Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 29. září 2009

Obchodník roku, cena veřjnosti

...

Zde můžete sledovat průběžné výsledky hlasování veřejnosti pro jednotlivé obchodníky. Aktuální stav k 02.10.2009 19:30
hlasovat může každý, na adrese:

http://www.obchodnik-roku.cz/index.php?option=hlasujtečtvrtek 24. září 2009

Stanovisko Rady nezávislých odborů Tesco k prohlášení Evy Karasové, tiskové mluvčí společnosti Tesco:

...


Rada nezávislých odborů Tesco sdružuje odborovou organizaci zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s., jež sdružuje dalších 9 místních odborových organizací v Brně, Prostějově, Plzni, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Dále Rada sdružuje další 3 odborové organizace, jež nepatří do skupiny OSPO a jsou evidovány pod jinými odborovými svazy či samostatně, a to v Pardubicích a Praze. S argumentem paní Karasové, že zastupujeme pouze 2 organizace nelze souhlasit. Paní Karasová nemá ani ponětí o skutečném počtu organizací v Radě nezávislých odborů Tesco, což svědčí o špatné informaci i komunikaci.

Nemůžeme ani souhlasit s prohlášením tiskové mluvčí paní Karasové a svádění hospodářské situace na světovou ekonomickou krizi. Jediná krize je ta, jež si společnost Tesco způsobuje sama, svým postupem a obchodní politikou, jež považujeme za nešťastnou a směřující ke snižování hospodářského zisku.

Není možné tvrdit, že společnost vytváří pracovní místa, jelikož počet zaměstnanců s počtem nově otevřených prodejen na jednotlivých provozovnách klesá. Průměrný počet zaměstnanců na jednotlivé prodejny k celkovému počtu zaměstnanců oproti loňskému roku klesl o 16,61% a mzdové náklady klesly v návaznosti na obrat o 0,58%, což tvoří o mzdové fondy pro více jak 1 tisíc zaměstnanců. Každým otevřením nové prodejny snižujeme počty zaměstnanců v prodejnách stávajících.

Je velmi jednoduché dospět k těmto závěrům z výroční zprávy společnosti za rok končící k 28. 2. 2009. Opravdu nevnímáme krizi u společnosti, pokud si dovoluje investovat do cenové politiky 321 mil. Korun a investuje do zbytečných projektů, které jsou jen zbytečným zvýšením investicí společnosti nebo zbytečných nákladů na provoz a propagaci prodeje.

Zvýšení mezd zaměstnancům, kdy byl postup zaměstnavatele v rozporu s kolektivní smlouvou i zákoníkem práce, a jež mělo činit výši 1,5, se rozhodně nedotklo zaměstnanců v Brně nebo Kladně, kde bylo toto přidání vynulováno odebráním dalšího příplatku a to ve stejné výši. Přidání bylo tedy rovno nule. Na OD Brno byla navíc mzda naopak snížena o dalších cca 800 korun, díky nízkým prostředkům, proto považujeme prohlášení o zvýšení mezd za nešťastné, zavádějící a bezpředmětné.

Tvrzení paní Karasové, že tvrzení odborářů stojí na chatrných základech, považujeme za nešťastné vyjádření, jelikož výsledky společnosti jsou naprosto jasné.

Skutečnost, že pouze část odborů vyhlásila stávkovou pohotovost, je ta, že pouze tato část odborů v loňském roce stávkovou pohotovost nezrušila, pouze přerušila s tím, že bude situaci nadále monitorovat. Tvrzení, že OSPO zastupuje zbývajících 27 organizací sdružených v OSPO nic na situaci nemění, neboť není možné se odvolávat na počet odborových organizací, ale na jejich skutečnou velikost a počet členů.

Dosavadní jednání, na něž se tisková mluvčí odvolává, jsou pouze informativní a neřešící situaci, na kterou již od března 2009 nepřetržitě poukazujeme. Účastníme se všech jednání, i těch, jež se bohužel neúčastnili zástupci odborových organizací OSPO. Paní Karasová se ani jednoho jednání neúčastnila. Nemůžeme souhlasit s postupem zástupců OSPO, jenž situaci žádným způsobem neřeší a dosavadní jednání nespějí k jakékoli dohodě.

Rada nezávislých odborů Tesco zaslala dopis anglickému vedení společnosti Tesco PLC a akcionářům společnosti Tesco Stores ČR a.s. v Lucembursku

...

Rada nezávislých odborů Tesco zaslala včera (23.9.2009) dopis akcionářům společnosti Tesco Stores ČR a.s. v Lucembursku a generálnímu řediteli TESCO PLC Siru Terrymu Leahy, ve kterém ho informuje o současném situaci a stavu společnosti Tesco Stores ČR a.s. Poukazuje na nedostatky v hospodaření společnosti, nedostatek mzdových fondů a problematiku nespokojenosti zaměstnanců.
Rada odborové organizace v pětistránkovém dokumentu shrnula situaci u společnosti, důvody snižujícího se zisku z pohledu odborových organizací, nedostatky v komunikaci a obchodní politice společnosti, poukázala na kriticky nízký stav zaměstnanců, jež se odráží na plnění hospodářských výsledků společnosti. Dále seznamuje generálního ředitele a akcionáře s dalšímy důvody, jež vedly k znovuobnovení stávkové pohotovosti, společně s podmínky možnosti odvolání či zrušení stávkové pohotovosti. Nezávislé odbory Tesco vyzvaly generálního ředitele Sira Tearry Leahy k jednání a rychlému zásahu a řešení problematiky v České republice, neboť komunikace s nejvyšším vedením v ČR je na bodu mrazu a bez jakéhokoli zájmu řešit vzniklou krizi.

pátek 18. září 2009

Řetězci Tesco loni šestinásobně klesl čistý zisk

...

V hospodářském roce 2008/2009 poklesl obchodnímu řetězci Tesco čistý zisk z 816 milionů korun na 138 milionů korun. Snížily se i tržby.

Společnosti Tesco Stores ČR, která patří mezi největší obchodní řetězce v ČR, v hospodářském roce 2008/2009 končícím letos v únoru klesl čistý zisk z 816 milionů korun v předchozím roce na 138 milionů korun. Informace pochází z výroční zprávy Tesco Stores ČR, která byla zveřejněna ve Sbírce listin. Účetní rok Tesco Stores ČR začíná vždy v březnu a končí následující rok v únoru.

Tesku v hospodářském roce 2008/2009 v ČR klesly i tržby, a to z bezmála 41 miliard korun v účetním roce 2007/2008 na 39,7 miliardy korun. Ve finančním roce 2007/2008 přitom Tesku vzrostly tržby meziročně o 6,3 miliardy korun na 40,957 miliardy korun.

Společnost Tesco Stores ČR loni v Česku otevřela 18 nových obchodů, zatímco předloni jich zprovoznila 16. Vedení Tesco Stores ČR ve výroční zprávě uvedlo, že firma loni investovala do snižování cen zboží 321 milionů korun.

Zákazníci v účetním roce 2008/2009 v obchodech Tesco provedli více než 121 milionů nákupů, kterých bylo v meziročním srovnání o tři miliony více. "Rekord v roce 2008 zaznamenalo obchodní centrum Letňany, kam přišlo za nákupy deset milionů lidí, což je meziročně o sedm procent více," uvedla již dříve mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová.

www.ihned.cz

Jaké jsou naše podmínky pro odvolání stávkové pohotovosti?

...

Základní priority Odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. a Rady nezávislých odborů Tesco


 • Respektovat postavení odborových organizací a dodržovat platná ustanovení zákoníku práce a ujednání v kolektivní smlouvě.
 • Přehodnocení zařazení jednotlivých měst do regionálních příplatků.
 • Úprava úvazků zaměstnancům pracujícím na 4 hodinový úvazek, a to minimálně na úvazek 7,5 hodiny v nepřetržitých provozech HM a úvazek 6,5 hodiny v provozech bez nepřetržitého provozu, pokud o to projeví zájem.
 • Stanovení minimální struktury zaměstnanců, potřebné pro provoz jednotlivých provozních jednotek a uvolnění potřebných mzdových prostředků pro tyto provozní jednotky, bez návaznosti na obrat.
 • Stanovení provozní potřeby zaměstnanců a mzdových prostředků pro jednotlivé provozy, stanovit procento v návaznosti na obrat provozních jednotek, a to nad minimální potřebnou strukturu zaměstnanců.
 • Redukovat centrální systém objednávání a dodávky zboží tak, aby si jednotlivé provozovny měly možnost zajistit zboží, dle přání zákazníka a byly zajištěny pravidelné dodávky zboží.
 • Redukovat zaměstnance centrální kanceláře, včetně centrálního nákupu a oblastí.
 • Zastavit omezení prodeje položek nebo jej upravit tak, aby bylo zřetelné, že je jejich prodej omezen a důvod jejich omezení.
 • Přehodnotit mzdy jednotlivých pracovních pozic a jejich zařazení v kategorizaci prací a jejich tříd.
 • Odbourat zbytečné pracovní procesy, jež zatěžují zbytečně provoz jednotlivých provozoven.
 • Zahájit práci jednotlivých pracovních týmů za účasti zástupců odborů tak, jak bylo dohodnuto v listopadu 2008.
 • Zajistit dostatečný počet zaměstnanců a mzdových prostředků pro předvánoční období.
 • Zahájit plnohodnotná jednání v souvislosti s kolektivním vyjednáváním.
 • Uskutečnit již déle jak 6 měsíců požadované jednání mezi vedením (ne však jen českým) společnosti a odborovými organizacemi.

úterý 15. září 2009

Otevřený dopis vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s.

...
Brno/15.9.2009/12:21

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o znovuobnovení stávkové pohotovosti nezávislých odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s, o níž rozhodli na svém jednání zástupci nezávislých odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. dne 14.9. 2009.

Dlouhodobě přetrvávající špatná situace u společnosti Tesco Stores a kroky vedení společnosti, jež aplikovala v minulých dnech, nás donutili přistoupit k tomuto rozhodnutí. Nehodláme nadále pouze slepě přihlížet zhoršující se situaci bez jakýchkoli reálných řešení a smysluplných jednání. Krok společnosti v souvislosti s vydáním interního mzdového předpisu považujeme za naprostý vrchol arogance a porušování práv. Platná ustanovení kolektivní smlouvy hovoří jasně. Ústavní soud toto ustanovení nezrušil, pouze zrušil povinnost mít od odborové organizace souhlas k vydání tohoto předpisu. V kolektivní smlouvě se upravují vzájemné vztahy a povinnosti smluvních stran nad rámec zákona. Ujednání kolektivní smlouvy zní: Zaměstnavatel bude po dohodě se zástupci odborových organizací vydávat vnitřní předpisy, které upravují mzdová práva zaměstnanců nebo oblast BOZP. Pakliže nechce zaměstnavatel jednat v zájmu dobrých mravů, měl podat sám návrh na změnu kolektivní smlouvy s návrhem zrušení všech ustanovení, kde se k něčemu zavazuje.

Společnost Tesco Stores ČR a.s. si, slovy bývalé ředitelky pro řízení lidských zdrojů v médiích, váží svých zaměstnanců a uvědomuje si, že oni vytvářejí zisk. Závazkem v médiích bylo, že Tesco Stores ČR a.s. chce být nejlepším zaměstnavatelem. Obáváme se však, že tato slova zůstávají vytracena. Nesmyslnými projekty, jež se aplikují na provozní jednotky, jsou zatěžováni právě zaměstnanci jednotlivých provozoven, jichž je už tak malá hrstka a s obtížemi zvládají pracovní úkony, jež jsou potřebné pro chod provozní jednotky samotné. Provozy se stavem zaměstnanců jsou na hranici reálného minima, a to díky velmi nízkým mzdovým fondům, jež mají k dispozici, a které za posledních 10 let klesly o více jak polovinu. Odbory dlouhodobě na tuto situaci poukazují, avšak bez jakýchkoli výsledků a snahy jednání.

Podmínky přerušení stávkové pohotovosti v listopadu 2008 byly jasně stanovené. Byly vytyčeny určité cíle a akce, jež měly být aplikovány do praxe. Celý rok poté jsme čekali, kdy společnost začne plnit tyto stanovené body. Bez výsledku. Naopak, namísto skutečnosti, abychom se zbavili nadbytečných a nesmyslných procesů, zavádíme jiné a ještě nesmyslnější. Jejich aplikací do praxe „užíráme“ zbytečně hodiny tam, kde jsou skutečně potřeba. Aplikovaná změna pracovních smluv v souvislosti s jednostrannou změnou katalogu pracovních funkcí, ze strany zaměstnavatele a bez souhlasu odborů, byla naprostým fiaskem v komunikaci mezi manažery lidských zdrojů a zaměstnanci společnosti. Zaměstnanci byli úmyslně uváděni v omyl, aby změny pracovních smluv podepsali. Záměr zaměstnavatele byl naprosto očividný, pouze zlegalizovat alespoň částečně tzv. multiskills. Následné lživé tvrzení a to včetně oblastních manažerů lidských zdrojů, že odbory tyto změnu podepsaly, již neznala hranic vůbec. Zde se odráží nekvalifikovanost tzv. „rychlokvašek“, jež jsou bez jakékoli odpovídající a dostatečné praxe ihned po škole dosazováni na tyto posty a posty zaměstnanců centrální kanceláře.

Nový projekt společnosti „jeden zákazník ve frontě“ je už pak jen „tragikomedií“. Bez potřebného počtu zaměstnanců je tento projekt nereálný a postrádá smysl. Jeho záhuba je načasovaná již na dobu jeho zrození a dle názoru zaměstnanců již úplným výsměchem centrály společnosti zaměstnancům samotným. Je potřeba redukovat stav centrály, aby nemuseli její zaměstnanci vymýšlet nesmyslné projekty, aby bylo vidět, že něco dělají. Raději nechť nedělají nic, tím nadělají méně škody.

Současná omezení k náboru zaměstnanců, jež mohou být přijímáni pouze na 20 hodin týdně, není žádným reálným ani dlouhodobým řešením. Abychom tyto zaměstnance získali, je stejně nutností příslib, že tomuto zaměstnanci bude rozepisován plný fond hodin. Kdyby tomu tak nebylo, nenastoupí nikdo. Mzdy zaměstnanců společnosti jsou hluboko pod průměrnou mzdou a rychlost růstu mez je u společnosti Tesco naprosto komická a výsměchem zaměstnancům, stejně jako tomu bylo letos. Navíc ještě v rozporu s právními předpisy.

Zaměstnavatel, který s oblibou používá „prvomájová hesla“, ale jejich význam stejně „bojkotuje“ není hoden používat titul zaměstnavatel roku, a už vůbec ne se s takovým titulem vychloubat. Je paradoxem, že lze tento titul získat pouze za skutečnost, že společnost zaměstnává postižené spoluobčany, což nakonec dělá více firem. Postrádáme pak smysl celého titulu a vůbec celé ankety. Zaměstnavatelem roku by měla být především taková společnost či firma, jež si zaměstnanců skutečně váží.

Dle zástupců nezávislých odborových organizací je potřeba především zahájit smysluplná a kvalitní jednání mezi vedením a odbory, a ne taková jednání, jež jsou vedena dosud, ve stylu tiskové konference Tesco o vizi do budoucnosti a jež mají pouze informativní charakter a jsou naprosto zbytečná a nic neřešící. Rozhodně nemají nic společného s kvalitním a oboustranným přístupem k řádnému kolektivnímu vyjednávání. Je pro nás prioritou, aby byly stanoveny již dlouhodobě a opakovaně avízované potřebné struktury zaměstnanců na jednotlivé provozní jednotky a oddělení. Následně na tuto skutečnost upravit mzdové prostředky, a to na potřebnou realitu a stanovit potřebné mzdové fondy na další potřebný počet zaměstnanců v dostatečné výši. Především je potřeba umožnit, a to změnou pracovní smlouvy, práci na plný úvazek, nikoli na 4 hodiny, abychom je nepoškozovali na svých právech, jež mají v důsledku zkráceného úvazku ubírána.

Je pro nás prioritou zajistit provoz tak, aby mohl skutečně dosahovat stanovených cílů, jež jim nebudou díky centrále společnosti znemožňována. Je potřeba si uvědomit, že ke zvýšení zisku a spokojenosti zákazníka, je potřeba mít potřebné a kvalitní zboží, dostatek kvalifikovaného personálu a pokladních, ale především spokojeného zaměstnance, od něhož se odráží vše, díky čemu společnost vydělává.

Apelujeme na nejvyšší vedení společnosti a již déle jak 6 měsíců požadované kvalitní jednání s nimi, jež nám do dnešního dne stále nebylo umožněno. Společnost vytváří rekordní zisky, zásluhou svých zaměstnanců, ale není možné vytvářet zisk na úkor zaměstnanců. Stav zaměstnanců provozních jednotek klesá, zaměstnanců centrály roste. Vyzýváme Vás k zahájení kvalitních a smysluplných jednání, jež budou schopné vždy okamžitě řešit danou problematiku, a povedou k nápravě daných problémů a odbourání zvyšujícího se stresu zaměstnanců. Nemáte-li dostatek prostředků k zajištění dostatečných mzdových fondů současných, ale i budoucích zaměstnanců, zastavte další expanzi společnosti. Začněte hledat taková řešení, jež vrátí společnost Tesco Stores ČR a.s. zpět mezi ty nejkvalitnější zaměstnavatele, a obchody Tesco s kvalitním sortimentem a výrobky, zpět tam kde byly před 10 lety. Na ten nejvyšší žebříček nejlepších obchodů, kdy jsme jako zaměstnanci byli na společnost právem ještě hrdi.

Ivan Předinský
předseda odborové organizace zaměstnanců
Tesco Stores ČR a.s.

pátek 11. září 2009

Hitparáda hypermarketů. A vítězem je…

Názory čtenářů blogů:

Vybavujete si scénku z Pulp Fiction, kde Quentin Tarantino alias Jimmi Dimmick drží v ruce hrnek kávy a říká, „Nepotřebuju, abys mi říkal, jak dobrý mám kafe, jasný? Já ho totiž kupuju, vím jak je dobrý. Když Bonnie nakupuje, tak koupí svinstvo. Já kupuju drahý, kvalitní kafe, protože si chci pochutnat…“ ? Tahle scénka mluví z duše mnoha mužům.

Bydlím v Praze a nakupuji v hypermarketech. Jednou za pár týdnů zajdu na nákup. Bez manželky. Jdu se seznamem a kupuju co je doma potřeba. A vždycky i nějakou lahůdku. Aby měl člověk život příjemnější. Bohužel, lahůdky z některých pultů mizí...

Dlouhodobě jsem měl nejradši Tesco. Měli otevřeno nonstop a často jsem tam jezdil hodně pozdě večer. Taky se o něm vždycky moc pěkně psalo v odborném reklamním tisku, jakže to dobře dělají ve Velké Británii, že mají pro každého zákazníka nějakou vychytávku a že mají věrnostní programy, které dávají smysl, protože podle toho co člověk nakupuje nejčastěji, podle toho před něj pokládají výhody, jako před oslíka bodlák. A oslík běží a běží. A rád.

Taky jsem rád nakupoval v Hypernově, než začali prodávat to zelené maso. Tedy než o tom začali mluvit v televizi, že ho tam prodávají. Vliv médií je sakramentský. Nenavštěvoval jsem ani Kaufland, ani Globus nebo Interspar nebo jiné.

Hypernova a Tesco mi úplně stačily. Až do toho zeleného masa. Pak se mi do Hypernovy přestalo chtít chodit a nějak ve stejné době začalo i Tesco vykřikovat, jak jsou nejlevnější, že než do Lidlu je lepší do Tesca, protože mají rohlík za 90 haléřů. Žel bohu pro mě, své sliby proměnili v činy. V praxi to znamenalo, že regály začaly zaplňovat rohlíky za 90 haléřů, jogurty Tesco za 3 koruny nebo víno Tesco, litr asi za 27 korun. Tu cenu si už přesně nepamatuju. Aby mohli prodávat tak levně, museli zákonitě někde jinde ubrat, protože to dá rozum, že akce vyžaduje reakci. A tak začaly mizet malé delikatesy. Vepřové panenky, jehněčí maso, ryby jiné než pstruh nebo kapr, výběr vín se zúžil. Mlsný chlap je hrozná zvěř. A tak mě okolnosti donutily změnit krám.

Našel jsem Globus a Interspar. Oba mě příjemně překvapily. Ceny plus minus totéž, ale měli tam i ty lahůdky. A tím měli i mě. Zapomněl jsem na nonstop otevírací dobu a přizpůsobil svůj časový plán otevíracím dobám mých nových spížových hvězd. A jak jsem poznával ty nové, tak jsem si vytvořil svou hitparádu, ve které momentálně vede Globus. Protože:

- personál obsluhující za různými pulty s masem, rybami atd. mluví česky a je překvapivě milý
- mají dobré salámy a čerstvé a nezelené maso
- mají tam úžasné rohlíky ze své pekárny
- maso tam nakupuje i můj kamarád
- výběr čokolád, vín nebo zmrzlin mají pěkně široký
- a stejně jako jinde se tam dá platit kartami

Co bych Globusu vytknul je, že tam často nemají svíčkovou, protože co jsem pozoroval, tak asi každý Čech jednou za čas dostane ukrutnou chuť na tatarák.

Aktuálně je pro mě na prvním místě personál. Vždycky mě překvapí, že všechny ty ženy za pultem jsou milé. Usmívají se a poděkují za nákup. Taková blbost, co? Věc, která by měla být samozřejmá, je něco, čeho si teď nejvíc cením. Pamatujete před lety? V regálech nebyly lahůdky, výběr piv a vín byl marný, ale když jste přišli do obchodu, tak vás znali jménem. Dnes ne. Ve větších městech vás znají jménem akorát tak doma nebo v práci.

Všichni prodejci potravin urazili za tu dobu velký kus cesty a naplnili své regály spoustou výrobků. To je dobře. Naneštěstí pro spoustu mužů začala většina z nich mávat výprodejovou vlajkou, porovnávat cenu rohlíku a šetřit kde se dá. Z toho plyne ponaučení reklamního muže, že milá žena za pultem a lahůdky v regálech Globusu umí vyhrát můj a vlastně i náš rodinný potravinový rozpočet. A tak se těším, že třeba i další řetězce začnou bojovat o mlsné muže, protože mlsní muži přenesou své názory na své manželky, které jim často dají za pravdu a třeba jednou budou všichni zákazníci chtít lahůdky a usměvavé prodavačky a třeba jim je řetězce dají a ty nejlepší z řetězců k tomu přidají ještě něco navíc, o čem se nám mlsným mužům zatím ani nezdá, a na to se těším.


Karel Duchek, blog idnes.cz

čtvrtek 10. září 2009

Tesco chce v Česku prodat svůj velkosklad

...
Denisa Novotná | Publikováno 8.9.2009 7:31

Obchodní řetězec Tesco Stores se zbavuje svých distribučních center. „Chceme se soustředit na hlavní předmět naší činnosti, a tím je maloobchod,“ uvedla mluvčí Teska pro Českou republiku Eva Karasová. Podle informací deníku E15 jedná společnost o prodeji svého hlavního logistického areálu v Postřižíně u Kralup nad Vltavou, který má rozlohu 55 tisíc metrů čtverečních.

„Založili jsme právní subjekt, kterému jsme prodali distribuční centrum v Postřižíně. Nadále jej budeme využívat jako nájemce. Právní subjekt je ve stoprocentním vlastnictví skupiny Tesco,“ sdělila Karasová. Nyní probíhající jednání o prodeji zahraničnímu investorovi nepotvrdila.

Ve středoevropském regionu už Tesco prodalo svá distribuční centra v Polsku a Maďarsku. V obou případech své dřívější prostory neopustilo, ale následně si je pronajalo. V Polsku nemovitosti od Teska koupil německý realitní fond Deka Immobilien. Podle zdrojů E15 má právě tento investor zájem o distribuční centrum v Postřižíně. Areály Teska jsou pro investory lákavé.

Deka Immobilien stál také za největší letošní investicí v Česku. Fond začátkem roku koupil za 40 milion eur, v přepočtu zhruba 1,1 miliardy korun, kancelářskou budovu Jungmannova Plaza v Praze 1.

Tesco nenabízí pouze své nemovitosti ve středoevropském regionu. Už loni na podzim podle společnosti Lambert Smith Hampton rozprodalo v Británii objekty o celkové hodnotě 685 milionů liber, v přepočtu téměř 20 miliard korun. Letos v červenci dokončilo prodej další části svého portfolia, kam spadají nákupní prostory i distribuční centra, v hodnotě 458 milionů liber, tedy přes třináct miliard korun. Také v těchto případech si řetězec své bývalé prostory následně pronajal.

Ještě před pár lety Tesco vyzdvihovalo výhody vlastních logistických areálů. V roce 2006 zahájilo provoz středisko v Postřižíně, kam se soustředilo 90 procent distribuce pro celou tuzemskou síť obchodů Teska. O dva roky dříve postavilo nedaleko Varšavy centrální sklad pro Polsko. „Jakmile jsme dosáhli dostatečně velkého množství prodeje, nastal čas pro budování vlastní logistické základny,“ tvrdil tehdejší mluvčí společnosti v Polsku Wojciech Sokól.

Vlna prodejů a následných pronájmů je na realitním trhu rostoucím trendem. Podobně jako Tesco postupuje v současné době například výrobce automobilů Renault.

E15.cz

Zákon na "zlé" Tesco, Makro, Billu a jiné. Když ublíží potravinářům, čeká je pokuta

...
Sněmovna přistoupila na pozměňovací návrh Senátu, který kontrolu řetězců zúžil pouze na prodej zemědělských a potravinářských produktů.

Česko bude mít zákon, který reguluje chování obchodních řetězců. Za zneužití tržní síly jim bude hrozit až destimilionová pokuta. Sněmovna dnes ovšem přistoupila na pozměňovací návrh Senátu, který chce kontrolu řetězců zúžit pouze na prodej zemědělských a potravinářských produktů, a schválila návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití v pozměněném znění.

Řetězcům má podle předlohy hrozit za zneužití tržní síly až desetimilionová pokuta nebo trest v hodnotě deseti procent z obratu. Zákon vyjmenovává, které praktiky jsou zneužitím tržní síly.

Platit nejpozději za 30 dní

Návrh poslanců ČSSD ukládá hlavně řetězcům, aby poskytovaly dodavatelům své všeobecné obchodní podmínky, které musí obsahovat třeba cenové podmínky nebo údaje o snižování cen. Zákon pevně stanovuje, že za zboží musí být zaplaceno nejdéle do 30 dnů od dodání zboží. Řetězce by nesměly prodávat zboží za nižší cenu, než za jakou ho nakoupily. Toto se nemá vztahovat na rychle se kazící zboží nebo sezonní výrobky.

Návrh dnes opakovaně kritizoval zpravodaj hospodářského výboru Jaroslav Plachý (ODS). "Jedná se o typicky lobbistický zákon, který byl napsán nikoli skupinou poslanců, ale který byl napsán Potravinářskou komorou České republiky," prohlásil.

Proti zákonu se již dříve také postavil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Předlohu označil za asociální, podle něj zakládá riziko zvýšení cen potravin na českém trhu a dále riziko poklesu podílu dodávek zboží od tuzemských výrobců potravin do obchodních sítí. Normu dnes podrobil kritice také Evropský svaz obchodu EuroCommerce; návrh ČSSD by podle něj údajně poškodil obchodníky, jejich tuzemské dodavatele i spotřebitele.

www.ihned.cz

Tesco dokončilo rekonstrukci bývalého obchodního domu Máj

...

Praha - Společnost Tesco Stores ČR dokončila rekonstrukci bývalého obchodního domu Máj na Národní třídě v Praze, který bude pod novým názvem My otevřen 21. září. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová. Podrobnosti Tesco zveřejní příští týden.

Tesco rekonstrukci obchodního domu na Národní třídě zahájilo letos v červnu, přičemž úprav se dočkaly především jeho interiéry. Obchodní dům na Národní třídě byl prohlášen za kulturní památku, podle památkářů to ale nebránilo jeho úpravám.

Sortiment pražského obchodního domu My bude zahrnovat klasické i trendové oblečení, kosmetické značky, dětské oblečení a hračky i potřeby pro domácnost. Některé módní a kosmetické značky budou k dostání pouze v obchodním domě My, jehož součástí je supermarket Tesco.

Společnost Tesco Stores zahájilo rekonstrukci svých obchodních domů loni. Jako první byl pod názvem My letos v únoru otevřen obchodní dům v Liberci. Pražský My bude v pořadí druhý. Tesco nyní v Česku provozuje šest obchodních domů a celkem má na tuzemském trhu 125 obchodů.

Autor: ČTK

sobota 5. září 2009

Mladík hrozil v budějovickém Tescu bombou, teď mu hrozí tři roky

...

Budějovickým kriminalistům se podařilo usvědčit dvacetiletího mladíka, který 20. července hrozil na telefonu linky 112 výbušninou v obchodním domě Tesco. Po jeho zavolání před 1 hodinou ranní policisté a záchranáři evakuovali dvacet lidí, žádnou výbušninu nenašli. Zadržený mladík se k telefonátu přiznal, hrozí mu za šíření poplašné zprávy až tři roky vězení. Podle policejní mluvčí Reginy Tupé jen v loňském roce zaznamenali čtrnáct podobných zpráv. Od začátku letošního roku pět, z toho u tří už mají pachatele. /tš/

sedmička.cz

středa 2. září 2009

Rada nezávislých odborů Tesco bude jednat v Brně o mzdové politice a pracovních podmínkách.

...
Rada odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. bude společně s dalšími nezávislými odborovými organizacemi Tesco jednat 14. září 2009 v Brně o současné mzdové politice společnosti a pracovních podmínkách zaměstnanců společnosti. Odborové organizace již několikrát v minulosti poukázaly na nedostatky v oblasti odměňování a na nízký stav zaměstnanců na jednotlivých provozovnách a odděleních.

Cílem jednání a snahou odborů je dosažení shody k návrhu řešení, jak zajistit odpovídající mzdové a pracovní podmínky a strukturu zaměstnanců tak, aby byl zajištěn bezproblémový servis zákazníkům. Výsledkem pak musí být úprava kolektivní smlouvy a mzdového předpisu, aby byly zajištěny mzdové prostředky jednotlivých provozních jednotek pro minimální strukturu zaměstnanců bez návaznosti na obrat a určité procento pro krytí mzdových nákladů v době vyšší potřeby zaměstnanců, jako např. v předvánočním období.

Odbory požadují přehodnocení současného systému odměňování, jelikož se za dobu praxe ukázal neefektivním s možným omezením servisu zákazníkům, což by mělo v konečném důsledku dopad na obrat a následně právě mzdové náklady. Současný text kolektivní smlouvy po dobu platnosti navíc nezaručuje žádným způsobem stanovený růst mezd ani jejich možnou úpravu, čímž může dojít k ohrožení reálného růstu mezd a k následnému snížení sociálních jistot zaměstnanců.

Igelitky zdarma pomalu končí, nabízí je jen Tesco a Globus

...
2. září 2009
1:11

Odnést nákup v igelitové tašce, kterou vám pokladní podá zdarma, už bude možné jen v obchodech Tesco a Globus. Po jiných obchodnících sáhl včera ke zpoplatnění tašek i Albert. Za klasickou lehkou tašku teď zákazníci jeho prodejen HyperAlbert zaplatí jednu korunu.

Tašky zdarma byly ještě před pár lety solí v očích hlavně ekologů, ale uzákonit jejich zákaz se jim nepodařilo. Naposledy exministrovi životního prostředí Martinu Bursíkovi, který se o to pokoušel ještě letos na jaře.

Šetřit na igelitkách donutila obchodníky až krize, která jim ukusuje maloobchodní tržby. Tašky zkrátka patří mezi náklady, které se dají seškrtat velmi rychle a jednoduše. Jejich nákup totiž velký řetězec typu Albert nebo Tesco přijde na několik desítek haléřů za kus. Spotřebují jich přes sto milionů ročně, a pokud je zpoplatní, ušetří si až desítky milionů korun.

To nepřímo potvrzuje i konkurence, i když o konkrétních číslech nechce mluvit nikdo. "Náklady spojené s takzvanými taškami zdarma nejsou nikterak zanedbatelné díky velkým množstvím a řetězec je nese ve svých nákladech, respektive musí promítnout ve svých prodejních cenách," uvedl například mluvčí Penny Market David Kolář.

Tesco ani Globus zatím stažení tašek zdarma nechystají. "Bereme to jako službu zákazníkům," uvedli shodně mluvčí Teska Jana Háková a Globusu Boris Malý.

Materiál, ze kterého se tašky vyrábějí, se během let i díky tlaku ekologů výrazně změnil. V jistý neprospěch zákazníků, protože tyto tašky podle výrobců méně vydrží.

Pozitivní efekt to však podle ekologů i výrobců přináší v tom, že tašky jsou dnes vyráběny z recyklovatelných materiálů. A proto ani tolik nevadí, že se jich ročně spotřebují miliony kusů.

Větší problém: obaly potravin

Navíc, v celkovém množství odpodau jde o vcelku zanedbatelné číslo a jejich úplný zákaz by tak zřejmě nepřinesl výraznější zlepšení životního prostředí.

"Ve čtyřech milionech tun odpadu, které ročně vyprodukujeme, totiž sáčků s logem obchodníka plave jako kapka v moři pouhých devět tisíc tun," tvrdí Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Řetězce si podle něj rušením tašek zdarma spíše dělají reklamu.

Mnohem problematičtější jsou z hlediska ekologie obaly od potravin, kterých je mnohem víc, a navíc jsou většinou nerecyklovatelné.

"Z devadesáti procent zatěžují odpadové hospodářství nebo rovnou přírodu hlavně obaly od potravin nebo PET lahve," tvrdí Miroslav Brumovský, náměstek ředitele společnosti Granitol. Ta je tradičním výrobcem obalu, který v sedmdesátých letech získal ochranný název mikroten.

"Pokud to obchodníci stahují, tak je to spíš tím, že šetří," dodal Brumovský na adresu stahování igelitových tašek zdarma. Ani pro jeho firmu už nepatří mezi významné zakázky, vydělává na jiných obalech.

Nejrozšířenější nákupní tašky lidé podle expertů nejčastěji používají jako pytel na odpadky. Ty pak končí v popelnicích pro směsný komunální odpad.

Tašky na nákup i na odpadky

"U nás jdou pak do spalovny. V některých jiných městech i na skládky, což už je ale z hlediska životního prostředí problém," uvedla mluvčí Pražských služeb Miroslava Egererová.

Spalování odpadu je čím dál častější než skládkování. To výrobci dokonce vítají, také proto, že nové rozložitelné tašky málokdo kompostuje.

"Navíc ty starší typy polyethylenových tašek podporují rychlejší spalování i toho ostatního odpadu. Uvolní se z nich pak jen oxid uhličitý a pára," tvrdí Miroslav Brumovský z výrobce obalů Granitol.

Spotřebu lehkých nákupních tašek nemají na svědomí jen obchodní řetězce, přestože jich distribuují nejvíce. Menší obchodníci si s jejich rozdáváním ani s jejich složením hlavu nedělají.

Ahold, vlastník sítě Albert, který je v Česku dlouhodobě ztrátový, prezentuje rušení tašek zdarma jako charitativní akci. Výnos z jejich prodeje prý poukáže nadačnímu fondu Albert, který podporuje například dětské domovy.

Boj s igelitovými taškami zdarma není jen české specifikum. Například ve Velké Británii se obchodníci před třemi lety dohodli s vládou na tom, že sníží jejich distribuci. Celkové množství užívaných tašek se pak skutečně snížilo z 13,4 miliardy kusů v roce 2006 na 9,9 miliardy v roce 2008.

Autoři:

 • Jiří Fencl
  MF DNES