Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 11. října 2011

Průzkum: Mzdy se letos odvíjí od hospodářských výsledků firem

Praha - V Česku lze letos očekávat jen velmi mírné oživení trhu práce a navyšování mezd. Průzkum společnosti Mercer, která se zabývá personálním poradenstvím, totiž ukázal, že firmy působící v České republice jsou zatím velmi opatrné v jakýchkoli rozvojových plánech. Většina (67 procent) chce zachovat stávající počet svých zaměstnanců, nové pracovníky plánuje zaměstnat jen necelá čtvrtina firem (24 procent). 


Pomalé oživení trhu práce kopíruje i vývoj mezd. Ten letos podle průzkumu představoval zhruba tři procenta, přičemž se obecně upouští od plošného navyšování mezd. "Trendem zesíleným finanční krizí je individuální navyšování mezd, které je čím dál více vázáno na individuální výkonnost zaměstnanců a ekonomické výsledky společnosti," komentoval výsledky průzkumu konzultant Merceru Petr Boldiš.


Plošné zvyšování mezd se podle něj nicméně nadále objevuje, zejména ve firmách se silnou odborovou organizací. Letos nárůsty mezd vykázalo 95 procent společností v průzkumu, což ve srovnání s loňskem představuje nárůst o deset procent. Rozpětí růstu je přitom velmi vysoké. Od nulového až po osm procent v závislosti na sektoru a především hospodářských výsledcích firmy. Firmy přitom vycházely z výsledků za rok 2010 a první polovinu letošního roku.


Pokračuje také trend vyššího podílu motivačních složek na celkové skladbě odměňování a také tyto benefity jsou na rozdíl od předchozích let pro všechny zaměstnance alespoň zčásti svázány s celkovými hospodářskými výsledky firmy. "Bonusy, vyplacené v roce 2011, jsou obecně mírně nižší než plánované. Důvodem mohou být z části ambiciózní cíle jednotlivých společností, ale můžeme je vnímat i jako signál o plnění hospodářského výsledku. Cílově procenta bonusů se řádově neliší od předchozích let a pohybují se od 15 do 30 procent," uvedli zástupci Mercer.


Průzkum ukázal, že k nejposkytovanějším benefitům se letos řadí stravenky či příspěvek na závodní stravování, vzdělávání, dny dovolené navíc, penzijní připojištění, odměny při životních a pracovních výročích, životní pojištění či sick days. Patří k nim i služební automobily a mobily, ty jsou ale chápány spíše jako nástroj pro efektivní pracovní výkon.


Mercer však v souvislosti s vládními reformami a jejich dopadem na existující daňový režim očekává změny. "Neočekáváme okamžité razantní změny ve skladbě benefitů, ale spíše pozvolnou úpravu jejich skladby a výše investic," uvedl další z konzultantů společnosti Petr Kudlák.
Velmi zajímavá podle něj bude i konečná podoba seznamu standardních a nadstandardních zdravotnických úkonů. "Je pravděpodobné, že po zveřejnění finální podoby standardních a nadstandardní zdravotní péče se objeví i pojistné produkty, které budou zaměřeny na zaměstnavatele. Očekáváme, že Česká republika bude následovat trend v západní Evropě, kde patří úhrada nadstandardní zdravotní péče k nejžádanějším benefitům," uvedl Kudlák.


Průzkumy odměňování Total Remuneration Survey (TRS) provádí Mercer ve 113 zemích světa včetně České republiky. V Česku se ho letos zúčastnilo 150 firem ze sektoru výroby aut, služeb, průmyslové výroby, elektrotechniky a hi-tech, rychloobrátkového zboží a farmaceutického průmyslu.


Autor: ČTK
www.ctk.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat