Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 30. března 2010

Prioritou Tesca má být i posílení pozice společnosti jako dobrého zaměstnavatele.

...

V pátek 26. 3. 2010 se v Praze v Centrální kanceláři Tesco Stores ČR a.s. sešli zástupci Nezávislých odborů Tesco (NOT) a vedení společnosti, aby jednali o nové kolektivní smlouvě, podle předloženého návrhu. Prioritou Nezávislých odborů je, aby kolektivní smlouva zaručila zaměstnancům spravedlivou mzdu a dobré pracovní podmínky. Podmínkou je také udržení zaměstnanosti, což vyplývá i z představených priorit společnosti.

Zástupci NOT připravovali text kolektivní smlouvy déle jak půl roku a do jejího obsahu zapracovali i některá ustanovení zákoníku práce, která stanovují zaměstnancům určitá práva či povinnosti, a která by měli zaměstnanci opravdu znát. V praxi tomu tak většinou není a podle našich zkušeností zaměstnanec často ani neví, jestli má na něco právní nárok a jak případný problém řešit. Měl by znát svá práva a vědět jak se svých nároků, jež mu plynou ze zákona či kolektivní smlouvy domoci a obhájit je. To však bez znalosti příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů není možné a vznikají zbytečné problémy a neshody. Kolektivní smlouva by jim to měla ulehčit právě uvedením těch nejdůležitějších ustanovení zákoníku práce ve svém textu.

Zájmem společnosti je podle předložených informací posílit pozici společnosti Tesco jako dobrého zaměstnavatele. Už při podpisu současné kolektivní smlouvy společnost slovy tehdejší ředitelky lidských zdrojů prohlásila, že se chce Tesco stát jedním z nejlepších zaměstnavatelů. Skutečnost je však bohužel jiná. Zaměstnanci stále častěji poukazují na nepřijatelné pracovní podmínky, nesnesitelný nátlak, výhružky, šikanu a nedostatečný počet zaměstnanců, díky němuž vzniká nervozita a neshody. V posledních měsících se situace vyhrocuje čím dál více a proto je potřeba ji rychle řešit.

Není možné však najít vhodné a trvalé řešení, pokud problém nechce společnost vidět nebo jej opravdu nevidí. Z pohledu odborů je důležité a nutné vytvoření kvalitních pracovních podmínek, provést některé změny v obchodní politice a přehodnotit mnohdy zbytečné a zatěžující procesy společnosti tak, aby to pocítil zejména zákazník ve zkvalitnění služeb. Důležité a nedílné je také zlepšení komunikace a změna přístupu vedoucích pracovníků k zaměstnancům samotným. Na tom by se měl zaměstnavatel i odbory shodnout, protože jen tak by mohl svou pozici začít opravdu posilovat. Bude to zřejmě dlouhá, klikatá a trnitá cesta. Nebude to ze dne na den, to si musíme uvědomit všichni, ale udělat první krok a vydat se na cestu správným směrem musíme. Nejde se jen vymlouvat na současnou ekonomickou situaci ve světě a tvrdit, že ta způsobuje naše problémy. To není pravdou.

Zástupci NOT zdůvodnili zástupcům společnosti své návrhy a požadavky. Nemyslíme si, že by byly nereálné nebo přehnané, protože si to zaměstnanci za své „pracovní nasazení“ opravdu zaslouží. I přesto, že bylo jednání chvilkami bouřlivé, musíme se snažit najít přijatelný kompromis, stanovit podmínky a uzavřít kvalitní dohodu, která bude přínosem pro všechny. Pro zaměstnance i společnost samotnou. Aktuální návrhy kolektivní smlouvy budou zveřejněny registrovaným členům odborových organizací na diskusním fóru NOT k posouzení, diskusi a připomínkám.

Zdroj: NOT

1 komentář:

  1. myslim že je už celorepubliková stávka docela na snadě, aby se už konečně něco stalo/dělo/změnilo, v opačném případě už někomu můžou bouchnout saze a může to být nemilé(to není můj případ).

    OdpovědětVymazat