsíční odstupné pro postižené zaměstnance  a pro pro zaměstnance, kteří sami pečují o děti odstupné dvanáctiměsíční. Chtěli bychom i roční úhradu nákladů na dopravu pro ty, kteří přijmou místo v některém z okolních Tesek,” dodává Jiří Šafař, poradce odborových organizací Tesco.

Zástupci odborových organizací vzniklou situaci konzultovali i s prezidenkou Odborového svazu obchodu paní Burianovou a dohodli na příští týden mimořádné svolání zástupců odborových organizací OSPO působících při TESCO ČR. Mimořádnou Radu svolávají i Nezávislé odbory Tesco. Předpokládá se společná mezinárodní schůzka zástupců odborových organizací Tesco České republiky, Slovenské republiky, Polska a případně i zástupce Maďarska.

„Výsledky v České republice jsou pozitivní, ale ani tak nemáme žádnou jistotu. Škrty v Anglii nás mohou zasáhnout kdykoli v následujících měsících a mohou ovlivnit sociální jistoty kteréhokoli ze 14 tisíc zaměstnanců, chybí nám zásadní informace. Musíme být připraveni na jakýkoliv scénář” dodává Milan Matušík zástupce odborových organizací.

Tesco má v Česku více než dvě stovky obchodů, a patří mezi nejvýznamnější privátní zaměstnavatele s téměř 14 000 lidí.

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Ivan Předinský, pověřený zástupce odborových organizací
Tel.: +420 720 287 561
ivan.predinsky@tesco-odbory.cz  press@cz-not.eu

Jiří Šafář, pověřený zástupce odborových organizací
Tel.: +420 723 869 962
jsafar@volny.cz

čtvrtek 8. ledna 2015

Tesco zavře 43 prodejen v Anglii a provede reorganizaci vedení. Hodlá ušetřit 9 miliard ročně.

Britská maloobchodní společnost Tesco uzavře 43 ztrátových prodejen v Británii. Díky reorganizaci vedení a dalším opatřením navíc hodlá ušetřit 250 milionů liber (téměř devět miliard Kč) ročně. Oznámila to dnes firma, která chce těmito kroky posílit svou konkurenceschopnost na domácím trhu. Dodala, že prodá některé aktivity a omezí investice.

Podle agentury Reuters chce firma prostřednictvím úspor financovat snížení cen. Tesco se nyní v Británii potýká s odlivem zákazníků. Firmu, která působí rovněž v České republice, navíc zasáhl účetní skandál týkající se nadhodnocování zisků.

Společnost uvedla, že v příštím roce sníží kapitálové výdaje na pouhou miliardu liber z maximálně 2,1 miliardy liber v letošním roce. Dodala, že ruší plánované otevření 49 nových prodejen v Británii. Firma rovněž prodá divize Tesco Broadband a Blinkbox.

Cena akcií podniku po ohlášení úsporných opatření stoupla o více než pět procent. K růstu přispěly rovněž údaje o vánočních tržbách, které podle serveru BBC překonaly očekávání.

Firma již několik hodin před zveřejněním úsporných kroků oznámila, že se rozhodla snížit v Británii ceny u stovek značkových produktů. Snaží se tak čelit odlivu zákazníků, kteří dávají přednost diskontním prodejcům.

Nový generální ředitel podniku Dave Lewis již v říjnu upozornil, že společnost Tesco, která je největším zaměstnavatelem v britském soukromém sektoru, má prostor k "zeštíhlení". Tesco podle svých internetových stránek zaměstnává po celém světě přes půl milionu lidí, z toho více než 310.000 v Británii. Firma neupřesnila, jaké dopady budou mít úsporná opatření na počet zaměstnanců .

Lewis v červenci nahradil v čele podniku Philipa Clarka. Firma brzy poté přiznala, že nadhodnotila zisk za první pololetí o zhruba 260 milionů liber (více než devět miliard korun). Lewis je známý jako "Drastický Dave", a to kvůli snižování nákladů v britsko-nizozemském výrobci spotřebního zboží Unilever, kde dříve působil.

Tesco je největší maloobchodní společností v Británii a třetím největším maloobchodním prodejcem na světě. Od roku 1996 působí rovněž na českém trhu. V současnosti má v tuzemsku více než dvě stovky obchodů, 19 čerpacích stanic a sedm obchodních center. Provozuje také franšízingovou síť Žabka, která čítá více než stovku obchodů. V Česku podle svých internetových stránek zaměstnává téměř 14.000 lidí.

Autor ČTK

čtvrtek 1. ledna 2015

Jaké změny nás čekají od Nového roku? 12 ZÁSADNÍCH NOVINEK

Od Nového roku nás opět čeká několik změn, na které se musíme připravit. Některé jsou příjemné, jiné naopak spoustu lidí naštvaly. Podívejte se na přehled dvanácti nejdůležitějších novinek, které začnou platit od 1. ledna 2015.

Úpravy daňových sazeb, daňových slev, konec poplatků u lékaře či změny na silnicích. To jsou novinky, které ovlivní život nás všech od Nového roku. Rodiny s více dětmi určitě přivítají to, že se zvýšili slevy na druhé a další děti. Potěší určitě i zrušení třicetikorunových poplatků u lékaře. Naopak drobné živnostníky nepotěší snížení výdajových paušálů.

1. Druhá snížená sazba DPH 
Od 1. ledna se objeví nová sazba DPH. Kromě základní sazby 21 % a snížené 15 %, přibude ještě druhá snížená 10 %. Do té budou patřit knihy, léky a nenahraditelná dětská výživa. Původně se plánovalo, že tam budou patřit i dětské pleny. Ale to by bylo v rozporu s pravidly Evropské unie, proto i příští rok se na pleny bude vztahovat základní jednadvacetiprocentní sazba daně.

2. Vyšší minimální mzda 
Minimální mzda se od 1. ledna zvýší. V současné době je 8 500 korun, od Nového roku bude 9 200 korun za měsíc nebo 55 korun za hodinu.

3. Končí poplatky u lékaře a v lékárnách 
V příštím roce už nebudeme platit za návštěvu lékaře či za recept v lékárnách třicetikorunový poplatek. Jediná platba, která nás v nemocničních zařízeních čeká, je poplatek 90 Kč za pohotovost.

4. Vyšší daňové slevy na děti 
Příští rok se zvýší daňové slevy na druhé a další dítě. Letos je sleva na každé dítě 1 117 korun, příští rok bude na první stejné, na druhé 1 317 korun, na třetí a další 1 417 korun.

5. Daňové zvýhodnění u životního pojištění 
Mění se podmínky životního pojištění. Pokud si i v dalších letech budete chtít toto daňové zvýhodnění uplatnit, musíte uzavřít dodatek ke smlouvě, ve kterém se zavážete, že nebudete provádět výběry vložených prostředků. Když lidé od příštího roku ukončí smlouvu o životním pojištění dříve, než jim bude 60 let, budou muset vrátit státu peníze, které na dani ušetřili za posledních 10 let.

6. Obnoví se sleva pro pracující důchodce 
Vrací se znovu nárok na slevu na dani pro pracující důchodce. Ročně si budou moci odečíst 24 840 korun (2 070 korun měsíčně).

7. Školkovné 
Novinkou mezi daňovými slevami je využití úlevy za umístění dítěte ve školce. Tuto slevu si budete moci odečíst už za vyúčtování daní za letošní rok. Můžete si odečíst pouze školné, nikoliv výdaje na stravné či dopravu. Maximální výše je do výše minimální mzdy stanovené na začátku roku. Za rok 2014 si tak může jeden z rodičů snížit daně o 8 500 korun, v roce 2015 pak o 9 200 korun.

8. Větší limit pro přivýdělek 
Řada lidí si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Pro ty, kteří to mají jako vedlejší příjem, se příští rok zvýší limit, do něhož nemusí platit sociální pojištění. Ten bude pro rok 2015 63 865 korun ročního hrubého zisku. 

9. Porodné pro více rodin 
Na porodné bude mít příští rok nárok více rodin. Limit pro přiznání se zvýší na 2,7násobek životního minima. Porodné se nově pak bude vztahovat i na druhé dítě.

10. Snížený paušál pro živnostníky 
Živnostníci si příští rok budou moct odečíst méně. Místo 80 procent nově budou moct uplatňovat jen 60 procent a jen do příjmu dva miliony korun.

11. Vážné a nevážné závady 
Od ledna můžete při silniční kontrole přijít o technické osvědčení svého vozu. Minimálně dočasně. Pokud totiž policisté na vašem autě zjistí vážné zásady, musíte do třiceti dní na STK. Jestliže to ale budou nebezpečné závady, přijdete o technické osvědčení okamžitě!

12. Zjednoduší se převod vozidla 
Když budete příští rok převádět vozidlo, bude to jednodušší. Od Nového roku totiž bude stačit přítomnost na úřadě jen prodávajícího nebo kupujícího, případně mohou zmocnit někoho třetího. Podle ministerstva dopravy by vše mělo zjednodušit administrativní zátěž úřadů.

Autor: tiskové oddělení MPSV
Poslední aktualizace: 30.12.2014