Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 16. března 2012

Nová kolektivní smlouva podepsána, platit začne 1. dubna.

Zástupci odborových organizací a společnosti Tesco podepsali novou kolektivní smlouvu. Součástí dohody je zachování současného stavu zaměstnanců a navýšení benefitů

Praha, 16. března 2012 – Zástupci společnosti Tesco, největšího tuzemského maloobchodního zaměstnavatele s téměř 15 000 zaměstnanci, společně se zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a. s., uzavřeli 15. března novou kolektivní smlouvu s platností do 30. června 2014.

Součástí dohody je v průběhu roku stabilizovat současný stav zaměstnanců na všech provozovnách a rozšíření stávajících zaměstnaneckých výhod.

V nové kolektivní smlouvě se podařilo nejenom zachovat zaměstnanecké výhody a nadstandardní podmínky v současném rozsahu, ale došlo k jejich dalšímu rozšíření, a to i navzdory nastupující recesi. Zaměstnancům tak bude navýšena věrnostní odměna a navýšen příspěvek na tzv. „sociální výpomoc“ při mimořádných tíživých životních událostí. Zcela novým benefitem je rekondiční bonus. Zaměstnanci Tesco tak mohou využít nejširší nabídky zaměstnaneckých výhod v celém odvětví českého maloobchodu.

Mimořádně citlivou otázkou ve všech firmách je výše mezd. Přestože jsou zaměstnavatelé pod velkým tlakem zpráv o očekávaném hospodářském útlumu, rozhodlo se Tesco na rozdíl od státní správy a některých konkurentů, že nebude následovat trend snižování mezd u stávajících zaměstnanců. Avšak na druhé straně si ani nemůžeme dovolit letos mzdy navýšit.

„Jednání o nové kolektivní smlouvě byla v této složité době obzvlášť náročná. Jsem proto velice rád, že se podařilo se zástupci odborů najít vyvážený kompromis a děkuji jim za věcný a profesionální přístup,“ řekl po jednání Karel Foltýn, personální ředitel Tesco.

29 komentářů:

 1. Naš OD měl za uplynulý rok čistý zisk přes 70 mil. Kč. To si myslím je slušné na to, že ze všech stram slyšíme o krizi, proto nemohu souhlasit s rozhodnutím nezvyšovat mzdy. Pokud by každému zaměstnanci (cca 200 lidí) přidali cca 450 Kč/ měsic stálo by je to asi 2 500 000 kč/rok a to je při již zmiňovamém zisku akceptovatelné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, Vámi uváděný výsledek hospodaření není tak zcela správný. To co zde uvádíte bude pouze rabat, i když bychom si asi všichni přáli takovýto zisk na všech provozovnách, který by přinesl nejenom možnost zvýšení mezd. ale i daleko vyšší počet zaměstnanců. Od rabatu je však ještě třeba odečíst provozní a mzdové náklady, daně, kterými jsou DPH, silniční daň, spotřební daň, daň z příjmu, daň z nemovitosti atd. Jen pro Vaši informaci, výsledky hospodaření nebyly k 15. 3. 2012 ještě známy. Zisk společnosti za účetní rok 2010/2011 (loni) činil 227 milionů korun (zde vidíte, že Vámi uváděný zisk je nereálný).
   Se zavedením úsporných balíčků, škrtů vlády, prohlubující se krize i zvýšením daní, lze zcela logicky předpokládat snížení obratu, což bude mít za následek i nižší zisk a vyšší investice. V takovém případě je zcela nezodpovědné za každou cenu zvyšovat mzdy, jde-li o vývoj, jaký je. Zvýšení mezd by v konečném důsledku mohlo vést v případě špatného hospodaření i k propouštění zaměstnanců. Jistě se shodneme, že takováto cesta je pro nás nereálná a naším cílem je udržet zaměstnanost, stabilizovat počet zaměstnanců a pokud možno spíše jejich stav navyšovat, nikoli snižovat pod již tak kritickou hranici.
   K Vaší druhé části dotazu. Byť bychom přidali 450 Kč, budou to mzdové náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance ve výši 604 korun (je třeba přičíst sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel). Ročně tak zvýšíme náklady na jednoho zaměstnance o 7 248 korun, což při 14 tisících zaměstnanců požaduje náklad ve výši 101,472 mil. korun. K tomu dále náklady na příplatky atd., což již akceptovatelné bez jakýchkoli pochybností nemůže při současném vývoji ekonomiky být. Je třeba brát v potaz raději černější scénář, než létat v oblacích a spadnout tvrdě na zem.
   Snad pro Vás bude tato odpověď trochu postačující. Děkujeme za komentář.

   Vymazat
 2. Dobrý den. Co je to ten rekondiční bonus? A o kolik se zvýší věrnostní odměna, bude to znatelné navýšení nebo se jedná o pár stokorun. Děkuji za info.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   rekondiční bonus Vám bude včetně podmínek blíže představen na nástěnkách personálních oddělení jednotlivých provozoven. Bude sloužit jednou za rok k možnému pokrytí ztráty na výdělku v případě nemoci.
   Věrnostní odměna se zvýší v rozmezí 300 - 700 korun (podle let) a její výplata se posune o měsíc dopředu.

   Vymazat
 3. Určitě na tom "zvýšení" zaměstnanci nevydělají. Proč nás platit, když s námi stejně jednají jako s otroky. A že odbory s klidem sdělí, že tento rok se mzdy navyšovat nebudou, tak asi s nima není něco v pořádku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odpověď na Váš dotaz je v příspěvku výše. Jen malou poznámku a dotaz. Bylo by pro Vás přijatelnější zvýšit mzdu o pár korun s vidinou, že možná za 5 měsíců můžete být mezi stovkou lidí, kteří by díky nereálnému požadavku na zvýšení mzdy byli třeba propuštěni? Určitě se shodneme, že je lepší žít v jistotě zaměstnání s jistou pravidelnou mzdou. Bylo by nezodpovědné hazardovat s pracovními místy zaměstnanců. Mzdy však zůstaly zachovány a nenásledujeme trend snižování mezd, jako tomu je u některých jiných institucí a firem.

   Vymazat
 4. Dobrý den
  mám dotaz, jak je možné, že tady je to úplně jinak, než zní zákon??,Zahraniční firmy přeci musi doklarovat dané zákony stejně jako české firmy nebo se snad mýlím????
  § 125 Příplatek za noční práci
  Zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.
  § 126 Příplatek za práci v sobotu a v neděli
  (1) Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.
  (2) Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobrý den,
  to co zde uvádíte, je zcela mylné. Zákony zde platí naprosto stejně pro všechny, tedy i pro Tesco, samozřejmě. Příslušné znění zákona Vámi uvedené se týká platu, tedy nepodnikatelské (státní a rozpočtové) sféry, nikoli mzdy. Příplatky vztahující se ke mzdě (zde pozor na mzdu a plat, jde o odlišné odměňování) jsou v zákoníku práce následovně:

  Příplatek za noční práci § 116, nejméně ve výši 10%
  Příplatek sobota a neděle § 118, nejméně ve výši 10%

  Navíc zákon stanovuje, že i tato výše příplatku může být nižší, nebo žádná (nulová), je-li to sjednáno ve smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nesmí však být nižší, než je sjednáno v kolektivní smlouvě a kolektivní smlouvě vyššího stupně.

  Hlava III, paragraf 122 až 137 se ke mzdě nevztahuje, jde o plat, nikoli o mzdu.

  Hezký den

  OdpovědětVymazat
 6. Dobrý den,
  dovolte abych se zeptal na činnost odborové organizace ve Smíchovském Tescu.Podle toho ,jak tam některé koordinátorky a nový pan ředitel zachází se zaměstnanci,bych řekl,že tam ani organizace není,nebo vůbec nepracuje.
  Moje manželka tam pracuje,takže toto vím od ní:
  -přestávky na svačinu a jídlo.Často se stává,že na první přestávku jde již 2 hodiny po nástupu,tzn,při nástupu na 8hodinu,kolem desáté,další je kolem 14 hodiny a do konce směny v 21.00 už žádnou přestávku nemá.
  -propustnost.Jedná se o jakési neobjektivní měření počtu úkonů za určitou dobu,které pokladní nemůže 100% ovlivnit,rychlost zákazníků,funkce pokladního systému,nedostatek dekódovacích kleští,chyby zákazníků při platbách kartou,a jiné faktory.
  Přesto vedení vyhrožuje postihy za nedodržení stanoveného limitu v současné době 550ti něčeho.Argumentují,že koordinátor si tento limit zvládá plnit.
  Neberou argument,že pokladní je v pokladně celou směnu musí řešit spoustu problémů,některé jsem popsal výše,a oni jen hodinu,a ještě si vyberou pokladnu,kde vše funguje.Přes limit 550 nejede prý vlak,podle slov jedné koordinátorky,další na podobné námitky odpovídá:o tom s Vámi nebudu diskutovat.
  Je zajímavé,že některé zaměstnankyně,ač viditelně pomalejší než manželka,mají tyto výkony mnohem vyšší.
  Na zaměstnance je vyvíjen psychický nátlak,při vícerém nesplnění limitu jsou předvoláni k řediteli,kde musí zdůvodňovat,proč jsou jejich výkony nestabilní a co s tím udělají.Je vyhrožováno propuštěním,je naznačováno,že nový pan ředitel chce mít v kolektivu pouze mladé a pohledné spolupracovnice.
  -Klub karta.V současné době je navýšen limit zákazníků s kartou na 60%.
  Nadřízené nezajímá,že spousta lidí tu kartu nemá,nebo ji nepoužívá,protože usoudili,že se vůbec nevyplatí slevy uplatňovat.
  Ono za utracených 10 000Kč dostat pouhých 120 bodů slevy,(když u konkurenční Billy,mají zákazníci s Billa kartou přímou slevu na kupovaném zboží.Příklad-na krabičce tavených sýrů cca 4 Kč,oproti zákazníkovi bez karty,v Bille nakupuji),moc neláká tuto kartu používat.Přesto vedeni opět hrozí postihy,a argumentuje,že se pokladní málo ptají.
  Závěrem se omlouvám,že neuvádím své jméno. S pozdravem.

  OdpovědětVymazat
 7. Dobrý den,
  na základě šetření bylo zjištěno, že na HM Tesco Praha - Smíchov byla odborová organizace Odborového svazu pracovníků obchodu. K dnešnímu dni tato odborová organizace již nefunguje, její činnost byla ukončena.
  K Vašemu obsahu, týkajícího se např. propustnosti na pokladnách sdělujeme, že u společnosti Tesco Stores ČR a.s. nejsou s výjimkou Distribučního centra stanoveny žádné normy práce, tak jak předpokládá zákoník práce (přesně definovaný postup stanovení norem), a proto nelze za jejich nedodržení jakkoli zaměstnance postihovat.
  K otázce CC s Vámi sdílíme naprosto stejný postoj.

  OdpovědětVymazat
 8. Dobrý den,zatím se nemluví o letošním navýšení mezd.Doposavad vždy proběhlo k 1.7.Budou se letos navyšovat mzdy?
  Děkuji za odpověď František Hovorka

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý den,rád by jsem znal podrobněji co je to rekondiční bonus.Na naší nástěnce nic není a ještě jeden dotaz pokud čerpám rekondiční volno ,kolik hodin mi je proplaceno.Můj nadřízený mi napsal 10hodin.Budou mi proplaceny ?pracovní poměr mám sjednán na 7,5hodiny.Děkuji,zaměstnanec Tesco Skalka

  OdpovědětVymazat
 10. Rekondiční bonus je benefitem pro zaměstnance, kteří pracují u zaměstnavatele min. 3 roky a slouží k pokrytí ztráty na výdělku v prvních třech dnech pracovní neschopnosti, která není ze zákona hrazena. Jde o částku, která odpovídá počtu plánovaných pracovních hodin podle harmonogramu směn v prvních třech pracovních dnech pracovní neschopnosti, (max. 24 hodin) násobenému průměrným hodinovým výdělkem. Zaměstnanec si sám určí čerpání tohoto bonusu v délce 1 až 3 dní.

  Rekondiční bonus může být tedy proplacen jen zaměstnanci, který u zaměstnavatele odpracoval v pracovním poměru alespoň 3 roky, v daném roce mu vznikl nárok na nejméně 3 dny rekondičního volna a má ke dni převodu zůstatek alespoň jeden den RV. Pokud zaměstnanci nárok na třetí den RV vzniká v průběhu kalendářního roku, může být rekondiční bonus proplacen k pracovní neschopnosti, která vznikla až po dovršení 3 let pracovního poměru u zaměstnavatele.

  O rekondiční bonus žádá zaměstnanec vyplněním tiskopisu „Převod rekondičního volna na rekondiční bonus“, pokud jej v době pracovní neschopnosti k dispozici, nebo osobní písemnou žádostí s uvedením počtu dní rekondičního volna, které určuje k převodu na rekondiční bonus. Tiskopis nebo osobní žádost doručí zaměstnavateli společně s „Rozhodnutím o pracovní neschopnosti“ (neschopenkou), které mu vystavil lékař.

  Zaměstnanec si může o převedení nároku požádat pouze jednou v roce a jen na jednu pracovní neschopnost za rok. Rekondiční bonus tedy nelze čerpat při více pracovních neschopnostech po jednotlivých dnech nebo vícekrát, i když má zaměstnanec nárok až na 6 dní rekondičního volna.

  Pokud již zaměstnanec nemá zůstatek 3 dny rekondičního volna, ale jen 1 nebo 2 dny, může si je převodem nechat proplatit jako rekondiční bonus, a to v počtu hodin, které jsou plánovány na první pracovní den pracovní neschopnosti, resp. i druhý pracovní den pracovní neschopnosti. Záleží jen na určení zaměstnance, kolik dnů rekondičního volna chce na tento bonus převést. Bonus může být čerpán i na kratší pracovní neschopnost, např. 2 dny.

  Rekondiční bonus je proplácen vždy v počtu hodin plánovaných na den pracovní neschopnosti podle harmonogramu.

  K druhému dotazu. Rekondiční volno se proplácí v počtu hodin plánovaných v harmonogramu směn ke dni čerpání rekondičního volna. Máte-li plánovánu směnu na tento den v délce 10 hodin, bude Vám proplaceno za rekondiční volno 10 hodin, bez ohledu na to, že Váš sjednaný úvazek je 7,5 hodiny.

  Hezký den

  OdpovědětVymazat
 11. Byl jsem krátkou dobu zaměstnán v Tesco expres, předtím jsem pracoval mnoho let u jiného předního prodejce v jiném oboru. Pročítám zde pozorně všechny komentáře a nemohu narazit ani v jednom na zásadní problém, který je hlavní příčinou toho, že Tesco neumí udržet kvalitní zaměstnance. Dámy a Pánové z horních pater na Vršovické ulici, otázka pro Vás:

  Myslíte si opravdu, že v dnešní době je nástupní plat 11 hrubého a k tomu miliony debilních benefitů k něčemu? Na všech pobočkách se Vám střídají lidé jak na kolotoči, práce opravdu v počtu lidech, které manažer musí dodržovat opravdu nejde stíhat. Vedoucí do nekonečna sedí nad Goldem, příjmem zboží, konference po telefonu kde musí obhájit ztráty atd., na prodejně v ten moment je pouze jeden brigádník, nebo jeden zaměstnanec, o víkendech brigádníci ani nechodí a potom to je pro toho jediného člověka na prodejně opravdu nestíhatelné. Nesvačí, nemůže ani na wc a pokud potřebuje na kase udělat storno a zvoní, tak se ani nedočká, zároveň si musí vytáhnout několik klecí se zbožím a proklatě rychle doplňovat a hlídat mléčné, maso -> expirace a následné slevy s pípačkou. To co jsem zažil zde za měsíc a půl mně naprosto odradilo a řadí tak mé zkušenosti na dno zájmu. Mzda za kterou jsem toto měl provádět naprosto neodpovídá. Co se týče SW vybavení (Gold, Anet, progress atd.) vše předpotopní, vždyť ten Gold jede v DOSu !!! Vedoucí nestíhá nic jiného, než jen přihlašování z jedné debilní a zastaralé aplikace do druhé, dění na prodejně mu utíká, nějaké ranní briefingy a rozumné rozdělení práce tu neexistují, lidé chodí do práce znechucení, manažer prakticky funguje pouze po telefonu a lidi na prodejně starejte se a třeba se tam po...e. Myslím si že toto se nahoře ví, ale každý si tam hřeje svou kancelářskou židličku a hledí si svého. V tescu jsou, byly a budou díky tomuto dění a mzdě zaměstnáni na provozovnách vždy zoufalci, kteří nemohou najít jinou lepší práci. A takto si to Tesco asi i samo přeje, dejme těm luzerům minimum mzdy a zástěrkujte to benefity, které jsou člověku, který je rád že stíhá z této mzdy vůbec vše poplatit naprosto k ničemu. Je mi líto, Tesco už nikdy...........

  OdpovědětVymazat
 12. Dobrý den,
  náhodou jsem zavítal na tyto stránky,a pročítal tyto příspěvky.Zarazil mne dotaz na měření jakési propustnosti,kdy je zřejmě pokladním měřen počet jednotlivých operací za určitou časovou jednotku.
  Již chápu,proč při více kusech stejného zboží,pokladní projíždí tyto jednotlivě,třeba 20 jogurtů za sebou,a ne projet jeden kus,x počet,jako to dělají jinde.Ještě,že nemusíme rozbalovat kartony s minerálkami.
  Již chápu,proč je nám zboží házeno do odkládacích prostor, a nemáme čas si jako zákazníci zboží uklidit,protože se na nás již hrne zboží dalšího zákazníka.
  Již chápu, u některých pokladní viditelnou nervozitu pakliže se musí nákup stornovat,nebo důchodce není schopen rychle vyťukat PIN kód.
  Pozeptal jsem se známých,zda mají s tímto také podobné zkušenosti a nejsem s tímto pocitem a zkušenostmi sám.Mám a moji známí také pocit,že jsme dobří pouze jen k tomu,abychom donesli peníze a víc nic a nejradši by asi vedení Tesca bylo,kdybychom do pokladen,jen odevzdávali peníze bez zboží.Kde je heslo prvorepublikových obchodníků Náš zákazník-Náš pán?Opravdu je to jen továrna na peníze.Zákazníku dones peníze a neotravuj.Chceš si v klidu uklidit nákup?Nemáš právo a ani nárok,potřebujeme už další peníze,tak musí už být odbaven další zákazník.
  A v tomto vyniká již výše zmíněné Tesco na Smíchově,kam chodíme pravidelně nakupovat.
  Dále mne zarazilo,že jako nezávislé odbory,necháte jednání manažerů a manažerek v pohodě být.Vůbec jste neodpovědělí,že se tím budsete zabývat.Jasně se jedná o šikanu pracovníků,podle mne je to žalovatelné,a po ověření zda je možné takovéto hodnocení pracovníků u inspektorátu bezpečnosti práce,je podle zdělení naprosto nepřípustné a žalovatelné.Takováto měření se může použít pouze jako orientační a ne je používat k psychickému teroru.
  Nestíháš?Tak půjdeš na jiné místo,nebo se s Tebou rozloučíme úplně pro neplnění pracovních povinností.
  Myslím si,že je jen otázkou času,kdy se zaměstnanci na tento orgán obrátí.Sami jste odpovědělí,že v celém Tescu kromě distribučního centra,nejsou stanoveny normy a nelze zaměstnance postihovat.Uvedená šikana ze strany nadřízených pro neplnění stanovených limitů je co?
  Výhružky o převedení na jinou práci je co?
  I když na uvedeném HM,jak píšete není žádná odborová organizace,přesto by Vám jako odborům toto jednání vedení nemělo být lhostejné a zastat se obyčejných pracovníků,kteří se bojí ozvat,protože se bojí o své mizerně placené,ale přeci jen pracovní místo,nebo i vstoupit do odborů,protože se opět bojí reakce nadřízených.Nebo tam nechtějí vstoupit,protože mají pocit,že jim stejně nepomůžete.
  Bohužel,na mne Vaše odpověď takto zapůsobila.Jsem dlouholetý odborář,ale za naše odbory,mohu říct,že takovéto jednání nadřízených,by nebylo u nás možné.Poslání odborů je vytvářet dobré pracovní podmínky nejen pro vlastní odboráře,ale i pro ostatní zaměstnance.Pak tito uvidí,že odbory mají cenu,mají sílu se jich zastat,a získáme další členy.Nám se to daří.
  Proto mne Váš postoj,jako Nezávislých odborů dost zklamal.
  S pozdravem
  Jiří Neužil

  OdpovědětVymazat
 13. Dobrý den,
  k Vašemu komentáři sdělujeme pouze následující. Tyto stránky neslouží k diskuzi, přesto se snažíme na položený dotaz vždy odpovědět. Z obsahu komentáře zazněl jasný dotaz, na který jsme odpověděli.
  Ostatní zde uvedené chování nadřízených jsme předali příslušnému oddělení k prošetření, a o jednání informovali zaměstnavatele při společném jednání. Interní záležitosti nelze na veřejných portálech prezentovat a jsou přístupná pouze na diskusním fóru ověřeným registrovaným uživatelům.
  Nelze ani jednoznačně zakročit v případě, že nemáme k dispozici veškerá fakta a podklady, které jsme na základě informací zajišťovaly. Řešení daného problému je interní záležitostí společnosti, které nepovažujeme za vhodné ihned medializovat. Důležité pro nás je, aby došlo ke zjednání nápravy a viníci byli potrestáni. Veškeré pracovněprávní záležitosti a kolektivní vyjednávání, včetně smírčí komise pro řešení sporů, zajišťují naši pověření zástupci, nikoli tento informační portál, ze kterého pověření zástupci čerpají informace a poznatky pro svá jednání se zaměstnavatelem. Stejně tak tomu je na diskuzním fóru, kde však je možné na daný problém (díky registraci) ihned odpovědět a poradit další postup.

  Hezký den

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   děkuji za tak rychlou odpověď,ale nejsem zaměstnanec Tesca,abych se mohl zaregistrovat na Vašich stránkách.Takže se omlouvám za tuto diskuzi,ale pakliže nepůjdete přímo mezi zaměstnance,nesvoláte si je na nějakou poradu,bez účasti vedení,ani manažeři,koordinátoři, tam nesmí být,pravdu o chování vedení se nedozvíte.Lidé se strašně bojí o ta mizerně placená místa,tak před vedením o jejich praktikách neřeknou nic.Že je něco v nepořádku svědčí anketa o bossingu,a o podpoře stávky na pracovišti.Mezi spokojenými zaměstnanci by toto nebylo.
   S pozdravem
   Jiří Neužil

   Vymazat
 14. I zde Vás můžeme ujistit, že tam kde působí Nezávislé odbory, běžně se zaměstnanci komunikujeme a řešíme vždy přímo. Pakliže dostaneme písemný podnět od našich zaměstnanců s označením provozovny , všechny stížnosti řešíme. Pokud však je problém všeobecný a nevíme koho se týká, není možné řešit stížnosti přímo, a musíme tak činit pouze prostřednictvím vedení společnosti, což není vždy zrovna nejlepší řešení. Můžeme Vás ujistit, že naši pověření zástupci prověřují a následně řeší každou oprávněnou stížnost zaměstnance, a je jich opravdu nadbytek, takže bychom potřebovali daleko více schopných lidí znalých pracovního práva :-)
  Příjemný den

  OdpovědětVymazat
 15. Dobrý den,kde najdeme plné znění kolektivní smlouvy zaměstnanců Tesca?Tady na Vašich stránkách ji nějak nemůžeme nalézt.
  Děkujeme za odpověď.
  Zaměstnanci Skalka

  OdpovědětVymazat
 16. Dobrý den,
  kolektivní smlouva musí být přístupná všem zaměstnancům, např. na nástěnce provozovny. Každopádně s ní musí být zaměstnanci seznámeni. K dispozici je i na personálním oddělení.
  Kolektivní smlouva je interním dokumentem, tak ji není možné zveřejnit v plném znění zde. Pokud o ni máte zájem, požádejte personálního manažera. Pokud Vám ji neposkytne, obraťte se na linku ochrany zájmů. Případně nám napište na e-mail not.poradna@gmail.com a sdělte provozovnu, kolektivní smlouvu Vám zajistíme.

  Hezký den

  OdpovědětVymazat
 17. Dobrý den,
  pracuji hypemarketu Tesco v Kladně.Situace přestává být únosná. Nařizujou nám noční,do toho děláme denní kde lítáme jak hadry na holi.Práce už se nedá absolutně stíhat nabalujou toho na nás moc a ještě chtějí aby jsme chodili na kasy. Pan ředitel je nelida když se ohradíte,že nemáte na noc hlídání pro dítě řekne ať si to zařídíte jak chcete,že není hlídací ústav.

  OdpovědětVymazat
 18. Dobrý den,prohlížel jsem si diskuzi,a všiml si,že na spoustu,podle mne důležitých otázek,vůbec NOT nereaguje.Dokonce i slibuje oznámit výsledky jednání a dodneška tam není odpověď.Proč na tyto otázky a připomínky zaměstnanců,nikdo nereaguje?

  OdpovědětVymazat
 19. Dobrý den,
  snažíme se vždy odpovědět na většinu dotazů, i když tyto stránky zrovna k diskusi neslouží, k tomu jsou určeny stránky na adrese http://nezavisleodborytesco.forumczech.com, kde se snažíme odpovídat dle všech svých možností. Všichni přece jen "děláme" odbory ve svém volném čase.
  Co se týče informací z jednání, snažíme se je zde předávat vždy v aktuálním tématu jednotlivých článků. Ne vždy nám zákon díky politické situaci umožňuje předávat veškeré informace tak, jak bychom si sami přáli. Tyto stránky jsou veřejné, na rozdíl od diskusního fóra, kde jsou některé sekce uzavřené, a můžeme si tak dovolit informace širšího rázu registrovaným a ověřeným uživatelům.
  Nicméně se pokusíme zde uveřejňovat alespoň obecné informace z těchto jednání, abychom Vás informovali nejen o obsahu, ale i dohodách a podmínkách, které se našich zaměstnanců dotýkají.
  Hezký den

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji,za odpověď,ale asi jsem se vyjádřil nepřesně,měl jsem na mysli právě to diskuzní fórum.

   Vymazat
 20. Dobrý den,
  pak je třeba přesunout Váš dotaz na diskusní fórum, které nespravuje náš tiskový team, ale team pro problematiku provozu.

  OdpovědětVymazat
 21. Dobry den.pracuji v Tescu.Uz 2mesic mam jen odpoledni smeny.Manazerkou mi bylo receno:bohuzel tak to bude porad.Ja nemam smlouvu jen na odpoledni. samozrejme i vikendy odpoledn a o nejakem volnem vikendu se mi muze jen zdat.Ani bych se nedivila kdyby si manzel nasel nekoho jineho.poradte mi co mam delat ajak se to da resit.

  OdpovědětVymazat
 22. Dobrý den,
  chci se zeptat může mi oblastní manažerka nařídit prodlouženou odpolední? Jestli ano jak mi toto bude zaplaceno? Jako práce přesčas? Asi ne to bych byla hodně naivní, že?Když odmítnu může mi za to dát vytýkací dopis? Co když ho nepodepíšu, budu ho mít i tak?

  OdpovědětVymazat
 23. Dobrý den, mám dotaz, můžu chodit do práce od 18:00 s tím že si dojdu převléknout a zakouřit si když jdu do práce od 19:00? Bylo mí zděleno, že mám chodit do práce v 18:45 a že nemůžu být v práci tak brzo před začátkem pracovní doby. Mě se to zdá jako šikana, protože o tom že nemůžu přijít do práce dřív jsem nebyl proškolen a taky nenašel jsem o tom žádnou zmínku v interních předpisech Teska. Předem děkují za odpověď.

  OdpovědětVymazat