Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 30. září 2016

Kolektivní smlouva Tesco Stores ČR a.s. uzavřena, přezdívku ponese „Svatováclavská“

Praha - Pověření zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s. uzavřeli svými podpisy v Den české státnosti 28. 9. 2016 po několikaměsíčním vyjednávání novou kolektivní smlouvu na období od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2018. Stávající kolektivní smlouva byla dvakrát prodloužena a její platnost definitivně končí v pátek 30. 9. 2016

„Přestože jsme uzavřeli kolektivní smlouvu až nyní, nebylo to o tom, že by zaměstnavatel nechtěl kolektivní smlouvu uzavřít. Společnost procházela řadou velkých změn v řízení, které měly dopad i v kolektivní smlouvě, a proto jsme stávající dvakrát prodlužovali. Prioritou pro nás byl nejprve mzdový předpis, mzdy a jiné příplatky, které se lidem postupně zvyšovali již od prosince a následně byly všem v rámci vyjednávání navýšeny tarifní mzdy mzdovým předpisem od 1. 7. 2016. Při letošním vyjednávání pro nás byli nejdůležitější běžní provozní zaměstnanci, jako jsou pokladní a prodavači, kterým bylo na základní mzdě přidáno 6,3%. Společně s přesuny v lokálním příplatku došlo následně k dalšímu výraznému navýšení mezd,“ říká pověřený zástupce odborových organizací při OSPO (Odborový svaz pracovníků obchodu) Milan Matušík a dodává: „Podpisem kolektivní smlouvy naše práce nekončí, již v nejbližších dnech musíme znovu začít jednat o mzdách, abychom si udrželi konkurenceschopnost.“

„Jsme rádi, že i přes velké změny v řízení společnosti, které od začátku roku probíhaly, se nám podařilo kolektivní smlouvu dotáhnout po měsících náročných jednání právě v Den české státnosti do zdárného konce. Podařilo se zachovat všechny sociální výhody a benefity, mimo Věrnostního bonusu, který se změnil na Vánoční, a zbytek byl rozpuštěn do základní mzdy, novinkou je naopak rekondiční bonus, náhrada za první jeden až tři dny pracovní neschopnosti, kterého mohou využít zaměstnanci v celém rozsahu svého nároku opakovaně, nikoli jen jednou v roce,“ doplňuje pověřený zástupce odborových organizací při NOT (Nezávislé odbory Tesco) Ivan Předinský“


Kolektivní smlouva bude nyní představena zaměstnancům společnosti Tesco Stores ČR a.s. a současně s ní i další přílohy, dokumenty a dohody, které byly v průběhu kolektivního vyjednávání vzájemně uzavřeny a dohodnuty.