Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 13. ledna 2009

Tématem setkání ministrů práce bude mobilita a směrnice o pracovní době

...

Ve dnech 22. – 24. ledna proběhne v Luhačovicích neformální zasedání Rady
ministrů odpovědných za zaměstnanost a sociální věci. Diskusi členských států o aspektech mobility pracovníků a směrnici o pracovní době povede ministr Petr Nečas.
Diskuse se zaměří na konkrétní kroky, které členské státy podnikají ke zvýšení a usnadnění profesní mobility, dotýkající se přechodu zaměstnanců mezi pracovními místy či celými profesemi. Dotkne se také uplatňování přechodných období pro volný pohyb pracovníků ze strany některých členských států. Řeč bude rovněž o odstraňování právních a administrativních překážek volného pohybu pracovních sil a podpoře přeshraničního uznávání kvalifikací.
V úvodním panelu (22.1.) vystoupí vedle představitelů stávající Trojky také eurokomisař Špidla, předseda Výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci Jan Andersson a za sociální partnery představitelé Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope) a Konfederace evropských odborových svazů (ETUC). Následující den (23.1.) bude jednání rozděleno do tří tématických bloků. Budou věnovány jednak zmíněné profesní mobilitě, jednak geografické mobilitě, s důrazem na pohyb obyvatel za pracovními příležitostmi buď na území jednoho státu či mezi jednotlivými členskými zeměmi. Tématem třetího bloku bude pohyb pracovníků ze znevýhodněných skupin a jejich jednodušší zapojení zpět do trhu práce. Během pracovního oběda se budou ministři zabývat směrnicí o pracovní době a dalším postupem Rady při smírčím řízení s Evropským parlamentem.
Tisková konference je předběžně plánována 22.1. od 17.30 a 23.ledna. od 13.30.

Žádné komentáře:

Okomentovat