Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 27. října 2011

Na Štědrý den bude v obchodech Tesco otevřeno do 14 hodin

Praha, 26. října 2011 – Otevírací doba obchodů Tesco bude v době předvánočních nákupů upravena tak, aby si zákazníci mohli nakoupit v klidu a bez stresu. Ve dnech od 14. do 23. prosince budou mít vybrané hypermarkety otevřeno nepřetržitě. Rozšířenou prodejní dobu budou mít i vybrané expresy, supermarkety a obchodní domy. Naopak na Štědrý den bude ve všech obchodech Tesco otevřeno do 14 hodin. Tesco se tímto krokem snaží vyjít vstříc také svým zaměstnancům, kteří se tak mohou na sváteční večer připravit a prožít jej v klidu se svými blízkými.

„Z průzkumů vyplývá, že většina zákazníků zkrácení prodejní doby na Štědrý den vnímá pozitivně. Mimořádně prodloužená otevírací doba v posledních dvou týdnech před svátky umožní zákazníkům pořídit si vánoční nákupy v klidu a pohodlí. Ti, kteří zaznamenali i důvod úpravy otevírací doby na Štědrý den, oceňují, že se snažíme citlivě vyvažovat zájmy zákazníků a zaměstnanců,“ říká Karel Foltýn, personální ředitel Tesco. Zákazník je v obchodech Tesco vždy na prvním místě. Firma ale nezapomíná ani na zaměstnance, bez jejichž nasazení by zvládnutí vánočních nákupů nebylo možné. Již třetím rokem proto Tesco na Štědrý den upravuje prodejní dobu do 14 hodin a udává tak mezi ostatními maloobchodními řetězci pozitivní trend.

Otevírací doba bude upravena i v době svátků. Na první svátek vánoční budou mít všechny provozovny kromě čerpacích stanic zavřeno a otevřou se až na Štěpána od 8 hodin. Mezi svátky od 27. do 30. prosince budou platit běžné otevírací hodiny, na Silvestra pak obchody Tesco zavřou v 17 hodin. Na Nový rok se otevřou od 12 hodin pouze čerpací stanice a prodejna potravin v obchodním domě My na Národní třídě v Praze. Všechny obchody opět přivítají zákazníky 2. ledna 2012 v 7 hodin ráno a navážou na běžnou otevírací dobu.

Prodloužení prodejní doby si vyžádá úpravu jednotlivých směn a zejména zvýšení počtu zaměstnanců na obchodech. Jako každoročně Tesco posílí o brigádníky, ale na pomoc přijdou také zaměstnanci z centrály a managementu. V zapojení zaměstnanců z kanceláří do práce na provozovnách v období Vánoc a Velikonoc má Tesco v porovnání s konkurencí výjimečné postavení. V rámci akce nazvané Pomocné ruce (Helping Hands) se každoročně v předvánočním období přesouvají stovky zaměstnanců centrály za pokladny a mezi regály. 

Tabulku otevírací doby obchodů Tesco od 14. 12. 2011 do 2. 1. 2012 si můžete prohlédnout ZDE >

www.itesco.cz

úterý 18. října 2011

Pehe a profesorka Dvořáková: Hrozí revoluce. Lidé jsou už zoufalí


18. 10. 2011 | 15:08 - Sílící protesty ve světě by neměli politici, včetně těch českých, podceňovat. "Už i americký prezident Obama zjistil, že jde o jistý varovný prst společnosti, který je však stále ještě čas řešit. Podobně by se k tomu měli postavit i naši politici - zatím to totiž ještě jde," myslí si o světovém hnutí politolog Jiří Pehe. Zároveň však celosvětové protesty a nespokojenost srovnává s rokem 1968, kdy důvody nespokojenosti změněny nebyly. 

Varuje proto před tím, aby se ze současného apolitického, nenásilného světového hnutí, nestalo časem revoluční hnutí namířené proti celému kapitalismu.
"Pokládám tyto protesty ve světě i u nás za předzvěst větších protestů. Časem mohou být skutečně intenzivnější v celém světě a bude záležet jen na politické reprezentaci jak světa, tak samozřejmě i jednotlivých zemí, jak se k tomu postaví a jaké projeví snahy to řešit. Pokud ne, obávám se takzvaného "tekutého hněvu". Politika by prostě tlak veřejnosti, která je celosvětově frustrovaná, neměla ignorovat. "Tekutý" hněv, o kterém se zmiňuji, by pak s sebou mohl přinést rozbití všeho, včetně různých destrukcí ve městech, kde by k protestům či manifestacím došlo. Zatím jde však o manifestace a protesty poklidné, nenásilné, které kritizují vývoj, jakým se svět vydal a který se ukazuje jako neschůdný. Nechtějí však zatím zavrhnout kapitalismus, jen požadují jeho změnu ke kapitalismu s lidskou tváří. Pokud nebudou tyto zatím neagresívní požadavky naplněny, může se vše zvrtnout do hnutí, jež si bude dávat za cíl již revoluci a svržení celého kapitalismu jako systému. A to by mohlo být velmi zlé," řekl pro ParlamentníListy.cz politolog Jiří Pehe.

Komentátoři mají tendence hnutí bagatelizovat. To by se mohlo nevyplatit
Podle Peheho má hnutí, jež je nepolitické ve světě velký potenciál své požadavky na změnu prosadit. Odmítá však označení těchto snah za anarchii, jak je nazval například poslanec Evropského parlamentu za ODS Hynek Fajmon.
"Rozhodně bych to takto nevnímal a obávám se toho, že by se podobné názory mohly dokonce společnosti vymstít. Vidím to totiž tak, že jde o pozitivní poselství a snahu korigovat něco, co by vedlo lidstvo až k jisté zkáze. Vím, že určití komentátoři mají tendence se hnutí a jeho protestům vysmívat a bagatelizovat je s tím, že protestují jen zhýčkaní jedinci, zvyklí dostávat vše bez většího vlastního přičinění. Ono to tak v některých případech skutečně asi bude, ovšem vnímat se to obecně takto opravdu nedá. Vždyť na mnoha místech světa i u nás dělají lidé maximum proto, aby byli společnosti užiteční, soběstační, mají vysokoškolské diplomy - a není jim to nic platné, i tak jim třeba hrozí chudoba. Pokud nebude změněna distribuce financí ve světě poněkud spravedlivějším směrem, a bohatství bude patřit pouhému jednomu procentu obyvatelstva, zatímco ostatní budou dále propadat kvůli vývoji do nouze, bude frustrace lidí na celé planetě stále větší hrozbou. To je třeba mít stále na paměti," varuje politolog Pehe s tím, že události ve světě přirovnává taktéž k podobné situaci, jež zasáhla řadu tehdejších zemí v roce 1968. 

Protesty budou pokračovat - v Česku i složenkami ministrům
Ani podle jednoho z organizátorů sobotního protestu v Praze (stejné protesty se však uskutečnily v tomto dnu i v dalších více než 500 zemích světa) Jana Cempera se nedá mluvit o nějakých snahách o anarchii.
„Chceme lidem jen ukázat, že existuje alternativa i možnost toho, jak ukázat svoji nespokojenost. Nejen jednou za čtyři roky u voleb," řekl ParlamentnímListům.cz Jan Cemper. Dodal, že protesty budou nadále pokračovat i na regionální české úrovni, přijde-li další výzva ze světa, připojí se k nim Češi taktéž - dokonce s tím počítají. V české kotlině by měly jít protesty směrem k místním politikům. Třeba tím, že prý mají být ministrům financí - současnému i minulým - předány složenky na zaplacení dluhů, jež za jejich působení ve funkci přibyl.
"Nepůjdeme jen za Kalouskem, plánujeme cestu třeba i k B. Sobotkovi," slíbil Cemper ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz. 

Všechny země nejsou na masové protesty připravené. V Číně by mohlo dojít k masakrům
"Nechceme žádnou totalitu ani anarchii, vše je hlavně na politicích. Když jsou špatní, reagují lidé radikalizací - a to my neovlivníme. Pro nás byla sobotní akce aktem vyjadřující mezinárodní solidaritu. To, že nebyla poslední, je jasné, zcela určitě se bude šířit i do dalších měst ve světě," uvedl ještě Cemper s upozorněním na to, že některé země však nejsou ještě na masové akce tohoto charakteru připraveny. "Kdyby se to přeneslo nyní třeba do Číny, zřejmě by to mohlo skončit dokonce masakry. To samozřejmě nikdo nechce," zdůraznil jeden z organizátorů pražské akce světového hnutí Skutečná demokracie teď (SDT).
I podle politoložky z VŠE Vladimíry Dvořákové by se hnutí, jež zasahuje do celého světa, nemělo podceňovat. "Je to totiž signál, že napětí ve společnosti přerostlo únosnou mez. Pokud to člověk sleduje pozorně, nikdo například neví, kam zbývající svět zavede vývoj událostí v arabských zemích, ani tam není jasno, jakým směrem se tyto země vydají. Celosvětově bych přirovnala toto hnutí k událostem v roce 1968, kdy stál svět na určité křižovatce, dokonce možná i z evropského pohledu k roku 1848. I tentokrát vše nasvědčuje tomu, že lidstvo na takové křižovatce stojí," uvedla pro ParlamentníListy.cz Dvořáková.

Stojíme s největší pravděpodobností na důležité křižovatce
Podle politoložky společnost v protestech reaguje na problémy, které jsou a neřeší se. "Podobné styly vyjádření lidí budou s největší pravděpodobností nadále narůstat a šířit se světem. Ukazuje se totiž, že problémy nepůjdou řešit jednoduchými nástroji. Krize se ukazuje jako podstatně hlubší a tak celosvětové hnutí za jakékoli změny k lepšímu a nápravě, má velkou šanci narůstat a získávat podporu," myslí si Dvořáková.
Podle ní se dá očekávat obecně těžké období, kdy i požadavky na adaptaci lidí na všechny změny, jež nastanou, budou velmi přísné a náročné. "Bude možná i velmi těžké udržet ve světě demokratický způsob řízení," varuje na závěr politoložka Dvořáková.

Demonstrace, jež se uskutečnila 15. října i v Praze, probíhaly souběžně i v celém světě - původně plánováno v 951 městě. Skutečný počet měst, v kterých ve světě na demonstrace vyjádřili lidé svůj nesouhlas s nemravným chováním velkých finančních korporací a vládními škrty bylo přes 500. Akce je ve světě známá jako: Jednotně za změnu světa - United for Globalchange.

Hnutí je nepolitické, neusiluje o získání moci
Stejně jako ve světě, i v Česku je hnutí Skutečná demokracie teď (SDT), které je součástí akce u nás, nepolitické, nezastává jednotný politický proud, nehlásí se k levici ani pravici. Nemá konkrétní politické požadavky, v žádném případě prý neusiluje ani o politické posty, ani o získání moci. Hnutí na svých webových stránkách slibuje, že revoluce v žádném případě nemusí představovat násilnou změnu. Naopak zdůrazňuje principy nenásilí.

Autor: Alena Hechtová, Parlamentní listy

pondělí 17. října 2011

Zbavme se asociální vlády!

17.10.2011 15:12

Pod tímto heslem je připravena demonstrace na 22. října v Praze, kterou spolu s dalšími organizuje občanská iniciativa ProAlt. Vládní koalice i přes odpor většiny obyvatel České republiky pokračuje v prohlasovávání asociálních reforem, které budou mít těžký dopad na většinu lidí. Proto koalice občanských iniciativ a odborů, která se ustanovila v pondělí 26. září v Praze, svolává demonstraci, která začne v sobotu 22. října ve 14 hodin na Náměstí Republiky v Praze. Po úvodu a projevech řečníků je plánován pochod centrem na Malostranské náměstí, kde mj. zazní i projev zástupce OS KOVO, nejsilnějšího odborového svazu v republice, čítající na 100 000 odborářů, který rovněž demonstraci podpoří.

Nejenom ve světě se protestuje proti hamižnosti politiků a velkých finančních korporací a vládním škrtům. Vře to i v české společnosti, která si je dobře vědoma domácího neoliberálního útoku na sociální, a v konečném důsledku i politická práva občanů.

„Finanční krize způsobila podstatný nárůst veřejných dluhů. Evropské vlády včetně té naší a Evropská komise však nevystavily účet bankovnímu a celému finančnímu sektoru, nýbrž chtějí abychom ho zaplatili my, běžní občané, pracující a rodiny s dětmi,“ upozorňuje mluvčí ProAlt Tereza Stöckelová a vyzývá: „Řekněme tedy jasně a zřetelně své NE. Nebojme se jít do ulic. Nebojí se Francouzi, Španělé, Řekové ani Italové a Němci – my máme sedět doma, a čekat, až to někdo vyřeší za nás?“

Autor / zdroj: 
(Icer) Aktuálně, www.esondy.cz

středa 12. října 2011

Na jaké volno máte nárok podle zákoníku práce v platném znění (zákon č. 262/2006 Sb.), kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) a kolektivní smlouvy Tesco Stores ČR a.s.? Kdy s náhradou mzdy a kdy bez náhrady mzdy?


1. Vyšetření nebo ošetření (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)
 1. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
 2. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle odstavce 1).

2. Pracovně-lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)
Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovně-lékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

4. Znemožnění cesty do zaměstnání (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.

5. Svatba (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)
Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče. Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

6. Narození dítěte (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kolektivní smlouva)
Pracovní volno se poskytne zaměstnanci
 1. s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět (Nařízení vlády 590/2006 Sb.),
 2. s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na jeden den při narození dítěte jeho manželce nebo družce, a to v den porodu nebo následující pracovní den, podle výběru zaměstnance; pracovní volno s náhradou mzdy k převozu manželky (družky) zaměstnance do zdravotnického zařízení a zpět tím není dotčeno (KSVS čl. 4.4.).

7. Úmrtí (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kolektivní smlouva)
Pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku se poskytne zaměstnanci na:
 • 4 dny při úmrtí manžela, manželky, registrovaného partnera, druha, družky nebo dítěte zaměstnance, včetně zákonného nároku (KSVS čl. 4.2.),
 • 2 dny při úmrtí rodiče zaměstnance (KSVS čl. 4.3.),
 • 1 den k účasti na pohřbu sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, manželky, registrovaného partnera, druha nebo družky, jakož i pohřeb manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob (Nařízení vlády 590/2006 Sb.),
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce (Nařízení vlády 590/2006 Sb.).

8. Doprovod (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kolektivní smlouva)
 1. Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu, s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, registrovaného partnera, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu; a dále bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky (Nařízení vlády 590/2006 Sb.)..
 2. Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb (péče) nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne zaměstnanci s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 15 pracovních dnů v kalendářním roce (kolektivní smlouva Tesco Stores ČR a.s. čl. 6.2.1.).
 3. Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy (Nařízení vlády 590/2006 Sb.).

9. Pohřeb spoluzaměstnance (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

10. Přestěhování (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

11. Vyhledání nového zaměstnání (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

12. Jiné důležité osobní překážky v práci (Zákon č. 262/2006 Sb. § 199 odst. 3)
Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno za účelem vyslání národního experta do instituce Evropské unie, do jiné mezinárodní vládní organizace, do mírové nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. O poskytnutí pracovního volna zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemné potvrzení, v němž uvede údaj o délce trvání pracovního volna. Délka takto poskytnutého pracovního volna nesmí přesáhnout dobu 4 let.

13. Překážky v práci z důvodu obecného zájmu (Zákon č. 262/2006 Sb., kolektivní smlouva Tesco Stores ČR a.s.)
Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní právní předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny.

14. Výkon občanské povinnosti, § 202 ZP
O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti infekčnímu onemocnění, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout.

15. Jiné úkony v obecném zájmu, § 203 ZP odst. 2
Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci přísluší s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena:
 • orgánu odborové organizace podle zákoníku práce (ZP),
 • rady zaměstnanců nebo volební komise podle ZP, jakož i zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ZP (§ 283 až 285),
 • vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců podle ZP (§ 288 až 298),
 • orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního právního předpisu,
 • vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu,

16. Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci dále dle § 203 odst. 2 ZP přísluší:
 • k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech  (s náhradou mzdy dle podmínek kolektivní smlouvy čl. "k podpoře odborové činnosti),
 • k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody, s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku,
 • k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,
 • k činnosti dárce dalších biologických materiálů; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Podle charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař určit, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,
 • k činnosti zaměstnance při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti; přísluší pracovní volno v rozsahu nejvýše 12 směn (pracovních dnů) v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Kratší části jednotlivých směn, ve kterých bylo poskytnuto pracovní volno, se sčítají,
 • k činnosti člena Horské služby a fyzické osoby, která na její výzvu a podle jejích pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,
 • k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež,
 • k činnosti zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,
 • k činnosti dobrovolného sčítacího orgánu při sčítání lidu, domů a bytů včetně doplňujících výběrových šetření obyvatelstva; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše 10 směn (pracovních dnů) v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele,
 • k činnosti dobrovolného zdravotníka Červeného kříže při výkonu zdravotnických služeb při sportovní nebo společenské akci; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele,
 • k činnosti při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akci a nezbytné přípravě na ni; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

17. Pracovní volno související s brannou povinností, § 204 ZP
 • Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci v nezbytně nutném rozsahu, je-li zaměstnanec povinen dostavit se k příslušnému vojenskému správnímu úřadu v souvislosti s výkonem branné povinnosti.
 • Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci v nezbytně nutném rozsahu rovněž po dobu, kterou potřebuje na cestu do místa povolání a dobu výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení.
 • Náhradu mzdy nebo platu za pracovní volno související s brannou povinností podle odstavců 1 a 2 hradí ve výši průměrného výdělku příslušný vojenský správní úřad.

18. Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia, § 205 ZP
Účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu (§ 232).Více informací: 

Nezávislé odbory Tesco, sekretariát
Tesco Stores ČR a.s.
Skandinávská 2, Brno 619 00
telefon: +420 720287561
not.sekretariat@gmail.com


http://nezavisleodborytesco.blogspot.com/
http://nezavisleodborytesco.forumczech.com/

úterý 11. října 2011

Průzkum: Mzdy se letos odvíjí od hospodářských výsledků firem

Praha - V Česku lze letos očekávat jen velmi mírné oživení trhu práce a navyšování mezd. Průzkum společnosti Mercer, která se zabývá personálním poradenstvím, totiž ukázal, že firmy působící v České republice jsou zatím velmi opatrné v jakýchkoli rozvojových plánech. Většina (67 procent) chce zachovat stávající počet svých zaměstnanců, nové pracovníky plánuje zaměstnat jen necelá čtvrtina firem (24 procent). 


Pomalé oživení trhu práce kopíruje i vývoj mezd. Ten letos podle průzkumu představoval zhruba tři procenta, přičemž se obecně upouští od plošného navyšování mezd. "Trendem zesíleným finanční krizí je individuální navyšování mezd, které je čím dál více vázáno na individuální výkonnost zaměstnanců a ekonomické výsledky společnosti," komentoval výsledky průzkumu konzultant Merceru Petr Boldiš.


Plošné zvyšování mezd se podle něj nicméně nadále objevuje, zejména ve firmách se silnou odborovou organizací. Letos nárůsty mezd vykázalo 95 procent společností v průzkumu, což ve srovnání s loňskem představuje nárůst o deset procent. Rozpětí růstu je přitom velmi vysoké. Od nulového až po osm procent v závislosti na sektoru a především hospodářských výsledcích firmy. Firmy přitom vycházely z výsledků za rok 2010 a první polovinu letošního roku.


Pokračuje také trend vyššího podílu motivačních složek na celkové skladbě odměňování a také tyto benefity jsou na rozdíl od předchozích let pro všechny zaměstnance alespoň zčásti svázány s celkovými hospodářskými výsledky firmy. "Bonusy, vyplacené v roce 2011, jsou obecně mírně nižší než plánované. Důvodem mohou být z části ambiciózní cíle jednotlivých společností, ale můžeme je vnímat i jako signál o plnění hospodářského výsledku. Cílově procenta bonusů se řádově neliší od předchozích let a pohybují se od 15 do 30 procent," uvedli zástupci Mercer.


Průzkum ukázal, že k nejposkytovanějším benefitům se letos řadí stravenky či příspěvek na závodní stravování, vzdělávání, dny dovolené navíc, penzijní připojištění, odměny při životních a pracovních výročích, životní pojištění či sick days. Patří k nim i služební automobily a mobily, ty jsou ale chápány spíše jako nástroj pro efektivní pracovní výkon.


Mercer však v souvislosti s vládními reformami a jejich dopadem na existující daňový režim očekává změny. "Neočekáváme okamžité razantní změny ve skladbě benefitů, ale spíše pozvolnou úpravu jejich skladby a výše investic," uvedl další z konzultantů společnosti Petr Kudlák.
Velmi zajímavá podle něj bude i konečná podoba seznamu standardních a nadstandardních zdravotnických úkonů. "Je pravděpodobné, že po zveřejnění finální podoby standardních a nadstandardní zdravotní péče se objeví i pojistné produkty, které budou zaměřeny na zaměstnavatele. Očekáváme, že Česká republika bude následovat trend v západní Evropě, kde patří úhrada nadstandardní zdravotní péče k nejžádanějším benefitům," uvedl Kudlák.


Průzkumy odměňování Total Remuneration Survey (TRS) provádí Mercer ve 113 zemích světa včetně České republiky. V Česku se ho letos zúčastnilo 150 firem ze sektoru výroby aut, služeb, průmyslové výroby, elektrotechniky a hi-tech, rychloobrátkového zboží a farmaceutického průmyslu.


Autor: ČTK
www.ctk.cz

čtvrtek 6. října 2011

Tesco v Brně otevře prodejnu s oděvy F&F

Obchodní řetězec Tesco v Česku buduje síť oděvních prodejen zaměřených na módní značku F&F, kterou prodává v hypermarketech a obchodních domech. První prodejna F&F Store byla loni v září otevřena v pražském obchodním domě Palladium a letos na podzim Tesco další obchod F&F zprovozní v brněnském zábavním centru Olympia. Tesco je prvním obchodním řetězcem nabízejícím zboží každodenní spotřeby, který má v Česku i obchody specializované pouze na módu.

"Značka F&F je již nyní velice populární a druhý samostatný obchod nám umožní oslovit další potenciální zákazníky, kteří tak získají příležitost seznámit se s naší módou," sdělil ČTK generální ředitel značky F&F pro střední Evropu Jason Tarry.

Značka F&F byla uvedena na trh ve střední Evropě v roce 2008 a nyní ji Tesco prodává v 11 zemích světa, přičemž pražská prodejna F&F byla první svého druhu. Informace o případné expanzi obchodů F&F v Česku či na zahraničních trzích společnost Tesco nezveřejnila. Otevření brněnské prodejny vedení obchodního řetězce Tesco ale označilo za "další strategický krok v rámci expanze této značky".

Obchodní řetězec Tesco je dlouhodobě největším prodejcem textilu v Česku. Předloni Tesco s odhadovanými tržbami 4,6 miliardy korun obhájilo první pozici a mělo velký náskok před specializovanými prodejci textilu. Druhá společnost New Yorker, která v Česku provozuje zhruba čtyři desítky oděvních obchodů, vykázala tržby zhruba dvě miliardy korun.

Marketing  & Media | www.ihned.cz

7. říjen Světovým dnem za důstojnou práci.

Mezinárodní odborová konfederace již počtvrté vyhlásila 7. říjen Světovým dnem za důstojnou práci. Odboráři na všech kontinentech budou v tento den nejrůznějšími formami požadovat, aby byly všude dodržovány principy důstojné práce, které se opírají o základní úmluvy Mezinárodní organizace práce a její dva stěžejní dokumenty v tomto směru: o „Deklaraci o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci" a „Globální pakt o pracovních místech“. Podle definice Mezinárodní organizace práce je důstojnou prací míněna ta, která zajišťuje, že každá žena a muž může dostat produktivní práci v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a důstojnosti.

středa 5. října 2011

Odbory KOVO podpoří demonstraci ProAlt proti reformám vlády

Hradec Králové - Nejsilnější český odborový svaz KOVO podpoří protestní akci občanského sdružení ProAlt proti vládním reformám. Rozhodla o tom dnes v Hradci Králové rada svazu KOVO. Demonstrace má být 22. října v Praze a odbory KOVO na akci očekávají účast několika tisíc svých členů. ČTK to řekl předseda svazu KOVO Josef Středula.

ČTK

neděle 2. října 2011

Mění se pravidla pro výpočet penzí, většina lidí dostane méně

Praha - Většina lidí, kterým bude od 30. září 2011 vyměřen důchod, dostane méně, než kolik by obdrželi podle dosavadních pravidel. Naopak lidé s vyššími příjmy se mohou těšit, že si v penzi přilepší. V platnost totiž vstoupila novela zákona o důchodovém pojištění, která mění způsob výpočtu důchodů. Novela mění také pravidla, podle kterých se zvyšuje věková hranice pro odchod do důchodu.

Změna výpočtu je reakcí vlády na rozhodnutí Ústavního soudu z počátku loňského roku. Podle něj byl dosavadní systém "nespravedlivý" k lidem s vyššími příjmy. Vyšší penze má dostávat ve srovnání se současným stavem zhruba pětina lidí, kteří pobírají nad 34.000 korun měsíčně.

U desetiny lidí s nejnižšími příjmy zůstanou penze na současné úrovni, u zbývajících zhruba 70 procent, jejichž měsíční příjem je v rozmezí od cca 10.900 do 34.000 korun, se sníží. Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) by měl u nich pokles být v rozmezí jedné až cca 170 korun. To se ovšem netýká lidí, kteří měli nárok na důchod ještě před 30. zářím. Ti si mohou požádat o důchod zpětně a bude jim vypočítán podle starých podmínek.

Mnozí lidé se snažili vyhnout nižšímu důchodu tím, že si o něj zažádali předčasně. Počet žádostí o předčasný starobní důchod se totiž podle údajů ČSSZ letos více než ztrojnásobil a změna výpočtu důchodů byla jedním z důvodů. Například člověk s příjmem 28.000 korun měsíčně by měl totiž "postaru" penzi ve výši 12.373 korun, po reformě by ale dostal o 162 korun méně. Pokud si zažádal o předčasný důchod, ztratí jen 111 korun. "Oproti řádně vyměřenému starobnímu důchodu po 30. září tak měsíčně vydělá padesátikorunu," uvedly Lidové noviny.

Ne každému, kdo se pro předčasný důchod z tohoto důvodu rozhodl, to ovšem vyšlo. Podle propočtů MPSV to bylo výhodné jen v ojedinělých případech. „Jde například o situaci při více než 38 letech pojištění a výdělcích 20.000 až 28.000 korun měsíčně,“ uvedlo MPSV pro Hospodářské noviny s tím, že rozdíl je maximálně v řádu desetikorun.

Novela zavádí také změny ve věkové hranici pro odchod do penze. Týkají se žen narozených po roce 1955 a mužů narozených po roce 1965. Pro obě pohlaví má být tato věková hranice sjednocena v roce 2041.

Letošní čtyřicátníci by podle novely měli odcházet do penze v 66 letech, lidé narození v roce 1977 až v 67 letech, což je dosavadní horní hranice. Novela ale počítá s tím, že mladší ročníky budou odcházet do důchodu ještě později, letošní desetiletí například v 71 letech, děti narozené v příštím roce pak až v 73 letech, tedy v roce 2085. Důchodový věk se totiž bude podle novely oddalovat každému ročníku o dva měsíce, jako je tomu nyní u mužů.

Autor: ČTK