Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 30. března 2010

Prioritou Tesca má být i posílení pozice společnosti jako dobrého zaměstnavatele.

...

V pátek 26. 3. 2010 se v Praze v Centrální kanceláři Tesco Stores ČR a.s. sešli zástupci Nezávislých odborů Tesco (NOT) a vedení společnosti, aby jednali o nové kolektivní smlouvě, podle předloženého návrhu. Prioritou Nezávislých odborů je, aby kolektivní smlouva zaručila zaměstnancům spravedlivou mzdu a dobré pracovní podmínky. Podmínkou je také udržení zaměstnanosti, což vyplývá i z představených priorit společnosti.

Zástupci NOT připravovali text kolektivní smlouvy déle jak půl roku a do jejího obsahu zapracovali i některá ustanovení zákoníku práce, která stanovují zaměstnancům určitá práva či povinnosti, a která by měli zaměstnanci opravdu znát. V praxi tomu tak většinou není a podle našich zkušeností zaměstnanec často ani neví, jestli má na něco právní nárok a jak případný problém řešit. Měl by znát svá práva a vědět jak se svých nároků, jež mu plynou ze zákona či kolektivní smlouvy domoci a obhájit je. To však bez znalosti příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů není možné a vznikají zbytečné problémy a neshody. Kolektivní smlouva by jim to měla ulehčit právě uvedením těch nejdůležitějších ustanovení zákoníku práce ve svém textu.

Zájmem společnosti je podle předložených informací posílit pozici společnosti Tesco jako dobrého zaměstnavatele. Už při podpisu současné kolektivní smlouvy společnost slovy tehdejší ředitelky lidských zdrojů prohlásila, že se chce Tesco stát jedním z nejlepších zaměstnavatelů. Skutečnost je však bohužel jiná. Zaměstnanci stále častěji poukazují na nepřijatelné pracovní podmínky, nesnesitelný nátlak, výhružky, šikanu a nedostatečný počet zaměstnanců, díky němuž vzniká nervozita a neshody. V posledních měsících se situace vyhrocuje čím dál více a proto je potřeba ji rychle řešit.

Není možné však najít vhodné a trvalé řešení, pokud problém nechce společnost vidět nebo jej opravdu nevidí. Z pohledu odborů je důležité a nutné vytvoření kvalitních pracovních podmínek, provést některé změny v obchodní politice a přehodnotit mnohdy zbytečné a zatěžující procesy společnosti tak, aby to pocítil zejména zákazník ve zkvalitnění služeb. Důležité a nedílné je také zlepšení komunikace a změna přístupu vedoucích pracovníků k zaměstnancům samotným. Na tom by se měl zaměstnavatel i odbory shodnout, protože jen tak by mohl svou pozici začít opravdu posilovat. Bude to zřejmě dlouhá, klikatá a trnitá cesta. Nebude to ze dne na den, to si musíme uvědomit všichni, ale udělat první krok a vydat se na cestu správným směrem musíme. Nejde se jen vymlouvat na současnou ekonomickou situaci ve světě a tvrdit, že ta způsobuje naše problémy. To není pravdou.

Zástupci NOT zdůvodnili zástupcům společnosti své návrhy a požadavky. Nemyslíme si, že by byly nereálné nebo přehnané, protože si to zaměstnanci za své „pracovní nasazení“ opravdu zaslouží. I přesto, že bylo jednání chvilkami bouřlivé, musíme se snažit najít přijatelný kompromis, stanovit podmínky a uzavřít kvalitní dohodu, která bude přínosem pro všechny. Pro zaměstnance i společnost samotnou. Aktuální návrhy kolektivní smlouvy budou zveřejněny registrovaným členům odborových organizací na diskusním fóru NOT k posouzení, diskusi a připomínkám.

Zdroj: NOT

úterý 9. března 2010

PRO ČECHY TO TAKHLE STAČÍ – řekli si v Tescu Eden


...

"Dnes Vám přinášíme pro změnu poznatek jedné ze zákaznic při nákupu v Tescu, abychom jednostranně nevyjadřovali pouze námitky zaměstnanců. Článek uveřejněný v In novinách Tesco s názvem "Prvotřídní servis – aby věrných zákazníků stále přibývalo" se však s následujícím příspěvkem ani našimi poznatky v nejmenším neslučuje v obsahu. Kdy začneme konečně respektovat skutečnost, že zákazník vyžaduje kvalitní servis a obsluhu, a že právě proto potřebujeme dostatek kvalifikovaných zaměstnanců za spravedlivou mzdu? Nebo začnou obsluhovat naše zákazníky konečně zaměstnanci centrály, aby pochopili situaci či mohli přijít se svou oblíbenou výmluvou? Vážení zástupci vedení společnosti, čtěte velmi pozorně, abyste mohli začít napravovat způsobené škody a nehledali chyby tam, kde nejsou, ale tam, kde se vážně vyskytují, počínaje řízením. A pro Vás ostatní, zasílejte dál Vaše příspěvky, postřehy nebo jen napište, co Vás zajímá. Jsme velmi rádi, že jsme se tak stali Vaší součástí."

Vaše redakce

...

Už od své svatby před 20 lety plánuji nakupovat zodpovědně a zbytečně neutrácet. Dosud jsme o tom jen mluvila, pod mediální masáží krize jsem konečně toto pondělí přistoupila k realizaci. Respektive chtěla jsem, ale to jsem netušila, že Tesco vyhlásilo akci pro spotřebitele – Schválně kdo najde v našem supermarketu něco k jídlu?

V neděli večer sedím obložená časopisy Apetit, F.O.O.D., Bon Apetite a kuchařskými knihami a vymýšlím vyvážený jídelníček na příští týden. V pondělí vyrážím s nákupním seznamem do Tesca v Edenu. Je tam ředitelství celé slavné britské firmy Tesco Stores, určitě to bude obchod jako klícka, budou se chtít vytáhnout.

Vcházím a mířím k regálu s masem. Kde nic tu nic, pouze několik unavených balíčků krčících se v loužičkách krve, vypadá to tady jak několik minut po spáchání trestného činu. Hledám pult s masem nebalíčkovým, ale regály zejí prázdnotou, pardon kromě dvou vepřových panenek, které už by si panenky říkat neměly; svá nejlepší léta mají dávno za sebou.

Vedle u pultu teplého úseku mě fascinuje úplně prázdný regál, ve kterém se pyšní jen obří hliníková pánev - prázdná. Nad pánví je cedule PRODEJ DO 20.00 HODIN. Vzhledem k tomu, že je 19.15 nechápu co prodávají. U pánve není cena ..., že by výprodej repasovaných chladících boxů?

Nevadí, postupuji dál podle seznamu. Mířím k pultu s rybami. Zejí prázdnotou, není tam ani rybička, ani rak, ani filé, prostě nic. Před prázdným pultem se ale pyšní velká cedule s nápisem: Ponořte se do světa lahodné chuti ryb! Ponořila bych se, i rybu bych si koupila, ale kde nic tu nic. Je tady smutný bazének, kde plave několik smutných kaprů a smutná štika (asi). A pak už jen prázdné regály.

Nevzdávám to, nejsem měkká - jdu dále. Zelenina – mají hodně brambor, mraky mrkve, kvanta celeru, ale jinak hodně shnilého listí ležérně naaranžovaného mezi třemi brokolicemi a dvěma jarními cibulkami - model Jaro 2009. Beru si brýle, copak je to tamhle za zeleno-hnědé exotické ovoce. Jsou to banány 3. jakosti, podle mého nepoživatelné, ale Tesco je zřejmě jiného názoru. Pro jistotu je u bedny velká cedule BANÁNY, kdyby snad někteří slabomyslní jedinci nepoznali o co jde.

V zoufalství se přesouvám do rohu s chlebem. Na obřích dřevěných palandách se válí pár kusů pečiva, vypadají unaveně, já bych byla taky, kdybych se tady válela od božího rána. Některé zoufalejší kusy mají na sobě přilepené kusy ohořelého pečícího papíru. Pádím pryč, bez chleba a rohlíků - šíří se tu zápach žluklých kmínů, sezamu a máku.

Teď už jsem fakt naštvaná. Jako by to vycítil, příjemný mužský hlas z reproduktoru se mě ptá, jestli chci s Tesccem prožít ještě radostnější ráno. Mnohokrát Vám děkuji, nedovedu si představit, co by mohlo nastat ráno po tomto děsivém večeru.

Jsem v depresi, v koši mám jen 3 balené potraviny, protože u jiných mám obavu z okamžitého úmrtí. Odnáším si láhev vína ve skle, coca-colu v plechu a tuňáka v železné konzervě – nic z toho nebylo na mém seznamu. Jen si kladu otázku, jestli jsem divná já nebo Tesco. Mohli by si klidně dát na vrata ceduli – PRO ČECHY TO TAKHLE STAČÍ. Neměli bychom si to nechat líbit a ozvat se! Na svém webu má Tesco heslo „Jednejme s lidmi tak, jak chceme, aby lidé jednali s námi.“ No to bych vám tedy milé Tesco fakt nepřála. Váš obchod v Edenu je poloprázdný, hnusný a nemá na trhu v 21. století co dělat!“

Markéta Thejmová, blog idnes.cz

neděle 7. března 2010

Vzkaz vedení společnosti: Probuďte se, než tuto společnost zničíte úplně. Snů už bylo dost!

...

Slovo redakce úvodem:


"Krásný den Vám všem, čtenářům našeho blogu a hlavně zaměstnancům. Situace v Tescu je naprosto děsivá a zarážející, hlavně proto, že centrála společnosti má stále ještě oči zalepené po bouřlivé párty či bdí o velkém nepředstavitelném zisku. Pravda, každý z nás by raději zisk, od toho také společnosti jsou, aby vytvářeli zisk. Ale, to by proto museli také něco udělat, přemýšlet a hlavně, plnit sliby a hesla, která vypouštějí na veřejnost. Aby si každý mohl udělat obrázek, budeme zde uveřejňovat názory a poznatky zaměstnanců z našeho diskusního fóra. Tady přinášíme jeden z nich, který nás velice zaujal, a bohužel, je naprostou pravdou a děsivou skutečností, která v Tescu poslední roky panuje, zvláště pak poslední měsíce. Musíme podotknout, že pisatelka není jediným člověkem, který se za tuto společnost styděl a stydí.

Všechny příspěvky, jako ten níže, budeme nechávat přeložit a zasílat našim dvěma akcionářům a Terrymu Leahy, panu řediteli, kterému zřejmě asi vůbec o společnost a zaměstnance nejde, protože by s tím už dávno musel něco udělat. Je pravdou, že poslední 4 roky hrozí této společnosti díky nesmyslným rozhodnutím, nařízením a projektům nezadržitelně pád ke dnu. Bude mít pak vůbec možnost odrazit se od dna, nebo půjde o novodobý Titanic, který už nikdy nevypluje?"

A tady už slíbený příspěvek a reakce na něj...

Zdravím všechny těžce zkoušené zaměstnance. Situace v Havířovském Tescu je neúnosná. Stále se propouští a je nás už strašně málo. Na směně je 5 nebo 6 pokladních, fronty jsou na denním pořádku. Reklama 2 v řadě, otevřeme další pokladnu, je výsměch zákazníkům. V lednu a únoru nebyly sáčky, stalo se, že zákazník kupoval vaničku, do ní si nasypal rohlíky, protože v celém Tescu nebyly sáčky. U pokladen nechávali zákazníci plné vozíky s nákupem, protože nebyly ani tašky zadarmo ani za peníze. Salámy se balily do papíru, a když i ten došel, tak do igelitu, který nebyl větší než papírový kapesník. Co všechno jsme si museli vyslechnout od zákazníků, by bylo na dlouho a nic slušného to nebylo!!!! Vedení kašle na zaměstnance ale i na zákazníky. Tržby klesají a zákazníci se ptají, jestli Tesco krachuje. Na lahůdkách je na ranní směně někdy i na odpolední 1 (slovy-JEDEN) zaměstnanec, a žádný zákazník si neumí představit, co všechno musí udělat (krájet salámy, sýry, chodit do skladu pro zboží, třídit nové zboží, zapisovat teploty, vybírat a dělat slevy, chodit do kanceláře pro pásky do vah a sáčky, jelikož jsou na příděl, umývat stroje). Potom jde ulítaný a vystresovaný domů a uvažuje, jestli všechno stihl. Vyhrožuje se "vytýkačkama" a dávají se za každou blbost. Vedoucí neví jak vytočit směny, protože musíme mít i někdy volno. Dvanáctek na pokladnách je čím dál tím více. Na mléčném oddělení jsou DVA zaměstnanci na všechno. Na lahůdkách není neobvyklé, že jde po noční na odpolední a potom na ranní. Na celý ambient, to je půl Tesca ČTYŘI vybalovači. V Tescu neplatí, že pekař peče housky, ale chodí vybalovat a obsluhovat na lahůdky. VBS místo aby hlídala zloděje, chodí taky vybalovat. To samé údržba. Všichni dělají všechno a pak to tak vypadá, všude bordel a na prodejně není v regálech žádné zboží. Potom se není co divit, že lidé chodí jinam a Tesco přichází o peníze z tržeb. Vedoucí urgujou na nedostatek zaměstnanců ale je jim to "prd" platné, asi to nikoho z nejvyššího vedení nezajímá. V Tescu koluje věta: "Pokud se ti něco nelíbí, můžeš jit", a proto mají zaměstnanci důvodnou obavu o svou práci, proto mlčí. Obslužné pulty jsou většinou bez obsluhy. Když zákazník potřebuje s něčím poradit, má smůlu, protože ten zbyteček zaměstnanců sedí na pokladnách. Slabší povahy pod tíhou stresu a neúnosné práce kolikrát až brečí! Pokud nejvyššímu vedení nedojde, že tržby nebudou větší, pokud nebude dostatek zaměstnanců, je s náma "ÁMEN". Heslo "Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my" je naprostý nesmysl! Ale máme nové nákupní vozíky a oblečení, což muselo stát miliony. Ovšem co se týče pracovního prostředí, to nikoho nezajímá. Nechce se mi věřit, že to někdy řeknu, ale stydím se za to, že dělám v Tescu. Zneužívají velké nezaměstnanosti, a místo aby si vážili zaučených, spolehlivých a dlouholetých profesionálů snaží se jich zbavit a nahradit rekvalifikanty a brigádníky, protože za jeden plat stálého zaměstnance mají dva brigádníky. Školení probíhá stylem "přečti si a podepiš", a to pět minut před začátkem směny. A to nemluvím o spoustě nesmyslných příkazů z centrály (snad od lidí, kteří nikdy nebyli v provozu), které komplikují a přidávají práci, kterou už tak není možno stihnout. Dřou nás z kůže a nebýt velké nezaměstnanosti polovina zaměstnanců by odešla jinam. Směny jsou napsány na měsíc dopředu, ale mění se skoro každý den, takže plánovat si nějaký soukromý život nejde. Takže, kdo chce pracovat v Tescu, musí být psychicky velmi odolný a mít hroší kůži! Tvrdí se, že máme "nadstav", a proto se propouští. Ale přijmout nového manažera není pro Tesco problém. Proč se nepropouští i někdo z vedení ale zaměstnanci kteří svojí prací udržují chod Tesca?
S pozdravem "FERDA MRAVENEC – PRÁCE VŠEHO DRUHU"

Dobrý den souhlasím tady s Ferdou též je to i v tescu Olomouc prostě na každém tescu využívají zaměstnance.

Ferdo mravenče, souhlas ve všech bodech. Nejlepší je, že známí mi říkají, pokud potřebují najít nějakého zaměstnance v tesku, musí si brát lupu, nebo vyhlásit celostátní pátrání aby někoho našly, kdo by jim pomohl

Zlatá slova, Ferdův příspěvek perfektně vystihuje současnou situaci a náladu ve firmě Tesco. Jedním slovem DĚS. Napadají mne jen 3 varianty, jak mohlo k tomuto dojít:

1. vedení firmy kompletně zešílelo a není již schopno logicky a svéprávně uvažovat (to je snad ta nejméně pravděpodobná varianta… alespoň doufám)
2. celá centrála (nebo její rozhodující část) je tajně placena konkurencí s jasným cílem – dovést firmu Tesco v Česku pomalu ke krachu (???)
3. centrála veškeré tyto kroky podniká s přesvědčením, že tím firmě prospívá (pokud je tohle pravda, pak platí bod číslo jedna…)

Chápu současnou celosvětovou krizi a nutnost drastického šetření. Chápu, že mzdy nám zaměstnancům teď asi jen těžko porostou a do provozoven se toho moc investovat nemůže. Ale opravdu je lékem na tuto krizi naštvat zákazníky a vyhnat je ke konkurenci? Koukám na Kaufland a Globus a nemám pocit, že s nimi nynější krize takhle mává. Jedni máji věčně plné regály, druzí zase věrné zákazníky a dostatek zaměstnanců. Tesco už nemá ani jedno. Proč ?

Jedna z povinností centrály by mělo být číst si tyto stránky, snad by je to probudilo. Doufám, že nám platy porostou, protože se naše platy blíží svojí výší důchodům. Důchody jsou již jen o málo nižší – cca 1000,- Kč a tu nám pracujícím spolkne dojíždění do práce.
...
Mohu jen souhlasit. Nechápu absolutně proč máme každý den dělat PI na HIT měsíce. Má snad centrála pocit, že někdo denně ukrade půl palety broskví v plechovce, aby se musely srovnávat zásoby. Nebo se má ukázat jak DC špatně zatěžuje jednotlivé provozovny? Místo těchto volovin by raději měli zařídit, aby OJ při každé promoci ve které je něco za super cenu nevypadly hned první den. Ty jejich PUSHe položek z první stránky letáku jsou směšné. Oni nemusí zákazníkům pořád dokola vyprávět, že něco není a poslouchat nasrané zákazníky. Dnes mi zákazník v 9:30 řekl: Nemáte rohlíky, nemáte tašky, nemáte tvaroh, ale fronty na pokladnách máte. Jde to u vás od 10 k 1. Co k tomu dodat? Všichni známí, které jsem naučil nakupovat v Tescu už zde nenakupují. A oni nenakupovali za pár korun. Bylo to vždy nákupy za 1000 a více. Teď jdou raději do Kauflandu nebo do Globusu. Dobře nám tak.
...
Na to, jak DC špatně zatěžuje provozovny, se nemusí ukazovat, to už dávno všichni vědí. I centrála to určitě moc dobře ví, jen jaksi pořád hraje mrtvého brouka a tváří se, že se nic neděje. Neřeší to, stejně jako neřeší X dalších problémů, se kterými se, díky její špatné práci, obchody dnes a denně potýkají.

A pushe zboží do akcí, o tom už ani nemá cenu mluvit. To, co se neprodává, chodí po paletách. A to, za co by nám zákazníci utrhali ruce, buď nepřijde vůbec nebo v tak směšném množství, že se to často vyprodá ještě před akcí. A nebo to zboží i občas příjde...po akci, když už ho zase nikdo nechce.

Místo zboží teď centrála na obchody posílá vozíky na doplňování. Úžasnou věc, která nám prý ulehčí práci. Tím, že si zboží z palet musíme nejprve přeskládat do vozíku a potom zase z vozíku do regálu. Fantastická úspora času a práce ! Kolik tyhle vozíky a všechno okolo nich stálo ? Na tohle má firma peníze ? Vždyť k úplně stejnému účelu se dají využít ty velké plošinové vozíky, co už na obchodech dávno jsou. A nebo hliníkové klece z DC. Ty vozíky jsou další zbytečnost, kterou jsme my všichni zaplatili a k ničemu nám to není. Opět to potvrzuje to, co už dávno tušíme. Že firma má peněz dost. Jenom je bohužel vůbec neumí dobře investovat.

Diskutovat také můžete kliknutím na odkaz: diskuzní fórum Nezávislých odborů Tesco (tato diskuse: Poradna, Vaše otázky a odpovědi/Poměry v Tesco Havířov)