Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 24. října 2010

Vánoce jsou sice žněmi obchodníků, ale i tradičními rodinnými hodnotami.

  
...
Zástupci odborových organizací působících při Tesco Stores ČR a.s. na svém společném jednání se zástupci zaměstnavatele diskutovali se zaměstnavatelem zásadní otázku otvírací doby v předvánočním období a zejména pak na Štědrý den. Obě strany se vzájemně shodly, že přestože je zákazník v obchodech Tesco na prvním místě, musí mít společnost Tesco na paměti především zaměstnance, protože jsou to právě oni, díky nimž společnost dosahuje svých výsledků a obzvláště pak v předvánočním období. Společná dohoda tak uzavře všechny prodejny Tesco a My na Štědrý den úderem 14:00 hodiny a znovu je otevře v neděli 26. prosince v 8:00 hodin.

Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. považují tento krok zaměstnavatele za vstřícný v rámci sociálního smíru a preferovaných hodnot společnosti, i jako poděkování zaměstnancům za jejich vyčerpávající pracovní nasazení v tomto náročném předvánočním období, aby i oni mohli prožít v klidu a kruhu svých přátel tento nejkrásnější den v roce.

-NOT-

středa 6. října 2010

Tesco svými výsledky překonalo odhady

...
Britský řetězec Tesco svými výsledky za první pololetí letošního roku překonal odhady, když čistý zisk vzrostl o 16 % na 1,18 mld. GBP (14,72 pencí/akcii) z 1,03 mld. GBP (12,93 pencí/akcii) před rokem. Zisk před zdaněním a bez mimořádných položek vzrostl o 14 % na 1,79 mld. GBP, a překonal tak konsensuální odhad ve výši 1,7 mld. Tržby bez DPH se zvýšily o 7 % na 29,8 mld. GBP.

Lepší výsledek lze dle generálního ředitele přičíst postupnému ekonomickému zotavení, když se ve druhém čtvrtletí ve většině regionů zvýšila dynamika tržeb ve srovnání s prvním čtvrtletím. Generální ředitel také vyzdvihl zotavení asijských trhů a připomněl, že zatímco Tesco v Asii několik posledních let investovalo, konkurenční společnosti, jako například francouzský Carrefour, se z těchto trhů stahovaly.

V Asii tržby ve 2Q vzrostly o 28 %, oproti tomu se britské tržby zvýšily o 5,3 %.


Zdroj/Autor: www.penize.cz