Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 2. března 2022

Zpráva od Matta: Vyjádření podpory našim kolegům během konfliktu na Ukrajině

Milé kolegyně, milí kolegové,

chtěl bych vás všechny oslovit v souvislosti s vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Naše myšlenky v této nesmírně těžké době jsou pevně spjaty s kolegy, jejichž blízcí jsou na Ukrajině, a s celým ukrajinským lidem. Individuálně se obracíme na všechny naše kolegy z Ukrajiny, abychom pochopili všechny možné další způsoby podpory, které potřebují, a zůstaneme s nimi i nadále v úzkém kontaktu.

Samozřejmě věříme ve vyřešení stávající situace a jsme připraveni zapojit se do pomoci prostřednictvím našich partnerství s potravinovými bankami a dalšími podpůrnými organizacemi. O dalším vývoji v tomto ohledu vás budeme průběžně informovat.

Plně rozumím, že je to pro mnoho z nás velice znepokojující doba, a žádám vás, abyste na to pamatovali a dávali pozor na kolegy, kterých se vzniklá situace jakkoli dotýká. V takových chvílích se ukazují nejlepší týmy a já vím, že přesně tohle teď uděláme.

Matt

Žádné komentáře:

Okomentovat