Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 2. září 2009

Rada nezávislých odborů Tesco bude jednat v Brně o mzdové politice a pracovních podmínkách.

...
Rada odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. bude společně s dalšími nezávislými odborovými organizacemi Tesco jednat 14. září 2009 v Brně o současné mzdové politice společnosti a pracovních podmínkách zaměstnanců společnosti. Odborové organizace již několikrát v minulosti poukázaly na nedostatky v oblasti odměňování a na nízký stav zaměstnanců na jednotlivých provozovnách a odděleních.

Cílem jednání a snahou odborů je dosažení shody k návrhu řešení, jak zajistit odpovídající mzdové a pracovní podmínky a strukturu zaměstnanců tak, aby byl zajištěn bezproblémový servis zákazníkům. Výsledkem pak musí být úprava kolektivní smlouvy a mzdového předpisu, aby byly zajištěny mzdové prostředky jednotlivých provozních jednotek pro minimální strukturu zaměstnanců bez návaznosti na obrat a určité procento pro krytí mzdových nákladů v době vyšší potřeby zaměstnanců, jako např. v předvánočním období.

Odbory požadují přehodnocení současného systému odměňování, jelikož se za dobu praxe ukázal neefektivním s možným omezením servisu zákazníkům, což by mělo v konečném důsledku dopad na obrat a následně právě mzdové náklady. Současný text kolektivní smlouvy po dobu platnosti navíc nezaručuje žádným způsobem stanovený růst mezd ani jejich možnou úpravu, čímž může dojít k ohrožení reálného růstu mezd a k následnému snížení sociálních jistot zaměstnanců.

2 komentáře:

  1. JE podivné že nyní kritizujete něco co jste sami dojednali. Copak to jste si nevšimly před podpisem Kolektivní smlouvy, že se v ní nepíše o růstu mzdy? Znovu se ukázalo, že jsou odbory k ničemu.

    OdpovědětVymazat
  2. Jo jo, asi jste chytrá hlava. I pokud nesouhlasíme, podepsali jsme kolektivní smlouvu, jelikož bez kolektivní smlouvy nebudete mít nárok na věrnostní, rekondiční volno, příplatek na stravu, příspěvěk na penzijní připojištění... to není ze zákona človíčku, to dojednali odbory, ale hlavně že jsou odbory k ničemu. Trochu přemýšlejte lidi, kdyby vás bylo víc, tak víc taky vybojujem... Ono kecat umí opravdu každý, ale málokdo pro to něco udělá... Když jsou odbory k ničemu, vzdej se těchto požitků z kolektivní smlouvy, které pobíráš, aniž by jsi na to človíčku nějakou měrou přispěl. Na rozdíl od lidí, kteří jsou v odborech...

    OdpovědětVymazat