Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 22. března 2022

Proč se stát členem odborové organizace a být jejich členem?

Hlavní výhodou a předností odborových organizací je jejich nezávislost. Jako takzvané neziskové organizace, které jsou financovány jen z členských příspěvků Dokáží svobodně hájit práva svých členů, vás zaměstnanců bez ohledu na případné politické nebo lobbistické tlaky. Naopak se usilovně snaží o prosazení lepších a kvalitnějších pracovních podmínek a práv zaměstnanců i tehdy, kdy tomu politické klima v České republice není zrovna nakloněno, stejně jako tomu je u většiny "šetřících" zaměstnavatelů, a ze spojení „sociální dialog“ se stává spíše tabu. To je důvod, proč se vám u nás vždy dostane zastání, podpory a spravedlnosti.

Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.

Stále se ale setkáváme s názorem, proč bych měl být členem odborové organizace, když tohle všechno odbory vyjednají i bez mé účasti, v podstatě udělají " špinavou práci" za mě. Vždyť výhody z kolektivní smlouvy pak budou platit i pro mne bez ohledu na to, zda jsem či nejsem členem odborové organizace, a ještě ušetřím za členské příspěvky.

Odbory se postarají o mé navýšení mezd, zvýšení příplatků ke mzdě, benefity, navýšení dovolené na 5 týdnů + 5 plně placených státních svátků (také benefit navíc, jako týden dovolené), ve dnech kdy musí mít obchody zavřeno, příspěvky na stravování (nyní ve většině již stravenkový paušál) nebo příspěvky na penzijní připojištění či kontrola dodržování bezpečnosti práce či zákoníku práce. 

Kdybychom takto přemýšleli všichni, došli bychom zcela jistě k názoru, že odbory vlastně ani nepotřebujeme. Ale skutečností je pravý opak, a to, že odbory jsou ve firmě velmi důležité. Jinak nebude nic. Maximálně nám zůstanou jen 4 týdny dovolené a zákonné příplatky za práci v sobotu či neděli, které jsou 10% a příplatek za noční práci, nebo pracovní volno za práci ve svátek či přesčas.

Dovedete si představit, jak by asi vypadalo, kdyby každý samostatně vyjednával se svým zaměstnavatelem o navýšení mezd, o příplatcích ke mzdě nebo dalších benefitech, či hledal zastání při šikaně ze strany nadřízeného? Jako jednotlivec by asi uspěl asi málokdo, ale spíše nikdo. Není žádným tajemstvím, že ve firmách, kde zástupci odborových organizací nepracují, mají lidé mnohem horší podmínky, jak mzdové, tak pracovní, zaměstnanci jen stěží hledají zastání pro své oprávněné požadavky, ať na navýšení mezd či bezpečnost práce.

Někde dokonce diktují v rámci úsporných balíčků snížení mezd nebo zastavení jejich růstu, zastavení příspěvků na penzijní připojištění a dalších benefitů.  Ano, i toto se často děje.

Proč tedy vstoupit do odborů a být tak jejich členem? Na tuto otázku se dá odpovědět různě. Jedná se o úhel pohledu, zda chci nebo nechci být aktivní v oblasti vyjednávání o mzdách a dalších benefitech, a věřte, že to není samozřejmostí mít pravidelně navýšenou mzdu a další benefity.  Jde o to, zda jako zaměstnanec chci či nechci podpořit odbory v jejich síle při vyjednávání se zaměstnavatelem. A takováto podpora je opravdu zapotřebí a velmi důležitá.

Když budeme vyjednávat za 200 zaměstnanců bude to mít daleko menší váhu, než když budeme vyjednávat s podporou 5 000 zaměstnanců a více. Když vstoupíte do odborů, dáte nám daleko silnější mandát pro vyjednávání, i když se třeba sami aktivně vyjednávání neúčastníte. Jedině odbory mají totiž ze zákona možnost kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem o uzavření kolektivní smlouvy, a opravdu to není vůbec nic jednoduchého, Máme možnost prosazovat a dbát na dodržování zákoníku práce, kolektivní smlouvy, BOZP, pracovních podmínek, a také se ptát zaměstnavatele proč se nedodržuje předpisy, proč je špatné vedení provozovny, proč máme nízké mzdy apod., nebo navrhovat věci nové, diskutovat o pracovních podmínkách a navrhovat tak jejich zlepšení, stejně jako přicházet na základě vašich podnětů s novými benefity či tím, jak zlepšit pracovní prostředí a mít dobrý kolektiv.

Je to jen na vás, zda nás podpoříte a pomůžete nám vytvořit mnohem silnější pozici k prosazování našich společných zájmů, zda se rozhodnete posílit odbory ve společnosti, či zda dále zůstanete schovaní ve své bezpečné ulitě a budete čekat, co vám kdo nabídne.

Odborové organizace při Tesco Stores ČR a.s. jsou otevřeny přijmout mezi sebe nové lidi a budeme velmi rádi, pokud budete mít zájem se zapojit do činnosti, ať již aktivně, či pasivně (jen členstvím a podporou), či se chcete aktivně zapojit do vyjednávání se zaměstnavatelem. Vždy vám jsme a budeme vděčni, za všechny vaše nápady, připomínky, podněty nebo dotazy, které nám mohou pomoci vylepšit a změnit to, s čím jste nespokojeni. 

Pokud nás chcete podpořit a stát se členem odborové organizace, kontaktujte nás, a my vám rádi se vším pomůžeme a poradíme jak na to.

Odbory tady vždy pro zaměstnance dlouhá léta byly, jsou a stále budou. 


Přihláška za člena (vyplňte obě její části a zašlete na adresu sídla organizace)

Žádné komentáře:

Okomentovat