Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 19. ledna 2009

Důvod rozvázání pracovního poměru v zápočtovém listě

...

Dotaz:
Prý se v zápočtovém listu musí nově uvádět způsob skončení pracovního poměru. Je to pravda? Pokud ano, v jakém právním ustanovení je to upraveno?


Odpověď: Není to úplná pravda. Ale pozor, zaměstnavatel však má ze zákona povinnost. od 1. 1. 2008 v potvrzení o zaměstnání (neboli "zápočtovém listě") uvádět důvod rozvázání pracovního poměru tehdy, pokud byl skončen z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (§ 55 odst. 1 písm. b), takže v tomto případě musí důvod ukončení pracovního poměru v zápočtovém listě skutečně uvést. Vyplývá to z § 313 odst. 1 písm. d) zákoníku práce. Jiné důvody skončení pracovního poměru se zde neuvádějí.

Podotýkáme, že v případě výpovědi podle § 55 odst. 1 písm. b) nebudete mít právo požádat příslušný Úřad práce o výplatu dávky podpory v nezaměstnanosti. Podpora Vám nebude přiznána.

Žádné komentáře:

Okomentovat