Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 10. září 2009

Zákon na "zlé" Tesco, Makro, Billu a jiné. Když ublíží potravinářům, čeká je pokuta

...
Sněmovna přistoupila na pozměňovací návrh Senátu, který kontrolu řetězců zúžil pouze na prodej zemědělských a potravinářských produktů.

Česko bude mít zákon, který reguluje chování obchodních řetězců. Za zneužití tržní síly jim bude hrozit až destimilionová pokuta. Sněmovna dnes ovšem přistoupila na pozměňovací návrh Senátu, který chce kontrolu řetězců zúžit pouze na prodej zemědělských a potravinářských produktů, a schválila návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití v pozměněném znění.

Řetězcům má podle předlohy hrozit za zneužití tržní síly až desetimilionová pokuta nebo trest v hodnotě deseti procent z obratu. Zákon vyjmenovává, které praktiky jsou zneužitím tržní síly.

Platit nejpozději za 30 dní

Návrh poslanců ČSSD ukládá hlavně řetězcům, aby poskytovaly dodavatelům své všeobecné obchodní podmínky, které musí obsahovat třeba cenové podmínky nebo údaje o snižování cen. Zákon pevně stanovuje, že za zboží musí být zaplaceno nejdéle do 30 dnů od dodání zboží. Řetězce by nesměly prodávat zboží za nižší cenu, než za jakou ho nakoupily. Toto se nemá vztahovat na rychle se kazící zboží nebo sezonní výrobky.

Návrh dnes opakovaně kritizoval zpravodaj hospodářského výboru Jaroslav Plachý (ODS). "Jedná se o typicky lobbistický zákon, který byl napsán nikoli skupinou poslanců, ale který byl napsán Potravinářskou komorou České republiky," prohlásil.

Proti zákonu se již dříve také postavil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Předlohu označil za asociální, podle něj zakládá riziko zvýšení cen potravin na českém trhu a dále riziko poklesu podílu dodávek zboží od tuzemských výrobců potravin do obchodních sítí. Normu dnes podrobil kritice také Evropský svaz obchodu EuroCommerce; návrh ČSSD by podle něj údajně poškodil obchodníky, jejich tuzemské dodavatele i spotřebitele.

www.ihned.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat