Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 30. května 2014

Zástupci odborových organizací a společnosti Tesco se dohodli na navýšení mezd


- V Tesco vzrostou mzdy v průměru o 2 procenta-

Praha, 30. května 2014 – Společnost Tesco zvýší od 1. července 2014 svým zaměstnancům mzdy v průměru o 2 procenta. Dnes se na tom dohodli zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco Stores při uzavření Kolektivní smlouvy na následující období.

„Je mi potěšením ocenit tvrdou práci, kterou naši zaměstnanci odvádí pro naše zákazníky. Investice do našich zaměstnanců je pro Tesco velice důležitá a to nejen prostřednictvím navyšování mezd, ale také prostřednictvím široké nabídky zaměstnaneckých výhod, školení a rozvoje, které pomáhají našim zaměstnancům v kariérním postupu,“ říká Nahal Yousefian, personální ředitelka Tesco Stores ČR.

Milan Matušík, zástupce odborových organizací při Tesco Stores k výsledkům jednání dodává: „Uvědomujeme si, že obchodní řetězce jsou pod silným konkurenčním tlakem a prostor pro zvyšování mezd je omezený. Proto jsme rádi, že se nám podařilo navýšení mezd vyjednat. “


Tesco je jedním z mála obchodních řetězců, který v letošním roce oznámil navýšení mezd svým zaměstnancům. Kromě toho společnost zachová v plném rozsahu i všechny dosavadní zaměstnanecké benefity, které v rámci českého maloobchodu patří k nejširším.

pátek 2. května 2014

Proč odbory?

I když se dnes zdá, že odbory nic nezmůžou (díky stále se zhoršující legislativě v neprospěch zaměstnanců), jsou odbory jedinou možností, jak lze zasahovat do pracovní problematiky a ovlivňovat tak kvalitu našeho zaměstnání.

Odbory jsou ze zákona legitimním zástupcem zaměstnanců při prosazování jejich potřeb, zájmů a řešení problémů se zaměstnavatelem.

Odbory jsou jedinou zákonnou institucí, která smí za zaměstnance uzavřít kolektivní smlouvu. Bez odborů nemůže být kolektivní smlouva uzavřena.

Odbory jsou mnohdy jedinou a poslední možností, jak zabránit zaměstnavateli, aby si dělal jen to, co on sám chce. Zkuste si představit, jak by to mohlo vypadat bez odborů (stagnace mezd, nerovné postavení, žádné benefity apod.), a ne jen vykřikovat co všechno odbory neudělali.

Chcete-li, aby odbory mohli udělat „co ještě neudělali“, přidejte se k početné skupině odborářů, zvýšíte tím šanci něčeho dosáhnout, protože tím výrazně posílíte své postavení v dnes velmi nerovném postavení zaměstnavatel versus zaměstnanec.

Jedině odbory mohou vyjednat kolektivní smlouvu a v ní prosadit vyšší mzdy, lepší sociální podmínky, bezpečnost při práci, správnou ergonomii, nebo poskytnou ochranu před neoprávněným propuštěním z práce a poskytnutí bezplatné právní pomoci apod.

Vždy je lepší vystupovat v početnější skupině než jako jednotlivec. Příkladem nám může být Škoda Mladá Boleslav, kde cca 90% zaměstnanců je organizováno v odborech, a proto dokáží prosadit tak vysoké mzdy, nadstandardní benefity a sociální podmínky. Vezměme si z nich příklad!

Možná si mnozí mladí lidé myslí, že odbory jsou přežitkem komunismu, pravdou je, že odborové hnutí má své počátky v dobách raného kapitalismu 19. století. To už je ale jiná kapitola.

„Kdybych byl zaměstnancem továrny, dělníkem na železnici nebo jakýmkoli námezdním dělníkem, nepochybně bych se stal členem odborů své profese. Kdybych byl proti politice mých odborů, připojil bych se, když už pro nic jiného, tak z toho důvodu, abych pomohl napravit to špatné.  Stručně řečeno, věřím v odbory a myslím si, že všichni lidé, kteří mají z práce odborů užitek, jsou morálně zavázáni pomáhat ze všech svých sil ve společném zájmu, který prosazuje odborový svaz. Odbory, i když je tvoří členové, nepatří členům, ale spíše mají ve svěřenství něco pro ty, kteří zde budou v budoucnu.“
Theodore Roosevelt, prezident USA