Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 7. ledna 2009

V odměňování vede být jiný

...

Nejvíce firem má mezi svými benefity pro vybrané zaměstnance mobilní telefony, služební automobily a zajištění občerstvení na pracovišti. Nejméně pak firmy využívají možnost zůstat doma i bez lékařského potvrzení


Podle pravidelné studie PayWell 2008: Efektivně řídit, efektivně odměňovat, vypracované oddělením poradenství pro lidské zdroje PricewaterhouseCoopers ČR, tvo- ří výkonnostní složka mzdy 17 % (medián českého trhu) mzdových nákladů. V Evropě se tento podíl pohybuje kolem 12 %. Největší část výkonnostní složky tvoří výkonnostní bonus, který poskytuje více než 80 % dotázaných firem. Tento bonus je nejčastěji založen na individuálním výkonu. Poměrně vysoké procento společností také poskytuje ad-hoc odměny (68 %) či odměny za inovace (40 %).

Obecně je vyšší variabilní složka typická zejména pro lokální společnosti. Je to jeden z nástrojů, jak podpořit firemní kulturu orientovanou na výkon. Nicméně rizikovější profil odměňování, to znamená větší podíl negarantované složky mzdy, není vhodný pro všechny typy sektorů a všechny typy zaměstnanecké populace. Roční hodnota nákladů na zaměstnanecké výhody na jednoho zaměstnance se pohybuje kolem 18 300 Kč, což oproti předchozím letům, kdy se tato hodnota zvyšovala, znamená stagnaci. V letošním roce se zvýšil podíl firem, které poskytují zaměstnancům systém flexibilních zaměstnaneckých výhod (tzv. cafeteria systém), a to ze zhruba jedné pětiny na jednu třetinu. Mezi typickou nabídku cafeterie patří sportovní, společenské a kulturní akce, nadstandardní zdravotní péče, životní pojištění a rekreace. Naprostá většina těchto firem (93 %) nabízí papírové flexibilní poukázky pro výběr služeb.


48_tm11.jpg


autor: www.trendmarketing.ihned.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat