Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 15. ledna 2015

Společné prohlášení zástupců odborových organizací Tesco Stores ČR a.s. a vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s.


Vedení společnosti Tesco Stores ČR a zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. se dnes dohodli, že budou nadále jednat ohledně podmínek pro kolegy v Ústeckém hypermarketu, jehož uzavření bylo včera oznámeno. Obě strany se shodly na tom, že jim záleží zejména na tom, aby zajistily odpovídající podmínky pro kolegy, kterých se uzavření hypermarketu v Ústí nad Labem dotkne. Proto vydávají společné prohlášení, nad rámec kterého se nebudou v průběhu jednání do médií dále vyjadřovat.  

Vyjádření Odborových organizací
„Naším cílem je především konstruktivní dialog k dané situaci, aby byly naše obavy vyvráceny, proto se vracíme k jednacímu stolu v dnes vytvořené pracovní skupině. Vítáme vstřícný krok zaměstnavatele, který s námi bude v této věci nadále jednat,“ říká Milan Matuštík, zástupce odborových organizací.  

Vyjádření Tesco Stores ČR
„Děkujeme odborovým organizacím za vstřícnost a návrat k jednání. Již včera jsme řekli, že všem dotčeným ústeckým zaměstnancům s mobilitou nabízíme pracovní uplatnění v našich dalších velkých obchodech v okolních městech. Pro ostatní, kteří nabídku nevyužijí, máme připravené zákonné odstupné a plánovaný bonus navíc. O detailech jsme připraveni dále jednat,“ říká Jiří Mareček, manažer vnějších vztahů Tesco Stores ČR.  

Žádné komentáře:

Okomentovat