Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 26. ledna 2009

Zástupci odborových organizací jednali s vedením

...
V souladu s ust. § 276 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, Vám přinášíme informaci o společném jednání pověřených zástupců odborových organizací s pověřenými zástupci zaměstnavatele.

Ve čtvrtek 22. 1. 2009 se v Praze uskutečnilo pravidelné jednání mezi zástupci odborů a vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s., na kterém zástupci projednali a odsouhlasil nový Pracovní řád a také Pravidla poskytování mzdy z odměny zaměstnancům pracujícím na DPČ v případě pracovní neschopnosti.

Odbory byly také informovány o změnách Obchodních domů Tesco a jejich nové obchodní politice, organizační struktuře, oblečení či označení zaměstnanců. V této souvislosti Lenka Solaříková představila návrh a principy výkonnostního bonusu pro dané kategorie zaměstnanců. Jelikož se jedná prozatím o pilotní projekt, na společné zhodnocení si budeme muset počkat do dubna. Ukáže-li se tento systém praktickým, bude aplikován na další provozní jednotky. Jako první se do nového obleče právě obchodní dům v Liberci.

Zaměstnavatel projednal se zástupci odborů také prodejní dobu v době Velikonoc, kdy odbory navrhují, aby se všechny provozní jednotky uzavřely stejně jako vloni v neděli ve 22:00 hodin. Oproti loňskému roku však navrhují, aby se ty provozovny, které nebudou v pondělí uzavřeny, zahájily provoz až od 12:00 hodin. Důvodem je zkušenost minimálního počtu zákazníků a minimální tržby, které nevyrovnají náklady na mzdy a provoz.

Na jednání byly mimo již výše zmíněných odsouhlaseny a projednány následující dokumenty:
  • Prodloužení náborového příplatku pro pozice řezník a pekař pro provozovny v Plzni, Kladně, Praze, Uherském Hradišti, Břeclavi, Zlíně a Brně s účinností od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. Konkrétní výši příspěvku se dozvíte na jednotlivých provozovnách.
  • Náborový příspěvek pro všechny pozice provozní jednotky v Rosicích u Brna.
  • Lokální příplatek pro PJ Sázava (okr. Benešov) v kategorii „C“.

V této souvislosti zástupci odborů upozorňují na skutečnost, že nebyl dodržen termín přehodnocení lokálního příplatku pro všechny kategorie a požadují jeho projednání a změny na příštím společném jednání. Návrh změn předloží zástupci odborů v nejbližších dnech. V návrhu by se měla objevit například nově zařazená v kategorii „A“ vedle Prahy také města Brno, České Budějovice či Kladno. Nově by také měl náležet regionální příplatek pro města Prostějov, Rosice u Brna či Uherské Hradiště.

Konkrétní návrh bude zveřejněn po jeho odsouhlasení Radou odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s., který je v obsahu zasedání Rady dne 11. 2. 2009. Tohoto jednání se zúčastní i zástupci odborové organizace NOS PPP OD Tesco Pardubice a odborové organizace HM Tesco Praha – Novodvorská, kteří s námi spolupracují.

Na společném jednání byla také dohodnuta Pravidla kontroly dodržování režimu práce neschopného zaměstnance, ke kterým měli zástupci zaměstnanců výhrady a doporučili změnit a doplnit některá ustanovení. V této souvislosti a s dopadem na sociální aspekty zaměstnance navrhují odbory, aby zaměstnavatel hradil náhradu mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnance již za první tři pracovní dny PN ve výši 25 – 30% redukovaného průměrného výdělku.

Rozsáhle diskutovaným tématem byla problematika pokladních rozdílů na pokladnách a systému, který je dosud používán pro prokazování. Současný uplatňovaný systém zaměstnavatele nenaplňuje právní podmínky pro uplatnění obecné odpovědnosti zaměstnance za způsobenou škodu zaměstnavateli. Nelze tedy po zaměstnanci uplatňovat náhradu škody. Zástupci odborů upozornili na skutečnost, že jsou zaměstnanci nuceni tato manka přesto hradit, přestože jejich vlastní zavinění nebylo prokázáno. Odbory proto navrhují, že jako odborné konzultanty této problematiky poskytnou své zástupce k jednání o této záležitosti na Centrále.

Zástupci odborů také upozornili na provozní nedostatky týkající se kamerového systému, nuceného nadpracování nezbytně nutné doby návštěvy lékaře (zejména HM Prostějov). Dále také upozornili, že není poskytován ani kupován například toaletní papír, voda do tzv. „fontánek“ pro zajištění pitného režimu, pásky do pokladen a terminálů, rušení a odpojování pevných telefonních linek atd. K této situaci dochází z důvodu zákazu objednávání jakéhokoliv materiálu MTZ a jeho omezování.

Jednání o věrnostním bonusu a problematice s tím spojené proběhne na příštím jednání společně s dalšími body, které již nebylo možné z časových důvodů projednat. Další jednání by se mělo uskutečnit v průběhu měsíce února 2009. Přesný termín bude ještě společně dohodnut.

Žádné komentáře:

Okomentovat