Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 13. ledna 2015

Odbory v českém Tesco vyhlásili stávkovou pohotovost, připravují krizový scénář.


TISKOVÁ ZPRÁVA
 13. 01. 2014 - 10:15

Praha, 13. ledna 2015 – Společnost Tesco Stores ČR dnes oznámila, že uzavře hypermarket v Ústí nad Labem. Za důvod společnost uvádí silné konkurenční prostředí v oblasti a nevýhodná poloha obchodu. Pro zákazníky bude hypermarket uzavřen od 6. dubna 2015. Reorganizace postihne 102 zaměstnanců. Společnost uzavře i pražský supermarket na Smíchovské tržnici.

Zpráva o propouštění však přichází jen pár dní po té, co Dawe Lewis představil rozsáhlý ozdravný program po skandálu v Anglii, zahrnuje omezení investic, uzavírání prodejen, snižování stavů, restrukturalizaci a možný prodej zahraničních aktivit.

Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. vyhlásili stávkovou pohotovost. „Požadujeme jasné informace a odpovědi jak se nás situace po skandálu v Anglii dotkne. Co to znamená pro zaměstnance v České republice a na Slovensku. Ústecké a pražské Tesco mohou být jen prvním signálem,i když jsme v černých číslech,” říká zástupce odborových organizací Tesco Ivan Předinský. Ústí nad Labem je region s vysokou nezaměstnaností, proto chceme pro tímto postižené zaměstnance i sociální program, šestiměsíční odstupné pro postižené zaměstnance  a pro pro zaměstnance, kteří sami pečují o děti odstupné dvanáctiměsíční. Chtěli bychom i roční úhradu nákladů na dopravu pro ty, kteří přijmou místo v některém z okolních Tesek,” dodává Jiří Šafař, poradce odborových organizací Tesco.

Zástupci odborových organizací vzniklou situaci konzultovali i s prezidenkou Odborového svazu obchodu paní Burianovou a dohodli na příští týden mimořádné svolání zástupců odborových organizací OSPO působících při TESCO ČR. Mimořádnou Radu svolávají i Nezávislé odbory Tesco. Předpokládá se společná mezinárodní schůzka zástupců odborových organizací Tesco České republiky, Slovenské republiky, Polska a případně i zástupce Maďarska.

„Výsledky v České republice jsou pozitivní, ale ani tak nemáme žádnou jistotu. Škrty v Anglii nás mohou zasáhnout kdykoli v následujících měsících a mohou ovlivnit sociální jistoty kteréhokoli ze 14 tisíc zaměstnanců, chybí nám zásadní informace. Musíme být připraveni na jakýkoliv scénář” dodává Milan Matušík zástupce odborových organizací.

Tesco má v Česku více než dvě stovky obchodů, a patří mezi nejvýznamnější privátní zaměstnavatele s téměř 14 000 lidí.

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Ivan Předinský, pověřený zástupce odborových organizací
Tel.: +420 720 287 561
ivan.predinsky@tesco-odbory.cz  press@cz-not.eu

Jiří Šafář, pověřený zástupce odborových organizací
Tel.: +420 723 869 962
jsafar@volny.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat