Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 1. října 2009

V Pardubicích volili nové vedení odborů

...

Odborová organizace Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Obchodního domu Tesco Pardubice si v úterý 29. 9. 2009 na své výroční členské schůzi zvolilo nové vedení odborové organizace. Předsedkyní odborové organizace se jednohlasně stala opět Ivana Kašparová, jež ve svých nominacích jednou předběhne i Karla Gotta. Její oporou, a tedy místopředsedkyní se stala Monika Horáková, pro kterou hlasovali všichni přítomní účastníci, a jež byla rovněž pověřena spolu s předsedkyní i kolektivním vyjednáváním u společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Tématem jednání členské základny byla mimo jiné i rozsáhlá debata o zhoršujících se podmínkách prodejen Tesco, nedostatku pracovníků i o stávkové pohotovosti. Zástupci se shodli, že není možné, aby prodejny Tesco plnily stanovené plány, aniž by měly zajištěný skutečně potřebný počet pracovníků a dostatek letákových položek. Došlo ke shodě, že není možné ustoupit od stávkové pohotovosti jen při planých slibech vedení společnosti, aniž by byly zajištěny chody jednotlivých provozoven dostatečným počtem zaměstnanců a potřebnými mzdovými náklady.

1 komentář:

  1. Moc Vám fandím a zdravím Vás!!!!!! Už konečně něco s tím Tescem udělejte, nebo se všichni zblázníme.

    OdpovědětVymazat