Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 31. července 2010

Absolventi se mohou hlásit do programu Tesco, získají šanci na manažerské pozice


...
Už třetí kolo výběrových řízení do absolventského programu Tesco probíhalo tento týden v Praze. Cílem programu, který odstartoval letos v červnu, je zkvalitnit interní vzdělávací program společnosti tak, aby jeho absolventi mohli do tří až pěti let od nástupu do zaměstnání zastávat pozici senior managera. Největší zájem o program je z Prahy a severní Moravy, většina uchazečů jsou čerství absolventi.

Zájem o program z řad vysokoškoláků je značný. Do prvního kola řízení se dosud přihlásilo 164 zájemců, další se mohou hlásit až do poloviny srpna. Ti, kteří uspějí, nastoupí do zaměstnání již v září.

„Vzdělávací programy a rozvoj zaměstnanců mají ve společnosti Tesco dlouholetou tradici. Konkrétně absolventský program je inovativním krokem, jehož cílem je sjednotit systém osobního růstu a vychovat ve firmě zaměstnance, kteří v horizontu tří až pěti let dosáhnou seniorní manažerské pozice,“ upřesňuje Karel Foltýn, personální ředitel Tesco.

Podmínky: nejvýš dva roky po škole, plynulá angličtina

Výběrová řízení probíhají tříkolově formou telefonického předvýběru, osobního pohovoru a assessment centra. Nábor cílí na absolventy řádného denního magisterského studia vysokých škol, kteří studium ukončili nejpozději před dvěma lety a hovoří plynně anglicky. Do absolventského programu se též mohou přihlásit zaměstnanci centrální kanceláře a provozoven, splňující stejné podmínky. Každý zaměstnanec přijatý do programu prochází rozvojovým centrem a poté konkrétními pozicemi napříč odděleními tak, aby byl dostatečně připraven na cílovou pozici. Všichni kandidáti mají svého sponzora (mentora), senior managera, který kariérně podporuje konkrétního zaměstnance, ale není jeho přímým nadřízeným.

Pilotní projekt ukáže, kde jsou třeba úpravy

„Absolventský program je součástí dlouhodobého plánu rozvoje našich zaměstnanců a bude probíhat dvakrát ročně, vždy od března a od září. Po skončení pilotního projektu provedeme zhodnocení programu a případně jej upravíme podle aktuálních potřeb. Na přelomu roku vypíšeme první „ostré“ výběrové řízení. Věřím, že se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle získat ještě kvalitnější zaměstnance, kteří se během pár let stanou úspěšnými lídry,“ dodává Foltýn. Stávající zaměstnanci na juniorských manažerských pozicích, kteří mají zájem o další rozvoj ve firmě, ale nesplňují základní podmínky pro přijetí do absolventského programu, mají také možnost rozvoje, a to přes talentové plánování a individuální rozvoj.

Komunikace náboru do absolventského programu Tesco probíhá zejména prostřednictvím internetové adresy www.itesco.cz, přes obchody a na vybraných univerzitách a vysokých školách.

Zdroj/Autor: novinky.cz

pátek 30. července 2010

Nečas hájí důchodce před Drábkem: O slevy na daních nepřijdou


...
30.7.2010 - Premiér Petr Nečas (ODS) v pátek důrazně odmítl představu ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09), že by se pracujícím důchodcům měly snížit slevy na daních. Návrh o snížení daňové slevy Drábek zmínil na internetu.

"Plánujeme snížit slevu na dani u těch, kteří pobírají důchod," napsal Drábek v diskusi se čtenáři serveru iDnes.cz.

Předseda vlády však považuje návrh za nepromyšlený a chybný. "Nic podobného v koaliční smlouvě není a nebude ani ve vládním programovém prohlášení," ostře reagoval premiér.

Dobrý důchodce je pracující důchodce

Zájmem vlády je podle Nečase naopak co nejvyšší míra zaměstnanosti. Včetně vyšší míry zaměstnanosti osob v důchodovém věku.

"Mimochodem i vzhledem k vývoji na českém trhu práce, kde v následujících čtyřech až pěti letech ubude v práceschopném věku 150.000 lidí," připomněl předseda vlády.

Od roku 2008 klesl počet zaměstnanců ze 4,1 milionu na 3,8 milionu osob.

"To má své závažné dopady mimo jiné i v tom, že nám chybí asi 15 miliard ve vybraném sociálním pojistném," poznamenal Nečas. Proto "vítaný" každý, kdo pracuje a pojistné tak platí.

S nadsázkou je prý podle předsedy vlády možné říci, že "dobrý důchodce je pracující důchodce".

Zdroj/Autor: Parlamentní listy, ro

Tesco chybně označovalo máslo jako čerstvé

...
Označit máslo jako čerstvé, když je jeho trvanlivost delší než 20 dní, byla chyba, potvrdil správní soud.

Obchodní řetězec TESCO chyboval, když v roce 2007 označil zboží dovezené z Belgie jako „čerstvé máslo“, ačkoliv jeho trvanlivost výrazně převyšovala 20 dní. V Česku přitom bylo dovoleno prodávat máslo jako čerstvé jen tehdy, pokud nepřesahovalo dvacetidenní hranici. Státní zemědělská a potravinářská inspekce tehdy nařídila řetězci zboží stáhnout a přeznačit. Tesco se proti tomu neúspěšně bránilo žalobou a kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, zjistila ČTK z databáze rozhodnutí.

Kontroloři v lednu 2007 našli v jedné z pražských provozoven výrobky značek Les 3 Sapins a Belle de Herve s trvanlivostí minimálně 48 až 69 dní. Na původních obalech byly pro české spotřebitele nalepeny etikety s označením čerstvé máslo. Podle NSS to ale vyhláška nedovolovala. Obchodnímu řetězci prý nic nebránilo v tom, aby namísto nepovoleného označení použil jakýkoliv jiný nápis.

Máslo nebo čerstvé máslo?

„Typicky aby místo spojení ‚čerstvé máslo‘ použil jen slovo ‚máslo‘ či je spojil s jakýmkoli jiným přívlastkem nezakázaným pro produkt daných kvalit českým právem,“ stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Vojtěchem Šimíčkem.

Tesco se bránilo tvrzením, že označení „čerstvé“ bylo na másle v souladu s belgickými i unijními předpisy. Proto prý nelze distribuci v Česku bránit. Podle kasační stížnosti měla před českou vyhláškou přednost unijní úprava. Tesco argumentovalo také tím, že běžný český spotřebitel neví, jakou trvanlivost má čerstvé máslo podle českých předpisů.

Nejvyšší správní soud odmítl také argumentaci stížnosti, podle níž vlastně bylo máslo nabízeno v původním belgickém balení. „Na belgickém trhu by spojení ‚čerstvé máslo‘ působilo snad exoticky, ale vzhledem k převažující neznalosti češtiny v Belgii by patrně nemělo pro belgické konzumenty valnou sdělnost,“ reagovali soudci.

Kontrola zjistila nedostatky

Správní soud v rozhodnutí zrekapituloval i další pokračování kontrol belgického másla, které však už nepřezkoumával. Tesco po přelepení přívlastku „čerstvé“ požádalo o uvolnění zboží zpět do oběhu. Inspekce požadavku vyhověla. V únoru 2007 pak kontroloři odebrali v prodejnách vzorky, z nichž některé nevyhovovaly zákonným požadavkům na kvalitu. Máslo bylo nažloutlé barvy s kolonií zelené plísně na povrchu. U dalších vzorků se objevila netypická štiplavá a nažluklá vůně a chuť.

Inspekce pak zakázala prodej másla ze starší zásilky. U čerstvější zásilky zase inspektoři zjistili, že Tesco nepřelepilo slovo „čerstvé“ úplně. I toto zboží musel prodejce stáhnout. V dubnu 2007 za to Tesco dostalo pokutu 100.000 korun.

Zdroj/Autor: Denik.cz, 30.07.2010

sobota 24. července 2010

Zákoník práce se bude měnit jen pozvolna (LN)


...
Pracovní trh v České republice nečeká v nejbližších letech komplexní změna zákoníku práce. Jeho novelizace se bude dít cestou postupných kroků“. Řekl to nový ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.


Právě změny v zákoníku práce jsou jedněmi z nejvýraznějších, které koalice hodlá prosadit. "Máme nový zákoník práce z roku 2006 a já si nemyslím, že by teď bylo vhodné připravovat nějaké komplexně nové znění," řekl Drábek.

Současný zákoník prý přitom moc v oblibě nemá. "Příliš mi připomíná bývalý zákoník práce z roku 1966," řekl Drábek. Jeho ministerstvo již představilo změny, kterými by zákoník mohl projít. Mimo jiné se má zvýšit maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin při současném posílení kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu. Uvolnit se mají i podmínky pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Budou také zavedena pružnější konta pracovní doby a umožněno její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Firmy tak budou mít možnost lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek. Vláda také zváží úpravu zkušební doby tak, aby bylo umožněno sjednat po vzájemné dohodě delší zkušební dobu než tři měsíce.

Zdroj: Lidové noviny, MPSV

úterý 20. července 2010

Povinnosti zaměstnavatele v horkých dnech


...
Vysoké teploty více zatěžují organismus a zhoršují pracovní podmínky. Důležitou povinností zaměstnavatele je zajistit pro zaměstnance nápoje na pracovištích. V této souvislosti sděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí:


Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit na pracovištích takové pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť. Mezi tyto povinností patří i poskytování nápojů na pracovišti. Je třeba rozlišit, zda se jedná o poskytování nápojů v rámci zajištění pitného režimu pro zaměstnance nebo o povinnost zajistit ochranné nápoje.

Povinnost poskytnout pitnou vodu na pracovišti upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Na jeho základě je zaměstnavatel povinen zajistit pitnou vodu nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy se zaměstnanec zraní a je třeba poskytnout první pomoc (např. v případě poleptání). Na pracovištích, na kterých není technicky možné odstranit tepelnou zátěž (např. u řidičů veřejné hromadné dopravy), musí zaměstnavatel zajistit dodržování přípustných mikroklimatických podmínek a přijmout taková opatření, která sníží na minimum nepříznivé dopady vysokých teplot. Jedním z takových opatření je poskytnutí vhodných ochranných nápojů, a to bezplatně a podle vlastního seznamu. O ochranných nápojích a jejich množství rozhoduje zaměstnavatel podle kritérií stanovených v § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Podle ustanovení § 8 výše uvedeného nařízení vlády je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených z organizmu za směnu potem a dýcháním. Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Nařízení vlády také přesně vyjmenovává kategorie zaměstnanců, kterým se ochranné nápoje poskytují.

Soupis ochranných nápojů vypracuje zaměstnavatel po dohodě s lékařem, který pro něj zajišťuje závodní preventivní péči. Seznam musí vycházet z vyhodnocení rizik, konkrétních podmínek práce a znalosti zdravotního stavu konkrétních zaměstnanců. Jedná se zejména o volbu vhodných ochranných nápojů u lidí, u kterých by mohlo dojít vlivem výkonu práce v nepříznivých pracovních podmínkách ke zhoršení zdravotního stavu.

Oblast mikroklimatických podmínek, tepelné zátěže a s tím souvisejících ochranných nápojů má v kompetenci především Ministerstvo zdravotnictví. S případným požadavkem na řešení konkrétního problému z oblasti pracovních podmínek a hygieny práce je možné obrátit se na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce nebo odborovou organizaci.


Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností
a tisková mluvčí MPSV

úterý 13. července 2010

Z dopisů našich čtenářů: Kamerový systém


...
Krásný den všem čtenářům tohoto blogu. Poslední dobou dostáváme spoustu podnětů v návaznosti na kamerový systém u společnosti Tesco. Stejně jako příspěvek, který jsme dnes obdrželi. Ano, souhlasíme že kamerový systém není používán tak, jak by měl a je možné jeho zneužívání a proto prosíme, napište nám své podněty, zkušennosti a informace k tomuto tématu a my zajistíme řešení této problematiky na základě zhodnocení a Vašich informací. Jen tak můžeme jeho zneužívání zabránit prostřednictvím ÚOOÚ nebo SÚIP a vedením společnosti. Pojďme společně zdokonalovat naše pracovní prostředí, abychom se cítili dobře; bez stresů, obav a nátlaků abychom pracovali v dobrém klimatu.


Vážení a drazí spolupracovníci Tesco Story....v HM Havířov se dějí divy. Začalo to příchodem nového pana řiditele, který se pravidelně v úterý věnuje modlitbám v jakési sektě a zbytek týdne tráví tím, že buzeruje a šikanuje s obrovskou radostí všechny zaměstnance HM....aspoň zde je ta spravedlnost. Náš příběh pokračuje, když se do funkce VÚ LPS dostal škarohlíd, který zázračně přeskočil všechny služebně starší kolegy a to jsou v Havířově opravdu skoro všichni....jeho nejnovější počin ovšem nemá obdoby....začal pracovníkům LPS, prý na pokyn s politbyra...zakazovat pití na pracovišti a co více, chce přímo na místnosti CCTV umístit kameru, kterou bude všechny tyhle hodné lidičky, kteří mu dělají záchyty a ve svém volnu chodí po magistrátech a soudech, prostě šmírovat a nahrávat. Prý má podezření...Já mám také podezření, že si jednoho dne sednu a napíšu ne na onu proslulou linku důvěry nedůvěry, ale přímo na úřad o ochraně osobních dat....V této společnosti(míním náš stát, nejen Tesco je svět) existují zákony a my se jimi můžeme bránit. Nevěřte slovům manažerů, že existuje jakýsi Tesco zákon, který je nadřazen snad i ústavě, nebo Chartě OSN....Dozrál čas....Mějte se hezky lidičky a nějak to s něma vydržte.

(příspěvek nebyl žádným způsobem upraven a je zkopírován tak, jak jej napsal autor)
příspěvek naleznete na diskusním fóru zde

pondělí 12. července 2010

Kamery na pracovišti: hrozí milionové pokuty


...
Kamerové systémy už pomohly usvědčit mnoho zlodějů a loupežníků. K tomu, abyste usvědčili vlastní zaměstnance z lenosti, je ale raději nepoužívejte - překročili byste totiž zákon.


I ten, kdo chce kamery využívat jen k ochraně vlastního majetku, musí dodržovat přísná pravidla, jinak mu hrozí milionové sankce.

K ochraně svých zájmů používáme nejmodernější technické prostředky, které někdy ve svých schopnostech předčí i očekávání svých uživatelů. Technologický pokrok usnadnil i využití kamerových systémů v prostorách firmy. Slouží především k ochraně majetku či osob. Archivace pořízených záznamů je vhodná zejména tehdy, je-li třeba až s mírným časovým odstupem zjistit, co přesně se na sledovaném místě stalo.

Pořízení záznamu však pro osoby, jejichž identita byla kamerou zaznamenána, představuje určité riziko. Náš právní řád zohledňuje jak tato rizika, tak zájmy firmy. Podnikateli dává možnost záznamy pořizovat a uchovávat, zaznamenané osoby se pak mohou dovolávat ochrany před zneužitím pořízeného záznamu.

Zákon o ochraně osobních údajů

Pravidla pro používání kamerových systémů najdeme v zákoně o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím kamerového záznamu totiž můžeme získat informaci o tom, že se určitá osoba v určitou chvíli vyskytovala na určitém místě. I to jsou údaje, které tento zákon chrání. Provozování kamerových systémů je tedy zpravidla považováno za zpracování osobních údajů a podléhá povinnostem stanoveným uvedeným zákonem.

K tomu, aby bylo provozování kamerového systému považováno za zpracování osobních údajů, je nutné, aby vedle pouhého snímání prostor byly také tyto snímky zaznamenávány na určité médium (například na harddisk). Pokud je pouze monitorován prostor bez jakéhokoliv nahrávání, zákon o ochraně osobních údajů se na provozování takového systému nevztahuje. I takovéto pouhé monitorování však samozřejmě musí respektovat určitá pravidla, zejména právo na ochranu soukromí fyzických osob. Za zpracovávání osobních údajů rovněž není považováno monitorování, při němž kamerový systém snímá prostory takovým způsobem, který neumožní identifikaci jednotlivých fyzických osob.

Natáčíme legálně

Jaká jsou tedy pravidla pro používání kamerového systému, který snímá a zaznamenává fyzické osoby bez jejich souhlasu? V prvé řadě je třeba přesně specifikovat, k jakému účelu kamery slouží. Tomuto účelu pak musí odpovídat způsob jejich využití. Obvykle je cílem instalace systému kamer ochrana vlastnického práva podnikatele k věcem umístěným v areálu jeho podniku, případně k věcem jeho zaměstnanců či zákazníků.

Kamerové systémy mohou být následně využity pouze v rozsahu nezbytném pro splnění deklarovaného účelu. Úřad pro ochranu osobních údajů se může při kontrole zabývat tím, zda je použití kamerových systémů vůbec důvodné a přiměřené. Pro tento případ je vhodné si připravit dokumenty, které důvodnost prokazují. Například pokud již na pracovišti došlo ke krádežím, je vhodné si uschovat policejní protokoly z těchto krádeží, případně další dokumenty, které by důvodnost kamer mohly prokázat. Zpracovaná bezpečnostní dokumentace, obsahující vedle popisu systému i jeho zdůvodnění a posouzení rizik ochrany osobních údajů, by měla být základem, bez něhož se použití kamerového systému neobejde.

Používání kamerového systému musí být zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registrace se dělá vyplněním a odesláním formuláře, který je k dispozici na jeho internetových stránkách. Pokud se úřad do třiceti dnů od podání registračního formuláře nevyjádří, registrace se považuje za provedenou a kamerový systém je možné spustit.

Kamera nesmí být skrytá

Kamery však nesmějí nadměrně zasahovat do soukromí zaměstnanců ani návštěvníků. To znamená, že by měly být zaměřeny pouze tak, aby splnily stanovený účel, jímž je ochrana majetku podnikatele. Není také možné zprovoznit kamerový systém, jehož jednotlivé kamery budou zaměřeny tak, aby místo majetku sledovaly to, zda zaměstnanci nevyužívají pracovní dobu k jiným účelům než k práci. Zákoník práce totiž zaměstnavateli zakazuje narušovat soukromí zaměstnance sledováním či odposloucháváním. Výkony svých zaměstnanců může kontrolovat pouze přiměřenými prostředky. Mezi ty patří například osobní dohled, ale použití kamerového systému už rozhodně ne.

Provozovatel také musí zaměstnance a návštěvníky informovat o tom, že prostory jsou snímány kamerovým systémem. Nejvhodnějším způsobem je informativní cedule, umístěná přímo ve sledovaných prostorech. Je také nutné garantovat práva snímaných osob, zejména jejich právo na přístup k zaznamenaným snímkům.

Zajištění informovanosti nových zaměstnanců je třeba splnit ještě před jejich nástupem do práce. Je-li systém teprve zaváděn, musejí být všichni stávající zaměstnanci s jeho instalací seznámeni ještě před jeho uvedením do provozu.

Pozor na zneužití nahrávek

Důležité je stanovit přiměřenou lhůtu, po níž budou záznamy uchovávány. Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů by to mělo být maximálně několik dnů. Po uplynutí této lhůty je třeba veškeré záznamy zlikvidovat. Pokud dojde v prostorách podnikatele k nezákonné činnosti, v záznamech lze díky několikadennímu zdržení jejich likvidace vyhledat snímek, který může policii pomoci při vyšetřování.

Po dobu uchovávání musí být záznamy ochráněny před neoprávněným přístupem. Tento požadavek lze splnit zejména tím, že záznamy budou uchovávány v uzamčených prostorech a že k nim bude mít přístup minimální počet osob. Pokud budou údaje uchovávány na počítačích, samozřejmostí by měla být ochrana heslem.

A proč je dobré uvedené povinnosti dodržovat? Za porušení povinností provozovatelů kamerových systémů může Úřad pro ochranu osobních údajů ukládat pokuty až do výše pěti milionů korun. Při ohrožení většího počtu osob neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života to může být dokonce až deset milionů korun.

Převzato z podnikatelského týdeníku PROFIT. Autor článku: Richard Otevřel, advokátní kancelář Havel & Holásek

sobota 10. července 2010

Česko podle Drábka není Řecko, nepokoje nebudou


...
Pod reformy, které budou bolet velkou část populace, se podepíše budoucí ministr práce a sociálních věcí Drábek. V rozhovoru pro Hospodářské noviny však přesvědčuje o jejich nezbytnosti.


Zrušit sociální příplatek, který pobírají chudé rodiny s dětmi, snížit příspěvek na sociální péči pro lidi s nejnižším stupněm postižení, zrušit porodné na druhé a další dítě, snížit rodičovskou a pro firmy pak prodloužit placení nemocenských dávek zaměstnancům ze dvou na tři týdny. To vše bude muset uskutečnit budoucí ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

„Jestli mě něco bolí nejvíc, tak je to škrtání u postižených. Nicméně ty škrty jsou prostě nezbytné, jinak s těmi penězi nevyjdeme," říká Drábek pro Hospodářské noviny s tím, že ale jeho TOP 09 původně dokonce navrhovala zrušit příspěvek v nejlehčím stupni postižení úplně.

Penzijní reforma až po férové diskusi v koalici, s opozicí i odbory

Kromě razantních škrtů však bude muset budoucí ministr rozhodnout o důchodové reformě, při níž by měl vycházet z návrhu Bezděkovy komise. „Já musím být mnohem obezřetnější než někdo, kdo si sedl ke stolu a nastínil ideální ekonomický model. Penzijní reforma je tak zásadní dlouhodobá věc, že ji můžeme prosadit až po hluboké a férové diskusi uvnitř koalice, s opozicí i se sociálními partnery," upozorňuje budoucí šéf resortu práce a sociálních věcí.

Ten je zároveň připraven, že v kabinetu Petra Nečase bude patřit k nejméně oblíbeným ministrům. „Protože jsem minulý rok zakládal TOP 09 právě s tím, že je potřeba dát dohromady veřejné finance, tak mi nezbývá, než se do toho pustit," vysvětluje Drábek.

Pracovní poměry na dobu určitou zasáhnou velké změny

Na rozdíl od stranického místopředsedy Miroslava Kalouska však nepředpokládá pouliční nepokoje s odkazem, že Česká republika není Řecko. Spoléhá také na to, že dokáže pečlivě vyjednávat s odbory o každém kroku. „Řada stávek a demonstrací vyplývala v minulosti z toho, že se s odbory dostatečně nemluvilo. Mou výhodou ale určitě je, že jako bývalý prezident Hospodářské komory velmi dobře vím, jak uvažují odbory, a vždy jsem byl schopen se s nimi dohodnout," prohlašuje Drábek.

Při změnách v zákoníku práce považuje za nejdůležitější pro jeho zpřehlednění a zjednodušení vyřešit uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. „Hlavně proto, že se tím odstraní dnešní nepříjemná situace, že není prakticky možné zaměstnat absolventa, který nemůže být zaměstnán na dobu určitou," říká budoucí ministr a dodává, že určitě odpadne dvouletá lhůta, po níž musel zaměstnanec dostat smlouvu na dobu neurčitou.

Hospodářské noviny / 9. 7. 2010

pondělí 5. července 2010

Drábek chce připravit důchodový systém, který vydrží desítky let


...
Do roka a půl důchodový systém, konec zneužívání sociálních dávek ihned. S těmito ambicemi míří Jaromír Drábek z TOP 09 do úřadu ministra práce a sociálních věcí.

Jaromír Drábek dostal jako budoucí ministr práce a sociálních věcí do vínku složitý a dlouho odkládaný úkol - reformu českého důchodového systému. A místopředseda reformní TOP 09 si zmněnu ve vyplácení seniorů předsevzal jako hlavní úkol svého vládníh
o angažmá.

„Mou hlavní prioritou bude příprava důchodové reformy v takové formě, která bude přijatelná napříč politickým spektrem a bude tak vytvořen předpoklad, že bude bez zásadních úprav funkční po dobu následujících několika desítek let," prozradil Drábek ambiciózní plán pro ParlamentníListy.cz.

Drábka přitom čekají horké chvilky. Nejen proto, že jako ministr nejpravicovější strany ve vládě musí o své „pravdě" přesvědčit opoziční poslance, ale také kvůli tomu, že Ústavní soud nakázal reformu nastartovat už do podzimu 2011.

Konec zneužívání dávek

Úplně ze všeho nejdřív si budoucí ministr ovšem posvítí na sociální dávky. Zejména by rád „výrazně omezil zneužívání sociální sítě", o čemž jako volební lídr Ústeckého kraje ví své.

„V rámci stávající legislativy je nutné, aby byla důsledněji prováděna kontrola příjemců sociálních dávek tak, aby sociální síť mohli vyžívat jen ti, kteří to skutečně potřebují," myslí si Drábek.

Chce proto dohlížet na úřady práce či správy sociálního zabezpečení. „Aby se nemohlo stát, že příjemce podpory v nezaměstnanosti zároveň pracuje načerno," dodal.

Už nyní se TOP 09 s koaličními partnery ODS a VV dohodla například na změnách zákoníku práce, které umožní snadnější zaměstnávání absolventů na částečný úvazek. Také na zdvojnásobení rozsahu práce na dohodu na dvojnásobných tři sta hodin.

Ve hře je také zrušení možnosti přivýdělku v nezaměstnanosti. Podle Drábka se totiž tento systém zneužívá.

Foto: TOP 09

Autor: blk, Parlamentní listy


Zaorálek: Vládnout nám bude extrémní pravice

5.7.2010 10:28 - Strana s nejtvrdším pravicovým programem má klíčová ministerstva.

"Nejvýraznější na nové vládě je, že nevíme mnoho o řadě ministrů", tak zhodnotil návrh na personální obsazení klíčových postů v nové Nečasově vládě místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek.

Lubomír Zaorálek se také pozastavil nad kompetencí některých navrhovaných kandidátů, kdy řada z nich se v minulosti profilovala ve zcela opačném resortu, jako například navrhovaní kandidáti Fuksa, Drobil nebo Drábek. Co je také znepokojivé je fakt, že klíčová reformní ministerstva, jako ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo financí, získala strana, která má poměrně extrémní pravicový program. Dokonce i Petr Nečas mluvil o tom, že je to strana pravicově populistická.

Autor: cssd.cz

sobota 3. července 2010

Kvůli chybě v zákoně přijdou některé ženy o mateřskou za červen


...

Mateřská byla sice díky sněmovně zvýšena na úroveň předchozího roku, ale některé ženy nedostanou zpětně proplacené dávky za červen. Nepřesný zákon je tak připraví o dva až tři tisíce.

Za nedoplacení rozdílu mezi vyšší a nižší mateřskou za měsíc červen může drobná mezera v zákoně, který byl několikrát schválen Poslaneckou sněmovnou. Přišel na to server Aktuálně.cz. Dvě přechodná ustanovení totiž nechala právě červen v "úsporném" režimu, zrušení škrtů se jej tedy nedotkne.

O peníze tak přijdou matky, které na mateřskou dovolenou nastoupily před 1. červnem a nárok na peněžitou pomoc jim dále pokračuje i po tomto datu.

Chyba je v zákoně poslanci si nevšimli

Když loni na podzim schvalovali poslanci Janotův úsporný balíček, podle jejich slov si nevšimli, že je v něm zahrnuto i nížení mateřské a schválili ho. Poté se ale poslanci KSČM, lidovců a ČSSD, začali být za jejich opětovné zvýšení. Ve sněmovně jim pomohli ještě zelení, tak mohli i přehlasovat veto prezidenta.

Mateřská klesla o pětinu, takže například při mzdě 20 tisíc korun měsíčně klesla o více než tři tisíce. Sněmovna však odsouhlasila i pozměňovací návrh Jiřího Carbola z ČSSD, že rozdíl v mateřské by měl být matkám vyplacen. Tady vznikla chyba ve formulaci zákona.

Nejjednodušší je to pro matky, které nastupují na mateřskou v červnu

"Právní úprava neumožňuje přepočet červnové mateřské těm, kteří na ni nastoupili už dříve. Na vyšší dávky budou mít nárok teprve od července. A protože se vyplácejí vždy za předchozí měsíc, dostanou je až v srpnu," říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová.

Jednoduché to budou mít pouze matky, které na mateřskou nastoupí v červnu, tedy už po účinnosti novely. Těch se červnová "mezera" netýká a vyšší dávky dostanou už za tento měsíc (byť až v červenci, protože peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí vždy zpětně za předchozí měsíc).

Autor: Parlamentní Listy