Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 28. října 2009

Stávková pohotovost v Tesco prozatím trvá.

...

Pardubice 27. 10. 2009

Rada nezávislých odborů Tesco (NOT) dnes mimořádně jednala na návrh jejího předsedy v Pardubicích o možnosti odvolání stávkové pohotovosti. Zástupci odborů NOT se po 6ti hodinovém jednání dohodli, že prozatím stávkovou pohotovost neodvolají. Neshledali pro její odvolání v součastné době takové záruky společnosti, jež by mohly k odvolání stávkové pohotovosti vést.

Zástupci odborů NOT však stanovili 10 základních bodů týkajících se provozu a pracovněprávních předpisů, které předloží v nejbližších hodinách vedení společnosti. V případě, že společnost bude tyto body akceptovat a písemně se zaručí k jejich implementaci v praxi, jsou zástupci NOT ochotni znovu jednat o zrušení stávkové pohotovosti. Podmínkou však je, že dohoda musí být uzavřena písemnou formou a její platnost musí vstoupit v účinnost s datem 1. 1. 2010.

Mimo program jednání zástupci nezávislých odborů Tesco kritizovali prohlášení předsedy ČMKOS k lisabonské smlouvě. Nemůžeme s tímto prohlášením souhlasit. Odborům nepřísluší vměšovat se v této souvislosti do tak rozhodující zahraniční politiky státu. ČMKOS by měla hlavně řešit pracovněprávní politiku a pracovní podmínky zaměstnanců. Nepřísluší ji ani vyjadřovat dle NOT, názory jménem všech odborových organizací v ČR, jíž je ve většině reprezentantem, aniž by tento názor se zástupci všech odborů konzultovali. Názor ČMKOS zástupci NOT nesdílí.

Žádné komentáře:

Okomentovat