Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 31. července 2010

Absolventi se mohou hlásit do programu Tesco, získají šanci na manažerské pozice


...
Už třetí kolo výběrových řízení do absolventského programu Tesco probíhalo tento týden v Praze. Cílem programu, který odstartoval letos v červnu, je zkvalitnit interní vzdělávací program společnosti tak, aby jeho absolventi mohli do tří až pěti let od nástupu do zaměstnání zastávat pozici senior managera. Největší zájem o program je z Prahy a severní Moravy, většina uchazečů jsou čerství absolventi.

Zájem o program z řad vysokoškoláků je značný. Do prvního kola řízení se dosud přihlásilo 164 zájemců, další se mohou hlásit až do poloviny srpna. Ti, kteří uspějí, nastoupí do zaměstnání již v září.

„Vzdělávací programy a rozvoj zaměstnanců mají ve společnosti Tesco dlouholetou tradici. Konkrétně absolventský program je inovativním krokem, jehož cílem je sjednotit systém osobního růstu a vychovat ve firmě zaměstnance, kteří v horizontu tří až pěti let dosáhnou seniorní manažerské pozice,“ upřesňuje Karel Foltýn, personální ředitel Tesco.

Podmínky: nejvýš dva roky po škole, plynulá angličtina

Výběrová řízení probíhají tříkolově formou telefonického předvýběru, osobního pohovoru a assessment centra. Nábor cílí na absolventy řádného denního magisterského studia vysokých škol, kteří studium ukončili nejpozději před dvěma lety a hovoří plynně anglicky. Do absolventského programu se též mohou přihlásit zaměstnanci centrální kanceláře a provozoven, splňující stejné podmínky. Každý zaměstnanec přijatý do programu prochází rozvojovým centrem a poté konkrétními pozicemi napříč odděleními tak, aby byl dostatečně připraven na cílovou pozici. Všichni kandidáti mají svého sponzora (mentora), senior managera, který kariérně podporuje konkrétního zaměstnance, ale není jeho přímým nadřízeným.

Pilotní projekt ukáže, kde jsou třeba úpravy

„Absolventský program je součástí dlouhodobého plánu rozvoje našich zaměstnanců a bude probíhat dvakrát ročně, vždy od března a od září. Po skončení pilotního projektu provedeme zhodnocení programu a případně jej upravíme podle aktuálních potřeb. Na přelomu roku vypíšeme první „ostré“ výběrové řízení. Věřím, že se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle získat ještě kvalitnější zaměstnance, kteří se během pár let stanou úspěšnými lídry,“ dodává Foltýn. Stávající zaměstnanci na juniorských manažerských pozicích, kteří mají zájem o další rozvoj ve firmě, ale nesplňují základní podmínky pro přijetí do absolventského programu, mají také možnost rozvoje, a to přes talentové plánování a individuální rozvoj.

Komunikace náboru do absolventského programu Tesco probíhá zejména prostřednictvím internetové adresy www.itesco.cz, přes obchody a na vybraných univerzitách a vysokých školách.

Zdroj/Autor: novinky.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat