Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 18. září 2009

Jaké jsou naše podmínky pro odvolání stávkové pohotovosti?

...

Základní priority Odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. a Rady nezávislých odborů Tesco


 • Respektovat postavení odborových organizací a dodržovat platná ustanovení zákoníku práce a ujednání v kolektivní smlouvě.
 • Přehodnocení zařazení jednotlivých měst do regionálních příplatků.
 • Úprava úvazků zaměstnancům pracujícím na 4 hodinový úvazek, a to minimálně na úvazek 7,5 hodiny v nepřetržitých provozech HM a úvazek 6,5 hodiny v provozech bez nepřetržitého provozu, pokud o to projeví zájem.
 • Stanovení minimální struktury zaměstnanců, potřebné pro provoz jednotlivých provozních jednotek a uvolnění potřebných mzdových prostředků pro tyto provozní jednotky, bez návaznosti na obrat.
 • Stanovení provozní potřeby zaměstnanců a mzdových prostředků pro jednotlivé provozy, stanovit procento v návaznosti na obrat provozních jednotek, a to nad minimální potřebnou strukturu zaměstnanců.
 • Redukovat centrální systém objednávání a dodávky zboží tak, aby si jednotlivé provozovny měly možnost zajistit zboží, dle přání zákazníka a byly zajištěny pravidelné dodávky zboží.
 • Redukovat zaměstnance centrální kanceláře, včetně centrálního nákupu a oblastí.
 • Zastavit omezení prodeje položek nebo jej upravit tak, aby bylo zřetelné, že je jejich prodej omezen a důvod jejich omezení.
 • Přehodnotit mzdy jednotlivých pracovních pozic a jejich zařazení v kategorizaci prací a jejich tříd.
 • Odbourat zbytečné pracovní procesy, jež zatěžují zbytečně provoz jednotlivých provozoven.
 • Zahájit práci jednotlivých pracovních týmů za účasti zástupců odborů tak, jak bylo dohodnuto v listopadu 2008.
 • Zajistit dostatečný počet zaměstnanců a mzdových prostředků pro předvánoční období.
 • Zahájit plnohodnotná jednání v souvislosti s kolektivním vyjednáváním.
 • Uskutečnit již déle jak 6 měsíců požadované jednání mezi vedením (ne však jen českým) společnosti a odborovými organizacemi.

Žádné komentáře:

Okomentovat