Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 26. ledna 2009

Probudí se konečně zodpovědní?

...
Každý den dostávám nějaký e-mail ohledně šetření na hygienických potřebách či vodě. Tentokrát jsem obdržel jeden, kterému jsem se musel zasmát, bohužel to ovšem je tvrdá realita, u nás praktikovaná:

Dobrý den,

nechci Vás pořád zdržovat, ale některé věci mi nepřijdou normální. Snižují se výdaje, to ještě chápu, ale proč se šetří zrovna na hygienických potřebách, zvláště v provozu, kde se pracuje s potravinami? Za krátkou dobu už nebudeme mít žádné ručníky a zaměstnanci si asi budou nosit své z domova a nejen to – i toaletní papíry. :-D Kolegyně tyto věci objednávala, ale pan ..... jí objednávku neschválil...

Mějte se krásně...

P.S. S kolegyní asi brzy na dveře vyvěsíme text se zněním: „Žádáme zaměstnance, aby se laskavě vysrali doma a zde již toaletní papír nepoužívali. Děkujeme.“


No co vy na to, nepomůžete společnosti taky ušetřit?

Zástupci odborových organizací jednali s vedením

...
V souladu s ust. § 276 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, Vám přinášíme informaci o společném jednání pověřených zástupců odborových organizací s pověřenými zástupci zaměstnavatele.

Ve čtvrtek 22. 1. 2009 se v Praze uskutečnilo pravidelné jednání mezi zástupci odborů a vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s., na kterém zástupci projednali a odsouhlasil nový Pracovní řád a také Pravidla poskytování mzdy z odměny zaměstnancům pracujícím na DPČ v případě pracovní neschopnosti.

Odbory byly také informovány o změnách Obchodních domů Tesco a jejich nové obchodní politice, organizační struktuře, oblečení či označení zaměstnanců. V této souvislosti Lenka Solaříková představila návrh a principy výkonnostního bonusu pro dané kategorie zaměstnanců. Jelikož se jedná prozatím o pilotní projekt, na společné zhodnocení si budeme muset počkat do dubna. Ukáže-li se tento systém praktickým, bude aplikován na další provozní jednotky. Jako první se do nového obleče právě obchodní dům v Liberci.

Zaměstnavatel projednal se zástupci odborů také prodejní dobu v době Velikonoc, kdy odbory navrhují, aby se všechny provozní jednotky uzavřely stejně jako vloni v neděli ve 22:00 hodin. Oproti loňskému roku však navrhují, aby se ty provozovny, které nebudou v pondělí uzavřeny, zahájily provoz až od 12:00 hodin. Důvodem je zkušenost minimálního počtu zákazníků a minimální tržby, které nevyrovnají náklady na mzdy a provoz.

Na jednání byly mimo již výše zmíněných odsouhlaseny a projednány následující dokumenty:
  • Prodloužení náborového příplatku pro pozice řezník a pekař pro provozovny v Plzni, Kladně, Praze, Uherském Hradišti, Břeclavi, Zlíně a Brně s účinností od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. Konkrétní výši příspěvku se dozvíte na jednotlivých provozovnách.
  • Náborový příspěvek pro všechny pozice provozní jednotky v Rosicích u Brna.
  • Lokální příplatek pro PJ Sázava (okr. Benešov) v kategorii „C“.

V této souvislosti zástupci odborů upozorňují na skutečnost, že nebyl dodržen termín přehodnocení lokálního příplatku pro všechny kategorie a požadují jeho projednání a změny na příštím společném jednání. Návrh změn předloží zástupci odborů v nejbližších dnech. V návrhu by se měla objevit například nově zařazená v kategorii „A“ vedle Prahy také města Brno, České Budějovice či Kladno. Nově by také měl náležet regionální příplatek pro města Prostějov, Rosice u Brna či Uherské Hradiště.

Konkrétní návrh bude zveřejněn po jeho odsouhlasení Radou odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s., který je v obsahu zasedání Rady dne 11. 2. 2009. Tohoto jednání se zúčastní i zástupci odborové organizace NOS PPP OD Tesco Pardubice a odborové organizace HM Tesco Praha – Novodvorská, kteří s námi spolupracují.

Na společném jednání byla také dohodnuta Pravidla kontroly dodržování režimu práce neschopného zaměstnance, ke kterým měli zástupci zaměstnanců výhrady a doporučili změnit a doplnit některá ustanovení. V této souvislosti a s dopadem na sociální aspekty zaměstnance navrhují odbory, aby zaměstnavatel hradil náhradu mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnance již za první tři pracovní dny PN ve výši 25 – 30% redukovaného průměrného výdělku.

Rozsáhle diskutovaným tématem byla problematika pokladních rozdílů na pokladnách a systému, který je dosud používán pro prokazování. Současný uplatňovaný systém zaměstnavatele nenaplňuje právní podmínky pro uplatnění obecné odpovědnosti zaměstnance za způsobenou škodu zaměstnavateli. Nelze tedy po zaměstnanci uplatňovat náhradu škody. Zástupci odborů upozornili na skutečnost, že jsou zaměstnanci nuceni tato manka přesto hradit, přestože jejich vlastní zavinění nebylo prokázáno. Odbory proto navrhují, že jako odborné konzultanty této problematiky poskytnou své zástupce k jednání o této záležitosti na Centrále.

Zástupci odborů také upozornili na provozní nedostatky týkající se kamerového systému, nuceného nadpracování nezbytně nutné doby návštěvy lékaře (zejména HM Prostějov). Dále také upozornili, že není poskytován ani kupován například toaletní papír, voda do tzv. „fontánek“ pro zajištění pitného režimu, pásky do pokladen a terminálů, rušení a odpojování pevných telefonních linek atd. K této situaci dochází z důvodu zákazu objednávání jakéhokoliv materiálu MTZ a jeho omezování.

Jednání o věrnostním bonusu a problematice s tím spojené proběhne na příštím jednání společně s dalšími body, které již nebylo možné z časových důvodů projednat. Další jednání by se mělo uskutečnit v průběhu měsíce února 2009. Přesný termín bude ještě společně dohodnut.

středa 21. ledna 2009

SOS se nelíbí, jak Tesco pomáhá v době krize

...
www.finance.aktualne.cz (aktualizováno 15:21)

Praha - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) se nezamlouvá reklamní nápis obchodního řetězce Tesco "Tesco pomáhá v době krize". Radě pro reklamu proto podalo stížnost s tím, že řetězec vydělává na strachu lidí z finanční krize.

"Není možné, aby společnost Tesco zneužívala finanční krizi pro zvýšení svých ekonomických zisků. Dále se domníváme, že takto pojatá reklama může vzbuzovat pocity strachu z dopadů finanční krize. Podle našeho názoru není vhodné vzbuzovat ve spotřebitelích strach z krize a posilovat tak pocit nebezpečí z tohoto vyplývající," sdělila právnička SOS Eva Strnadová.

Kampaň podle mluvčí Tesco Stores ČR Evy Karasové reaguje na situaci uplynulých týdnů, kdy se slovo krize stalo pojmem. Podle SOS je ale slogan na hraně zákona o regulaci reklamy. Takto použité znění reklamy se mu zdá neetické a v rozporu s dobrými mravy. ¨

"Z těchto důvodů SOS na počátku týdne požádalo Radu pro reklamu o vydání stanoviska," zdůvodnila mluvčí SOS Ivana Picková podání stížnosti na Tesco."

Rada nicméně pouze vydává rozhodnutí formou doporučení, nemůže udělovat sankce žádného druhu.

Mluvčí společnosti Tesco Stores ČR Eva Karasová výtky SOS odmítla. "Cílem kampaně je, za dodržení všech etických přístupů, sdělit zákazníkům, že pokračujeme v naší cenové politice být nejlevnější a že se na nás současně mohou kdykoliv spolehnout. Proto zesilujeme i investice do snižování cen a do nabídkových akcí, a to ve výši desítek milionů korun," řekla dnes ČTK Karasová.

Finanční krize již do České republiky dorazila. Tržby obchodníků se za listopad propadly o 6,3 procenta, prohlásil Český statistický úřad. To je nejvíce od konce roku 1998. Od České národní banky se očekává, že kvůli stavu hospodářství opět sníží úrokové sazby.

úterý 20. ledna 2009

Bůh ochraňuj Tesco


...

Píše se leden roku 2009. Svět prochází ekonomickou krizí a Česko je na pokraji recese. Řada firem propouští a přehodnocuje své plány a vize do budoucnosti, náklady, priority ale hlavně v pozicích vrcholného top managementu.

Na celém světě nenajdete společnost, která by nebyla nucena hledat úspory tam, kde je to možné. Každý žije v obavě, jestli to nebude právě ta firma, ve které pracujeme. Každý přemýšlíme denně nad krizovým plánem. Co kdyby?

Přemýšlet ale musí zejména vedení společnosti Tesco, a to velmi rychle. Chyb, kterých jsme se v minulosti dopustili, se musíme zásadně vyvarovat. Musíme bojovat o každého zákazníka, ten je totiž naším chlebodárcem. Stejné chyby už si nemůžeme dovolit. Situace nízkého počtu zaměstnanců, která byla důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti v listopadu loňského roku, se viditelně opakuje. A sliby, které byly dány, zůstaly jen sliby. Je možné si však takový luxus dovolit? Máme hledat úspory právě v personálním obsazení běžných provozních zaměstnanců? Rozhodně ne. Prioritou pro nás musí být právě zákazník, a to, co od nás zákazník požaduje. Servis, rychlou obsluhu a ochotu poradit. Ale kdo zákazníka obslouží a poradí mu? Manažer na centrále? To asi rozhodně ne. Je to ten, díky němuž může společnost vydělávat – prodavač nebo pokladní. A samozřejmě další, kteří pro změnu musí zase na prodejnu zboží doplnit a do provozní jednotky přijmout a vyskladnit. Musíte mít samozřejmě kvalitní zboží a dobré zásobování. Všechny tyto priority však Tesco postrádá, jako by nás ani zákazník nezajímal. Zaměstnanec už teprve ne. Tohle už tady bylo a ztráty byly nemalé. Je čas změny

Tesco by mělo jít po vzoru konkurence a začít s rekonstrukcí svých priorit a plánů. Jenže ne jen nějakou kosmetickou, tady musí být už „generální rekonstrukce“. Zatím co například také společnosti jako Ikea či Globus ví, že zákazníka, který s koupí váhá, musíte o koupi výrobku a jeho správné volbě přesvědčit, Tesco stále spí.

A důvod? Mzdové náklady. Nechápete? Ani já ne, i když možná ano. Centrála a počet jejich zaměstnanců jaké má Tesco, nemá ve světě obdobu. A tady je právě onen zakopaný pes. Už v době stávkové pohotovosti jsem byl pokárán, že jsem použil výrazu, že Tesco preferuje komunistická prvomájová hesla a vedení se cítilo dotčeno. Ale není tomu tak? Například: „Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my“. A zůstalo přece jen u slibů, zákazník od nás odchází nespokojen se slovy: „Už sem rozhodně nepůjdu, to už není to Tesco, co bývalo“, a má bohužel pravdu. Nebo to, že Tesco má stanoven mzdový plán na pět let předem. Co Vám to připomíná? Nemýlím-li se opravdu takový ten “plán pětiletky“. Za svou předešlou existenci až dosud Tesco vše jen centralizovalo. Ať nákupčí, mzdovou účtárnu, sklad. Nepochopitelné, ale skutečné. Dodávky zboží váznou a objednat některé zboží je naprosto nemožné, zákazník nemá možnost výběru, ale na druhou stranu proč? Stejně ho nemá kdo obsloužit.

Nakonec Vám přijede audit a vy si to pěkně odskáčete. „Jak je možné že neděláte na pokladnách stopky? Proč neděláte tohle, přesně podle nařízení“. Arogance a jen arogance. Ale zamyslet se nad tím, že máte-li na zóně 5 pokladních a zbytek pokladen je obsazen každým, kdo trochu jen na pokladně umí, je u takových pozic a nesmyslně vytvářených funkcí nemyslitelné. Hlavně, že bylo slibů nad úpravou procesů vzhledem k situaci, která panuje. Co ale čekat, nic Vás už tady nemůže překvapit. Namísto posílení běžného provozu vytváří Tesco jen nové pozice tam, kde nejsou potřeba. Kdo obslouží zákazníka za rok. Onen arogantní manažer ztrát, oblastní manažer či řiditel nebo nakonec sám generální řiditel? Kam vlastně Tesco spěje?

Paradoxem toho všeho nakonec je, že Tesco šetří už i na igelitkách, což se dá pochopit na rozdíl od toho, že šetří i na vodě pro zaměstnance, když je mimochodem zaměstnavatel povinen zajistit pitný režim ze zákona. Nebo, a to už je opravdu směšné, na toaletním papíru. Takže si zadky budeme vytírat zřejmě prstem. Kde máme základní hygienické potřeby? Jestli pak ho nesmí objednat ani na centrále a také šetří? To je otázka do diskuze. No já si ten papír do práce budu nosit, hlavně si ho nesmím zapomenout označit.

Z listopadových jednání zatím bohužel zůstává jen u slibů. Ale jak dlouho si můžeme dovolit takto nečinně postupovat? Čeká snad vedení na to, až to začnou řešit sami zaměstnanci nebo zákazníci? Musíme snad vyhlásit stávku, aby Tesco pochopilo politiku prodeje a trhu? Tesco musí rozhodně projít rozsáhlou rekonstrukcí, to je nevyhnutelné. Kdy to však dojde právě těm zodpovědným? Zřejmě až se ztrátou toho posledního zákazníka. Je asi načase zřejmě zakročit dokud je to možné. Ale proč to zase máme dělat my zaměstnanci? To je každý ve vedení tak zaslepený z důvodu možné ztráty oné pozice, na které pracuje?

Samozřejmě očekávám opět rozhořčení těch odpovědných, že to není pravda a jejich uraženou ješitnost. A závěrem už jen tolik. Američtí prezidenti používají větu: „Bůh ochraňuj Ameriku“ a já ji měním: „Bůh ochraňuj Tesco“.

Ivan Předinský

pondělí 19. ledna 2009

Důvod rozvázání pracovního poměru v zápočtovém listě

...

Dotaz:
Prý se v zápočtovém listu musí nově uvádět způsob skončení pracovního poměru. Je to pravda? Pokud ano, v jakém právním ustanovení je to upraveno?


Odpověď: Není to úplná pravda. Ale pozor, zaměstnavatel však má ze zákona povinnost. od 1. 1. 2008 v potvrzení o zaměstnání (neboli "zápočtovém listě") uvádět důvod rozvázání pracovního poměru tehdy, pokud byl skončen z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (§ 55 odst. 1 písm. b), takže v tomto případě musí důvod ukončení pracovního poměru v zápočtovém listě skutečně uvést. Vyplývá to z § 313 odst. 1 písm. d) zákoníku práce. Jiné důvody skončení pracovního poměru se zde neuvádějí.

Podotýkáme, že v případě výpovědi podle § 55 odst. 1 písm. b) nebudete mít právo požádat příslušný Úřad práce o výplatu dávky podpory v nezaměstnanosti. Podpora Vám nebude přiznána.

Spor se zaměstnavatelem? Nebojte se, nemusí Vás zruinovat.

...

Zaměstnavatel vám nechce například zaplatit odstupné. Jako důvod výpovědi uvádí hrubé porušení kázně, kterého jste se však nedopustili. Obhájit se můžete u soudu a pravděpodobně vyhrajete. I s pomocí advokáta se nemusíte obávat nepřiměřených nákladů.

Soudního sporu se zaměstnavatelem, který se snaží vyhnout placení odstupného, se nemusíte bát. Zejména pokud situace dospěla tak daleko, že vám zaměstnavatel zrušil pracovní poměr z důvodu tzv. hrubého porušení pracovní kázně, aniž byste se ho ve skutečnosti dopustili.

Obvykle se hodinová konzultace u advokáta pohybuje mezi 1 000 až 2 000 korunami. Když vyhrajete, což je v případě, že zaměstnavatel nepostupuje podle zákona, pravděpodobné, můžete jedině vydělat. Ceny za právníka a také jejich splatnost se můžou velice lišit, proto se vyplatí pátrat. "Naprostá většina odměn advokátům je dnes smluvní, tedy záleží na tom, jak se s advokátem dohodnete," říká tisková mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. "Když advokát uvidí, že jste bez práce a máte finanční problémy, vyjde vám v rámci možností vstříc," dodává.

Pokud zaměstnavatel porušil zákon, advokáta kontaktujte v každém případě.

To potvrzují i zkušenosti Petry Š. z Prahy.
Když bezdůvodně dostala výpověď kvůli hrubému porušení kázně poté, co se odmítla vzdát odstupného, obrátila se na advokáta. Musela sice nějakou chvíli hledat, protože její mzda byla podprůměrná a navíc se ze dne na den ocitla bez zaměstnání, ale nakonec jí pomohla mladá advokátka, která právě začínala svoji kariéru.

I když se vám do sporu se zaměstnavatelem nechce, pamatujte na to, že v podobném případě byste právníka měli vyhledat už jen kvůli tomu, že úřad práce nově zkoumá důvody, proč jste své zaměstnání opustili. Pokud ve výpovědi bude hrubé porušení pracovní kázně, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je tedy důležité, abyste dokázali, že jste nevinní.

Advokáta se specializací na pracovní právo můžete hledat na stránkách České advokátní komory www.cak.cz v kolonce "Seznam advokátů". Pokud jste ve velké finanční tísni, advokáti prostřednictvím komory vám mohou někdy i pomoci bezplatně či za sníženou odměnu.
Vyhledejte na stránkách kolonku Pravidla určování advokátů, kde jsou dva formuláře, které musíte vyplnit. Komora pak vaši žádost zváží, a pokud bude oprávněná, advokáta vám přidělí.

Navíc odbory loni otevřely ve více než třiceti českých městech poradenská centra pro zaměstnance. Pro radu si k nim mohou přijít všichni zaměstnanci, nikoli jen členové odborů. Seznam center hledejte na internetových stránkách www.e-sondy.cz nebo www.cmkos.cz

Pokud nepatříte k sociálně slabým, vyplatí se vám pojištění právní ochrany. Nabízí ho řada institucí, přičemž pouze na pracovně právní spory se můžete pojistit u specializované D. A. S. Cena se pohybuje od 1 500 korun.

U této instituce můžete být na pracovně právní spory pojištěni v balíčku, který je ovšem obsáhlejší, a tedy i o něco dražší. Největší vyjde asi na 4 800 korun. Díky balíčkům, které se vztahují na všechny členy rodiny, tak můžete navíc dostat advokáta pro soudní spory například kvůli reklamacím, při ublížení na zdraví z nedbalosti nebo když uklouznete na znečištěném chodníku, také pro události, které se přihodí při řízení motorových vozidel. Pojištění vám zajistí, že advokát bude hájit vaše zájmy, aniž byste se museli strachovat, kolik vás to bude stát.

autor: dlg, MF DNES

sobota 17. ledna 2009

Z řetězců v Británii mělo Tesco nejhorší Vánoce

...

Letošní Vánoce nebyly pro obchodní řetězec Tesco ve Velké Británii příliš štědré. Největší maloobchodní řetězec v zemi pociťuje, že lidé mají hlouběji do kapsy. Z obchodů otevřených na začátku 90. let si Tesco vedlo nejhůř.

Řetězec, kterému z útrat Britů v supermarketech připadla každá osmá libra, nicméně zaznamenal růst prodejů nepotravinářských výrobků - elektroniky, oblečení a zábavy, protože zákazníci opouštějí specializované prodejny a jdou za lepšími cenami.

Britské obchodní řetězce bojují s následky finanční krize: menšími útratami, rostoucí nezaměstnaností, klesajícími cenami nemovitostí a obavami s globální recese. Sdružení maloobchodních prodejců (British Retail Consortium) oznámilo, že prodeje se v prosinci meziročně propadly o 3,3 procenta, to znamená nejvíce za 14 let. Tesco nicméně letos plánuje vytvořit ve Velké Británii 10 tisíc pracovních.

zdroj: Reuters, foto: Profimedia


pátek 16. ledna 2009

Tesco využívá motivu finanční krize k nalákání zákazníků

...

Pojem finanční krize se začíná připisovat každému ekonomickému problému. Do běžného života se dokonce dostala už natolik, že ji někteří začínají využívat ve svůj prospěch. "Tesco pomáhá v době krize," láká k nákupu tento řetězec. Reklama ale může být považována za neetickou.
Cedule s obrázkem novinového článku o finanční krizi a nápisem, jak Tesco ochotně pomáhá, visí nad regálem, kde řetězec nabízí všechno zboží za třicet korun, i v dalších částech obchodu, kde zákazníci najdou slevy.
Kromě toho, že reklama může v lidech vyvolávat zbytečné otázky, zda opravdu nejsou ve finanční krizi, může být podle mluvčí Sdružení pro ochranu spotřebitelů Ivany Pickové považována za neetickou.
"Krize je stále do určité míry nafouknutá bublina. A občanů Prahy, kde tato reklama je, se ještě příliš nedotkla. Používat tvrzení o krizi v jednom z největších hypermarketů ve městě, je opravdu hraniční," říká Ivana Picková.
"Možná by stálo za to dát podnět Radě pro reklamu," dodává. Rada pro reklamu však dosud žádnou stížnost neobdržela, proto se k případu zatím nemůže příliš vyjadřovat.
"V žádném případě nechci předjímat rozhodnutí arbitrážní komise. Žádná stížnost zatím nepřišla, pokud by se tak stalo, obrátíme se na Tesco. Arbitrážní komise by pak rozhodla, jestli norma etického kodexu byla, nebo nebyla porušena," uvedl šéf Rady pro reklamu Ladislav Šťastný. "Umím si ale představit, že by nějaká stížnost mohla přijít," dodal.

Tesco: Reagujeme na atmosféru posledních dnů

"Kampaň Teska pomáhá v době krize, reaguje na atmosféru posledních týdnů, kdy se slovo krize stalo jedním z nejužívanějších, a zároveň je rozšířením naší dlouhodobé kampaně Pomáháme Vám šetřit každý den a S námi ušetříte," uvedla mluvčí Teska Eva Karasová.
Cílem kampaně je podle ní sdělit zákazníkům, že Tesco pokračuje v cenové politice být nejlevnější. "Obecně je naším cílem naslouchat zákazníkům a reagovat na jejich potřeby. Z tohoto důvodu nabídku i komunikaci aktuálně přizpůsobujeme chování zákazníka," dodala Karasová

foto: Lukáš Bíba, MF Dnes
(autor: www.idnes.cz)

čtvrtek 15. ledna 2009

Světová ekonomická krize: Česko se ocitlo na pokraji recese


aktuálně: (15.1.2009 21:42, www.ihned.cz)

Katastrofální propad průmyslové výroby, razantní pokles vývozu, růst nezaměstnanosti, pád kurzu koruny. Jedna špatná zpráva o vývoji ekonomiky přebíjí druhou. A stále více analytiků nahlas vyslovuje nedávno ještě »zakázané« slovo recese.

»Recese je čím dál pravděpodobnější. V prvním pololetí zřejmě ekonomika klesne,« domnívá se analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. A není sám. »Pravděpodobnost recese je vyšší než 50 procent,« říká hlavní ekonom Patria Finance David Marek. HDP podle něj letos klesne o 0,1 procenta.

Do recese už spadla celá eurozóna v čele s Německem – nejvýznamnějším českým obchodním partnerem. Trápí se i Británie, z menších zemí třeba Dánsko či Maďarsko.
Češi si pomalu začínají připouštět, že nežijí na ostrůvku stability odolávajícímu globální hospodářské bouři. »Scénář vývoje HDP blízko stagnace skutečně vyloučit nelze,« říká členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla Česko musí krizí projít. »Neexistují žádná zázračná řešení, která by ekonomiku okamžitě zachránila,« myslí si Míl. Průmysl v listopadu poklesl o 17,4 procenta, což je jeden z největších propadů v Evropě. Krize zatím nejvíce postihla automobilky, potíže hlásí i navazující odvětví, například výrobci plastů. Trpí ale i ostatní sektory ekonomiky, krachují například sklárny.

Z druhé strany »barikády« naříkají odboráři. »Letošní rok vidím tragicky. Podle našich signálů bude situace nejhorší v polovině roku,« říká šéf odborů KOVO Josef Středula. Situace na trhu práce přitom není růžová již nyní. Míra nezaměstnanosti je za půl roku o procento vyšší, počet zaregistrovaných nezaměstnaných vzrostl o padesát tisíc. Velké podniky, včetně Škody Auto zatím většinou nepropouštějí, nabízejí místo toho zaměstnancům čtyřdenní pracovní týden.

Lidé, kteří o práci přišli, nemají na rozhazování a oproti předchozímu roku méně utrácejí i ti, co práci mají. Na více než tříprocentním poklesu tržeb to už pocítili obchodníci, a to jsou k dispozici teprve údaje za loňský říjen.

Jak dlouhá a hluboká může být hospodářská recese v Česku, se experti neshodují. Například hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil dává recesi jen třicetiprocentní pravděpodobnost, věří, že letos poroste ekonomika o 1,3 procenta. Ministr financí Miroslav Kalousek zatím vždy možnost recese odmítal. Stejně tak vylučoval přímou podporu firem, které se dostanou do problémů. Začátkem týdne už ale vyjádřil ochotu pomoci krachujícím sklárnám Crystalex a Kavalier.

Analytici nicméně pochybují, že by vládní pomoc mohla ekonomice výrazně pomoci. »Aby měl fiskální stimul nějaký význam, měl by dosahovat řádu desítek miliard korun,« říká David Marek.

Potíže ekonomiky srážejí i českou měnu. Ta je nejslabší za posledních 13 měsíců.

úterý 13. ledna 2009

Tématem setkání ministrů práce bude mobilita a směrnice o pracovní době

...

Ve dnech 22. – 24. ledna proběhne v Luhačovicích neformální zasedání Rady
ministrů odpovědných za zaměstnanost a sociální věci. Diskusi členských států o aspektech mobility pracovníků a směrnici o pracovní době povede ministr Petr Nečas.
Diskuse se zaměří na konkrétní kroky, které členské státy podnikají ke zvýšení a usnadnění profesní mobility, dotýkající se přechodu zaměstnanců mezi pracovními místy či celými profesemi. Dotkne se také uplatňování přechodných období pro volný pohyb pracovníků ze strany některých členských států. Řeč bude rovněž o odstraňování právních a administrativních překážek volného pohybu pracovních sil a podpoře přeshraničního uznávání kvalifikací.
V úvodním panelu (22.1.) vystoupí vedle představitelů stávající Trojky také eurokomisař Špidla, předseda Výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci Jan Andersson a za sociální partnery představitelé Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope) a Konfederace evropských odborových svazů (ETUC). Následující den (23.1.) bude jednání rozděleno do tří tématických bloků. Budou věnovány jednak zmíněné profesní mobilitě, jednak geografické mobilitě, s důrazem na pohyb obyvatel za pracovními příležitostmi buď na území jednoho státu či mezi jednotlivými členskými zeměmi. Tématem třetího bloku bude pohyb pracovníků ze znevýhodněných skupin a jejich jednodušší zapojení zpět do trhu práce. Během pracovního oběda se budou ministři zabývat směrnicí o pracovní době a dalším postupem Rady při smírčím řízení s Evropským parlamentem.
Tisková konference je předběžně plánována 22.1. od 17.30 a 23.ledna. od 13.30.

pondělí 12. ledna 2009

Kalousek nechce stravenkovou válku

...

Praha - Ministr financí Miroslav Kalousek se snaží zabránit stávce dopravních odborů, kterým se nelíbí připravované zrušení daňového zvýhodnění stravenek.

Kalousek se tak podle zápisu z dnešního jednání, který zveřejnilo ministerstvo financí, omluvil odborářům za vážné pochybení. "Kterého se dopustil zanedbáním dostatečné přímé komunikace se zástupci odborových svazů. Zavázal se, že toto pochybení se nebude opakovat," je napsáno v zápisu.

Podle Kalouska má zrušení daňového zvýhodnění stravenek a dalších zaměstnaneckých benefitů zjednodušit daně z příjmu a dosáhnout rovného zacházení pro zaměstnance i podnikatele všech odvětví ekonomiky.

Kalousek se také při jednání s odboráři zavázal, že před předložením legislativního návrhu zákona o dani z příjmu bude se zástupci odboru jednat a prokáže, že nahrazení výhod zaměstnaneckým paušálem bude pro zaměstnance výhodnější, v nejhorším případě neutrální.

Připravovaná stávka je reakcí na záměry ministerstva financí, které chce zrušit daňové zvýhodnění některých zaměstnaneckých benefitů, především stravenek a režijních jízdenek.

Ve středu odboráři po jednání uvedli, že stávku rušit nechtějí. "Dosavadní postup ministerstva financí a vlády České republiky vnímáme jako projev arogance i absence vůle vést sociální dialog k dané problematice," píše se v prohlášení.

Stávku odvrátí pouze písemné ujištění ministra financí, že daňové výhody nezruší.

Ani po dnešním jednání není stávka odvrácena. Odboráři budou dál jednat a svoje stanovisko oznámí v pondělí.

"Naše názory se i nadále rozcházejí. Pan ministr předložil několik návrhů, které posoudíme, v pondělí o nich budeme mít poradu. Po ní oznámíme naše stanovisko," uvedl Lukáš Pomajblík z Odborového svazu dopravy

finance.aktualne.cz 9.1.2009

neděle 11. ledna 2009

Přečetli jsme za Vás: Co nás zaujalo? Blog Lenky Slavíčkové

...

Brouzdáním po internetu jsme čirou náhodou díky vyhledávači zabrouzdali až na blog Lenky Slavíčkové. Velmi nás zaujal její příspěvek a vůbec myšlenka nákupních center. Myslíme si, že je to zajímavé počtení pro každého, a tak Vám tento příspěvek přinášíme i sem. Věříme, že se na nás autorka nebude zlobit, ale její názor nás prostě zaujal. Tady je plný přepis:

Moje práce v nákupním centru
Můj profesní život začal celkem nedávno. S prací jsem spokojená i kolektiv je výborný, horší už ale je naše pracovní místo. Pracujeme v nákupním centru! To co denně vidíme je někdy až nepopsatelné, přesto se o to pokusím.

Nákupní centrum, které není ani moc velké, má pod svojí střechou i velký supermarket Tesco, zdroj čerstvého ovoce, zeleniny, masa a dalších pochutin, jak slibuje reklama. Je tedy logické, že velká většina lidí sem chodí za ukojením opravdu základní potřeby. Z této skupiny lidí jen málokterý vyčnívá, ale najdou se i tací, kteří stojí za povšimnutí. Jde hlavně o rodiny, či jednotlivce nebo páry, pocházející z vesnice a neznající "komfort" nákupních center. Většinou všechno hlasitě hodnotí a pokřikují na sebe. Dají si kávu z automatu a s úsměvem vychutnávají její pachuť, která na jazyku zůstává dlouho. Jsou ale spokojeni a s vozíkem plným akčního zboží či zboží vyrobeného speciálně pro Tesco odjíždějí. Většinou na vás tito lidé nepůsobí nějak negativně, zanechají po sobě jen váš usměv na tváři, ale při konci pracovní doby si na ně už nevzpomenete. Další skupinou, jsou tak zvaní "vycházkáři". Jde většinou o mladé páry s malými dětmi. Místo toho, aby svoji malou ratolest vyvedli do přírody a ukázali jim její přednosti a krásy, jdou se projít do nákupního centra. Rodiče jsou pochopitelně oděni v nejmodernějších oděvech, tatínci většinou v ruce svírají mobilní telefon, klíče od auta a ti největší machři dokonce i krabičku cigaret. Nikdy mi nedošlo proč, když se zde nekouří. Maminky jsou samozřejmě oděny jako žokejky, tzn. jeansy narvaný v kozačkách na neuvěřitelně vysokým podpatku. Neodmyslitelnou součástí maminkovských outfitů je nějaká drahá kabelka, nějaký kožíšek či miniaturní bundička odhalující záda (proč ne, už jedno dítě má, další nepotřebuje) a místo normálně učesaných vlasů neprodyšná helma. Další specifickou skupinou jsou mladí lidé, kteří nákupní centrum pojali jako přehlídkové molo. Jsou oděni též ve značkovém, oni však dodržují i poslední trendy. Takže je nepotkáte v nesezóním oblečení, jsou 100% in. Většinou jde o mladé chlapce, kteří si potřebují zvednout ego a tak doma stráví i několik hodin před zrcadlem, aby vůbec mohli opustit rodné hnízdo. Pro tuto specifickou skupinu je poznávacím znamením, že v nákupním centru nejsou sami. Buď mu po boku poskakuje moderně a samozřejmě i sezóně oblečená anorektička nebo nějaký jemu podobný kamarád. V případě prvním chlapci jde o to ukázat jakou má přítelkyni, kterou "sbalil" večer před tím na nějaké príma diskotéce. V případě druhém jde o lov na anorektičky nebo o pozorování anorektiček. Jistě to musí být příjemně strávené odpoledne. Z pohledu mého, dívčího, je až nepochopitelné, jak tyto dívky dokážou nežrat a vydržet celé odpoledne být svěží, krásné, usměvavé a nepřetržitě poskakující kolem svého vysněného frikulína. Další skupinou, mnou nejoblíbenější jsou bezdomovci. Venku je zima a tak se nedivme, že klid a teplo "domova" hledají právě zde. Celý den jsou schopni prosedět na lavičce, ti otrlejší a více poznamenaní životem na ulici, si ke zpříjemnění celodenního "zewlení" v obchoďáku dopřejí i krabicové víno. Ti co chtějí vypadat "luxusně" mají víno přelité v pet lahvi. Jedinci co jen popíjejí nebo jen "zewlí" nejsou ničím škodní, horší to ale je s lidmi, kteří berou nějaké drogy. Ti bývají agresivní, pořvávají na prodavače a celkově je jejich přítomnost nepříjemná. Bez jakýchkoliv důvodů jsou schopni vás slovně napadnout, či vám vyhrožovat fyzickým napadením. Na druhou stranu jsou i tací, kteří si prostě přijdou pokecat. V podstatě vám do hlavy tlačí informace, které vás nezajímají, ale pro klid všech nakupujících jim jejich informace odkýváte a snažíte se rozhovor ukončit. U všech těchto skupin ale naleznete i lidi příjemné, milé a ničím neškodící vám ani vašemu okolí, však i přes tento poněkud nic neříkající fakt bych nákupní centra zrušila. Sice bych nejspíš přišla o práci, protože design naší prodejny je přizpůsoben právě nákupnímu centru, ale co už :). Jinak všem přeju úspěšný rok 2009.

Autor: Lenka Slavíčková
lenkaslavickova.blog.iDNES.cz

středa 7. ledna 2009

Zamyšlení: Jak Tesco zabilo Ferdinanda


Z pera našich kolegů:

Dobrému vojáku Švejkovi zabili následníka trůnu a nám podle mého názoru vedení svým přístupem vánoční tržby. Napřed jsme naše zákazníky odradili nedostatkem pokladních, posléze jsme víc jak měsíc ztratili diskusí mezi vedením a odbory, zda uvolnit prostředky na posílení počtu lidí před vánocemi na provozovnách. A jako zlatý hřeb jsme celou předvánoční strategií postavili na "Tesco" výrobcích.

Už slyším slova o celosvětové ekonomické krizi a tím i neochotě zákazníků utrácet, ale každému z nás, kdo podstoupil onen souboj přímo na prodejní ploše a ne v zákulisí je jasné, že vše bylo jinak. Lidí jak na prvomájovém průvodu, ochotných utrácet své peníze krize nekrize. Ještě ale tak mýt za co. Zákazník, který jel mnohdy i nemálo kilometrů pro značkovou pekárnu na chleba z letáku, měl většinou smůlu, ale Tesco pekáren jsme měli tři druhy a velkou zásobu. No a místo pekárny dosaďme televizi a místo televize to či ono a místo toho či onoho značkového z letáku, cedulku vyprodáno.

Já sice neznám výsledky z letošních vánoc a rozhodně nechci hanět všechny Tesco výrobky, spoustu z nich se člověk ani nemusí stydět prodávat. Ale je rozhodně fakt, že televizor Sony nebo Philips, televizorem Technika (Tesco), lze nahradit snad jen ve slepeckém ústavu. Způsob našeho zásobování zdá se mi poněkud nešťastný, dodací lhůta 14 dní až 3 týdny po tom, co člověk prodá poslední kus, což je běžný úkaz, není rozhodně normální a už vůbec ne vhodný. Abych ale centrálu jen nepomlouval, musím je i částečně pochválit. Je totiž pravda, že domluvili akci, v jejímž rámci v předvánoční čas, zaslali na výpomoc promotéra na výrobky značky Sony.

Když je člověk sám na směně, na dvě oddělení, asi měsíc do vánoc, navíc víkend, tak je každá pomocná ruka k nezaplacení. A vzhledem k tomu, že to byl člověk příjemného vystupování, který měl i velké odborné znalosti, co si víc ještě přát. Snad jen asi dostatečnou zásobu zboží této značky. Jeden vystavený LCD televizor, jeden DVD rekordér, jedna kamera a na kontě DVD přehrávačů SONY v počtu nula, hovoří jasnou řečí o schopnosti cokoliv organizovat ze strany naší slavné centrály.

Autor: Jan S.

V odměňování vede být jiný

...

Nejvíce firem má mezi svými benefity pro vybrané zaměstnance mobilní telefony, služební automobily a zajištění občerstvení na pracovišti. Nejméně pak firmy využívají možnost zůstat doma i bez lékařského potvrzení


Podle pravidelné studie PayWell 2008: Efektivně řídit, efektivně odměňovat, vypracované oddělením poradenství pro lidské zdroje PricewaterhouseCoopers ČR, tvo- ří výkonnostní složka mzdy 17 % (medián českého trhu) mzdových nákladů. V Evropě se tento podíl pohybuje kolem 12 %. Největší část výkonnostní složky tvoří výkonnostní bonus, který poskytuje více než 80 % dotázaných firem. Tento bonus je nejčastěji založen na individuálním výkonu. Poměrně vysoké procento společností také poskytuje ad-hoc odměny (68 %) či odměny za inovace (40 %).

Obecně je vyšší variabilní složka typická zejména pro lokální společnosti. Je to jeden z nástrojů, jak podpořit firemní kulturu orientovanou na výkon. Nicméně rizikovější profil odměňování, to znamená větší podíl negarantované složky mzdy, není vhodný pro všechny typy sektorů a všechny typy zaměstnanecké populace. Roční hodnota nákladů na zaměstnanecké výhody na jednoho zaměstnance se pohybuje kolem 18 300 Kč, což oproti předchozím letům, kdy se tato hodnota zvyšovala, znamená stagnaci. V letošním roce se zvýšil podíl firem, které poskytují zaměstnancům systém flexibilních zaměstnaneckých výhod (tzv. cafeteria systém), a to ze zhruba jedné pětiny na jednu třetinu. Mezi typickou nabídku cafeterie patří sportovní, společenské a kulturní akce, nadstandardní zdravotní péče, životní pojištění a rekreace. Naprostá většina těchto firem (93 %) nabízí papírové flexibilní poukázky pro výběr služeb.


48_tm11.jpg


autor: www.trendmarketing.ihned.cz

úterý 6. ledna 2009

Tesco, zodpovědný soused: Kdy přijde rozhodný krok i v ČR?Britové mají po taškách

Tesco, Sainsbury's, Marks & Spencer, Asda a další britské maloobchodní řetězce podepsaly dobrovolně dohodu s britskou vládou o tom, že sníží do jara o polovinu spotřebu plastikových tašek vydávaných zákazníkům. Jen za rok 2006 jich totiž řetězce vydaly svým zákazníkům 13 miliard. V delším období by chtěla vláda dosáhnout snížení jejich spotřeby o 70 %. V minulosti již řetězce podnikly různé kroky k omezení používání plastikových tašek. V květnu Marks & Spencer začal účtovat za tašku 5 pencí, Tesco a Sainsbury's z pokladen tašky zdarma odstranily. Tesco navíc zavedlo systém odměn zvaný Green Clubcard Points pro zákazníky, kteří na nákup přijdou se svou vlastní taškou.


MaM.IHNED.CZ

DOBRÝ NÁPAD: Student Agency bude hlídat své marody pomocí SMSNový systém nemocenské nutí firmy k větším kontrolám nemocných zaměstnanců


Až letos někdo ze zaměstnanců společnosti Student Agency onemocní, čeká ho oproti minulému roku změna. Když si bude chtít zajít třeba do lékárny či nakoupit, bude muset poslat svému nadřízenému textovou zprávu, že odchází z domova.

Jejich zaměstnavatel se tak rozhodl zareagovat na letošní změnu vyplácení nemocenské, která firmám nařizuje platit od čtvrtého do patnáctého dne nemoci náhradu mzdy z firemní kasy. Za první tři dny nedostává pracovník nic ani od státu, ani od svého chlebodárce. Od patnáctého dne mu pak na účet začne chodit nemocenská vyplácená státem z pojištění. Zaměstnavatelům pak nově stát snížil odvody na nemocenském za zaměstnance o jedno procento na 2,3 procenta.

"Nemá smysl každého osobně kontrolovat. Sms zpráva je proto velmi jednoduchý a spolehlivý způsob kontroly," říká majitel Student Agency Radim Jančura s tím, že systém vyzkoušel už v minulém roce. Podnikatel se tak pouze rozhodl využít svého práva, které mu od Nového roku zákon dává - kontrolovat, zda se člověk na neschopence opravdu zdržuje na stanoveném místě.

Legitimnost kontrol potvrzuje i advokát Miroslav Bělina z pražské advokátní kanceláře Kříž a Bělina. Upozorňuje jen na fakt, že zaměstnavatel může právo kontrolovat uplatnit jen v období, kdy je povinen zaměstnancům platit - tedy od čtvrtého do patnáctého dne nemoci.

Šéfové českých firem však dobře vědí, že nejlepší je nemocnosti svých zaměstnanců předcházet. A podle toho se hodlají i zařídit. "Když uvidíme, že se některý z kolegů necítí dobře, z prostředků firmy mu poskytneme léky, aby se nemoc nerozjela," říká Jančura.

Podle projektové ředitelky společnosti Z-Group Marcely Mrázkové může být dalším způsobem, jak snížit nemocnost na pracovišti, vyplácení větších odměn zaměstnancům, kteří méně marodí. "Tyto metody jsme v minulosti používali a od té doby nám nemocnost výrazně poklesla a stále klesá. Se simulanty si však u nás nejlépe poradí pracovní kolektiv. Ten, kdo by se chtěl flákat na úkor druhých, to prostě neustojí," uvádí Mrázková.

Některým zaměstnavatelům se kontroly podřízených příčí také kvůli případnému zhoršení vztahů na pracovišti. Na první místo kladou vzájemnou důvěru. "Kdybychom museli zaměstnance nějak výrazně kontrolovat, asi bychom si museli položit otázku, zda jsme při jejich příjímání neudělali chybu," myslí si Michal Chour, ředitel pražského hotelu Radisson SAS Alcron.

Podle České správy sociálního zabezpečení je nový systém bičem na simulanty a firmy motivuje. "Nejen že si pohlídají, aby se jejich zaměstnanci skutečně léčili, ale preventivně jim třeba nakoupí vitamíny nebo zařídí relaxační pobyt," myslí si Jana Buraňová z ČSSZ.

Její optimismus však nesdílí prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel, podle kterého může změna způsobit i to, že zaměstnavatelé opakovaně nemocné kvůli vysokým nákladům raději propustí. Kužel se zároveň domnívá, že podnikatelé nemají kapacitu na kontrolu, zda zaměstnanci skutečně dodržují léčebný režim. "Provádění těchto kontrol podnikateli je pouze další nesmyslná administrativní zátěž," vyjádřil se Petr Kužel.

HN.IHNED.CZ
Autor: Jan Záluský

pátek 2. ledna 2009

Jak to bude s náhradou za nemoc v Tescu?

Komu vlastně náleží náhrada mzdy za pracovní neschopnost?

Náhrada mzdy za pracovní neschopnost náleží těm zaměstnancům, kteří onemocní nebo jsou v karanténě a jsou nemocensky pojištěni, tj.:

· zaměstnancům v pracovním poměru

· zaměstnancům na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) za podmínky, že mají sjednaný tzv. „rozhodný příjem“ v měsíci nejméně 2000 korun

Podmínkou nemocenského pojištění je také rozsah zaměstnání, které trvá nebo by mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů. Ale pozor. Náhrada mzdy nenáleží za tzv. OČR, ošetřování člena rodiny

POZOR. Pracujete-li u stejného zaměstnavatele i na DPČ, je nutné požádat lékaře o vystavení dokladu o pracovní neschopnosti i na pracovní pozici, kterou máte sjednánu v dohodě o pracovní činnosti. Budete tedy mít neschopenky 2 a náhrada mzdy vám náleží z obou pracovně právních vztahů. V opačném případě Vám bude vyplacena náhrada mzdy pouze za pracovní poměr dle sjednané pracovní smlouvy, ne však z DPČ.

Jak dlouho se vyplácí?

Náhrada mzdy za pracovní neschopnost se vyplácí od 4. pracovního dne (pozor, ne kalendářního) pracovní neschopnosti, a to za pracovní dny, tj. za hodiny, které měly být odpracovány dle harmonogramu směn, podle rozvržení pracovní doby v průběhu prvních 14ti kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti náhrada mzdy nenáleží.

Náhrada mzdy se vyplácí jen po dobu pracovního poměru nebo DPČ, nikoliv po skončení pracovního poměru nebo DPČ.

Při karanténě se náhrada mzdy vyplácí i po dobu prvních tří pracovních dnů, a to ve výši 25% redukovaného průměrného výdělku.

Náhrada mzdy se vyplácí pouze do vyčerpání tzv. „podpůrčí doby“, ta je nově maximálně 380 kalendářních dnů od počátku nemoci. Do čerpání podpůrčí doby se započítávají i předchozí pracovní neschopnosti spadající do období 1 roku před počátkem nové pracovní neschopnosti.

Náhrada mzdy se vyplácí za hodiny v pracovních dnech a dle plánovaných pracovních, tak jak byly uvedeny v měsíčním harmonogramu směn.

Náhrada mzdy náleží i za dny státního svátku, na který byla plánována pracovní směna. Náhrada mzdy však nepřísluší, pokud spadá do prvních 3 pracovních dnů pracovní neschopnosti.

Poslední 14tý den je hrazen náhradou mzdy pouze do 24:00 hodin, aby nedošlo k souběhu s nemocenskými dávkami.

Při vzniku pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě 7 kalendářních dnů (dříve 42 kalendářních dnů) od skončení pracovněprávního vztahu se náhrada mzdy nevyplácí. Bude-li však pracovní neschopnost delší než 14 kalendářních dnů, má bývalý zaměstnanec nárok na nemocenské dávky a zaměstnavatel musí poskytnout podklady příslušné OSSZ popřípadě PSSZ.

Začne-li pracovní neschopnost v den, kdy již zaměstnanec odpracoval část směny, bude proplacena odpracovaná část směny mzdou a zároveň bude tento den prvním pracovním dnem pracovní neschopnosti bez náhrady mzdy. Od tohoto data se také počítá období 14ti dnů nemoci, za které přísluší náhrada mzdy i 30 a 60 dnů pro výši nemocenských dávek.

Zaměstnanci ve zkušební době nelze s účinností od 1. ledna 2009 v průběhu prvních 14ti kalendářních dnů pracovní neschopnosti zrušit pracovní poměr ve zkušební době.

Jak se vypočítá náhrada mzdy?

Výpočet provádí zaměstnavatel. Na základě výdělků za rozhodné období, tj. za poslední čtvrtletí před začátkem nemoci se zjišťuje průměrný hodinový výdělek pro pracovněprávní účely, který se používá například pro náhradu za dovolenou.

Tento průměrný hodinový výdělek se pro výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost redukuje na tzv. „redukovaný průměrný hodinový výdělek“.

· První redukční hranice do 137,55 Kč se započte 90%

· Druhá redukční hranice do 206,15 Kč se započte 60% rozdílu mezi první a druhou redukční hranicí.

· Třetí redukční hranice do 412,30 Kč se započte 30% rozdílu mezi druhou a třetí redukční hranicí.

· Z částky nad třetí redukční hranici se již nic nezapočítá.

Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy za pracovní neschopnost je 226,80 Kč. To odpovídá hrubému měsíčnímu příjmu 71 600 korun českých.

Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti se určí z redukovaného průměrného hodinového výdělku:

· Za první až třetí pracovní den (plánovanou směnu) se při nemoci či nepracovním úrazu neposkytuje. Při karanténě se poskytuje ve výši 25%.

· Za pracovní den v rámci čtvrtého až čtrnáctého kalendářního dne náhrada mzdy poskytuje ve výši 60%

Maximální náhrada mzdy za pracovní neschopnost a hodinu činí 136,08 korun a maximální částka náhrady mzdy za pracovní neschopnost činí za pracovní den (8 hodin) 1 088,64 korun.

Náhrada mzdy se nedaní a nestává se základem pro odvod sociálního ani zdravotního pojištění.

Náhrada mzdy za pracovní neschopnost a nemocenské dávky se krátí nebo nevyplácí:

· Přivodil-li si zaměstnanec pracovní neschopnost úmyslně, náhrada mzdy ani nemocenské dávky zaměstnanci nenáleží.

· Náhrada mzdy a nemocenská dávka je ve výši 50%, pokud si zaměstnanec pracovní neschopnost přivodil ve rvačce, v důsledku opilosti nebo pod vlivem užití omamných látek, při úmyslném trestném činu či úmyslně zaviněném přestupku.

· Náhradu mzdy může zaměstnavatel svým rozhodnutím snížit nebo odejmout v případě, že zjistí, že zaměstnanec nedodržuje režim práce neschopného, místo pobytu v době pracovní neschopnosti nebo dobu a rozsah vycházek


Od kdy a jak dlouho náleží nemocenská?

Nemocenská se vyplácí za kalendářní dny od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti nebo karantény (od 0:00 hodin) a to od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Od prvního kalendářního dne vyplácí OSSZ pouze tyto dávky:

· ošetřovné, tzv. OČR

· peněžitou pomoc v mateřství

· vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Nárok na nemocenské dávky má pouze zaměstnanec, jehož pracovní neschopnost nebo karanténa trvala déle než 14 kalendářních dnů. Od zaměstnavatele budou vypláceny jen nemocenské dávky pokračující z roku 2008.

Nemocenská může být vyplácena nejdéle do konce podpůrčí doby, která nově činí 380 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti. Starobní nebo plně invalidní důchodce má podpůrčí dobu nejdéle 70 kalendářních dnů a to jen trvá-li pracovněprávní vztah. Výplata v tomto případě končí dnem skončení pracovního poměru, stejně je tomu tak i u DPČ.

Při vzniku pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě (7 kalendářních dnů) zaměstnavatel nevyplácí náhradu mzdy, ale bude-li pracovní neschopnost delší jak 14 kalendářních dnů vzniká nárok na nemocenské dávky.

OSSZ respektive PSSZ posoudí nárok na nemocenskou dávku a v případě splnění všech podmínek dávku přizná. Nejsou-li podmínky splněny, vydá rozhodnutí o zamítnutí dávky z důvodu nesplnění podmínek.

OSSZ nebo PSSZ vyplatí dávku ve lhůtě 1 měsíce následujícího po dni, v němž byla žádost této dávky správě doručena. Zaměstnanec má možnost si zvolit způsob výplaty dávky:

· výplata na účet zaměstnance, pokud uvede v žádosti o dávku číslo účtu

· výplata v hotovosti (poštovní poukázkou), v takovém případě hradí náklady za doručení

O druhu vyplacené dávky, denní výši dávky, výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena, vydá okresní správa sociálního zabezpečení zaměstnanci písemné oznámení.

Nebude-li zaměstnanec s výší dávky souhlasit, zahájí okresní správa sociálního zabezpečení řízení o dávce, jehož výsledkem bude správní rozhodnutí, proti němuž má zaměstnanec možnost podat odvolání.

Použito z materiálu oddělení lidských zdrojů Centrální kanceláře