Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 24. července 2017

Tesco prodá dva obchodní domy. Brno bude dál, Plzeň se však uzavře

Tesco v pátek 21. 7. 2017 oznámilo rozhodnutí o prodeji svých obchodních domů v Plzni a Brně.  

Společnost Tesco se rozhodla prodat budovy svých obchodních domů v Plzni (Americká 47) a Brně (Dornych 4). Od jejich výstavby uplynulo již 50 resp. 30 let a vyžadovaly by výrazné investice, aby byly v budoucnu schopné plnit potřeby zákazníků. 

Zatímco v obchodním domě v Plzni nebude již Tesco po 15. říjnu 2017 provozovat svůj obchod, v Brně hodlá pokračovat s provozem obchodu v podnájmu v rekonstruovaných prostorech. 

V Plzni zajistí Tesco, díky své široké síti obchodů ve městě i v okolí - HM Plzeň Borská Pole, HM Plzeň Rokycanská, EX Plzeň Doubravka, nové pracovní příležitosti pro všechny dotčené zaměstnance z obchodního domu. 

Prodej těchto budov umožní společnosti Tesco investovat získané prostředky do dalšího rozvoje služeb pro své zákazníky v České republice.

autor: Tesco

čtvrtek 8. června 2017

Zástupci společnosti Tesco a odborových organizací se dohodli na navýšení základních tarifních mezd až o 14 %

Praha, 8. června 2017 – Společnost Tesco Stores ČR a.s. zvýší od 1. července 2017 mzdy zaměstnancům se základní tarifní měsíční mzdou až o 14 %. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco Stores ČR a.s., při kolektivním vyjednáváním o výši mezd.

Tesco je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů a po celé České republice zaměstnává přes 13 tisíc lidí. Společnost již řadu let po sobě dokázala ve spolupráci se zástupci odborových organizací navyšovat mzdy svým zaměstnancům. Nejvyšší investice v letošním roce je do základních mezd zaměstnanců na nejnižších pracovních pozicích a to v průměru o více než 11 %.

„Investice do našich zaměstnanců je pro Tesco klíčová. Těší nás, že prostřednictvím zvýšení tarifních mezd zaměstnancům na prodejní ploše může ocenit jejich tvrdou práci, kterou každodenně odvádějí pro naše zákazníky. Zároveň dochází k rozšíření stávající široké nabídky zaměstnaneckých výhod včetně nejrůznějších školení a rozvojových programů,“ říká Martin Kuruc, provozní ředitel a představitel společnosti Tesco pro Českou a Slovenskou republiku.


Současně s navýšením mezd došlo k navýšení stávajících příplatků a benefitů. Zároveň společnost Tesco rozšiřuje i kvalifikaci zaměstnanců, kdy se z nich stávají odborníci pro všechny oddělení na provozovnách.

„Oceňujeme konstruktivní vyjednávání a těší nás, že jsme po dlouhé době dosáhli společné dohody, která zajistí zvýšení tarifní mezd pro naše klíčové zaměstnance v provozu. Ne se všemi změnami zcela souhlasíme a naše názory na průběh změn v provozu jsme zaměstnavateli jasně komunikovali,“ říkají za vyjednávací tým shodně Milan Matušík a Ivan Předinský, zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. k výsledkům jednání.

„Velké poděkování z naší strany patří týmu odcházející manažerky zaměstnaneckých vztahů Hanky Malé, která dokázala uzavřít letošní vyjednávání náročnou shodou obou stran, vítěz však nemůže být jen na jedné straně. Poděkování patří samozřejmě i celému vyjednávacímu týmu na straně odborů a našim kolegům na provozovnách za jejich podporu.  Naše práce nekončí, čeká nás příprava na další část kolektivního vyjednávání.“ dodává Milan Matušík.

Autor/Zdroj: NOT