Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 24. října 2010

Vánoce jsou sice žněmi obchodníků, ale i tradičními rodinnými hodnotami.

  
...
Zástupci odborových organizací působících při Tesco Stores ČR a.s. na svém společném jednání se zástupci zaměstnavatele diskutovali se zaměstnavatelem zásadní otázku otvírací doby v předvánočním období a zejména pak na Štědrý den. Obě strany se vzájemně shodly, že přestože je zákazník v obchodech Tesco na prvním místě, musí mít společnost Tesco na paměti především zaměstnance, protože jsou to právě oni, díky nimž společnost dosahuje svých výsledků a obzvláště pak v předvánočním období. Společná dohoda tak uzavře všechny prodejny Tesco a My na Štědrý den úderem 14:00 hodiny a znovu je otevře v neděli 26. prosince v 8:00 hodin.

Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. považují tento krok zaměstnavatele za vstřícný v rámci sociálního smíru a preferovaných hodnot společnosti, i jako poděkování zaměstnancům za jejich vyčerpávající pracovní nasazení v tomto náročném předvánočním období, aby i oni mohli prožít v klidu a kruhu svých přátel tento nejkrásnější den v roce.

-NOT-

Žádné komentáře:

Okomentovat