Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 15. října 2019

Gentlemanská dohoda k novele zákoníku práce:

Koalice, odbory i zaměstnavatelé si podali ruce. Spravedlivější výpočet dovolené nebo sdílené pracovní místo. To jsou některé ze změn, které obsahuje novela zákoníku práce z dílny MPSV. 

Aby byla cesta tohoto návrhu parlamentem co nejsnazší, tak 14. 10. 2019 na Úřadu vlády došlo k podpisu „Gentlemanské dohody“ mezi zástupci vládní koalice, odborů i zaměstnavatelů. Všechny strany se dohodly, že budou podporovat návrh právě v této aktuální podobě. Jedná se o čestnou dohodu a její plnění není právně vymahatelné. 

„Zákoník práce nás ovlivňuje každý den. Jakákoliv změna, tak musí mít širokou podporu a musíme být velmi opatrní, s jakými vylepšeními přicházíme. Proto je velmi důležité, že jsme se dokázali s odbory i zaměstnavateli domluvit. Bude to první koncepční změna zákoníku práce za 8 let,“ okomentovala situaci ministryně Jana Maláčová. 

Návrh, na kterém se 14. 10. 2019 sociální partneři i koalice shodli, obsahuje celou řadu vylepšení pracovního práva. Vzhledem k dlouho a složitě hledanému kompromisu, bylo navrženo písemné zachycení dosažených kompromisních ujednání. 

Mezi hlavní změny patří například sdílené pracovní místo, což je nový institut, který umožňuje zaměstnavateli zaměstnat více zaměstnanců v kratším pracovním úvazku tak, aby pokryl jedno pracovní místo. Nejméně dva zaměstnanci si budou moci sami po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat svou pracovní dobu ve vzájemné spolupráci podle svých osobních potřeb. 

Dalším z témat je dovolená, která přichází s návrhem výpočtu odvíjejícího se nově od počtu odpracovaných hodin a nikoli dní jako doposud. 

Jedním z dalších klíčových témat je i doručování písemností zaměstnavatelem, což je změna reagující na praktické problémy, které doručování komplikovaly. Snižuje se rovněž administrativní náročnost, která je kladená na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení DPP s výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění. 

Součástí návrhu je také úprava provádějící transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o vysílání pracovníků do zahraničí v rámci poskytování služeb. Gentlemanskou dohodu dnes podepsali vrcholní představitelé sociálních partnerů účastných na Tripartitě, dále předseda vlády, ministryně práce a sociálních věcí, předsedové stran vládní koalice a předsedové poslaneckých klubů obou partnerů vládní koalice. 

Autor/Zdroj: Tiskové oddělení MPSV, www.mpsv.cz

pátek 23. srpna 2019

Poslední obchodní dům Tesco v ČR se zavírá

Tesco v Pardubicích na rok zavře. Výpověď dostalo 128 lidí. Budova bývalého Prioru v Pardubicích se prodává, nový majitel provede rozsáhlou rekonstrukci. Společnost Tesco bude v podnájmu, po roce ale otevře pouze potraviny. 

„Řekli nám, že se nedá nic dělat a v září zavíráme, 14 dní v říjnu se bude vyklízet a od listopadu jsme nezaměstnaní,“ uvedla jedna ze zaměstnankyň prodejny, která si nepřála zveřejnit své jméno. 

Rekonstrukce má trvat rok, poté zaměstnavatel stávajícím zaměstnancům opět nabídne místo.„Zaměstnanci budou osloveni při znovuotevření provozovny v roce 2020 a bude jim nabídnuta možnost spolupráce na novém formátu provozovny,“ oznámil tiskový mluvčí Tesco Stores Václav Koukolíček. 

„Jsou lidé, kteří by se rádi vrátili zpátky, někteří zaměstnanci tam pracují 20 let, nicméně rok je dlouhá doba,“ dodala žena, která v obchodním domě pracovala přes sedm let, s tím, že někteří kolegové stále nevědí, co budou od listopadu dělat. O uzavření prodejny je ale zaměstnavatel prý informoval půl roku dopředu. 

Z technických důvodů zavřeno 

ilustrační foto
První a druhé patro, kde se prodává oblečení a hračky, by mělo být uzavřeno na konci září. Do druhého podlaží se však zákazníci již nedostanou, cedule upozorňuje, že je z technických důvodů zavřeno, a zboží bylo přesunuto do nižších pater. „Následně v neděli 6. října dojde k uzavření přízemí, kde se nachází prodejna potravin. Poté dojde k převozu zboží a kompletnímu uzavření provozu,“ informoval Václav Koukolíček. 

Obchodní dům Prior byl na Palackého třídě postaven před více než 45 lety. Nyní potřebuje celá budova s červenooranžovými zdmi, které mají odkazovat na barvu znaku města Pardubic, kompletní rekonstrukci. Jelikož Tesco budovu bývalého Prioru prodává, bude přestavbu, která má začít v listopadu, dělat nový majitel. 

„Jsme ve finální fázi jednání o prodeji, momentálně nemůžeme zveřejňovat bližší informace,“ řekl Koukolíček. Po rekonstrukci budovy bude Tesco v podnájmu, ale otevře nový formát provozovny, který bude založen především na prodeji potravin, a obsadí jen přízemí. Co nový majitel plánuje s vrchními patry, se zatím neví. 

Zůstanou jen potraviny 

„V rámci přestavby dojde i ke kompletní přestavbě našeho obchodu s potravinami, který si zde jako jediný ponecháme. Plánované otevření tohoto nového obchodu je předběžně stanovené na září 2020,“ potvrdil tiskový mluvčí. I obchod s potravinami čeká změna – Tesco ukončuje smlouvy s některými dodavateli a chce se soustředit především na prodej své vlastní značky.

Autor/zdroj: Lada Součková, denik.cz

úterý 28. května 2019

Tesco navýší základní tarifní mzdy o 7 %

Praha, 27. května 2019 – Společnost Tesco se dohodla se zástupci odborových organizací na zvýšení mezd u zaměstnanců na provozovnách a distribučním centru. 

Prioritou společnosti Tesco je nadále investovat do mezd na základních provozních pozicích. U nich dojde k navýšení základní tarifní mzdy o 7 %. Na ostatních provozních pozicích dojde k průměrnému navýšení základních tarifních mezd o 5 %. Ke zvýšení mezd dojde už od 1. července 2019. Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a pravidelně investuje do růstu mezd svých zaměstnanců. Letošní zvýšení mezd se týká především zaměstnanců na provozních pozicích a pracovníků distribučního centra. 

„Nárůst mezd je odrazem ocenění náročné práce našich kolegů v obchodě a také vývoje na trhu práce v České republice. Naší prioritou nadále zůstává investovat do populace kolegů na základních provozních pozicích. Zde navýšíme základní tarifní mzdu o 7 %. Na ostatních provozních pozicích dojde k průměrnému navýšení základních tarifních mezd o 5 %,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku. 


Od 1. července letošního roku dojde zároveň k navýšení mezd zaměstnanců distribučního centra, a to v průměru o 6,5 %. 


„Jsem rád, že se nám s kolegy z vyjednávacího týmu podařilo se zaměstnavatelem dohodnout na reálném navýšení mezd a současně zachovat bez snížení či zrušení veškeré příplatky i benefity, které ke mzdě zaměstnanci dostávají,” dodává Milan Matušík, zástupce odborových organizací. 

Péče o zaměstnance zůstává pro společnost Tesco dlouhodobou prioritou. Jasným důkazem je i fakt, že se jí daří opakovaně zvyšovat investice do růstu mezd.„Rádi bychom současně touto cestou vyjádřili poděkování celému týmu pověřených zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. pro kolektivní vyjednávání, za jejich práci a nasazení při jednání o mzdách, a to konkrétně Milanu Matušíkovi, Ivanu Předinskému, Martině Heincové, Ivaně Kašparové, Josefu Suchému, Jaroslavě Kolárové, externímu poradci Jiřímu Šafářovi a právnímu poradci UZO Ivo Grossmanovi, bez nichž by nebylo možné tohoto navýšení mezd dosáhnout. Děkujeme, že s ochotou a přesvědčením věnují svůj volný čas ve prospěch našich zaměstnanců.“ „Poděkování patří samozřejmě i týmu zaměstnavatele za objektivní a konstruktivní dialog, díky němuž mohlo dojít k oboustranné dohodě s výsledkem reálného navýšení mezd našim zaměstnancům od 1. 7. 2019 a se zachováním všech současných příplatků i benefitů,“ dodávají shodně zástupci odborových organizací pro kolektivní vyjednávání.

NOT

pátek 1. února 2019

Konec trestání za nemoc, karenční doba bude zrušena

O zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019. Návrh poslanců ČSSD na změnu zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů nyní zamíří k podpisu prezidenta republiky. 

Návrh na zrušení karenční doby zajistí zaměstnancům od 1. července 2019 proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku. Obdobně dojde k zabezpečení i všech ostatních skupin pojištěných osob, jichž se karenční doba týká. 

„Úsilí o zrušení karenční doby jsem podporovala od samého začátku a jsem ráda, že se nám jej podařilo vybojovat. Obnovení proplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci podpoří pracujících a jejich zdraví. Karenční dobu jsem vždy považovala za asociální a nefunkční opatření, které kolektivně trestá pracující za nemoc a hází do jednoho pytle poctivé zaměstnance s podvodníky,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že karenční doba ztratila – pokud jej vůbec kdy měla – význam i v boji proti zneužívání nemocenské. 

„Krátkodobá nemocnost je dnes na stejné úrovni jako před jejím zavedením, dlouhodobá nemocnost, která ohrožuje nejen zaměstnance, ale negativně dopadá i na zaměstnavatele a stát, se dokonce o polovinu zvýšila,“ dodává a pochvaluje si rozhodnutí poslanců. „Jsem hrozně ráda, že se nám podařilo napravit tuhle křivdu pravicových vlád vůči všem poctivým zaměstnancům. Vybojováním proplácení prvních tří dnů nemoci jsme také splnili jeden z hlavních závazků ČSSD vůči voličům,“ konstatovala ministryně. Uvedená úprava legislativy přináší zaměstnavatelům kompenzaci zvýšených nákladů na náhrady mezd snížením odvodové povinnosti do systému nemocenského pojištění o dvě desetiny procenta, což činí více než 3 miliardy korun ročně. 

Autor/Zdroj: Tiskové oddělení MPSV