Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 16. března 2012

Nová kolektivní smlouva podepsána, platit začne 1. dubna.

Zástupci odborových organizací a společnosti Tesco podepsali novou kolektivní smlouvu. Součástí dohody je zachování současného stavu zaměstnanců a navýšení benefitů

Praha, 16. března 2012 – Zástupci společnosti Tesco, největšího tuzemského maloobchodního zaměstnavatele s téměř 15 000 zaměstnanci, společně se zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a. s., uzavřeli 15. března novou kolektivní smlouvu s platností do 30. června 2014.

Součástí dohody je v průběhu roku stabilizovat současný stav zaměstnanců na všech provozovnách a rozšíření stávajících zaměstnaneckých výhod.

V nové kolektivní smlouvě se podařilo nejenom zachovat zaměstnanecké výhody a nadstandardní podmínky v současném rozsahu, ale došlo k jejich dalšímu rozšíření, a to i navzdory nastupující recesi. Zaměstnancům tak bude navýšena věrnostní odměna a navýšen příspěvek na tzv. „sociální výpomoc“ při mimořádných tíživých životních událostí. Zcela novým benefitem je rekondiční bonus. Zaměstnanci Tesco tak mohou využít nejširší nabídky zaměstnaneckých výhod v celém odvětví českého maloobchodu.

Mimořádně citlivou otázkou ve všech firmách je výše mezd. Přestože jsou zaměstnavatelé pod velkým tlakem zpráv o očekávaném hospodářském útlumu, rozhodlo se Tesco na rozdíl od státní správy a některých konkurentů, že nebude následovat trend snižování mezd u stávajících zaměstnanců. Avšak na druhé straně si ani nemůžeme dovolit letos mzdy navýšit.

„Jednání o nové kolektivní smlouvě byla v této složité době obzvlášť náročná. Jsem proto velice rád, že se podařilo se zástupci odborů najít vyvážený kompromis a děkuji jim za věcný a profesionální přístup,“ řekl po jednání Karel Foltýn, personální ředitel Tesco.

pátek 2. března 2012

Vládní škrtací dvouletka poškodí občany i ekonomiku

2.3.2012 / 13:40 / esondy.cz

Škrty ve státním rozpočtu na léta 2013 a 2014, které navrhlo ministerstvo financí (MF), a schválili ekonomičtí ministři, mohou zhoršit hospodářskou situaci v zemi, vyplývá to z analýzy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Klesnou investice, vzrostou ceny a hrozí nárůst chudoby, zaznělo na dnešní tiskové konferenci ČMKOS v Praze. Vládní materiál je podle odborů nejdůležitějším ekonomickým dokumentem letošního roku.

„Ve vládní dvouletce je zkoncentrováno prakticky vše, co se zastřeně nebo nepřímo objevuje od počátku existence této vlády. Pokud by byl tento plán uskutečněn, dotkne se negativním způsobem všech občanů, a to s razancí, kterou si dosud nechtěli vůbec připustit, či si ji nedovedli představit,“ řekl novinářům předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil.
„Opatření vlády na snížení deficitu státního rozpočtu může paradoxně přivést státní rozpočet do ještě většího deficitu a zhoršit ekonomickou situaci státu. Tento nátlakový atak by nebyl, stejně jako v roce 2011, kompenzován ani systému zdravotního pojištění, ani místním rozpočtům. A to by znamenalo, že by vzrostl deficit v těchto systémech,“ řekl ekonomický expert ČMKOS Martin Fassmann.
"Konečným spotřebitelem nejsou jen občané, ale i veřejné služby. Ve zdravotnictví, školství a dopravě nebude zvýšení nákladů kompenzováno. Snižování deficitů (rozpočtu) v ekonomické stagnaci je cesta do pekel, která zničí veřejný sektor," varoval Fassman.

Podle odborů ani razantní opatření na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu plánovaného na roky 2013 a 2014 nejsou schopny vytvořit dostatečnou rozpočtovou rezervu pro pokrytí dopadů zahájení důchodové reformy. Spuštění důchodové reformy naopak povede ke zvýšení deficitů státního rozpočtu v uvedeném období o 15 až 20 miliard korun.
Hrozí růst chudoby

Z analýzy dále vyplývá, že klesnou investice, vzrostou ceny a hrozí nárůst chudoby. Je zde obsaženo sjednocení DPH na úrovni 20 procent, zavedení dalších spotřebních daní na všechny druhy energií, nevratné zastavení valorizace starobních důchodů na příští tři roky, úplné zrušení některých sociálních dávek určených zvláště pro nejchudší občany, konkrétně doplatek na bydlení a porodné. Opatření vlády počítá s propuštěním více než 24 000 zaměstnanců veřejného sektoru, z toho 17 000 učitelů v regionálním školství a 3500 policistů.

Odbory naopak navrhují stabilizaci deficitu rozpočtu zhruba na 120 miliardách korun. Udržování stabilní úrovně rozpočtového deficitu je možné posílením rozpočtových příjmů. Touto cestou se vydávají všechny vyspělé ekonomiky. Vláda však volí jinou cestu, a tou jsou další škrt a snižování deficitu rozpočtu v situaci, kdy ekonomika stagnuje. Politika škrtů snižuje poptávku a zpětně vyvolává problémy s hospodářským růstem a odůvodňuje další škrty. Vláda svým dokumentem dává najevo, že není schopná předložit jasnou hospodářskou politiku země a neví, kam chce ekonomiku vést, nedokáže formulovat rozvojové programy, ani předložit perspektivu pro jednotlivé skupiny obyvatelstva, včetně podnikatelů.

Ministr financí Kalousek na poradě ekonomických ministrů navrhl pouze škrty a zvyšování daní. Patří sem zmrazení důchodů, zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty na 19 nebo 20 procentech s možnou výjimkou u knih a léků a zvýšení daně z příjmu fyzických osob z 15 na 16 procent. Zrušen by měl být i zaměstnanecký paušál. MF rovněž navrhuje snížení výdajových paušálů pro živnostníky na hodnoty platné do roku 2004.

V roce 2014 bude podle odborů hladina spotřebitelských cen vlivem zamýšleného sjednocení DPH na úrovni 20 procent a zvýšeným spotřebním daním vyšší minimálně o deset procent. Důchody, které kvůli opatřením nebudou druhý rok valorizovány, budou reálně nižší minimálně o 12 procent. Na penzistech se podle jejich analýzy podepíše i zrušení doplatku na bydlení a zvýšení spoluúčasti ve V oblasti ekonomiky pak podle odborů mohou opatření, která se soustředí pouze na snížení rozpočtového schodku, vést ke snížení investic, které se již dnes projevuje ve stavebnictví. Ekonomický růst se tím zcela zastaví.
Školství by mohlo opustit až 17 000 učitelů

Podle úsporného plánu ministra financí by školství mělo přijít do roku 2014 o 15 miliard korun a propuštěno by mohlo být až 17 000 pedagogů z regionálního školství,“ řekl na tiskové konferenci předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

V celé kapitole školství by ještě letos mělo být škrtnuto 4,4 miliardy korun, z toho 3,4 miliardy v regionálním školství. O peníze by tak přišly mateřské, základní a střední školy. Snížení by mělo být formou vázaných výdajů. Do roku 2013 by mělo školství přijít o 4,6 miliardy a v roce 2014 pak o dalších šest miliard. Podle odborářů doporučila porada ekonomických ministrů pro ministerstvo školství propustit v oblasti regionálního školství do roku 2014 celkem 17 000 učitelů. To je skoro každý sedmý pracovník z celkových 130 tisíc pedagogů. Propouštět se bude i na ministerstvu školství. Odejde 368 úředníků. Propouštění se dotkne mateřských, základních a středních škol po celé republice. Školští odboráři již zvažují protesty a nevylučují ani stávku. Podle nich se návrh rozpočtu dotkne každé školy.
"Takové opatření je pro nás naprosto nepřijatelné. Je to hazard s lidmi - s učiteli," říká předseda Dobšík.

Odbory zvažují proti zamýšleným opatřením protesty. Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil řekl, že by o dalším postupu měla odborová centrála jednat 19. března. Sám chce přijít s návrhy, které ale zatím neupřesnil. Odboráři, zaměstnavatelé a vláda by pak spolu o situaci mohli jednat 23. března na tripartitě.

Autor: převzato z esondy.cz