Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 23. prosince 2009

Všem čtenářům a zaměstnancům

...

Vážení čtenáři, zaměstnanci

Rok s rokem se sešel a opět prožíváme velmi hektické a stresující období vánočního prodeje, podotýkáme se s nízkým počtem stále se zkracujících hodin a očekáváme v nervózním napětí plány hodin a mzdových fondů pro nadcházející měsíce. Stále stejná a opakující se situace, která není důsledkem špatné práce Vás provozních zaměstnanců, a jež se rok od roku zhoršuje. Čeká nás nová kolektivní smlouva, kdy platnost té stávající již pomalu končí. Sledujeme pečlivě situaci v jednotlivých provozovnách a hledáme řešení. Zaujali jsme velmi jasná stanoviska a rozhodnutí, která se musí bez odkladu v následujících dnech neprodleně řešit, k tomu však budeme velmi mnoho potřebovat Vaši aktivní podporu.

I přes to všechno bychom Vám všem rádi popřáli, abyste alespoň v tento čas zapomněli na všechny tyto nepříjemné strasti a prožili v kruhu svých nejbližších spokojené Vánoce. Připijte si do roku 2010 s přáním, aby byl tento nadcházející rok lepší, než rok stávající. Přejeme Vám, aby s rokem 2009 odešly veškeré Vaše nepříjemné starosti a zážitky, které jste prožily, ať již v práci či ve Vašem soukromém životě.

Čeká nás všechny hodně složité období, kdy budeme muset velmi jasně vyslovit svůj názor a požadavky, abychom hájili svá práva a pracovali za takových podmínek ve zdravé prosperující společnosti, které nám právem za naši práci náleží. Přejeme Vám nejen úspěšný rok 2010, ale i roky následující. A tak dáli-li se to přece jen alespoň trochu říci, Vám všem přejeme

„Veselé Vánoce a šťastný Nový rok“

úterý 8. prosince 2009

Tesco vykázalo růst tržeb o 7,7 procenta

Autor: Mediafax (Mediafax)
8.12.2009 9:46:01

LONDÝN (MEDIAFAX) - Provozovatel maloobchodního řetězce Tesco vykázal ve třetím fiskálním čtvrtletí letošního roku růst světových tržeb o 7,7 procenta. Informovala o tom v úterý agentura Bloomberg.

Tržby tak vzrostly nad očekávání trhu, který predikoval růst jen sedmiprocentní. Ve Velké Británii vzrostly tržby o 2,8 procenta, o 0,3 procentního bodu méně než ve druhém fiskálním čtvrtletí. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali růst britských tržeb o tři procenta.

Akcie Teska na zprávu reagovaly růstem o 0,5 procenta na 435,65 pence. V letošním roce vzrostly akcie společnosti již o 21 procent.

Třetí fiskální čtvrtletí skončilo 28. listopadu.

Vojtech Kristen, kristen@mediafax.cz

pátek 20. listopadu 2009

Postavit se vedení společnosti musí hlavně zaměstnanci

...

Rok s rokem se sešel a řešíme stále stejné téma. Nedostatek zaměstnanců, stále se zhoršující podmínky v provozovnách a přístup nadřízených k zaměstnancům. Co s tím a jak se případnému šikanujícímu způsobu bránit jsme se zeptali předsedy odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. a Rady nezávislých odborů Tesco, Ivana Předinského.

Odborová organizace obnovila v září stávkovou pohotovost, kterou vyhlásila v loňském roce. Co odbory vlastně donutilo k obnově stávkové pohotovosti?

Všichni víme, že Vánoce jsou žněmi pro každého obchodníka a zisk je pro nás důležitý. Od zisku se odvíjejí naše mzdy. Tedy spíše z obratu zisk a ze zisku mzdy. Na to, abychom měli mzdy, musíme mít dostatek zboží, ale hlavně zaměstnanců, kteří musí zákazníkovi zboží nabídnout a prodat. Každý obchodník si musí uvědomit, že prodej a nabídka jsou základ. Bez zaměstnanců to prostě nepůjde. I loni jsme tento problém řešili, ale dohoda a možná řešení, která byla navržena a přislíbena řešit prostě zůstala jen u slibů. To pro nás nebylo akceptovatelné.
Bohužel stav zaměstnanců a přístup k nim je mnohdy otřesný a pro kvalitu prodeje a služeb zákazníkovi nereálný. Je to pořád stále stejné téma, bez jakéhokoli způsobu řešení.

Takže je právě stav zaměstnanců ten důvod, který vedl k vyhlášení stávkové pohotovosti?

Není to jen stav zaměstnanců, i když i ten patří mezi základní body, které je nutné řešit. Jsou to i mzdy, řízení nákladů, změna logistiky a centrálního systému objednávek a dodávky zboží. Všechno souvisí se vším. Pokud chcete po zaměstnancích kvalitní přístup, musí se mu vytvořit především podmínky pro takovou práci. Musíme postavit do správné roviny mzdy a ohodnocení zaměstnanců. Pakliže po něm vyžaduji určité pracovní nároky i já mu musím jako zaměstnavatel vytvořit spravedlivé ohodnocení. Nejde přece jen něco vyžadovat, aniž bych za to dal zaměstnanci rovnou nabídku.

Ohodnocení je tedy nespravedlivé?

Dalo by se to říci i tak. Zaměstnanci jsou mnohdy pod nátlakem nuceni vykonávat takové práce, které s pracovní smlouvou nesouvisí. Bohužel se sami nedokážou bránit, jelikož pod hrozbou a nátlakem některých svých nadřízených raději svěsí hlavu a udělají to, co se jim řekne. A tady je ten problém. My o něm víme, ale právě ze strachu to zaměstnanci ve většině případů řešit nechtějí.
Domnívám se, že pokud budu chtít po zaměstnanci, aby například v případě front vypomohl na pokladně, tak jak byla uvedena prezentace společnosti v rámci projektu „Jeden ve frontě“, pak musím dotyčnému zaměstnanci, který bude ochotný nad rámec své pracovní pozice tuto funkci vykonávat také zvýšit adekvátně mzdu nebo ho posunout do vyšší tarifní třídy. Musím ale taky zajistit dostatečný počet zaměstnanců na každém pracovišti, aby v tomto případě nedošlo zase naopak k oslabení oddělení, ze kterého šel zaměstnanec vypomoci například na pokladnu. A tak tomu není.

Jak to chtějí odbory řešit?

Odbory i zaměstnanci by se první měli spojit v jeden celek, je to problém nás všech a nelze se k němu obracet zády. Není to problém místní, ale celorepublikový, ba i mezinárodní. Stejné informace máme totiž i ze Slovenska. Musí se spojit všichni a všichni se musíme tomuto problému postavit.
I kdybychom se sebevíc snažili, bez podpory zaměstnanců samotných to prostě nepůjde a bude to složité. Každý z nás by si měl uvědomit, že pokud budeme o problému mlčet a nebudeme se ho snažit řešit, tak vlastně žádný problém není. Na to se samozřejmě spoléhá. Právě zaměstnanci musí ukázat svou sílu a to, že si umí svá práva hájit a bojovat za ně.
Máme mnoho různých a možných způsobů, od společných jednání, petic až po demonstrace či stávku. V dnešní době nám to zákon i ústava umožňují, každý má právo vyjádřit veřejně svůj názor a dát najevo svou nespokojenost. Někdy je to jediné řešení, aby byl problém vidět a začal se řešit.

V posledních měsících stále odbory jednají, je to dlouho. Jsou nějaké pozitivní výsledky?

Stále se snažíme jednat. Vše má své pro a proti. Všechno chce taky dostatečný čas, aby se v praxi ukázalo, zda je řešení reálné nebo bylo jen výkřikem do prázdna.
Jednání se vedou a budou dál. Navrhli jsme možná řešení i řadu návrhů na změnu v systému odmněňování, který je dle nás špatný a nemotivující. Při podpisu současného mzdového předpisu byla dohoda, že se bude monitorovat a případné problémy se budou řešit. Ale nestalo se tak.
Nyní jsme týmu pro benefity a odmněňování předložily návrhy, které musí posoudit, propočítat a pak předložit akceptovatelný návrh. To není jednání na týden či 14 dnů, ale spíše na měsíce, takže musíme nějaký čas vydržet. Nesmíme však nechat problém „vyšumět“. Je i řada problémů, které se stále neřeší a přehazují se z jednání na jednání nebo ze stolu na stůl, a to nás doslova vytáčí. Problému je potřeba se postavit čelem a řešit ho.
Bohužel je zde pro firmu důležitější to, aby byl doručen zisk akcionářům. Ano to chápu, ale za jakou cenu? I akcionář musí pochopit, že pokud chce mít zdravou a prosperující společnost, musí do ní investovat, zvláště do kvality služeb zákazníkům. Pokud bude zákazník nespokojen, odejde a jen těžko se nám ho podaří získat zpět. Na to ovšem potřebuji dostatečný a kvalifikovaný personál. A ten musím zaplatit, aby od nás kvalifikovaní zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci.

Jaké jsou nejžhavější témata, které je nutné co nejrychleji řešit, aby byly odbory spokojené?

Nejde tady o spokojenost odborů, ale spokojenost zaměstnanců. Pro nás je důležité vyřešit co nejrychleji stav zaměstnanců a jejich ohodnocení. Jsou to ale také čtyř hodinové úvazky řady našich zaměstnanců, jež stejně mají harmonogram na úvazek plný, ale při čerpání dovolené jsou na ni kráceni, protože se jim počítá pouze na úvazek, což je chyba a eticky neslučitelné se spravedlivým systémem odměňování.
Řešit se musí také i tzv. vytýkací dopisy, které se stávají fenoménem společnosti, zvláště před vyplácením věrnostních bonusů. Musíme především předejít jejich zneužívání.
Problém spatřujeme také v odměnách za pracovní výročí, zejména v podmínkách jejich nepřiznání, kdy jsou duplicitní s věrnostním bonusem ročním. To je nespravedlivé a dá se říci i v rozporu s listinou práv. Je potřeba řešit nemocenské dávky, to je problém nový. Je třeba, aby sama společnost svým postupem neprodlužovala 30ti denní lhůtu pro výplatu dávky pražskou správou sociálního zabezpečení, jak je tomu nyní. Musíme zajistit především spravedlivý mzdový systém. Ale těch problémů je více, a proto jsme stanovili prioritní body s termíny řešení.

A to je?

Konečný seznam není zatím možné prezentovat, dochází stále ke změnám v prioritách a je potřeba s ním nejprve seznámit vedení společnosti a dohodnout se na úpravě termínů. I my musíme přihlížet k ekonomické situaci zaměstnavatele. Bohužel, ne vždy je tomu tak, že jsme s výsledky společnosti seznamováni na jednotlivých provozovnách. Mohu jen říci, že hlavní provozní prioritou budou i igelitky, což je problém všude. Nahrává tomu ještě trapnější a hloupější reklama. Všichni asi ví jaká... Chcete tašku? Chcete tašku? Slibujeme, ale nemáme na ně prostředky. Musíme se také postavit novému problému a to je hrozící pandemie prasečí chřipky.

Co očekávají odbory vlastně od zaměstnanců?

Že se přestanou bát a hlavně potřebujeme jejich podporu. Dnes již odbory nejsou o zájezdech či kolekcích a večírcích nebo tanečkách. Zaměstnanci si musí uvědomit, že jsou to právě odbory, které hájí jejich práva. Kdyby nebyly odbory, nebude kolektivní smlouva a pak by nebylo například ani věrnostní, příspěvek na penzijní připojištění, rekondiční volno nebo například stravenky či příspěvek na stravování či jiné příplatky. To jsou všechno benefity nad rámec zákona, které je potřeba dohodnout nebo někdy taky doslova vyhádat. A že jsou občas jednání hodně výbušná.
Problémům, které jsou, se musí postavit hlavně sami zaměstnanci. Musí chtít, aby se problémy řešily a měli by hlavně podporovat odborové organizace, vstupovat do nich a posílit jejich mandát, protože ten mandát je především ve velikosti odborové organizace a jejich síle. Jen tak lze docílit lepších a přijatelnějších pracovních podmínek.
Musí také zapomenout na to, že odbory jsou ještě ROH. Tomu už je dávno konec a ty časy daleko za námi. Odbory, jsou dnes hlavně jejich právníkem a vyjednavačem. Zaměstnanci se musí spojit a demonstrovat svou sílu, právo a boj za lepší pracovní podmínky.

Zdroj: NOT

úterý 10. listopadu 2009

Na případnou pandemii prasečí chřipky se připravují i obchodníci

...

Na případnou pandemii takzvané prasečí chřipky se v Česku připravují i některé obchodní řetězce, kterým by mohla zvýšená nemocnost zákazníků a personálu způsobit značné ztráty a komplikace. Prodejní sítě totiž v tuzemsku zaměstnávají desetitisíce lidí a v supermarketech a hypermarketech týdně nakupuje několik milionů lidí. Obchodníci proto informují zaměstnance o prevenci přenosu tohoto onemocnění a mají připravené krizové plány pro případ, že by pandemie prasečí chřipky v Česku opravdu vypukla.

"V posledních několika týdnech byli všichni zaměstnanci Albertu informováni a poučeni o tom, jak se bránit pandemii chřipky. Každý náš zaměstnanec obdržel speciální leták s podrobnými informacemi, jak předejít tomuto onemocnění," sdělil ČTK mluvčí obchodního řetězce Albert Libor Kytýr. Informační kampaň zahájila také společnost Tesco Stores ČR. "Naše zaměstnance jsme informovali prostřednictvím interního časopisu a plakátů, aby dodržovali základní hygienická pravidla, jež vedou k prevenci chřipkového onemocnění," uvedla mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová.

Obchodníci zároveň zavedli první preventivní opatření. "Zintenzívnili jsme úklid ve všech obchodech. Klademe ještě větší důraz na čištění předmětů, kterých se často dotýkáme, jako jsou například madla vozíků nebo knoflíky ve výtazích," podotkla Karasová. "Naše prodejny a distribuční centra již preventivně obdržely antibakteriální mýdla," uvedl Kytýr.

Pokud pandemie prasečí chřipky v Česku opravdu vypukne, mají obchodníci v záloze krizové plány, aby snížili riziko přenosu chřipky na své zaměstnance a zákazníky. "Plán je rozdělen podle několika stupňů ohrožení pandemie chřipky, podle kterých se upravuje nejen chování a činnosti našich zaměstnanců, ale také provoz všech prodejen Albert. V případě rozšíření pandemie budou například naše pokladní nosit speciální roušky," podotkl Kytýr.

Obchodníci ale tvrdí, že zatím není důvod k panice. "Průběžně sledujeme nejnovější informace ohledně šíření a prevence tohoto onemocnění. Podle dostupných informací neočekáváme situaci odlišnou od výskytu běžné chřipky. Pro případ zvýšeného výskytu prasečí chřipky máme připraven plán zajištění plynulého zásobování a prodeje," uvedla Karasová.

V Česku bylo dosud evidováno zhruba 400 potvrzených případů prasečí chřipky. Počty nově nakažených nyní stoupají po desítkách týdně. Podle spolutvůrce nemocničních pandemických plánů Václava Chmelíka stojí Česko na prahu první vlny chřipkové pandemie. Prasečí chřipka si zatím v ČR vyžádala jednu oběť - ženu z Karlovarska. Úmrtí u ní souviselo s celkovým oslabením organismu způsobeným řadou dalších onemocnění.
(čtk)

Pozn.: Jen je škoda, že časopis nikdo ještě neviděl, informace krom letáků na dveřích také nikdo nemá, a že si máme v obchodě mít ruce (což je na letácích) a dodržovat hygienické předpisy? To je v obchodě snad naprostou samozřejmostí. Ono co výrok, to perla. Jen kdyby se opravdu dostalo všech informací, tak jak se prezentuje. A kdo myje ty vozíky? To ví jen Bůh.

sobota 7. listopadu 2009

Svaz pacientů varuje před chřipkou

...

PRAHA - Svaz pacientů České republiky varuje občany před epidemií prasečí chřipkou.

Připravil proto několik preventivních doporučení, jak by se lidé měli chovat, aby nákaze předcházeli. Patří mezi ně například užívání vitamínů, dodržování hygienických návyků, anebo necestovat do zahraničí. Včera to uvedl prezident Svazu pacientů Luboš Olejár.

Chceme zdůraznit, že doba je vážná, proto by lidé k sobě neměli být lhostejní, uvedl Olejár. Podle něj se dá očekávat, že do čtrnáctí dní by epidemie prasečí chřipky měla udeřit na Českou republiku. Podle Olejára by občané měli v tomto období především užívat vitamíny, dodržovat hygienické zásady, přestat cestovat do zahraničí, a tím přivážet do republiky nákazu. A také začít nosit roušky. Jedná se totiž o jedinou mechanickou ochranu proti šíření virů v dopravních prostředcích, anebo na místech, kde se pohybuje více lidí, vysvětlil Olejár.

Na dotaz, jak se Svaz pacientů staví k očkování proti sezonní chřipce, Olejár odpověděl: "Proti sezonní chřipce se nechat očkovat nedoporučujeme, neboť se tím oslabuje imunitní systém. Po konzultacích s našimi lékaři upřednostňujeme důslednou prevenci", uvedl Olejár. Očkování chronicky nemocných lidí proti prasečí chřipce, jež by mělo podle ministerstva zdravotnictví začít od poloviny listopadu, naopak Svaz schvaluje.

Podle webu ministerstva zdravotnictví bylo za poslední týden zaznamenáno 43 nových případů onemocnění virem Pandemic (H1N1) 2009, neboli prasečí chřipkou. Celkem tak bylo k 5. 10. 2009 hlášeno celkem 394 případů infekce a jedno úmrtí.

Doporučení a opatření proti prasečí (mexické) chřipce
Abyste co nejvíce snížili riziko nákazy virem mexické chřipky, je doporučováno dodržovat následující:

 • Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
 • Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
 • Myjte si ruce pravidelně a opakovaně mýdlem.
 • Při kašli a kýchání si kapesníkem vždy zakrývejte nos a ústa. Tento pak vyhoďte do odpadkového koše.
 • Nepůjčujte si od ostatních mobilní telefony, nádobí, u dětí hračky apod.
 • Nezdravte se podáváním ruky a líbáním.
 • Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči.
 • Zvyšte přísun vitamínů - jezte ovoce a zeleninu.

čtvrtek 5. listopadu 2009

Zákon na zlé obchody bude platit...

...

Praha - Zákon trestající praktiky obchodních řetězců vůči jejich zejména drobným dodavatelům až desetimilionovými pokutami bude v Česku platit. Sněmovna přehlasovala rozhodnutí prezidenta republiky, který návrh tohoto zákona vetoval. Kontrola řetězců se bude týkat výlučně prodeje potravinářských a zemědělských produktů. Zákon podpořili hlavně poslanci ČSSD, KSČM, přidali se i zelení. Případně pokuty řetězcům by měl udělovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Zdroj: čtk

středa 28. října 2009

Stávková pohotovost v Tesco prozatím trvá.

...

Pardubice 27. 10. 2009

Rada nezávislých odborů Tesco (NOT) dnes mimořádně jednala na návrh jejího předsedy v Pardubicích o možnosti odvolání stávkové pohotovosti. Zástupci odborů NOT se po 6ti hodinovém jednání dohodli, že prozatím stávkovou pohotovost neodvolají. Neshledali pro její odvolání v součastné době takové záruky společnosti, jež by mohly k odvolání stávkové pohotovosti vést.

Zástupci odborů NOT však stanovili 10 základních bodů týkajících se provozu a pracovněprávních předpisů, které předloží v nejbližších hodinách vedení společnosti. V případě, že společnost bude tyto body akceptovat a písemně se zaručí k jejich implementaci v praxi, jsou zástupci NOT ochotni znovu jednat o zrušení stávkové pohotovosti. Podmínkou však je, že dohoda musí být uzavřena písemnou formou a její platnost musí vstoupit v účinnost s datem 1. 1. 2010.

Mimo program jednání zástupci nezávislých odborů Tesco kritizovali prohlášení předsedy ČMKOS k lisabonské smlouvě. Nemůžeme s tímto prohlášením souhlasit. Odborům nepřísluší vměšovat se v této souvislosti do tak rozhodující zahraniční politiky státu. ČMKOS by měla hlavně řešit pracovněprávní politiku a pracovní podmínky zaměstnanců. Nepřísluší ji ani vyjadřovat dle NOT, názory jménem všech odborových organizací v ČR, jíž je ve většině reprezentantem, aniž by tento názor se zástupci všech odborů konzultovali. Názor ČMKOS zástupci NOT nesdílí.

pátek 23. října 2009

Rada nezávislých odborů Tesco bude jednat mimořádně o stávkové pohotovosti

...

Předseda Rady nezávislých odborů Tesco dnes připustil možnost odvolání stávkové pohotovosti. K tomuto kroku ho vedou dosavadní jednání s vedením společnosti, poskytnuté záruky řešení sporných bodů a úkony, které společnost zajistila pro zaměstnance a provoz v předvánočním období a na Štědrý den. O rozhodnutí a podmínkách možného odvolání stávkové pohotovosti bude jednat mimořádně Rada nezávislých odborů Tesco složená ze zástupců pro kolektivní vyjednávání NOT, v jejíž kompetenci rozhodnutí o zrušení stávkové pohotovosti je. Mimořádné jednání je plánováno na úterý 27. 10. 2009 v Pardubicích.

středa 21. října 2009

Společnost Tesco v rámci budování vztahů vzájemné důvěry uzavře prodejny na Štědrý den ve 14:00.

...

Společnost Tesco Stores ČR a.s. vyšla vstříc návrhu zástupců Nezávislých odborových organizací Tesco v rámci rozvinutí otevřeného sociálního dialogu a rozhodla se v letošním roce uzavřít prodejny na Štědrý den již ve 14:00 hodin. Stejně jako udělala v minulých dnech již první krok Rada nezávislých odborových organizací Tesco, přistoupila společnost Tesco k druhému kroku a věří, že postoj zaměstnavatele povede k vybudování vztahů vzájemné důvěry mezi vedením společnosti a zástupci odborových organizací.

Předseda Rady nezávislých odborů Tesco krok zaměstnavatele ocenil a poděkoval za lidský přístup k tak významnému dni rodiny, jakým Štědrý den bezpochyby je. „Tento postup zaměstnavatele považuji za velmi pozitivní krok a bude mít určitě vliv na další postup při našich následujících společných jednáních, které byly v souvislosti se stávkovou pohotovostí zahájeny. Každý pozitivní krok obou stran je krůčkem k uzavření sociálního smíru, a to je i náš společný cíl“.

úterý 20. října 2009

Prohlášení k prodejní době dne 24. 12. 2009

...

Rada nezávislých odborů Tesco morálně nemůže souhlasit s otevírací dobou provozoven Tesco dne 24. 12. 2009 do 15:00, kdy je tento svátek vnímán nejen jako jeden z největších křesťanských svátků, ale také jako jediný svátek, který je významným pro rodinu samotnou, a měl by být prožit zejména v klidu a pohodě rodinného kruhu. Je významnou tradicí nejen České republiky. Osobně bychom přivítali ještě jednou zvážení vedení společnosti o možnosti zkrácení prodejní doby do 14:00. Domníváme se, že tato doba by mohla být přijatelnou pro obě strany, jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

Je potřeba vnímat smysl Vánoc, zejména pak přípravu na nejkrásnější den v roce, Štědrý den. Ten nelze však vnímat jako pohodový, pokud unavená prodavačka či prodavač musí ještě po ukončení zaměstnání v naprosté rychlosti připravit štědrovečerní večeři či zdobit vánoční stromek.

Štědrý den je vnímán zaměstnanci nejcitlivějším možným způsobem a jakékoli jeho možné ohrožení (a to i časový pres či stres) vzbudí obavy a možnou zlobu v každém z nás. Není morální s vidinou sebemenšího zisku jakkoli smysl tohoto dne ohrožovat. I zaměstnavatel by měl v tomto přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance, tak jak definuje zákoník práce.

Chápeme však současnou hospodářskou situaci a konkurenční boj mezi maloobchodními prodejci. Jsme ochotni přistoupit a akceptovat případné setrvání zaměstnavatele na uzavření prodejen Tesco v 15:00 hodin, pokud to bude ze strany Tesco považováno za nevyhnutelné, a to při splnění těchto základních podmínek:

 • zaměstnanci nebudou nuceni ke směnám dne 24. a 26. 12. 2009, v tyto dny budou zaměstnanci mít plánovánu směnu pouze v případě jeho zájmu a na základě dobrovolnosti,
 • prodejny budou uzavřeny tak, aby zaměstnanec opustil prodejnu nejpozději 30 minut po uzavření prodejny, tím je především myšleno postupné uzavírání pokladen před uzavřením prodejny,
 • tento den bude pečlivě monitorován, zejména časová křivka zákazníků a tržeb tak, aby mohlo dojít k vyhodnocení pro další úpravu prodejní doby v tento den do dalších let, stejným způsobem monitorovat i 26. 12. 2009 (zejména ráno) a 31. 12. 2009,
 • zajistit dopravu pro zaměstnance, kteří nebudou mít možnost použít hromadných dopravních prostředků a toto komunikovat prostřednictvím HR manažerů a letáky na nástěnkách, aby nedošlo k pochybení,
 • o výsledcích jednotlivých prodejen zahájit diskusi v návaznosti na možné zkrácení prodejní doby do 14:00 hodin v následujících letech.
Věřte, že toto rozhodnutí pro nás nebylo jednoduché, snažíme se hájit zájmy zaměstnanců, ale i vnímat potřeby zaměstnavatele. Nemůžeme v tomto případě vnímat jen požadavky našich zákazníků, jelikož ti mají na rozdíl od našich zaměstnanců dostatek času a prostoru k zajištění potřeb pro tento významný svátek. I zákazník by měl vnímat potřeby našich zaměstnanců, kteří jsou jim poddáni jinak každý den v roce.

Všichni máme společný cíl, zvládnout dobře toto předvánoční období a naši zaměstnanci vyvíjí vysoké úsilí, aby tomu tak bylo. Proto se domníváme, že si zaslouží případný „benefit“ a poděkování za toto období, zkrácení prodejní doby 24. 12. 2009 do 14:00 hodin, abychom jim umožnili stejně jako našim zákazníkům prožít Vánoce v klidu a pohodě, bez jakýchkoli stresů z toho, zda stihnou připravit včas štědrovečerní stůl.

Ještě jednou tímto žádáme vedení společnosti o zvážení možného přehodnocení prodejní doby v tento den a o možnost jejího zkrácení o jedinou hodinu.

Informace o průběhu jednání v době stávkové pohotovosti

...

Zástupci Nezávislých odborů Tesco jednali s vedením společnosti o provozní a mzdové problematice v Praze dne 7. 10. 2009 a následně 9. 10. 2009 v Brně.

Zástupci NOT přednesli na jednání důvody, jež vedli k obnovení stávkové pohotovosti. a požadavky k řešení problematiky provozu. Byli seznámeni s ekonomickou situací a vývojem či cíly a záměry společnosti, obchodní a investiční politikou společnosti v účetním roce 2009/2010.

Provozní ředitel odpověděl na položené dotazy zástupců nezávislých odborů Tesco, ve kterých spatřují zástupci odborů zvýšené náklady či problematiku prodeje. Zástupci zaměstnavatele ocenili výčet doporučení pro zlepšení a vyzvali zástupce odborů k iniciativě dalšího přehledu možných zlepšení.

Zástupci odborů byli seznámeni s vývojem průměrných mezd.

Tématem jednání byl i interní mzdový předpis zaměstnavatele vydaný k 1. 7. 2009, jež byl ze strany odborů rozsáhle kritizován již od počátku jeho uvedení v platnost. Rada nezávislých odborů Tesco se vzhledem k zahájenému jednání, v němž spatřuje možnou pozitivní komunikaci, rozhodla, že nebude spor předkládat inspekci práce.

Zástupci zaměstnavatele komunikovali návrh otvírací doby v době Vánoc, se kterým zástupci odborů vyjádřili nesouhlas a navrhli zaměstnavateli uzavření prodejen 24. 12. v 14:00 hodin a uzavření prodejen 1. 1. zcela oproti návrhu zaměstnavatele. Zástupci odborů akceptovali pouze návrh otvírací doby dle zaměstnavatele dne 31. 12. 2009.

Zástupcům odborů byl představen plán zaměstnavatele na zajištění chodu prodejen v předvánočním období a navýšení stavu zaměstnanců. Zástupci odborů podali vedení společnosti protinávrh na posunutí tohoto období již o týden dříve, aby nedocházelo k nedostatku zaměstnanců na prodejní ploše.

Došlo k podpisu změn dokumentů o věrnostní odměně a penzijním připojištění z důvodu změny legislativy.

Byl také odsouhlasen katalog pracovního oblečení.

Zástupci nezávislých odborů Tesco poděkovali za pozitivně zahájenou komunikaci. Sdělili však, že nadále stávková pohotovost trvá a v současné době nespatřují prozatím důvod pro její odvolání.

Jednání bylo následně přerušeno a bylo dohodnuto, že o dalších bodech, jež nebyly projednány, bude dále jednáno v Brně. Brněnské jednání se uskutečnilo po 48 hodinové přestávce, kde zástupci zaměstnavatele sdělili, že vedení společnosti akceptovalo návrh odborů na uzavření prodejen Tesco dne 1. ledna 2009. Zástupci odborů NOT následně znovu doporučili zaměstnavateli zkrátit prodejní dobu 24. 12. do 14:00 hodin.

Zaměstnavatel seznámil zástupce odborů s šetřením a výsledkem předložených stížností z předchozích jednání.

Zástupci nezávislých odborů následně poukázali na problematiku 4 hodinových úvazků zejména v návaznosti na čerpání dovolené zaměstnance a vyzvali zaměstnavatele k následnému řešení.

Zaměstnavatel byl vyzván, aby se vyhnul vlastnímu konkurenčnímu boji. Zaměstnavatel reagoval, že každý typ provozovny navštěvuje jiný typ zákazníka.

Byl komunikován požadavek zástupců odborů týkající se termínu výplaty mzdy zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, problematika e-mailu vedoucích zaměstnanců a nákupčích či regulace programů AC.

Vzhledem k nastolené komunikaci sdělili zástupcům zaměstnavatele na jednání v Brně, že bod týkající se interního předpisu považují za vyřešený s ohledem na vyjádření a nastolenou komunikaci s personálním ředitelem společnosti.

Tématem brněnského jednání byla také oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanovení prevencí rizik. Ty budou řešeny na příštím samostatném jednání, stejně jako mzdová oblast, o které jednání bylo zahájeno odděleně.

Zástupci nezávislých odborů Tesco budou o dalším postupu jednat v nejbližších dnech v Pardubicích. Po posledním jednání se však rozhodli, přestože považují zahájená jednání za pozitivní krok zaměstnavatele, že ve stávkové pohotovosti nadále setrvají až do poskytnutí potřebných záruk k řešení jimi předložené problematiky.

čtvrtek 8. října 2009

Tesco: Pololetní zisk vzrostl o 1,3 %, nejméně za posledních 11 let

...

Největší světový maloobchodní řetězec Tesco oznámil nejhorší pololetní růst zisku za posledních 11 let. Zisk rostl pomaleji v důsledku zvýšených nákladů, které společnosti přinesly akvizice v Jižní Koreji a recesí trpící evropské divize.

Čistý zisk společnosti za prvních šest měsíců, končících 29. srpnem, vzrostl na 1,03 miliardy liber z loňských 1,01 mld. GBP. Konsensuální odhad analytiků podle průzkumu agentury Bloomberg počítal s čistým ziskem 1,04 miliardy liber. Zisk před zdaněním vzrostl meziročně o 8,6 % na 1,57 miliardy liber.

Společnosti napomohl nárůst tržeb, který zčásti kompenzoval nárůst nákladů z akvizic. Tržby vzrostly meziročně o 9,2 % na 27,78 miliardy liber.

Ředitel společnosti Terry Leahy prohlásil, že společnost začíná pociťovat první známky zlepšení globální ekonomiky. Spotřebitelé se opět začínají vracet k nákupům dražších položek, např. biopotravin a hotových jídel. Dokonce i recesí nejvíce postižené srovnatelné tržby z prodeje nepotravinářského zboží se podle šéfa firmy vracejí k růstu.

Podle Leahyho neplánuje společnost Tesco ve druhé polovině roku expanzi ve Spojených státech, spíše se chce zaměřit na růst svých vlastních bankovních operací. Minulý rok přitom Tesco odkoupilo od Royal Bank of Scotland zbývající podíl původně společného podniku spotřebitelských financí, čímž nad firmou ním získalo plnou kontrolu. Tato transakce přišla tehdy Tesco na 950 milionů liber.

(Zdroj: Bloomberg, ČTK)
Ondřej Dorňák, Patria Online

Soud odmítl insolvenční návrh na obchodní řetězec Tesco Stores ČR

...

Praha (čtk) - Městský soud v Praze dnes odmítl insolvenční návrh, který na obchodní řetězec Tesco Stores ČR kvůli údajnému půlmilionovému dluhu podala firma Iva Roztoky. Soud sice v úterý s Tesco Stores ČR zahájil insolvenční řízení, dnes ale insolvenční návrh zamítl, protože prý neobsahoval všechny potřebné náležitosti ohledně dalších dlužníků této maloobchodní společnosti. ČTK to dnes zjistila z insolvenčního rejstříku. Vedení Tesco Stores ČR tvrdí, že firmě Iva Roztoky nic nedluží, její insolvenční návrh proto považuje za bezdůvodný.

"Věřitel (Iva Roztoky) v návrhu neuvedl dostatečně rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, neboť neoznačil řádně žádné další věřitele dlužníka," zdůvodnila rozhodnutí soudu asistentka soudce Dagmar Čevelová. Dodala, že společnost Iva Roztoky může podat nový insolvenční návrh, který bude odpovídat zákonným požadavkům.

Zamítnutý insolvenční návrh firmy Iva Roztoky se údajně týká nezaplacených 20 faktur z loňského a letošního roku, které souvisejí s dodávkou nábytku pro společnost Tesco Stores ČR. Vedení firmy Iva Roztoky tvrdí, že dluh Teska včetně úroků z prodlení nyní činí bezmála 570.000 korun.

"Společnosti Iva Roztoky jsme uhradili veškeré pohledávky. Jedná se tedy o bezdůvodný a neopodstatněný návrh z její strany. Budeme se proto bránit všemi právními prostředky a uplatňovat náhradu škody za poškození dobrého jména naší společnosti," sdělila v úterý ČTK mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová.

Během insolvenčního řízení smí dlužník nakládat se svým majetkem jen ve velmi omezené míře. Nesmí například podnikat žádné kroky, které by směřovaly k podstatné změně jeho skladby, využití nebo jeho citelnému zmenšení. Věřitelé dlužníka můžou od zahájení insolvenčního řízení uplatňovat u soudu své pohledávky.

úterý 6. října 2009

Soud zahájil insolvenční řízení s řetězcem Tesco

...

Městský soud v Praze v úterý zahájil insolvenční řízení se společností Tesco Stores ČR. Návrh podala firma Iva Roztoky, které prý Tesco dluží po splatnosti 570 tisíc korun. Insolvenční návrh se údajně týká nezaplacených 20 faktur z loňského a letošního roku, které souvisejí s dodávkou nábytku. Vedení Tesco Stores ČR však tvrdí, že jejich společnost firmě Iva Roztoky nic nedluží a insolvenční návrh je bezdůvodný.


pondělí 5. října 2009

Jednání se zástupci zaměstnavatele bude ve středu.

...

Zástupci Rady nezávislých odborů Tesco a zástupci zaměstnavatele se dohodli na termínu společného jednání, které se uskuteční ve středu 7. 10. 2009 od 9:00 hodin v centrále společnosti Praha - Eden.

čtvrtek 1. října 2009

V Pardubicích volili nové vedení odborů

...

Odborová organizace Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Obchodního domu Tesco Pardubice si v úterý 29. 9. 2009 na své výroční členské schůzi zvolilo nové vedení odborové organizace. Předsedkyní odborové organizace se jednohlasně stala opět Ivana Kašparová, jež ve svých nominacích jednou předběhne i Karla Gotta. Její oporou, a tedy místopředsedkyní se stala Monika Horáková, pro kterou hlasovali všichni přítomní účastníci, a jež byla rovněž pověřena spolu s předsedkyní i kolektivním vyjednáváním u společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Tématem jednání členské základny byla mimo jiné i rozsáhlá debata o zhoršujících se podmínkách prodejen Tesco, nedostatku pracovníků i o stávkové pohotovosti. Zástupci se shodli, že není možné, aby prodejny Tesco plnily stanovené plány, aniž by měly zajištěný skutečně potřebný počet pracovníků a dostatek letákových položek. Došlo ke shodě, že není možné ustoupit od stávkové pohotovosti jen při planých slibech vedení společnosti, aniž by byly zajištěny chody jednotlivých provozoven dostatečným počtem zaměstnanců a potřebnými mzdovými náklady.

úterý 29. září 2009

Obchodník roku, cena veřjnosti

...

Zde můžete sledovat průběžné výsledky hlasování veřejnosti pro jednotlivé obchodníky. Aktuální stav k 02.10.2009 19:30
hlasovat může každý, na adrese:

http://www.obchodnik-roku.cz/index.php?option=hlasujte