Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 2. března 2022

Zaměstnanecká sbírka na pomoc Ukrajině

 Milé kolegyně, milí kolegové,

jelikož jste sami projevili velký zájem pomoci lidem z Ukrajiny, rozhodla se společnost Tesco Stores ČR a.s. spustit Zaměstnaneckou finanční sbírku. 

Vybranou sumu peněz bude předána organizaci Člověk v tísni, která využije finanční prostředky k materiální pomoci. Můžete přispět libovolnou finanční částkou na účet 4209008028/5500 s variabilním symbolem 380. Tesco vaše příspěvky zdvojnásobí.

Děkujeme vám společně s vedením společnosti a našimi kolegy za vaši štědrost a obrovskou chuť pomáhat tam, kde je to potřeba.


Zpráva od Matta: Podpora humanitárního úsilí na Ukrajině

chtěl bych vás informovat o práci, kterou jsme o víkendu vykonali, abychom pomohli rodinám prchajícím před konfliktem na Ukrajině. Darujeme jídlo v souhrnné výši 1,8 milionu Kč na podporu humanitárních akcí organizovaných Nadací InterChurch Aid v Maďarsku, Člověk v tísni v České republice a Červeným křížem a Kanceláří prezidentky na Slovensku. Díky vynikající týmové práci první dodávky pomoci opustily naše distribuční centra již v sobotu 26. února odpoledne. Darujeme také 40 palet oblečení, které jsou již připraveny na našich skladech k distribuci. Dostalo se ke mně také několik neuvěřitelných příběhů o štědrosti a laskavosti našich jednotlivých kolegyň a kolegů a chtěl bych vám všem poděkovat.

Analyzujeme další možnosti, jak můžeme pomoci oficiálním humanitárním organizacím v každé zemi, a budeme vás nadále informovat.

Naše myšlenky zůstávají se všemi, které zasáhly hrozné události na Ukrajině.

Všem dosud zapojeným ještě jednou děkuji.

M

Žádné komentáře:

Okomentovat