Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 22. března 2022

Proč se stát členem odborové organizace a být jejich členem?

Hlavní výhodou a předností odborových organizací je jejich nezávislost. Jako takzvané neziskové organizace, které jsou financovány jen z členských příspěvků Dokáží svobodně hájit práva svých členů, vás zaměstnanců bez ohledu na případné politické nebo lobbistické tlaky. Naopak se usilovně snaží o prosazení lepších a kvalitnějších pracovních podmínek a práv zaměstnanců i tehdy, kdy tomu politické klima v České republice není zrovna nakloněno, stejně jako tomu je u většiny "šetřících" zaměstnavatelů, a ze spojení „sociální dialog“ se stává spíše tabu. To je důvod, proč se vám u nás vždy dostane zastání, podpory a spravedlnosti.

Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.

Stále se ale setkáváme s názorem, proč bych měl být členem odborové organizace, když tohle všechno odbory vyjednají i bez mé účasti, v podstatě udělají " špinavou práci" za mě. Vždyť výhody z kolektivní smlouvy pak budou platit i pro mne bez ohledu na to, zda jsem či nejsem členem odborové organizace, a ještě ušetřím za členské příspěvky.

Odbory se postarají o mé navýšení mezd, zvýšení příplatků ke mzdě, benefity, navýšení dovolené na 5 týdnů + 5 plně placených státních svátků (také benefit navíc, jako týden dovolené), ve dnech kdy musí mít obchody zavřeno, příspěvky na stravování (nyní ve většině již stravenkový paušál) nebo příspěvky na penzijní připojištění či kontrola dodržování bezpečnosti práce či zákoníku práce. 

Kdybychom takto přemýšleli všichni, došli bychom zcela jistě k názoru, že odbory vlastně ani nepotřebujeme. Ale skutečností je pravý opak, a to, že odbory jsou ve firmě velmi důležité. Jinak nebude nic. Maximálně nám zůstanou jen 4 týdny dovolené a zákonné příplatky za práci v sobotu či neděli, které jsou 10% a příplatek za noční práci, nebo pracovní volno za práci ve svátek či přesčas.

Dovedete si představit, jak by asi vypadalo, kdyby každý samostatně vyjednával se svým zaměstnavatelem o navýšení mezd, o příplatcích ke mzdě nebo dalších benefitech, či hledal zastání při šikaně ze strany nadřízeného? Jako jednotlivec by asi uspěl asi málokdo, ale spíše nikdo. Není žádným tajemstvím, že ve firmách, kde zástupci odborových organizací nepracují, mají lidé mnohem horší podmínky, jak mzdové, tak pracovní, zaměstnanci jen stěží hledají zastání pro své oprávněné požadavky, ať na navýšení mezd či bezpečnost práce.

Někde dokonce diktují v rámci úsporných balíčků snížení mezd nebo zastavení jejich růstu, zastavení příspěvků na penzijní připojištění a dalších benefitů.  Ano, i toto se často děje.

Proč tedy vstoupit do odborů a být tak jejich členem? Na tuto otázku se dá odpovědět různě. Jedná se o úhel pohledu, zda chci nebo nechci být aktivní v oblasti vyjednávání o mzdách a dalších benefitech, a věřte, že to není samozřejmostí mít pravidelně navýšenou mzdu a další benefity.  Jde o to, zda jako zaměstnanec chci či nechci podpořit odbory v jejich síle při vyjednávání se zaměstnavatelem. A takováto podpora je opravdu zapotřebí a velmi důležitá.

Když budeme vyjednávat za 200 zaměstnanců bude to mít daleko menší váhu, než když budeme vyjednávat s podporou 5 000 zaměstnanců a více. Když vstoupíte do odborů, dáte nám daleko silnější mandát pro vyjednávání, i když se třeba sami aktivně vyjednávání neúčastníte. Jedině odbory mají totiž ze zákona možnost kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem o uzavření kolektivní smlouvy, a opravdu to není vůbec nic jednoduchého, Máme možnost prosazovat a dbát na dodržování zákoníku práce, kolektivní smlouvy, BOZP, pracovních podmínek, a také se ptát zaměstnavatele proč se nedodržuje předpisy, proč je špatné vedení provozovny, proč máme nízké mzdy apod., nebo navrhovat věci nové, diskutovat o pracovních podmínkách a navrhovat tak jejich zlepšení, stejně jako přicházet na základě vašich podnětů s novými benefity či tím, jak zlepšit pracovní prostředí a mít dobrý kolektiv.

Je to jen na vás, zda nás podpoříte a pomůžete nám vytvořit mnohem silnější pozici k prosazování našich společných zájmů, zda se rozhodnete posílit odbory ve společnosti, či zda dále zůstanete schovaní ve své bezpečné ulitě a budete čekat, co vám kdo nabídne.

Odborové organizace při Tesco Stores ČR a.s. jsou otevřeny přijmout mezi sebe nové lidi a budeme velmi rádi, pokud budete mít zájem se zapojit do činnosti, ať již aktivně, či pasivně (jen členstvím a podporou), či se chcete aktivně zapojit do vyjednávání se zaměstnavatelem. Vždy vám jsme a budeme vděčni, za všechny vaše nápady, připomínky, podněty nebo dotazy, které nám mohou pomoci vylepšit a změnit to, s čím jste nespokojeni. 

Pokud nás chcete podpořit a stát se členem odborové organizace, kontaktujte nás, a my vám rádi se vším pomůžeme a poradíme jak na to.

Odbory tady vždy pro zaměstnance dlouhá léta byly, jsou a stále budou. 


Přihláška za člena (vyplňte obě její části a zašlete na adresu sídla organizace)

středa 2. března 2022

Tesco spouští mimořádnou potravinovou sbírku a pokračuje v pomoci lidem postiženým konfliktem na Ukrajině

 

Praha - 2. března 2022

Společnost Tesco rozšiřuje svou materiální a potravinovou pomoc lidem, jejichž životy zasáhl konflikt na Ukrajině. Dneškem spouští na všech svých prodejnách napříč Českou republikou mimořádnou potravinovou sbírku. Pomoc bude ve spolupráci s potravinovými bankami směřovat těm, kteří ze země před válečným konfliktem uprchli a jsou na území Česka. Tesco následně zdvojnásobí dary svých zákazníků.

„Chceme pomoci těm, kteří přišli o své domovy nebo z nich byli nuceni uprchnout. Věříme, že naši zákazníci tuto formu podpory uvítají a do pomoci potřebným se zapojí. Protože chceme, aby byla pomoc co největší, rozhodli jsme se výtěžek této sbírky zdvojnásobit,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v České republice.

Zákazníci mohou darovat trvanlivé potraviny na speciální sběrná místa za pokladnami v obchodech Tesco. Všichni nakupující se mohou zapojit například tak, že v rámci svých běžných nákupů přidají do nákupního košíku i základní potraviny, které pomohou lidem v nouzi. Potravinami k darování mohou být například rýže, těstoviny, instantní polévky, jídlo v konzervách, ale také třeba dětská kojenecká výživa.

Společnost Tesco se zapojila do materiální a potravinové pomoci občanům na ukrajinském území poprvé minulý víkend. Ve spolupráci s Člověkem v tísni z distribučního centra společnosti Tesco uvolnila zboží v celkové hodnotě 700 000 Kč. V rámci svého virtuálního operátora Tesco Mobile snížila také ceny za hovory na Ukrajinu, kdy zákazníci mohou volat na ukrajinská čísla jako do kterékoliv jiné země EU.

Zároveň Tesco spustila finanční sbírku mezi svými zaměstnanci. Vybrané finanční prostředky bude společnost následně darovat přes organizaci Člověk v tísni na pomoc lidem postiženým válečným konfliktem přímo na Ukrajině.

V neposlední řadě se – na úrovni celé skupiny – společnost Tesco rozhodla věnovat finanční dar ve výši 1 milion liber (téměř 30 milionů korun) organizaci Červeného kříže na Ukrajině na podporu jejich nepostradatelné práce s uprchlíky a rodinami prchajícími před konfliktem.

Zaměstnanecká sbírka na pomoc Ukrajině

 Milé kolegyně, milí kolegové,

jelikož jste sami projevili velký zájem pomoci lidem z Ukrajiny, rozhodla se společnost Tesco Stores ČR a.s. spustit Zaměstnaneckou finanční sbírku. 

Vybranou sumu peněz bude předána organizaci Člověk v tísni, která využije finanční prostředky k materiální pomoci. Můžete přispět libovolnou finanční částkou na účet 4209008028/5500 s variabilním symbolem 380. Tesco vaše příspěvky zdvojnásobí.

Děkujeme vám společně s vedením společnosti a našimi kolegy za vaši štědrost a obrovskou chuť pomáhat tam, kde je to potřeba.


Zpráva od Matta: Podpora humanitárního úsilí na Ukrajině

chtěl bych vás informovat o práci, kterou jsme o víkendu vykonali, abychom pomohli rodinám prchajícím před konfliktem na Ukrajině. Darujeme jídlo v souhrnné výši 1,8 milionu Kč na podporu humanitárních akcí organizovaných Nadací InterChurch Aid v Maďarsku, Člověk v tísni v České republice a Červeným křížem a Kanceláří prezidentky na Slovensku. Díky vynikající týmové práci první dodávky pomoci opustily naše distribuční centra již v sobotu 26. února odpoledne. Darujeme také 40 palet oblečení, které jsou již připraveny na našich skladech k distribuci. Dostalo se ke mně také několik neuvěřitelných příběhů o štědrosti a laskavosti našich jednotlivých kolegyň a kolegů a chtěl bych vám všem poděkovat.

Analyzujeme další možnosti, jak můžeme pomoci oficiálním humanitárním organizacím v každé zemi, a budeme vás nadále informovat.

Naše myšlenky zůstávají se všemi, které zasáhly hrozné události na Ukrajině.

Všem dosud zapojeným ještě jednou děkuji.

M

Zpráva od Matta: Vyjádření podpory našim kolegům během konfliktu na Ukrajině

Milé kolegyně, milí kolegové,

chtěl bych vás všechny oslovit v souvislosti s vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Naše myšlenky v této nesmírně těžké době jsou pevně spjaty s kolegy, jejichž blízcí jsou na Ukrajině, a s celým ukrajinským lidem. Individuálně se obracíme na všechny naše kolegy z Ukrajiny, abychom pochopili všechny možné další způsoby podpory, které potřebují, a zůstaneme s nimi i nadále v úzkém kontaktu.

Samozřejmě věříme ve vyřešení stávající situace a jsme připraveni zapojit se do pomoci prostřednictvím našich partnerství s potravinovými bankami a dalšími podpůrnými organizacemi. O dalším vývoji v tomto ohledu vás budeme průběžně informovat.

Plně rozumím, že je to pro mnoho z nás velice znepokojující doba, a žádám vás, abyste na to pamatovali a dávali pozor na kolegy, kterých se vzniklá situace jakkoli dotýká. V takových chvílích se ukazují nejlepší týmy a já vím, že přesně tohle teď uděláme.

Matt